Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

299 lines (297 sloc) 27.549 kB
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Admin mappen som er angitt er feil';
$string['admindirname'] = 'Admin mappe';
$string['admindirsetting'] = 'Noen få webservere bruker /admin som en spesiell URL for å få tak i kontrollpanel eller lignende. Uheldigvis er dette i konflikt med standardplasseringen for Moodle\'s adminsider. Du kan ordne dette ved å gi adminkatalogen et nytt navn i installasjonen din, og skrive det nye navnet her. For eksempel <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil ordne adminlenkene i Moodle.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Setter adminmappen';
$string['admindirsettingsub'] = 'Noen få webservere bruker /admin som en spesiell URL for å få tak i kontrollpanel eller lignende. Uheldigvis er dette i konflikt med standardplasseringen for Moodle\'s adminsider. Du kan ordne dette ved å gi adminkatalogen et nytt navn i installasjonen din, og skrive det nye navnet her. For eksempel <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil ordne adminlenkene i Moodle.';
$string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
$string['bypassed'] = 'Utelatt';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan ikke opprette mappen \'lang\'.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan ikke opprette mappen \'temp';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan ikke laste ned komponentene.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan ikke laste ned ZIP-fil.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Kan ikke finne komponenten.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan ikke lagre md5-fil.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke lagre ZIP-fil.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke opp (unzip) filen.';
$string['caution'] = 'Varsel';
$string['check'] = 'Sjekk';
$string['chooselanguage'] = 'Velg et språk';
$string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Velg språk (bare for INSTALLASJONEN). Du vil kunne velge språk for nettsted og bruker på et skjermbilde senere.';
$string['closewindow'] = 'Lukk dette vinduet';
$string['compatibilitysettings'] = 'Sjekker PHP innstillingene dine...';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Sjekker PHP innstillinge dine...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Serveren din må tilfredsstille alle disse testene for å kjøre Moodle orntlig.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajourført.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Installerinsprogrammet var ikke i stand til å lage config.php med dine valgte innstillinger automatisk, antakelig fordi det ikke er tilgang til å skrive i Moodle-mappen. Du kan manuelt kopiere følgende kode i en fil som du kaller config.php i rot-mappen i Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php er opprett uten feil';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurasjonen er ferdig';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurasjonen er ferdig';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle gjorde et forsøk på å lagre konfigurasjonen din i en fil i roten av Moodle-installasjonen din';
$string['continue'] = 'Fortsett';
$string['ctyperecommended'] = 'Å installer det valgfrie PHP tillegget ctype er anbefalt på det høyeste for å forbedre nettstedsytelsen, særlig hvis nettstedet ditt støtter ikke-latinske språk (eks. kinesisk, japansk, russisk o.l)';
$string['ctyperequired'] = 'PHP tillegget ctype er nå påkrevd av Moodle for å forbedre nettstedsytelse og å støtte kompatibilitet med en del andre språk.';
$string['curlrecommended'] = 'Vi anbefaler sterkt at Curl-biblioteket legges til i php.ini for å aktivere Moodles Nettverksfunksjonalitet.';
$string['customcheck'] = 'A';
$string['database'] = 'Database';
$string['databasecreationsettings'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen blir laget automatisk av innstalleringsprogrammet med innstillingene under.<br />
<br /><br />
<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene<br />';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen blir laget automatisk av innstalleringsprogrammet med innstillingene under.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene';
$string['databasesettings'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen må allerede ha blitt laget og et brukernavn og passord for å få tilgang til den.<br />
<br /><br />
<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene';
$string['databasesettingshead'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen må allerede ha blitt laget og et brukernavn og passord for å få tilgang til den.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (ikke UTF-8 <b>Eksperimentell! (ikke til bruk i produksjon)</font></b><br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (UTF-8 slått på)<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type:</b> MySQL<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> ditt brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (valgfritt)';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type:</b> Forbedret MySQL<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost or db.isp.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn, eks moodle<br />
<b>Bruker<:</b> databasebrukernavnet ditt<br />
<b>Password:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabellprefiks:</b> prefiks å bruke for alle tabell navn (valgfritt)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
<b>Vert:</b> brukes ikke, må være blank<br />
<b>Navn:</b> gitt navn på tnsnames.ora forbindelsen<br />
<b>Bruker:</b> brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk, 2cc maks)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (gjennom ODBC<b><font color=\"red\">Eksperementiell! (ikke for bruk i produksjon</font></b><br />
<b>Vert:</b> gitt DSN navn i ODBC kontrollpanel<br />
<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks moodle<br />
<b>Bruker:</b> brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavn (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> ditt brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>NB:</b> Installeringen vil prøve å lage databasen automatisk hvis den ikke eksisterer.';
$string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['datarooterror'] = '\"Datamappen\" du oppga kunne ikke bli funnet eller opprettet. Vennligst rett stien eller opprett katalogen manuelt.';
$string['datarootpublicerror'] = 'Datakatalogen du oppga er direkte tilgjengelig via web. Du må velge en annen katalog!';
$string['dbconnectionerror'] = 'Fikk ingen forbindelse til databasen du oppga. Vennligst sjekk database-innstillingene dine.';
$string['dbcreationerror'] = 'Feil under opprettelse av database. Kunne ikke opprette gitte databasenavn med oppgitte innstillinger';
$string['dbhost'] = 'Tjenervert';
$string['dbpass'] = 'Passord';
$string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
$string['dbtype'] = 'Type';
$string['dbwrongencoding'] = 'Den valgte databasen kjører på ikke-anbefalt språk-koding ($a). Det ville vært bedre å bruke en Unicode (UTF-8) kodet database istedet. Du kan imidlertid omgå denne testen ved å velge \"Hopp over DB-koding Test\" innstillingen under, men du kan oppleve problemer med dette senere.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Du må følge \"Tjener\" reglene som forklart over.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'NLS_LANG variabelen i webserveren din må bruke AL32UTF tegnsettet. Se PHP-dokumentasjonen om hvordan å konfigurere OCI8 ordentlig.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Du må følge \"Tabell-prefiks\" reglene som forklart over.';
$string['directorysettings'] = '<p>Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen.</p>
<p><b>Web Addresse:</b>
Angi full webadresse for hvor Moodle vil være tilgjengelig.
Hvis nettstedet er tilgjengelig via flere URL\'er velg den det er mest naturlig at studentene vil bruke. Ikke bruke etterfølgende skråstrek.</p>
<p><b>Moodle Mappe:</b>
Oppgi full mappesti til installasjonen. Pass på at små/store bokstaver stemmer.</p>
<p><b>Data Mappe:</b>
Du trenger et sted hvor moodle kan lagre opplastede filer. Denne katalogen bør være lesbar OG SKRIVBAR av webserverbrukeren (vanligvis \'ingen\' eller \'apache\'), men det bør være tilgjengelig direkte fra webben .</p>';
$string['directorysettingshead'] = 'Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen';
$string['directorysettingssub'] = '<p>Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen.</p>
<p><b>Web Addresse:</b>
Angi full webadresse for hvor Moodle vil være tilgjengelig.
Hvis nettstedet er tilgjengelig via flere URL\'er velg den det er mest naturlig at studentene vil bruke. Ikke bruke etterfølgende skråstrek.</p>
<p><b>Moodle Mappe:</b>
Oppgi full mappesti til installasjonen. Pass på at små/store bokstaver stemmer.</p>
<p><b>Data Mappe:</b>
Du trenger et sted hvor moodle kan lagre opplastede filer. Denne katalogen bør være lesbar OG SKRIVBAR av webserverbrukeren (vanligvis \'ingen\' eller \'apache\'), men det bør være tilgjengelig direkte fra webben .</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodlemappe';
$string['dirrooterror'] = '\'Moodlemappe\' innstillingen ser ut til å være feil - vi kan ikke finne noen Moodle installasjon der. Verdien under har blitt nullstillt.';
$string['download'] = 'Last ned';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil mislykkes.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Last ned &quot;$a&quot; språkpakken';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Last ned språkpakke';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Du kan fortsette installasjonsprosessen med gjeldende språkpakke, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Du har nå valget mellom å laste ned en språkpakke og fortsette installasjonsprosessen med dette språket.<br /><br />Hvis du ikke får til å laste ned språkpakken, vil installasjonsprosessen fortsette på Engelsk. (Med en gang installasjonen er ferdig, vil du ha muligheten til å laste ned og installere flere språkpakker).';
$string['doyouagree'] = 'Har du lest og forstått disse betingelsene?';
$string['environmenterrortodo'] = 'Du må løse alle de nevnte problem (feil) identifiserti omgivelsene før du fortsetter å installere denne Moodle versjonen!';
$string['environmenthead'] = 'Sjekker \"omgivelsene\" dine...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Hvis denne testen feiler, kan det bety et mulig problem.';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'er anbefalt at du installerer/tillater';
$string['environmentrecommendversion'] = 'versjon $a->needed er anbefalt og du kjører $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'denne testen må godkjennes';
$string['environmentrequireinstall'] = 'er påkrevd at du installerer/tillater';
$string['environmentrequireversion'] = 'Du må ha versjon $a->needed. Du kjører $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Vi sjekker om forskjellige komponenter i systemet ditt tilfredsstiller systemkravene.';
$string['environmentxmlerror'] = 'En feil oppsto under lesing av omgivelsesdata ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Feil';
$string['fail'] = 'Feilet';
$string['fileuploads'] = 'Filopplastinger';
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle finnes på';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filopplasting ser ut til å være slått av på serveren din.</p>
<p>Moodle kan fortsatt installeres, men uten denne muligheten, vil du ikke kunne laste opp kursfiler eller nye profilbilder.</p>
<p>For å slå på filopplasting må du (eller systemadministratoren) måtte redigere php.ini fila for hele systemet ditt og endre innstillingene for <b>file_uploads</b> til \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD versjon';
$string['gdversionerror'] = 'GD-biblioteket må være tilstede for å kunne behandle og opprette bilder.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Det ser ikke ut som serveren din har GD installert.</p>
<p>GD er et bibliotek som kreves av PHP for å tillate Moodle å behandle bilder (som brukerprofil-ikonene) og for å lage nye bilder (som log-grafene). Moodle kan virke uten GD - men disse mulighetene vil ikke være tilgjengelig for deg.</p>
<p>For å legge til GD under Unix, kompiler PHP med --with-gd innstillingen</p>
<p>I Windows kan du vanligvis redigere php.ini og ta bort kommentarmarkeringen på linjen for php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Usikker behandling av Globale verdier';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ordne PHP innstillingene: slå av register_globals og/eller slå på magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinasjonen av avslått Magic Quotes GPC og påslått Register Globals er ikke anbefalt.</p>
<p>Anbefalt innstilling er: <b>magic_quotes_gpc = On</b> og <b>register_globals = Off</b> i php.ini fila di</p>
<p>Hvis du ikke har tilgang til php.ini, kan du klare å plassere følgende linjer i en fil som heter eller skal hete .htaccess i Moodle-mappen din:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>Sikkerhetsadvarsel</strong>: for å virke ordentlig trenger Moodle <br />at du gjør enkelte endringer i din nåværende PHP-innstillinger.<p/><p>Du <em>må</em> sette <code>register_globals=off</code>.<p>Denne innstillingen redigeres ved å endre din <code>php.ini</code>fil, Apache/IIS <br />konfigurasjon eller <code>.htaccess</code> file.</p>';
$string['help'] = 'Hjelp';
$string['iconvrecommended'] = 'Installering av ICONV-biblioteket er sterkt anbefalt for å forbedre ytelsen, spesielt hvis siten din støtter ikke-latinske språk.';
$string['info'] = 'Informasjon';
$string['installation'] = 'Installasjon';
$string['invalidemail'] = 'Feil e-postadresse';
$string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5';
$string['invalidurl'] = 'Ugyldig URL';
$string['langdownloaderror'] = 'Beklageligvis ble ikke språkpakken \"$a\" installert. Installasjonsprosessen vil fortsette på Engelsk.';
$string['langdownloadok'] = 'Installasjonen av språket \"$a\" var vellykket. Installasjonen vil nå fortsette på dette språket.';
$string['language'] = 'Språk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Oppetid';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Denne bør være av';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime/oppetid bør være slått av for at Moodle skal fungere ordentlig.</p>
<p>Normalt er den avslått som standard... se innstillingen for <b>magic_quotes_runtime</b> i php.ini fila.</p>
<p>Hvis du ikke har tilgang til php.ini, kan du skrive inn følgende linjer i en fil som du kaller .htaccess i Moodlekatalogen din:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Installering av det valgfrie bibliotek MBSTRING er anbefalt for at du skal forbedre ytelsen til nettstedet, spesielt hvis nettstedet støtter ikke-latinske språk.';
$string['memorylimit'] = 'Minne-grense';
$string['memorylimiterror'] = 'Minnegrensen for PHP er satt for lavt... du kan få problemer med dette senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til $a.</p>
<p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
<p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
<ol>
<li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
Dette vil tillate Moodle å sette minnegrensen selv.</li>
<li>Hvis du har tilgang til php.ini fila di, kan du endre <b>memory_limit</b> innstillinga der til omtrent 40M. Hvis du ikke har tilgang kan du be administrator gjøre dette for deg.</li>
<li>På noen PHP-servere kan du lage en .htaccess fil i Moodlemappen som inneholder denne linjen:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Noen påkrevde felt mangler';
$string['moodledocslink'] = 'Moodledokumentasjon for denne siden';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke ordentlig konfigurert med MSSQL tillegg slik at den kan kommunisere med SQL*Server. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server med UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Likevel, dersom Moodle-siten bare bruker iso-8859-1 (latin, KAN du likevel bruke din installerte MySQL 4.1.12 (eller høyere).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 er minstekravet for Moodle 1.6.x, hvis vi skal garantere at alle data skal kunne konverteres til UTF-8 i fremtiden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med MySQL innstillingene slik at den kan kommunisere med MySQL. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['mysqli'] = 'Forbedret MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke ordentlig innstilt med MySQLi tillegget slik at den kan kommunisere med MySQL. Sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP. MySQLi tillegget finnes ikke for PHP 4.';
$string['name'] = 'Navn';
$string['next'] = 'Neste';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med OCI8 tillegget slik at den kan kommunisere med Oracle. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med ODBS tillegget slik at den kan kommunisere med SQL*Server. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server gjennom ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Vi anbefaler sterkt at openssl-biblioteket installeres. Du må ha det for å aktivisere Moodle Network funksjonaliteten.';
$string['parentlanguage'] = 'Overordnet reservespråk';
$string['pass'] = 'Godkjent';
$string['password'] = 'Passord';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med PGSQL tillegget slik at den kan kommunisere med PostgreSQL. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x har en rekke kjente feil. Vennligst oppgrader til versjon 5.1 eller nedgrader til 4.3.x eller 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP versjon';
$string['phpversionerror'] = 'PHP versjon må være minst 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
<Du kjører nå versjon $a</p>
<p>Du må oppgradere PHP eller flytte til en server med en nyere versjon av PHP!<br /> (I forhold til 5.0.x kan du også nedgradere til versjon 4.4.x)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Forrige';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'I oppgraderingen vil RQP spørsmålstypen bli fjernet. Du har ikke brukt denne spørsmålstypen, så du skulle ikke ha noe problem med dette.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Under oppgraderingen vil RQP spørsmålstypen bli fjernet. Du har noen RQP spørsmål i databasen din, og disse vil slutte å virke om du ikke reinstallerer programmet fra http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 før du fortsetter oppgraderingen';
$string['releasenoteslink'] = 'For mer informasjon om denne versjonen av Moodle, sjekk online via <a target=\"_new\" href=\"$a\">Release Notes</a>';
$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href=\"$a->url\">$a->url</a> filen manuelt, kopiere den til \"$a->dest\" på serveren din og pakke den ut der.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nedlasting av komponenter til din tjenermaskin er ikke tillatt (allow_url_fopen er satt til ulovlig). <br /> <br />Du må laste ned
<a href=\"$a->url\">$a->url</a>-filen manuelt, kopiere den til \"$a->dest\" på tjeneren og pakke den ut der.';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['requiredentrieschanged'] = '<strong>VIKTIG - VÆR VENNLIG LES<br/>(Denne advarselen vil kun vises ved denne oppgraderingen)</strong><br/>På grunn av en feilreting, vil aktiviteter ved bruk av \'Nødvendige tilføyelser\' og \'Nødvendige tilføyelser før en kan se innstillinger\' endres. En mer detaljert forklaring på endringene kan en lese (på engelsk) på <a href=\"http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?110928\" target=\"_blank\">databaseforumet</a>. <br/><br/>Denne endringen påvirker følgende databaser i systemet ditt: (Vær vennlig å lagre denne listen nå, og etter at oppgraderingen er ferdig, sjekk at disse aktivitetene fremdeles virker slik lærerne ønsker).<br/><strong style?\"color:red\">$a->text</strong><br/>';
$string['restricted'] = 'Begrenset';
$string['safemode'] = 'Sikkermodus';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan ha trøbbel når sikkermodus er på';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle kan oppleve en rekke problemer med sikkermodus på, ikke minst det at du sannsynligvis ikke kan opprette nye filer.</p>
<P>Sikkermodus er vanligvis bare slått på på paranoide offentlige webtjenere, så det kan hende du må finne en ny webtilbyder for Moodle-siden din.</p>
<p>Du kan fortsette installasjonen hvis du ønsker, men det kan hende du får en del problemer.</p>';
$string['serverchecks'] = 'Serveren sjekker';
$string['sessionautostart'] = 'Sesjon Autostart';
$string['sessionautostarterror'] = 'Denne bør være av';
$string['sessionautostarthelp'] = '<P>Moodle trenger sesjonsupport og vil ikke virke uten.</p>
<p>Sesjoner kan slås på i php.ini fila se etter session.auto_start variabelen.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Hopp over DB koding testen';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Norsk - bokmål';
$string['unicoderecommended'] = 'Vi anbefaler at alle dine data lagres i UNICODE (UTF-8). Nye installasjoner bør gjøres til Unicode-databaser. Dersom du oppgraderer bør du kjøre UTF-8 migrasjonsrutinen i admin-menyen.';
$string['unicoderequired'] = 'Det er påkrevd at du lagrer alle data i Unicode format(UTF-8).Nye installasjoner må gjøres til Unicode-databaser. Dersom du oppgraderer må etterpå du kjøre UTF-8 migrasjonsrutinen i admin-menyen.';
$string['user'] = 'Bruker';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå med hell har installert og kjørt <strong>$a->packname $a->packversion</strong>pakke på datamaskinen din. Gratulerer!';
$string['welcomep30'] = 'Denne versjonen av <strong>$a->installername</strong> inkluderer programmer for å lage et miljø som <strong>Moodle</strong> jobber i, nemlig:';
$string['welcomep40'] = 'Denne pakken inkluderer også <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er administrert av egne lisenser. Hele <strong>$a->installername</strong> pakken er <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">
åpen kildekode</a> og er distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> lisensen.';
$string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan akseptere standard innstillinger, eller, hvis du vil, justere dem etter egne behov.';
$string['welcomep70'] = 'Klikk på \"Neste\" knappen under for å fortsette med <strong>Moodle</strong>-installasjonen';
$string['wrongdestpath'] = 'Gal resultatmappe';
$string['wrongsourcebase'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
$string['wwwroot'] = 'Web addresse';
$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen synes ikke å være gyldig - denne Moodleinstallasjonen synes ikke å være der. Innstilling har blitt resatt.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Å installere det valgfrie xmlrpc-tillegget er nyttig for Moodle Networking funksjonaliteten.';
$string['ziprequired'] = 'ZIP PHP-tillegget kreves nå av Moodle. Info-ZIP eller PclZIP biblioteket er ikke lenger i bruk.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.