Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

208 lines (204 sloc) 14.368 kb
<HEAD>
<TITLE>Moodle Documentatie: Handleiding voor leraren</TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<H2>Handleiding voor leraren</H2>
<P>Deze pagina is een kleine gids bij het maken van on-line lessen met Moodle. Ze schetst de belangrijkste mogelijkheden die je kunt gebruiken en helpt je bij de belangrijkste keuzes die je zult moeten maken.
</P>
<P>Hoofdstukken van dit document:</P>
<OL>
<LI><A HREF="#started">Van start gaan</A></LI>
<LI><A HREF="#settings">Instellingen van het vak</A></LI>
<LI><A HREF="#upload">Bestanden uploaden</A></LI>
<LI><A HREF="#activities">Activiteiten opstellen</A></LI>
<LI><A HREF="#course">Een vak beheren</A></LI>
<LI><A HREF="#further">Overige informatie</A></LI>
<li><A HREF="help.php?file=index.html">Index helpbestanden</A></LI>
</OL>
<H3><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
<blockquote>
<p>In dit document gaan we er van uit dat je site-beheerder Moodle geïnstalleerd heeft en je een nieuw, leeg vak gegeven heeft om mee te beginnen. Je moet aangemeld zijn met je lerarenaccount. Surf naar je nieuwe vak.</p>
<p>Drie tips die je zullen helpen te beginnen.</p>
<ol>
<li><strong>Wees niet bang om te experimenteren:</strong>
<blockquote>Kijk wat rond en verander wat instellingen. Het is bijna onmogelijk om iets stuk te maken in een Moodle cursus, en zelfs als je dat lukt, dan is het gewoonlijk gemakkelijk te herstellen.
</blockquote>
<li><strong>Let op deze kleine icoontjes en gebruik ze.</strong>:
<blockquote>
<p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> - het <strong>bewerk icoon</strong>
laat je alles bewerken waar het naast staat.</p>
<p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - het <strong>help
icoon</strong> geeft je hulp in een popup-venstertje </p>
</blockquote>
</li>
<li><strong>Gebruik de navigatiebalk bovenaan elke pagina</strong>
<blockquote>die geeft aan waar je bent.
</blockquote></li>
</ol>
<hr>
</blockquote>
<h3><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
<blockquote>
<p>Je begint best met te kijken onder &quot;Beheer&quot; op de startpagina van je vak en klik op &quot;<strong>Instellingen...</strong>&quot;
(Merk op dat deze link, en de hele Administratie-sectie, alleen voor jouw en de site-beheerder beschikbaar is. Studenten zullen deze links zelfs niet zien).</p>
<p>Op de Instellingen pagina, kun je heel wat veranderen aan de instellingen van je vak,
gaande van de naam tot de startdatum. Hier wordt er niet verder op in gegaan omdat alle instellingen een help-icoontje hebben
waar alles tot in detail wordt uitgelegd.
Toch enkele belangrijke weetjes - de <strong>Format</strong>.</p>
<p>Afhankelijk van de format die je kiest voor je vak, wordt de basis layout vastgelegd voor je vak, zoals een sjabloon.
Moodle 1.0 heeft drie formats - In de toekomst komen er misschien meer (stuur nieuwe ideeën naar <a href="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</a>!)</p>
<p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeeld-vakken in elk van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
<p align="center"><strong>Wekelijks format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Onderwerp format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Sociale format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merk op dat de wekelijkse en de onderwerp format qua structuur heel sterk op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat
elke deel in de wekelijkse format over één week gaat, terwijl je daar in de onderwerp format kunt zetten wat je wil.
De sociale format gebruikt helemaal geen inhoud en is uitsluitend gebaseerd op één forum - dit wordt getoond op de hoofdpagina van het vak.</p>
<p>Klik op de help-knoppen op de Instellingen pagina van het vak voor meer details.</p>
<HR>
</blockquote>
<H3><A NAME="upload"></A>Bestanden uploaden</H3>
<blockquote>
<p>Misschien heb je al inhoud die je wil toevoegen aan je vak, zoals webpagina's, geluidsbestanden, videofragmenten, Word-documenten of Flash-animaties.
Elk bestandstype kan in je vak geüpload worden en bewaard worden op de server. Je kunt je bestanden op de server verplaatsen, hernoemen, bewerken of verwijderen.</p>
<p>Dit alles kun je doen met de <strong>Bestanden...</strong> link in je Beheer-menu.
Het Bestanden... menu ziet er uit zoals dit:</p>
<p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deze interface is alleen beschikbaar voor leraren - hij is niet toegankelijk voor studenten.
De individuele bestanden worden later ter beschikking gemaakt van de studenten (als &quot;Bron&quot;
- zie volgend hoofdstuk).</p>
<p>Zoals je kunt zien in de schermafdruk vind je een lijst van bestanden en mappen.
Je kunt zoveel mappen maken als je wil om dan je bestanden te schikken door ze te verplaatsen van de ene naar de andere map.</p>
<p>HEt uploaden van bestanden via het web is beperkt tot één bestand tegelijk.
Als je veel bestanden tegelijk wil uploaden (bijvoorbeeld een hele web site), dan kan dat een stuk eenvoudiger
door het gebruik van een <strong>zip programma</strong> om ze te comprimeren tot een enkel bestand, upload dan het zip-bestand
en pak het uit op de server.
(Je zult een &quot;unzip&quot; link zien naast zip-bestanden).</p>
<p>Om een bestand te bekijken dat je al hebt geüpload, volstaat het om er op te klikken. Je browser zal er voor
zorgen dat het gedownload wordt of getoond wordt op je scherm.</p>
<p>HTML en tekstbestanden kunnen terplekke en on-line bewerkt worden. Andere bestanden zullen lokaal op je computer
moeten bewerkt worden en daarna terug geüpload worden. Als je een bestand upload met dezelfde naam als een bestand
dat al op de server staat, dan zal het bestaande bestand automatisch overschreven worden.</p>
<p>Een laatste opmerking: als je inhoud al ergens op het web staat, dan is het helemaal niet nodig om
je bestanden te uploaden - je kunt ze rechtstreeks linken van uit je vak (meer informatie bij de bron-module
en verderop in dit document).</p>
<HR>
</blockquote>
<H3><A NAME="activities"></A>Activiteiten opstellen</H3>
<blockquote>
<p>Een curus opbouwen doe je door activiteitenmodules toe te voegen aan de hoofdpagina van je vak in de volgorde dat studenten
ze zullen gebruiken. Je kunt de volgorde altijd nog veranderen.
</p>
<p>Om wijzigingen te kunnen aanbrengen moet je klikken op &quot;Zet wijzigingen aan&quot; onder Beheer.
Deze drukknop toont of verbergt extra controleknoppen waarmee het mogelijk wordt je hoofdpagina te wijzigen.
Merk op dat in de eerste schermafdruk hier boven (die van de wekelijkse format) de controleknoppen voor wijzigingen
aan staan.</p>
<p>Om een nieuwe activiteit toe te voegen ga je gewoon naar de week of het onderwerp of het deel van het scherm
waar je je nieuwe activiteit wil plaatsen. Kies dan een activiteit uit het rolmenu.
Hier is een overzicht van de activiteiten die standaard in Moodle 1.0 voorzien zijn:</p>
<dl>
<dt><strong>Opdracht</strong></dt>
<dd>In een opdracht geef je een taak met een einddatum en een maximumscore. De leerlingen kunnen één bestanden
uploaden waarin de taak volbracht wordt. De data waarop de leerlingen hun bestand uploaden worden bijgehouden.
Daarna kun je vanuit één enkele pagina elk bestand zien (en hoe vroeg of laat het binnengekomen is), een cijfer en
commentaar noteren. Een half uur nadat je het werk van een bepaalde leerling beoordeeld hebt, stuurt Moodle automatisch
een e-mail met een verwittiging naar die leerling. </dd><BR>
<BR>
<dt><strong>Keuze</strong></dt>
<dd>Een Keuze-activiteit is heel eenvoudig - je stelt een vraag en geeft een aantal mogelijke antwoorden.
Leerlingen kunnen hun keuze maken en je krijgt een rapporteringsscherm met de resultaten. Je kunt het gebruiken voor
snelle onderzoekjes of klas-verkiezingen.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Forum</strong></dt>
<dd>Deze module is veruit de belangrijkste - hier gebeurt de discussie. Als je een nieuw forum toevoegt, dan krijg
je de keuze uit verschillende types - een eenvoudige één-onderwerp discussie, een vrij-voor-iedereen algemeen
forum of een discussie met één-discussielijn-per-gebruiker.
</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Logboek</strong></dt>
<dd>Elk logboek is een deel van het hele cursuslogboek. In elk logboek kan je een
open vraag stellen die de leerling begeleidt bij het noteren van zijn vorderingen en een tijdsvenster geven
waarbinnen het logboek moet aangevuld worden (enkel vakken met wekelijkse format). Moedig leerlingen aan om reflectief en critisch
te schrijven. De logboeken zijn immers alleen maar voor hen en voor jouw zichtbaar.
Achteraf kun je alle inzendingen per week of onderwerp beoordelen en toelichten. De leerlingen
zullen automatisch een e-mail krijgen waarin ze van jou feedback op de hoogte gebracht worden.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Bron</strong></dt>
<dd>Bronnen zijn de inhoud van je cursus. Elke bron kan een bestand zijn dat je geüpload hebt of kan met een URL naar
een bestand verwijzen. Je kan ook eenvoudige op tekst gebaseerde paginas maken door ze rechtstreeks in een formulier
te typen.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Test</strong></dt>
<dd>Deze module maakt het je mogelijk om testen te ontwerpen en te publiceren. Een test kan multiple choice, waar / onwaar-vragen,
kortantwoord vragen en koppelvragen bevatten. De vragen worden per categorie bewaard in een databank. Ze kunnen hergebruikt worden
binnen het vak en zelfs over verschillende vakken. Tijdens de test kun je meerdere pogingen toestaan. Elke poginf wordt
automatisch genoteerd en de leraar kan kiezen of er feedback gegeven wordt of om de juiste antwoorden te tonen.
Deze module kan automatisch verbeteren en cijfers toekennen.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Onderzoek</strong></dt>
<dd>De onderzoeksmodule bevat een aantal voorgeprogrammeerde onderzoeksinstrumenten die nuttig zijn voor het evalueren
en het leren kennen van je klas. Op dit ogenblik ziten de COLLES en de ATTLS instrumenten in het pakket. Je kunt ze
aan leerlingen geven aan het begin van de cursus als een diagnoseinstrument en op het eind van cursus als evaluatieinstrument.
(ik gebruik er één elke week in mijn lessen).</dd>
</dl>
<BR>
<p>Nadat je je activiteiten hebt toegevoegd, kun je ze op en neer bewegen binnen je vaklayout door op de kleine pijltjes
naast elke activiteit te klikken (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10">
<img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10">). Je kunt ze ook verwijderen door op het kruis icoon <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10"> te klikken,
en ze opnieuw bewerken door op het bewerkicoon <img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11"> te klikken.</p>
<HR>
</blockquote>
<H3><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
<blockquote>
<p>Ik zou een thesis over dit onderwerp kunnen schrijven. Eigenlijk <strong>ben</strong> ik hierover een thesis aan het
schrijven. <img src="../pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></p>
<p>Tot ze klaar is enkele korte wenken:</p>
<ol>
<li>Schrijf jezelf in op al de forums.</li>
<li>Spoor je leerlingen aan om hun gebruikersprofiel volledig in te vullen (inclusief foto)
en lees ze allemaal na - het zal je wat contekst geven om rond hun manier van schrijven.</li>
<li>How notas naar jezelf in het private &quot;<strong>leraren Forum</strong>&quot;
(onder Beheer). Dit is heel nuttig wanneer je met een team hetzelfde vak geeft.</li>
<li>Gebruik de &quot;<strong>Site statistieken</strong>&quot; link (onder Beheer) die je toegang geeft tot de
volledige logbestanden. Daar zie je een link naar een popup scherm dat elke minuut ververst en de activiteiten van
het voorbije uur toont. Dit is nuttig om open te laten staan op je bureau om zo contact te houden met wat er gebeurt
in je vak.</li>
<li>Gebruik de link &quot;<strong>Activiteit</strong>&quot; (naast elke naam in de deelnemerslijst, of op elke
gebruikersprofiel pagina). Die geeft je en geweldig overzicht van wat een leerling doet in je cursus.</li>
<li>Antwoord snel op leerlingen. Laat het niet liggen tot later - doe het meteen. Zo vermijdt je niet alleen dat je
overompeld wordt door de hoeveelheid communicatie, maar het is een cruciale bouwsteen voor het maken en onderhouden
van een gemeenschapsgevoel in je vak.</li>
</ol>
<HR>
</blockquote>
<H3><A NAME="further"></A>Overige informatie</H3>
<blockquote>
<p>Als je problemen hebt met je site, kun je best je lokale site-beheerder raadplegen.</p>
<p>Als je geweldige ideeën hebt voor verbeteringen aan Moodle, of wanneer je er mooie verhalen over hebt
kom dan even langs bij <a href="http://moodle.org/" target="_top">moodle.org</a> en schrijf je in voor de cursus "<A HREF="http://moodle.com/course/view.php?id=5" target=_top >Using Moodle</A>".
We willen van je horen en je kunt Moodle helpen verbeteren.</p>
<p>Als je wil bijdragen met het schrijven van nieuwe modules of documentatie,
contacteer me: <a href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin
Dougiamas</a> of surf naar &quot;bug tracker&quot; site voor Moodle, op <a href="http://bugs.moodle.com" target="_top">bugs.moodle.com</a></p>
<p align="center">Bedankt om Moodle te gebruiken - succes!</p>
<HR>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Moodle Documentation</A></FONT></P>
<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Version: $Id: teacher.html,v 1.4 2002/08/18 10:00:01
martin Exp $</FONT></P>
</BODY>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.