Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

56 lines (52 sloc) 3.217 kB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
$string['allowresubmit'] = 'Sta meerdere malen insturen toe';
$string['assignmentdetails'] = 'De details van de opdracht';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'$a->assignment\'
Het is toegevoegd aan je opdracht-bijdrage:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Het is toegevoegd aan je <a href=\"$a->url\">opdracht-bijdrage</a>.
';
$string['assignmentname'] = 'Naam van de opdracht';
$string['assignmenttype'] = 'Soort opdracht';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
$string['description'] = 'Beschrijving ';
$string['duedate'] = 'Uiterste inleverdatum';
$string['duedateno'] = 'Geen uiterste inleverdatum';
$string['early'] = '$a vroeg';
$string['existingfiledeleted'] = 'Het vorige bestand is verwijderd: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker $a is niet gelukt';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['feedbackupdated'] = 'De feedback op ingestuurde opdrachten is voor $a mensen bijgewerkt';
$string['late'] = '$a laat';
$string['maximumgrade'] = 'Maximale cijfer';
$string['maximumsize'] = 'Maximale grootte ';
$string['modulename'] = 'Opdracht';
$string['modulenameplural'] = 'Opdrachten';
$string['newsubmissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['notgradedyet'] = 'Nog niet beoordeeld';
$string['notsubmittedyet'] = 'Nog niet ingestuurd';
$string['overwritewarning'] = 'Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht';
$string['saveallfeedback'] = 'Bewaar al mijn feedback';
$string['submissionfeedback'] = 'Feedback op de ingestuurde opdracht';
$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['submitassignment'] = 'Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen';
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
$string['typeoffline'] = 'Offline activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
';
$string['uploadedfiles'] = 'Ingestuurde bestanden';
$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geüpload ';
$string['viewfeedback'] = 'Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten';
$string['viewsubmissions'] = 'Bekijk $a ingestuurde opdrachten';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw ingestuurde opdracht';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.