Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 1041 lines (1015 sloc) 71.2 KB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = 'Acció';
$string['active'] = 'Actiu';
$string['activities'] = 'Activitats';
$string['activity'] = 'Activitat';
$string['activityclipboard'] = 'S\'està movent aquesta activitat: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Actualment aquesta activitat està oculta';
$string['activitymodule'] = 'Mòdul d\'activitat';
$string['activityreport'] = 'Informe d\'activitat';
$string['activityselect'] = 'Seleccioneu aquesta activitat per moure-la a un altre lloc';
$string['activitysince'] = 'Activitat des de $a';
$string['add'] = 'Afegeix';
$string['addactivity'] = 'Afegeix una activitat...';
$string['addadmin'] = 'Afegeix administrador';
$string['addcreator'] = 'Afegeix un creador de cursos';
$string['added'] = 'S\'ha afegit $a';
$string['addedtogroup'] = 'S\'ha afegit al grup $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'No s\'ha afegit al grup $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'No s\'ha afegit al grup $a perquè aquesta persona no està inscrita al curs';
$string['addinganew'] = 'S\'està afegint un nou $a';
$string['addinganewto'] = 'S\'està afegint un nou $a->what a $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'S\'estan afegint dades a les existents';
$string['addnewcategory'] = 'Afegeix una nova categoria';
$string['addnewcourse'] = 'Afegeix un nou curs';
$string['addnewuser'] = 'Afegeix un nou usuari';
$string['addresource'] = 'Afegeix un recurs...';
$string['address'] = 'Adreça';
$string['addstudent'] = 'Afegeix un estudiant';
$string['addteacher'] = 'Afegeix un professor';
$string['admin'] = 'Admin';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Creeu manualment un nou compte d\'usuari';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Els administradors poden fer-ho tot i anar arreu en aquest lloc web';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Els creadors poden crear cursos nous i ser-ne els professors';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Feu clic damunt del nom d\'un curs i afegiu-hi els estudiants des del menú d\'administració';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Trobeu el curs i feu clic damunt de la icona per afegir-hi professors';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Podeu fer servir comptes d\'usuari interns o bé una base de dades externa';
$string['adminhelpbackup'] = 'Configureu i programeu les còpies de seguretat automàtiques';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Configureu l\'aparença i el funcionament del lloc';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Configureu les variables que afecten el funcionament general del lloc';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definiu cursos i categories i assigneu-los persones';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definiu els paràmetres bàsics de l\'editor HTML';
$string['adminhelpedituser'] = 'Navegueu per la llista de comptes d\'usuari i editeu-los';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Trieu el mètode intern o extern de control d\'inscripció';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Explora els registres d\'entrades fracassades';
$string['adminhelplanguage'] = 'Comproveu i editeu el paquet de llenguatge actual';
$string['adminhelplogs'] = 'Navegueu pels registres de tota l\'activitat d\'aquest lloc';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Gestioneu els blocs instal·lats i els seus paràmetres';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Accediu directament a la base de dades (tingueu compte!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Trieu els filtres de text i paràmetres relacionats';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Gestioneu els mòduls instal·lats i els seus paràmetres';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publiqueu fitxers generals o pengeu còpies de seguretat externes';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definiu l\'aparença de la pàgina inicial del lloc';
$string['adminhelpthemes'] = 'Trieu l\'aparença del lloc (colors, tipus de lletra, etc)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importeu nous comptes d\'usuari des d\'un fitxer de text';
$string['adminhelpusers'] = 'Definiu els usuaris i configureu l\'autenticació';
$string['administration'] = 'Administració';
$string['administrator'] = 'Administrador';
$string['administrators'] = 'Administradors';
$string['administratorsall'] = 'Tots els administradors';
$string['administratorsandteachers'] = 'Administradors i professors';
$string['advancedfilter'] = 'Filtre avançat';
$string['again'] = 'una altra vegada';
$string['all'] = 'Tots';
$string['allactivities'] = 'Totes les activitats';
$string['alldays'] = 'Tots els dies';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tots els camps són necessaris';
$string['allgroups'] = 'Tots els grups';
$string['alllogs'] = 'Tots els registres';
$string['allow'] = 'Permet';
$string['allowguests'] = 'Aquest curs permet entrar als usuaris visitants';
$string['allowinternal'] = 'Permet també els mètodes interns';
$string['allownot'] = 'No permetis';
$string['allparticipants'] = 'Tots els participants';
$string['allteachers'] = 'Tots els professors';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Només pot contenir lletres o números';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Ja se us ha confirmat el registre';
$string['always'] = 'Sempre';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Voleu continuar?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Més endavant tindreu l\'opció d\'afegir aquesta còpia de seguretat a un curs existent o crear un curs completament nou.';
$string['assessment'] = 'Avaluació';
$string['assignadmins'] = 'Assigna administradors';
$string['assigncreators'] = 'Assigna creadors de cursos';
$string['assignstudents'] = 'Inscriu estudiants';
$string['assignstudentsnote'] = 'Nota: potser no us caldrà utilitzar aquesta pàgina, ja que els estudiants poden inscriure\'s ells mateixos en aquest curs.';
$string['assignstudentspass'] = 'Tot el que heu de fer és notificar als estudiants la clau d\'inscripció d\'aquest curs, que actualment és: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Assigna professors';
$string['authentication'] = 'Autenticació';
$string['autosubscribe'] = 'Subscripció automàtica al fòrum';
$string['autosubscribeno'] = 'No: no em subscriguis automàticament als fòrums';
$string['autosubscribeyes'] = 'Sí: quan escrigui en un fòrum, subscriu-me a aquest fòrum';
$string['availability'] = 'Disponibilitat';
$string['availablecourses'] = 'Cursos disponibles';
$string['backup'] = 'Còpia de seguretat';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció els fitxers del curs s\'inclouran a les còpies de seguretat automàtiques.';
$string['backupdate'] = 'Data de la còpia';
$string['backupdetails'] = 'Informació sobre la còpia';
$string['backupfilename'] = 'backup';
$string['backupfinished'] = 'La còpia de seguretat s\'ha completat amb èxit';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Trieu si voleu incloure els mòduls del curs, amb o sense dades dels usuaris, a les còpies de seguretat automàtiques.';
$string['backupkeephelp'] = 'Quantes còpies de seguretat recents de cada curs voleu conservar? (les més velles s\'esborraran automàticament).';
$string['backuplogdetailed'] = 'Registre d\'execució detallat';
$string['backuploglaststatus'] = 'Registre de la darrera execució';
$string['backuplogshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran els registres d\'activitat del curs.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Nota: heu seleccionat no incloure cap usuari en la còpia de seguretat, de manera que tots els mòduls s\'han commutat al mode \"sense dades d\'usuari\". Si us plau teniu en compte que els mòduls \"Exercici\" i \"Taller\" no són compatibles amb aquest tipus de còpia i s\'han desactivat completament.';
$string['backuporiginalname'] = 'Nom de la còpia';
$string['backupsavetohelp'] = 'Camí complet del directori on voleu desar els fitxers de còpies de seguretat<br />(deixeu en blanc per desar-los al directori per defecte del curs)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Trieu si voleu que els fitxers dels usuaris (p. e. la imatge del perfil) s\'incloguin a les còpies de seguretat automàtiques';
$string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure tots els usuaris del servidor o només els necessaris per a cada curs.';
$string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el bloc \'$a\'. Això`suprimira completament tots els registres de la base de dades associats amb aquest bloc. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
$string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Blocs';
$string['blocksetup'] = 'S\'estan configurant les taules de blocs';
$string['blocksuccess'] = 'S\'han configurat correctament les taules $a';
$string['bycourseorder'] = 'Curs';
$string['byname'] = '$a';
$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['categories'] = 'Categories de cursos';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['categoryadded'] = 'S\'ha afegit la categoria \'$a\'';
$string['categorydeleted'] = 'S\'ha suprimit la categoria \'$a\'';
$string['categoryduplicate'] = 'Ja existeix una categoria anomenada \'$a\'!';
$string['changedpassword'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
$string['changepassword'] = 'Canvia la contrasenya';
$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['checkingbackup'] = 'S\'està comprovant la còpia de seguretat';
$string['checkingcourse'] = 'S\'està comprovant el curs';
$string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant les instàncies';
$string['checkingsections'] = 'S\'estan comprovant les seccions';
$string['checklanguage'] = 'Comprova l\'idioma';
$string['choose'] = 'Tria';
$string['choosecourse'] = 'Tria un curs';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Mètode d\'inscripció principal';
$string['chooselivelogs'] = 'O observeu els registres en directe';
$string['chooselogs'] = 'Trieu quins registres voleu veure';
$string['choosereportfilter'] = 'Tria un filtre per a l\'informe';
$string['choosetheme'] = 'Tria tema';
$string['chooseuser'] = 'Tria un usuari';
$string['city'] = 'Població';
$string['cleaningtempdata'] = 'S\'estan netejant les dades temporals';
$string['clicktochange'] = 'feu clic per canviar';
$string['closewindow'] = 'Tanca aquesta finestra';
$string['comparelanguage'] = 'Compara i edita l\'idioma actual';
$string['complete'] = 'Complet';
$string['configallowunenroll'] = 'Si seleccioneu \"Sí\", aleshores els estudiants poden esborrar-se ells mateixos dels cursos quan vulguin.
En cas contrari no els és permès i aquest procés és controlat únicament pels professors i els administradors.';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'En les activitats de la pàgina principal d\'aquest lloc, cal considerar com a estudiants TOTS els usuaris? Si la vostra resposta és \"Sí\", aleshores es permetrà participar com a estudiants en aquestes activitats tots els usuaris que hagin confirmat el seu compte. Si la resposta es \"No\", aleshores només podran prendre part en aquestes activitats aquells usuaris que ja siguin participants d\'algun curs. Només poden actuar com a professors d\'aquestes activitats de la pàgina principal els administradors i aquells professors que hi siguin assignats.';
$string['configautologinguests'] = 'Cal connectar un usuari automàticament com a visitant quan entra en un curs que permet l\'accés als visitants?';
$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant autenticació per correu electronic, aquest es el període de temps durant el qual s\'acceptarà la resposta de l\'usuari. Després d\'aquest períde, els comptes no confirmats se suprimiran.';
$string['configdigestmailtime'] = 'La gent que vulgui els correus en format resum els rebrà una vegada al dia. Aquest paràmetre controla a quina hora s\'enviarà el resum diari (l\'enviarà el següent cron que s\'executi després d\'aquesta hora).';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Determinats usuaris visualitzaran informació sobre intents d\'entrada fracassats.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilitarà l\'RSS en tot el lloc. Per veure realment cap canvi haureu d\'habilitar també l\'RSS en cada mòdul: aneu als paràmetres dels mòduls en el menú de configuració.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'No està disponible perquè l\'RSS està inhabilitat en tot el lloc. Per habilitar-lo, aneu a les variables en el menú de configuració.';
$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu visualitzar. La millor elecció sol ser Normal.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, els estudiants podran utilitzar qualsevol caràcter en els seus noms d\'usuari (això no afectarà els seus noms actuals). Per defecte no està habilitat, de manera que només es poden utilitzar caràcters alfanumèrics.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Habilitar aquest paràmetre farà que Moodle processi amb els filtres, abans de visualitzar-los, tots els fitxers de text i fitxers HTML que es pengin al servidor.';
$string['configforcelogin'] = 'Normalment la gent pot veure la pàgina inicial del lloc i les llistes de cursos (no els cursos) sense autenticar-se. Si voleu imposar que la gent s\'autentiqui abans que pugui fer RES, aleshores heu d\'habilitar aquest paràmetre.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Habiliteu aquest paràmetre per obligar la gent a connectar-se amb un compte real (no com a visitants) abans que no se\'ls permeti veure les pàgines dels perfils d\'usuari. Per defecte està inhabilitat, de manera que els estudiants puguin informar-se sobre els professors de cada curs abans d\'inscriure-s\'hi, però això vol dir que els motors de cerca del web (com ara Google) també poden entrar-hi. ';
$string['configframename'] = 'Si esteu incrustant Moodle dins d\'un marc (<i>frame</i>), poseu aquí el nom del marc. En cas contrari deixeu el valor \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Això defineix com es mostren els noms quan es visualitzen complets. Per a la majoria de llocs monolingües el paràmetre més eficient és el de \"Noms + cognoms\" que hi ha per defecte, però podeu triar d\'amagar totalment els cognoms, o deixar que ho decideixi el paquet actual d\'idioma (hi ha llengües que tenen convencions diferents).';
$string['configgdversion'] = 'Indiqueu la versió de GD instal·lada. La versió mostrada per defecte és la que s\'ha detectat automàticament. No la canvieu si no sabeu el que esteu fent.';
$string['confightmleditor'] = 'Trieu si voleu permetre l\'ús de l\'editor de text HTML incrustat. Encara que trieu permetre\'l, aquest editor només apareixerà si l\'usuari està utilitzant un navegador compatible. Els usuaris podran també triar usar-lo o no.';
$string['configidnumber'] = 'Aquesta opció especifica si (a) no es demanarà mai un número d\'identificació als usuaris, (b) es demanarà als usuaris un número d\'identificació però podran deixar-lo en blanc o (c) es demanarà un número d\'identificació als usuaris i no podran deixar-lo en blanc. Si existeix, el numero d\'identificació de l\'usuari es visualitza al seu perfil.';
$string['configintro'] = 'En aquesta pàgina podeu especificar algunes variables de configuració que ajudaran Moodle a funcionar correctament en el vostre servidor. No us preocupeu massa perquè els valors per defecte solen funcionar bé i sempre podreu tornar a aquesta pàgina i canviar aquests paràmetres.';
$string['configintroadmin'] = 'En aquesta pàgina heu de configurar el compte de l\'administrador principal que tindrà el control complet del lloc. Assegureu-vos de donar un nom d\'usuari i unacontrasenya segurs així com una adreça de correu vàlida. Podreu crear més comptes d\'administrador més endavant.';
$string['configintrosite'] = 'Aquesta pàgina us permet configurar la pàgina inicial i el nom d\'aquest nou lloc. Sempre podreu tornar-hi més endavant i canviar les opcions en qualsevol moment per mitja de l\'\'enllaç a \'Paràmetres del lloc\' de la pàgina inicial.';
$string['configlang'] = 'Trieu l\'idioma per defecte del lloc sencer. Els usuaris podran substituir aquest paràmetre.';
$string['configlangdir'] = 'La major part d\'idiomes s\'escriuen d\'esquerra a dreta, però alguns, com l\'àrab o l\'hebreu, s\'escriuen de dreta a esquerra.';
$string['configlanglist'] = 'Deixeu en blanc per permetre que els usuaris triïn qualsevol dels idiomes d\'aquesta instal·lació de Moodle. També podeu escurçar el menú d\'idiomes introduint una llista separada per comes amb els codis dels idiomes que vulgueu. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.';
$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma de propòsit general a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l\'usuari especifiqui l\'idioma de preferència al seu perfil.';
$string['configlocale'] = 'Trieu un <i>locale</i> per al lloc - això afectarà el format i idioma de les dates. Heu de tenir les dades d\'aquest <i>locale</i> instal·lades al sistema operatiu. (ex: ca_ES donarà \'dilluns\', en_US donarà \'monday\' o es_ES donarà \'lunes\'). Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.';
$string['configloginhttps'] = 'Si activeu aquest paràmetre Moodle farà servir una connexió segura https només a la pagina d\'entrada (per aconseguir una entrada segura) i tot seguit tornarà als URL http normals que són més ràpids. ALERTA: aquest paràmetre requereix que l\'https estigui habilitat en el servidor web; si no està habilitat podríeu restar fora sense opció d\'entrar al lloc.';
$string['configloglifetime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més vells se suprimiran automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, per si els necessiteu, però si teniu el servidor molt ocupat i experimenteu problemes de rendiment, val més que escurceu la vida dels registres.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
$string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Els correus de vegades s\'envien a nom d\'un usuari (p. ex. els missatges dels fòrums). L\'adreça de correu que especifiqueu aquí s\'utilitzarà en el \"From\" en els casos en què els destinataris no haurien de poder contestar directament a l\'usuari (p. ex. quan un usuari tria de mantenir oculta la seva adreça).';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Si es registren els intents d\'entrada fracassats, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de rebre aquestes notificacions.';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Tots aquests estudiants i professors apareixeran a la llista de participants del lloc. Qui podrà veure aquesta llista de participants?';
$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (fitxers d\'imatges, fitxers penjats, etc.) passen a través d\'un script que utilitza arguments separats per barres (la segona opció aquí). Aquest mètode facilita que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxers penjats o imatges (p. e. les fotos dels usuaris), poseu aquesta variable en la primera opció.';
$string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'utilitzar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
$string['configsmtpuser'] = 'Si dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'S\'ha de permetre que els professors assignin nous professors als seus cursos? Si trieu \'No\', aleshores només els creadors de cursos i els administradors podran assignar professors.';
$string['configtimezone'] = 'Aquí podeu definir la zona horària per defecte. Això és simplement la zona horària PER DEFECTE per a la visualització de dates. Cada usuari pot substituir-la per la seva pròpia al seu perfil. \"L\'hora del servidor\", aquí vol dir la del sistema operatiu, però al perfil de l\'usuari vol dir que es farà servir aquesta zona horària que definiu aquí.';
$string['configunzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa unzip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per desempaquetar els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
$string['configuration'] = 'Configuració';
$string['configvariables'] = 'Variables';
$string['configwarning'] = 'Pareu compte en modificar aquests paràmetres - un valor estrany podria causar problemes.';
$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa zip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per crear els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
$string['confirm'] = 'Confirma';
$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
$string['confirmednot'] = 'Encara no s\'ha confirmat el vostre registre!';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['continuetocourse'] = 'Feu clic aquí per entrar al curs';
$string['cookiesenabled'] = 'Les galetes han d\'estar habilitades en el vostre navegador';
$string['copy'] = 'copia';
$string['copyingcoursefiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers del curs';
$string['copyinguserfiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers d\'usuari';
$string['copyingzipfile'] = 'S\'està copiant el fitxer zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright';
$string['cost'] = 'Cost';
$string['costdefault'] = 'Cost per defecte';
$string['country'] = 'País';
$string['course'] = 'Curs';
$string['courseavailable'] = 'Aquest curs està disponible per als estudiants';
$string['courseavailablenot'] = 'Aquest curs no està disponible per als estudiants';
$string['coursebackup'] = 'Còpia de seguretat del curs';
$string['coursecategories'] = 'Categories de cursos';
$string['coursecategory'] = 'Categoria del curs';
$string['coursecreators'] = 'Creadors de cursos';
$string['coursefiles'] = 'Fitxers del curs';
$string['courseformats'] = 'Formats de curs';
$string['coursegrades'] = 'Qualificacions del curs';
$string['courseinfo'] = 'Informació del curs';
$string['courserestore'] = 'Restauració del curs';
$string['courses'] = 'Cursos';
$string['courseupdates'] = 'Actualitzacions del curs';
$string['courseuploadlimit'] = 'Límit de càrrega del curs';
$string['create'] = 'Crea';
$string['createaccount'] = 'Crea el meu compte';
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta en $a';
$string['createuserandpass'] = 'Crea un nou nom d\'usuari i una contrasenya per entrar-hi';
$string['createziparchive'] = 'Comprimeix-los en un fitxer zip';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'S\'estan creant categories i preguntes';
$string['creatingcoursemodules'] = 'S\'estan creant els mòduls del curs';
$string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
$string['creatinggroups'] = 'S\'estan creant els grups';
$string['creatinglogentries'] = 'S\'estan creant les entrades de registre';
$string['creatingnewcourse'] = 'S\'està creant un curs nou';
$string['creatingscales'] = 'S\'estan creant les escales';
$string['creatingsections'] = 'S\'estan creant les seccions';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'S\'estan creant estructures temporals';
$string['creatingusers'] = 'S\'estan creant els usuaris';
$string['creatingxmlfile'] = 'S\'està creant el fitxer XML';
$string['currency'] = 'Moneda';
$string['currentcourseadding'] = 'Curs actual, s\'hi estan afegint dades';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Curs actual, primer se suprimirà';
$string['currentlanguage'] = 'Idioma actual';
$string['currentlocaltime'] = 'la vostra hora local';
$string['currentpicture'] = 'Imatge actual';
$string['currentrelease'] = 'Informació sobre l\'edició actual';
$string['currentversion'] = 'Versió actual';
$string['databasechecking'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de Moodle de la versió $a->oldversion a $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Rendiment de la base de dades';
$string['databasesetup'] = 'S\'està configurant la base de dades';
$string['databasesuccess'] = 'La base de dades s\'ha actualitzat amb èxit';
$string['databaseupgradebackups'] = 'La versió de les còpies de seguretat és ara $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'La versió dels blocs és ara $a';
$string['databaseupgrades'] = 'S\'està actualitzant la base de dades';
$string['date'] = 'Data';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Data - començant pel més recent';
$string['datemostrecentlast'] = 'Data - el més recent al final';
$string['day'] = 'dia';
$string['days'] = 'dies';
$string['decodinginternallinks'] = 'S\'estan descodificant els enllaços interns';
$string['defaultcoursefullname'] = '101 Nom complet del curs';
$string['defaultcourseshortname'] = '101NCC';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Estudiant';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Estudiants';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Professor';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Professors';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['deleteall'] = 'Suprimeix-ho tot';
$string['deletecheck'] = 'Suprimiu $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir aquests fitxers?';
$string['deletecheckfull'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Aneu a suprimir aquests fitxers';
$string['deletecompletely'] = 'Suprimeix-los completament';
$string['deletecourse'] = 'Suprimeix un curs';
$string['deletecoursecheck'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament aquest curs i totes les dades que conté?';
$string['deleted'] = 'S\'ha suprimit';
$string['deletedactivity'] = 'S\'ha suprimit $a';
$string['deletedcourse'] = 'S\'ha suprimit completament $a';
$string['deletednot'] = 'No s\'ha pogut suprimir $a !';
$string['deleteselected'] = 'Suprimeix la selecció';
$string['deletingcourse'] = 'S\'està suprimint $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'S\'estan suprimint les dades existents del curs';
$string['deletingolddata'] = 'S\'estan suprimint dades antigues';
$string['department'] = 'Departament';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['detailedless'] = 'Menys detallat';
$string['detailedmore'] = 'Més detallat';
$string['disable'] = 'Inhabilitar';
$string['displayingfirst'] = 'Només es mostren els primers $a->count $a->things ';
$string['displayingrecords'] = 'S\'estan visualitzant $a registres';
$string['displayingusers'] = 'S\'estan visualitzant els usuaris $a->start a $a->end';
$string['documentation'] = 'Documentació de Moodle';
$string['donotask'] = 'No preguntis';
$string['down'] = 'Avall';
$string['downloadexcel'] = 'Baixa en format Excel';
$string['downloadtext'] = 'Baixa en format text';
$string['doyouagree'] = 'Heu llegit aquestes condicions i les enteneu?';
$string['duplicate'] = 'Duplica';
$string['duplicatinga'] = 'S\'està duplicant: $a';
$string['duplicatingain'] = 'S\'està duplicant $a->what en $a->in';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiu el color de fons de l\'àrea d\'edició<br />Exemples de valors vàlids: #ffffff o white.';
$string['edhelpcleanword'] = 'Aquest paràmetre habilita o inhabilita el filtre específic per a format de Word.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Habiliteu o inhabiliteu la verificació de l\'ortografia. Si l\'habiliteu, cal tenir instal·lat <strong>aspell</strong> al servidor.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'La propietat font-family és una llista de noms de famílies de fonts o noms genèrics de famílies. Els noms de famílies s\'han de separar amb comes.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Definiu els tipus de lletra utilitzats en el menú desplegable de l\'editor.';
$string['edhelpfontsize'] = 'La mida de lletra per defecte defineix la mida d\'un tipus de lletra.<br />Per exemple són valors vàlids els següents: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Edita $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Edita els paràmetres del curs';
$string['editfiles'] = 'Edita fitxers';
$string['editgroupprofile'] = 'Edita el perfil del grup';
$string['editinga'] = 'S\'està editant $a';
$string['editmyprofile'] = 'Edita perfil';
$string['editorbgcolor'] = 'Color de fons';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Neteja l\'HTML del Word en enganxar';
$string['editorcommonsettings'] = 'Paràmetres comuns';
$string['editordefaultfont'] = 'Lletra per defecte';
$string['editorenablespelling'] = 'Activa la verificació de l\'ortografia';
$string['editorfontlist'] = 'Llista de tipus de lletra';
$string['editorfontsize'] = 'Mida de lletra per defecte';
$string['editorresettodefaults'] = 'Restaura valors per defecte';
$string['editorsettings'] = 'Paràmetres de l\'editor';
$string['editsummary'] = 'Edita un resum';
$string['editthisactivity'] = 'Edita aquesta activitat';
$string['editthiscategory'] = 'Edita aquesta categoria';
$string['edituser'] = 'Edita els comptes d\'usuari';
$string['email'] = 'Correu electrònic';
$string['emailactive'] = 'Correu electrònic activat';
$string['emailagain'] = 'Correu electrònic (una altra vegada)';
$string['emailconfirm'] = 'Confirmació del compte';
$string['emailconfirmation'] = '$a->firstname,
S\'ha sol·licitat un nou compte en \'$a->sitename\' amb la vostra adreça electrònica.
Per confirmar el vostre compte, si us plau aneu a aquesta adreça web:
$a->link
En la majoria de programes de correu, l\'adreça s\'hauria de presentar com un enllaç blau on podeu fer clic. Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
de la finestra del vostre navegador web.
Si necessiteu ajuda, si us plau contacteu amb l\'administrador del lloc,
$a->admin,';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: confirmació de compte';
$string['emailconfirmsent'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça <B>$a</B>
<P>Conté instruccions senzilles per completar el registre.
<P>Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
$string['emaildigest'] = 'Tipus de resum de correu';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Complet (correu diari amb missatges complets)';
$string['emaildigestoff'] = 'Sense resum (un correu per cada missatge dels fòrums)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Assumptes (correu diari només amb els assumptes)';
$string['emaildisable'] = 'Aquesta adreça de correu està inhabilitada.';
$string['emaildisableclick'] = 'Feu clic aquí per inhabilitar l\'enviament de correu a aquesta adreça';
$string['emaildisplay'] = 'Mostra el correu electrònic';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Permet només als altres membres del curs veure la meva adreça de correu';
$string['emaildisplayno'] = 'Oculta a tothom la meva adreça de correu electrònic';
$string['emaildisplayyes'] = 'Permet que tothom vegi la meva adreça de correu';
$string['emailenable'] = 'Aquesta adreça de correu està habilitada.';
$string['emailenableclick'] = 'Feu clic aquí per tornar a habilitar l\'enviament de correu a aquesta adreça';
$string['emailexists'] = 'Aquesta adreça de correu ja està registrada.';
$string['emailformat'] = 'Format del correu';
$string['emailmustbereal'] = 'Nota: l\'adreça de correu ha de ser una adreça real';
$string['emailpasswordconfirmation'] = '$a->firstname,
Algú (probablement vós) ha demanat una nova contrasenya
per al vostre compte en \'$a->sitename\'.
Per confirmar aquesta sol·licitud i rebre la nova contrasenya
per correu electrònic, aneu a l\'adreça web següent:
$a->link
En la majoria de programes de correu, l\'adreça s\'hauria de presentar com un enllaç blau on podeu fer clic. Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
de la finestra del vostre navegador web.
Si necessiteu ajuda, si us plau contacteu amb l\'administrador del lloc,
$a->admin,';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: confirmació de canvi de contrasenya';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Se us ha enviat un correu a la vostra adreça <b>$a</b>.
<p>Conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Gràcies per confirmar el canvi de contrasenya.
<p>Se us ha enviat un correu amb la contrasenya nova a la vostra adreça: <b>$a->email</b>.
<p>La contrasenya nova s\'ha generat automàticament - potser voldreu <a href=$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.';
$string['enable'] = 'Habilita';
$string['encryptedcode'] = 'Codi xifrat';
$string['enrolledincourse'] = 'Inscrit al curs ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'No inscrit al curs ';
$string['enrollfirst'] = 'Per poder usar aquestes activitats del lloc abans heu d\'estar inscrits en algun dels cursos';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Aneu a inscriure-us en aquest curs.<br />Esteu segur que voleu fer això?';
$string['enrolmentkey'] = 'Clau d\'inscripció';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció - una contrasenya<br />d\'un sol ús que us ha d\'haver proporcionat $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Aquesta clau d\'inscripció es errònia, si us plau torneu a intentar-ho<br />
(Heus ací una pista: comença per \'$a\'.)
(Una pista: comença per \'$a\'';
$string['enrolmentnew'] = 'Nova inscripció en $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user s\'ha inscrit al curs \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Les inscripcions manuals no estan habilitades';
$string['enrolmentnotyet'] = 'No podeu accedir a aquest curs fins<br />$a';
$string['enrolments'] = 'Inscripcions';
$string['enrolperiod'] = 'Període d\'inscripció';
$string['entercourse'] = 'Feu clic per entrar en aquest curs';
$string['enteremailaddress'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre\'n una de nova per correu electrònic.';
$string['entries'] = 'Entrades';
$string['error'] = 'Error';
$string['errortoomanylogins'] = 'Heu superat el nombre màxim d\'intents d\'entrada. Reinicieu el vostre navegador.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'No esteu confirmat perquè s\'ha esdevingut un error. Si heu arribat aquí fent clic en un enllaç d\'un missatge de correu assegureu-vos que la línia del missatge no estava trencada o continuava a sota. En aquest cas probablement ahaureu de copiar i enganxar per reconstruir correctament l\'enllaç.';
$string['everybody'] = 'Tothom';
$string['executeat'] = 'Executa a';
$string['existing'] = 'Existent';
$string['existingadmins'] = 'Administradors actuals';
$string['existingcourse'] = 'Cursos actuals';
$string['existingcourseadding'] = 'Curs existent, afegir-hi dades';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Curs existent, primer se suprimirà';
$string['existingcreators'] = 'Creadors de cursos actuals';
$string['existingstudents'] = 'Estudiants inscrits';
$string['existingteachers'] = 'Professors actuals';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats des de la darrera vegada';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats d\'un total de $a->accounts comptes';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
$string['file'] = 'Fitxer';
$string['filemissing'] = 'Falta $a';
$string['files'] = 'Fitxers';
$string['filesfolders'] = 'Fitxers/carpetes';
$string['filloutallfields'] = 'Si us plau ompliu tots els camps d\'aquest formulari';
$string['findmorecourses'] = 'Busca més cursos...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Nom';
$string['firsttime'] = 'És la primera vegada que veniu aquí?';
$string['followingoptional'] = 'Els ítems següents són opcionals';
$string['followingrequired'] = 'Els ítems següents són necessaris';
$string['force'] = 'Imposa';
$string['forcedmode'] = 'Mode imposat';
$string['forcelanguage'] = 'Imposa idioma';
$string['forceno'] = 'No imposis';
$string['forgotten'] = 'Heu oblidat el nom d\'usuari o la contrasenya?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
$string['formatmarkdown'] = 'Format Markdown';
$string['formatplain'] = 'Format text';
$string['formatsocial'] = 'Format social';
$string['formattext'] = 'Autoformat Moodle';
$string['formattexttype'] = 'Formatatge';
$string['formattopics'] = 'Format per temes';
$string['formatweeks'] = 'Format semanal';
$string['formatwiki'] = 'Format Wiki';
$string['from'] = 'Des de';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Mostra una llista de categories';
$string['frontpagecourselist'] = 'Mostra una llista de cursos';
$string['frontpagedescription'] = 'Descripció per a la pàgina inicial';
$string['frontpageformat'] = 'Format de la pàgina inicial';
$string['frontpagenews'] = 'Mostra les notícies';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tots els cursos';
$string['fullname'] = 'Nom complet';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Perfil complet';
$string['fullsitename'] = 'Nom complet del lloc';
$string['gd1'] = 'GD 1.x instal·lada';
$string['gd2'] = 'GD 2.x instal·lada';
$string['gdneed'] = 'GD ha d\'estar instal·lada per veure aquesta imatge';
$string['gdnot'] = 'GD no està instal·lada';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Qualificació';
$string['grades'] = 'Qualificacions';
$string['group'] = 'Grup';
$string['groupadd'] = 'Afegeix nou grup';
$string['groupaddusers'] = 'Afegeix la selecció al grup ';
$string['groupfor'] = 'per al grup';
$string['groupinfo'] = 'Informació sobre el grup seleccionat';
$string['groupinfomembers'] = 'Informació sobre els membres seleccionats';
$string['groupinfopeople'] = 'Informació sobre les persones seleccionades';
$string['groupmemberssee'] = 'Visualitza els membres del grup';
$string['groupmembersselected'] = 'Membres del grup seleccionat';
$string['groupmode'] = 'Mode de grup';
$string['groupmodeforce'] = 'Imposa el mode de grup';
$string['groupmy'] = 'El meu grup';
$string['groupnonmembers'] = 'Persones que no estan en un grup';
$string['groupnotamember'] = 'No sou membre d\'aquest grup';
$string['grouprandomassign'] = 'Assigna tots a grups aleatòriament';
$string['groupremove'] = 'Suprimeix el grup seleccionat';
$string['groupremovemembers'] = 'Suprimeix els membres seleccionats';
$string['groups'] = 'Grups';
$string['groupsnone'] = 'Sense grups';
$string['groupsseparate'] = 'Grups separats';
$string['groupsvisible'] = 'Grups visibles';
$string['guestskey'] = 'Permet visitants amb clau';
$string['guestsno'] = 'No permetis l\'entrada de visitants';
$string['guestsnotallowed'] = '\'$a\' no permet l\'entrada de visitants';
$string['guestsyes'] = 'Permet visitants sense clau';
$string['guestuser'] = 'Usuari visitant';
$string['guestuserinfo'] = 'Aquest usuari és un usuari especial que permet entrar a alguns cursos en mode només de lectura (read-only).';
$string['help'] = 'Ajuda';
$string['helpemoticons'] = 'Emoticones';
$string['helpformatting'] = 'Sobre el formatatge del text';
$string['helphtml'] = 'Com escriure HTML';
$string['helpindex'] = 'Índex de tots els fitxers d\'ajuda';
$string['helppicture'] = 'Com penjar una imatge';
$string['helpquestions'] = 'Feu bones preguntes';
$string['helpreading'] = 'Llegiu amb cura';
$string['helprichtext'] = 'Sobre l\'editor HTML';
$string['helpsummaries'] = 'Sobre aquests resums';
$string['helptext'] = 'Com escriure text';
$string['helpwiki'] = 'Com escriure text Wiki';
$string['helpwriting'] = 'Escriviu amb cura';
$string['hiddensections'] = 'Temes ocults';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Els temes ocults es mostren en format reduït';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Els temes ocults són completament invisibles';
$string['hide'] = 'Oculta';
$string['hidepicture'] = 'Oculta imatge ';
$string['hidesettings'] = 'Oculta paràmetres';
$string['hits'] = 'Peticions';
$string['hitsoncourse'] = 'Peticions en $a->coursename per $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Peticions d\'avui en $a->coursename per $a->username';
$string['home'] = 'Inici';
$string['hour'] = 'hora';
$string['hours'] = 'hores';
$string['howtomakethemes'] = 'Com crear nous temes';
$string['htmleditor'] = 'Utilitza l\'editor HTML (només per a alguns navegadors) ';
$string['htmleditoravailable'] = 'L\'editor HTML està disponible';
$string['htmleditordisabled'] = 'Teniu inhabilitat l\'editor HTML en el vostre perfil d\'usuari';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'L\'administrator ha inhabilitat l\'editor HTML en aquest lloc';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'L\'editor HTML no està disponible perquè el vostre navegador web no és compatible';
$string['htmlformat'] = 'Format HTML';
$string['icqnumber'] = 'Número ICQ';
$string['idnumber'] = 'Número ID';
$string['inactive'] = 'Inactiu';
$string['include'] = 'Inclou';
$string['includeallusers'] = 'Inclou tots els usuaris';
$string['includecoursefiles'] = 'Inclou els fitxers del curs';
$string['includecourseusers'] = 'Inclou els usuaris del curs';
$string['included'] = 'Inclòs';
$string['includelogentries'] = 'Inclou les entrades del registre';
$string['includemodules'] = 'Inclou Mòduls';
$string['includeneededusers'] = 'Inclou els usuaris necessaris';
$string['includenoneusers'] = 'No incloguis cap usuari';
$string['includeuserfiles'] = 'Inclou els fitxers dels usuaris';
$string['institution'] = 'Institució';
$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
$string['invalidlogin'] = 'Entrada incorrecta, si us plau torneu a intentar-ho';
$string['ip_address'] = 'Adreça IP';
$string['jumpto'] = 'Salta a...';
$string['keep'] = 'Manté';
$string['langltr'] = 'Escriptura d\'esquerra a dreta';
$string['langrtl'] = 'Escriptura de dreta a esquerra';
$string['language'] = 'Idioma';
$string['languagegood'] = 'Aquest paquet d\'idioma està al dia! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Darrer accés';
$string['lastedited'] = 'Darrera edició';
$string['lastlogin'] = 'Darrera entrada';
$string['lastmodified'] = 'Darrera modificació';
$string['lastname'] = 'Cognoms';
$string['latestlanguagepack'] = 'Comprova el darrer paquet d\'idioma en moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Últimes notícies';
$string['leavetokeep'] = 'Deixeu en blanc per tal de mantenir la contrasenya actual';
$string['license'] = 'Llicència GPL';
$string['list'] = 'Llista';
$string['listfiles'] = 'Llista dels fitxers de $a';
$string['listofallpeople'] = 'Llista de tota la gent';
$string['livelogs'] = 'Registres de l\'última hora';
$string['locale'] = 'ca_ES';
$string['location'] = 'Localització';
$string['loggedinas'] = 'Heu entrat com $a';
$string['loggedinnot'] = 'No heu entrat';
$string['login'] = 'Entrada';
$string['login_failure_logs'] = 'Registre d\'entrades fracassades';
$string['loginas'] = 'Entra com';
$string['loginguest'] = 'Entra com a visitant';
$string['loginsite'] = 'Entra en aquest lloc';
$string['loginsteps'] = 'Hola! L\'accés complet als cursos requereix que dediqueu un minut a la creació d\'un nou compte d\'usuari vàlid en aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una \"clau d\'inscripció\" que no necessitareu fins més tard. Els passos que heu de donar són els següents:
<OL size=2>
<LI>Ompliu el formulari de <A HREF=\"$a\">Nou compte</A> amb les vostres dades.</li>
<LI>Se us enviarà inmediatament un correu a la vostra adreça electrònica.</li>
<LI>Llegiu el correu i feu clic en l\'enllaç web inclòs.</li>
<LI>Es confirmarà el vostre compte i podreu entrar-hi.</li>
<LI>Llavors, seleccioneu el curs en el qual voleu participar.</li>
<LI>Si se us demana una \"clau d\'inscripció\", utilitzeu la que us ha donat el professor. Amb això quedareu inscrit al curs.</li>
<LI>En aquest moment ja tindreu accés complet al curs. En endavant només haureu d\'introduir el vostre nom d\'usuari i la contrasenya (en el formulari d\'aquesta pàgina) per tal d\'entrar i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigueu inscrit.</li>
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = '<P>Per tal de tenir accés complet als cursos us heu de crear un compte d\'usuari.
<P>Consisteix simplement a triar un nom d\'usuari i una contrasenya amb els quals us identificareu, després, en aquesta pàgina.
<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d\'usuari, n\'haureu de provar un altre diferent.</P>';
$string['loginto'] = 'Entrar en $a';
$string['loginusing'] = 'Entreu aquí amb el vostre nom d\'usuari i la contrasenya corresponent';
$string['logout'] = 'Sortida';
$string['logs'] = 'Registres';
$string['mailadmins'] = 'Informa administradors';
$string['mailstudents'] = 'Informa estudiantat';
$string['mailteachers'] = 'Informa professorat';
$string['mainmenu'] = 'Menú principal';
$string['makeafolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['makeeditable'] = 'Si feu \'$a\' editable pel procés del servidor web (p.e. apache), aleshores podreu editar aquest fitxer directament en aquesta pàgina';
$string['manageblocks'] = 'Blocs';
$string['managedatabase'] = 'Base de dades';
$string['managefilters'] = 'Filtres';
$string['managemodules'] = 'Mòduls';
$string['markedthistopic'] = 'Aquest tema està marcat com a tema actual';
$string['markthistopic'] = 'Marca aquest tema com a tema actual';
$string['maximumchars'] = 'Màxim de $a caràcters';
$string['maximumgrade'] = 'Qualificació màxima';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Mida màxima de càrrega';
$string['maxsize'] = 'Mida màxima: $a';
$string['min'] = 'minut';
$string['mins'] = 'minuts';
$string['miscellaneous'] = 'Miscel·lània';
$string['missingcategory'] = 'Heu de triar una categoria';
$string['missingcity'] = 'Falta la població';
$string['missingcountry'] = 'Falta el país';
$string['missingdescription'] = 'Falta la descripció';
$string['missingemail'] = 'Falta l\'adreç electrònica';
$string['missingfirstname'] = 'Falta el nom';
$string['missingfullname'] = 'Falta el nom complet';
$string['missinglastname'] = 'Falten els cognoms';
$string['missingname'] = 'Falta el nom';
$string['missingnewpassword'] = 'Falta la nova contrasenya';
$string['missingpassword'] = 'Falta la contrasenya';
$string['missingshortname'] = 'Falta el nom curt';
$string['missingshortsitename'] = 'Falta el nom breu de lloc';
$string['missingsitedescription'] = 'Falta la descripció del lloc';
$string['missingsitename'] = 'Falta el nom del lloc';
$string['missingstrings'] = 'Comprova si falten cadenes';
$string['missingstudent'] = 'Heu de triar alguna cosa';
$string['missingsummary'] = 'Falta el resum';
$string['missingteacher'] = 'Heu de triar alguna cosa';
$string['missingurl'] = 'Falta l\'URL';
$string['missingusername'] = 'Falta el nom d\'usuari';
$string['modified'] = 'Modificat';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el mòdul \'$a\'. Això suprimirà tots els registres de la base de dades associats amb aquest mòdul d\'activitats. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
$string['moduledeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el mòdul \'$a->module\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el mòdul es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'S\'estan configurant les taules de mòduls';
$string['modulesuccess'] = 'S\'han configurat correctament les taules $a';
$string['moodleversion'] = 'Versió de Moodle';
$string['more'] = 'més';
$string['mostrecently'] = 'més recent';
$string['move'] = 'Mou';
$string['movecategoryto'] = 'Mou categoria a:';
$string['movecourseto'] = 'Mou curs a:';
$string['movedown'] = 'avall';
$string['movefilestohere'] = 'Mou els fitxers aquí';
$string['movefull'] = 'Mou $a a aquest lloc';
$string['movehere'] = 'Mou aquí';
$string['moveleft'] = 'Mou a l\'esquerra';
$string['moveright'] = 'Mou a la dreta';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Mou els cursos seleccionats a...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Mou-los a una altra carpeta';
$string['moveup'] = 'amunt';
$string['mustconfirm'] = 'Necessiteu confirmar el vostre registre';
$string['mycourses'] = 'Els meus cursos';
$string['name'] = 'Nom';
$string['namesocial'] = 'secció';
$string['nametopics'] = 'tema';
$string['nameweeks'] = 'setmana';
$string['needed'] = 'Necessari';
$string['never'] = 'Mai';
$string['neverdeletelogs'] = 'No suprimeixis mai els registres';
$string['new'] = 'Nou';
$string['newaccount'] = 'Nou compte';
$string['newcourse'] = 'Nou curs';
$string['newpassword'] = 'Nova contrasenya';
$string['newpasswordtext'] = '$a->firstname,
S\'ha anul·lat la contrasenya del vostre compte en \'$a->sitename\' i se us n\'ha assignat una de nova provisionalment.
Les dades per entrar-hi ara són:
nom d\'usuari: $a->username
contrasenya: $a->newpassword
Si us plau aneu a aquesta pàgina per canvieu la vostra contrasenya:
$a->link
En la majoria de programes de correu, l\'adreça s\'hauria de presentar com un enllaç blau on podeu fer clic. Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
de la finestra del vostre navegador web.
Salutacions de l\'administrador de \'$a->sitename\',
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nova imatge';
$string['newsitem'] = 'Notícia';
$string['newsitems'] = 'Notícies';
$string['newsitemsnumber'] = 'Notícies per mostrar';
$string['newuser'] = 'Nou usuari';
$string['newusers'] = 'Nous usuaris';
$string['next'] = 'Següent';
$string['no'] = 'No';
$string['nobody'] = 'Ningú';
$string['nocoursesfound'] = 'No s\'ha trobat cap curs que contingui les paraules \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'No hi ha cursos en aquesta categoria';
$string['noexistingadmins'] = 'No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauríeu d\'haver vist aquest missatge.';
$string['noexistingcreators'] = 'No hi ha creadors';
$string['noexistingstudents'] = 'No hi ha estudiants';
$string['noexistingteachers'] = 'No hi ha professors';
$string['nofilesselected'] = 'No heu seleccionat cap fitxer per restaurar';
$string['nofilesyet'] = 'Encara no s\'han penjat fitxers en aquest curs';
$string['nograde'] = 'Sense qualificació';
$string['noimagesyet'] = 'Encara no s\'han penjat imatges en aquest curs';
$string['nomorecourses'] = 'No s\'ha trobat cap altre curs que coincideixi';
$string['none'] = 'Cap';
$string['nopotentialadmins'] = 'No hi ha administradors en potència';
$string['nopotentialcreators'] = 'No hi ha creadors de cursos en potència';
$string['nopotentialstudents'] = 'No hi ha estudiants en potència';
$string['nopotentialteachers'] = 'No hi ha professors en potència';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Filtre normal';
$string['nostudentsfound'] = 'No s\'ha trobat $a';
$string['nostudentsyet'] = 'Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs';
$string['nosuchemail'] = 'Adreça de correu desconeguda';
$string['notavailable'] = 'No disponible';
$string['noteachersyet'] = 'Encara no hi ha cap professor en aquest curs';
$string['notenrolled'] = '$a no està inscrit en aquest curs.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Nota: els usuaris d\'un curs s\'han de restaurar quan es restauren les dades d\'usuaris. Aquest paràmetre s\'ha canviat automàticament.';
$string['nothingnew'] = 'Cap novetat des de l\'última entrada';
$string['noticenewerbackup'] = 'Aquesta còpia de seguretat ha estat creada amb Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) i és més nova que la vostra instal·lació de Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Això pot donar lloc a algunes inconsistències perquè no es pot garantir la compatibilitat de les còpies cap enrere.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, usuari: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Podeu veure aquí aquests registres: $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Heus ací una llista d\'intents fracassats d\'entrada en $a des de la darrera notificació';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Notificació d\'entrades fracassades';
$string['notincluded'] = 'No inclòs';
$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquesta activitat.';
$string['nousersmatching'] = 'No s\'han trobat usuaris que coincideixin amb \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Encara no hi ha usuaris';
$string['now'] = 'ara';
$string['numattempts'] = '$a intents fracassats d\'entrada';
$string['numberweeks'] = 'Nombre de setmanes/temes';
$string['numdays'] = '$a dies';
$string['numhours'] = '$a hores';
$string['numminutes'] = '$a minuts';
$string['numseconds'] = '$a segons';
$string['numviews'] = '$a visualitzacions';
$string['numweeks'] = '$a setmanes';
$string['numwords'] = '$a paraules';
$string['numyears'] = '$a anys';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Accés de visitants';
$string['optional'] = 'opcional';
$string['order'] = 'Ordre';
$string['other'] = 'Altre';
$string['outline'] = 'Esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Confirma el canvi de la contrasenya';
$string['passwordrecovery'] = 'Sí, ajuda\'m a entrar-hi';
$string['passwordsdiffer'] = 'Les contrasenyes no coincideixen';
$string['passwordsent'] = 'S\'ha enviat la contrasenya';
$string['passwordsenttext'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça electrònica $a->email.
<P><B>Si us plau, busqueu la contrasenya nova al correu</B>
<P>Aquesta contrasenya nova s\'ha generat automàticament, de manera que potser voldreu <A HREF=$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.';
$string['paymentinstant'] = 'Utilitzeu el botó de baix per pagar i inscriure-us.';
$string['paymentrequired'] = 'Aquest curs requereix pagament.';
$string['paymentsorry'] = 'Gràcies per pagar. Dissortadament el pagament encara no ha estat completament processat i encara no podeu entrar al curs \"$a->fullname\". Torneu a intentar-ho d\'aquí a uns segons i si no podeu adreceu-vos al $a->teacher o a l\'administrador del lloc';
$string['paymentthanks'] = 'Gràcies per pagar. Ja esteu inscrit al curs:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Persones';
$string['personalprofile'] = 'Perfil personal';
$string['phone'] = 'Telèfon';
$string['phpinfo'] = 'informació PHP';
$string['popupwindow'] = 'Obre el fitxer en una altra finestra';
$string['potentialadmins'] = 'Administradors en potència';
$string['potentialcreators'] = 'Creadors de cursos en potència';
$string['potentialstudents'] = 'Estudiants en potència';
$string['potentialteachers'] = 'Professors en potència';
$string['preferredlanguage'] = 'Idioma de preferència';
$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
$string['previeworchoose'] = 'Proveu o trieu un tema';
$string['previous'] = 'Anterior';
$string['publicdirectory'] = 'Directori públic';
$string['publicdirectory0'] = 'No publiquis el lloc';
$string['publicdirectory1'] = 'Publica només el nom del lloc';
$string['publicdirectory2'] = 'Publica el nom del lloc amb enllaç';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Nota: els fitxers col·locats aquí són accessibles per tothom';
$string['question'] = 'Pregunta';
$string['readinginfofrombackup'] = 'S\'està llegint la informació de la còpia de seguretat';
$string['readme'] = 'LLEGIU-ME';
$string['recentactivity'] = 'Activitat recent';
$string['recentactivityreport'] = 'Informe complet d\'activitat recent...';
$string['refreshingevents'] = 'S\'estan refrescant els esdeveniments';
$string['registration'] = 'Registre de Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Notificacions per correu';
$string['registrationinfo'] = '<p>Aquesta pàgina us permet registrar el vostre lloc Moodle en moodle.org. El registre és gratuït.
El principal benefici del registre és que se us afegirà a una llista de correu de poc tràfic per rebre les notificacions més importants, com ara alertes de seguretat o l\'aparició de noves versions de Moodle.
<p>Per defecte la vostra informació serà privada i mai no es vendrà o cedirà a ningú més. L\'única raó per recollir aquesta informació és per motius de suport i per ajudar a construir una imatge estadística de la comunitat Moodle com un tot.
<p>Si ho trieu així, el nom del vostre lloc, el país i l\'adreça web s\'afegiran a la llista pública de llocs Moodle.
<p>Tots el registres nous són verificats manualment abans d\'afegir-se a la llista, però un cop afegits podeu modificar el vostre registre i les dades de la llista pública en el moment en què ho desitgeu tot reenviant aquest formulari.';
$string['registrationno'] = 'No, no vull rebre correu electrònic';
$string['registrationsend'] = 'Envia la informació de registre a moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Sí, vull rebre notificacions d\'assumptes importants';
$string['removeadmin'] = 'Suprimeix administrador';
$string['removecreator'] = 'Suprimeix creador de cursos';
$string['removestudent'] = 'Suprimeix estudiant';
$string['removeteacher'] = 'Suprimeix professor';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
$string['renamefileto'] = 'Canvia el nom de <b>$a</b> a';
$string['required'] = 'Necessari';
$string['requireskey'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció';
$string['requirespayment'] = 'Aquest curs requereix pagament';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Reordena els cursos pel nom';
$string['resources'] = 'Recursos';
$string['restore'] = 'Restaura';
$string['restorecancelled'] = 'S\'ha cancel·lat la restauració';
$string['restorecoursenow'] = 'Restaura aquest curs ara';
$string['restorefinished'] = 'La restauració s\'ha completat amb èxit';
$string['restoreto'] = 'Restaura a';
$string['returningtosite'] = 'Torneu a aquest lloc?';
$string['revert'] = 'Torna';
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Nombre d\'articles RSS recents';
$string['rsstype'] = 'RSS d\'aquesta activitat';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
$string['saveto'] = 'Desa en';
$string['scale'] = 'Escala';
$string['scales'] = 'Escales';
$string['scalescustom'] = 'Escales personalitzades';
$string['scalescustomcreate'] = 'Afegeix una escala nova';
$string['scalescustomno'] = 'Encara no s\'ha creat cap escala personalitzada';
$string['scalesstandard'] = 'Escales estàndard';
$string['scalestip'] = 'Per tal de crear escales personalitzades, utilitzeu l\'enllaç \'Escales...\' del menú d\'administració del curs.';
$string['schedule'] = 'Planificació';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Estat de la còpia de seguretat programada';
$string['search'] = 'Cerca';
$string['searchagain'] = 'Torna a cercar';
$string['searchcourses'] = 'Cerca cursos';
$string['searchhelp'] = 'Podeu cercar diverses paraules de cop.<p>paraula : cerca qualsevol coincidència d\'aquesta paraula al text.<b /r>+paraula : cerca només coincidències exactes.<br> /-paraula : exclou els resultats que continguin aquesta paraula.';
$string['searchresults'] = 'Resultats de la recerca';
$string['sec'] = 'segon';
$string['secs'] = 'segons';
$string['section'] = 'Secció';
$string['sections'] = 'Seccions';
$string['select'] = 'Selecciona';
$string['selectacountry'] = 'Selecciona un país';
$string['selectednowmove'] = '$a fitxers seleccionats per moure\'ls. Ara aneu a la destinació i premeu \'Mou els fitxers aquí\'';
$string['senddetails'] = 'Envia\'m les dades per correu';
$string['separateandconnected'] = 'Formes de coneixement separades i connectades';
$string['serverlocaltime'] = 'Hora del servidor local';
$string['settings'] = 'Paràmetres';
$string['shortname'] = 'Nom curt';
$string['shortnametaken'] = 'Aquest nom curt ja el fa servir un altre curs ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Nom curt del lloc (p. e. una paraula)';
$string['show'] = 'Mostra';
$string['showall'] = 'Mostra tots $a';
$string['showallcourses'] = 'Mostra tots els cursos';
$string['showalltopics'] = 'Mostra tots els temes';
$string['showallusers'] = 'Mostra tots els usuaris';
$string['showallweeks'] = 'Mostra totes les setmanes';
$string['showgrades'] = 'Mostra les qualificacions';
$string['showlistofcourses'] = 'Mostra la llista de cursos';
$string['showonlytopic'] = 'Mostra només el tema $a';
$string['showonlyweek'] = 'Mostra només la setmana $a';
$string['showrecent'] = 'Mostra l\'activitat recent';
$string['showreports'] = 'Mostra informes d\'activitat';
$string['showsettings'] = 'Mostra paràmetres';
$string['showtheselogs'] = 'Mostra aquests registres';
$string['since'] = 'Des de';
$string['sincelast'] = 'des de la darrera entrada';
$string['site'] = 'Lloc';
$string['siteerrors'] = 'Errors del lloc';
$string['sitefiles'] = 'Fitxers del lloc';
$string['sitelogs'] = 'Registres del lloc';
$string['sitenews'] = 'Notícies del lloc';
$string['sitepartlist0'] = 'Per veure la llista de participants del lloc heu de ser professor del lloc';
$string['sitepartlist1'] = 'Per veure la llista de participants del lloc heu de ser professor';
$string['sites'] = 'Llocs';
$string['sitesection'] = 'Inclou una secció de tema';
$string['sitesettings'] = 'Paràmetres del lloc';
$string['siteteachers'] = 'Professors del lloc';
$string['size'] = 'Mida';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Fòrum social - darrers temes';
$string['someallowguest'] = 'Alguns cursos poden permetre l\'accés de visitants';
$string['someerrorswerefound'] = 'Falta informació o és incorrecta. Teniu els detalls més avall.';
$string['sortby'] = 'Ordena per';
$string['specifyname'] = 'Heu d\'especificar un nom.';
$string['startdate'] = 'Data d\'inici del curs';
$string['startsignup'] = 'Comenceu creant-vos un compte d\'usuari!';
$string['state'] = 'Comarca/Província';
$string['status'] = 'Estat';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A %%B %%d';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Les cadenes següents no estan definides en $a';
$string['studentnotallowed'] = 'No podeu entrar en aquest curs com a \'$a\'';
$string['students'] = 'Estudiants';
$string['studentsandteachers'] = 'Estudiants i professors';
$string['subcategories'] = 'Subcategories';
$string['success'] = 'Èxit';
$string['summary'] = 'Resum';
$string['summaryof'] = 'Resum de $a';
$string['supplyinfo'] = 'Sisplau doneu-nos algunes dades personals';
$string['teacheronly'] = 'només per a $a';
$string['teacherroles'] = '$a rols';
$string['teachers'] = 'Professors';
$string['textediting'] = 'Per editar text';
$string['texteditor'] = 'Utilitza formularis web normals';
$string['textformat'] = 'Només text';
$string['thanks'] = 'Gràcies';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Temes';
$string['themesaved'] = 'S\'ha desat el nou tema';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Català';
$string['time'] = 'Hora';
$string['timezone'] = 'Zona horària';
$string['to'] = 'A';
$string['today'] = 'Avui';
$string['todaylogs'] = 'Registres d\'avui';
$string['toomanytoshow'] = 'Hi ha massa usuaris per mostrar-los tots';
$string['top'] = 'Dalt';
$string['topic'] = 'Tema';
$string['topichide'] = 'Oculta aquest tema a $a';
$string['topicoutline'] = 'Esquema per temes';
$string['topicshow'] = 'Mostra aquest tema a $a';
$string['total'] = 'Total';
$string['turneditingoff'] = 'Desactiva edició';
$string['turneditingon'] = 'Activa edició';
$string['undecided'] = 'No decidit';
$string['unenrol'] = 'Cancel·la la inscripció en aquest curs';
$string['unenrolallstudents'] = 'Cancel·la la inscripció de tots els estudiants';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Esteu segur que voleu cancel·lar la inscripció en aquest curs de tots els estudiants?';
$string['unenrolme'] = 'Cancel·la la meva inscripció en $a';
$string['unenrolsure'] = 'Esteu segur que voleu cancel·lar la inscripció de: $a en aquest curs?';
$string['unknowncategory'] = 'Categoria desconeguda';
$string['unlimited'] = 'Il·limitat';
$string['unpacking'] = 'S\'està desempaquetant $a';
$string['unsafepassword'] = 'Aquesta contrasenya no és segura, proveu-ne una altra';
$string['unusedaccounts'] = 'Als comptes no utilitzats més de $a dies se\'ls cancel·la automàticament la inscripció al curs.';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'S\'està descomprimint la còpia de seguretat';
$string['up'] = 'Amunt';
$string['update'] = 'Actualitza';
$string['updated'] = 'S\'ha actualitzat $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Actualitza perfil';
$string['updatesevery'] = 'S\'actualitza cada $a segons';
$string['updatethis'] = 'Actualitza aquest $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Actualitza aquest curs';
$string['updatinga'] = 'S\'està actualitzant: $a';
$string['updatingain'] = 'S\'està actualitzant $a->what en $a->in';
$string['upload'] = 'Penja';
$string['uploadafile'] = 'Penja un fitxer';
$string['uploadedfileto'] = 'S\'ha penjat $a->file en $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer. Segur que n\'havíeu seleccionat un?';
$string['uploadnotallowed'] = 'No es permet penjar fitxers';
$string['uploadproblem'] = 'S\'ha esdevingut un problema desconegut mentre es penjava el fitxer \'$a\' (potser era massa gran?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Penja aquest fitxer';
$string['uploadusers'] = 'Carrega usuaris';
$string['usedinnplaces'] = 'Utilitzat en $a llocs';
$string['user'] = 'Usuari';
$string['userconfirmed'] = '$a confirmat';
$string['userdata'] = 'Dades d\'usuari';
$string['userdeleted'] = 'S\'ha suprimit aquest compte d\'usuari';
$string['userdescription'] = 'Descripció';
$string['userfiles'] = 'Fitxers d\'usuari';
$string['userlist'] = 'Llista d\'usuaris';
$string['username'] = 'Nom d\'usuari';
$string['usernameexists'] = 'Aquest nom d\'usuari ja existeix, trieu-ne un altre';
$string['usernotconfirmed'] = 'No s\'ha pogut confirmar $a';
$string['userprofilefor'] = 'Perfil d\'usuari per a $a';
$string['users'] = 'Usuaris';
$string['usersnew'] = 'Nous usuaris';
$string['userzones'] = 'Zones d\'usuari';
$string['usingexistingcourse'] = 'S\'està utilitzant un curs existent';
$string['version'] = 'Versió';
$string['view'] = 'Visualització';
$string['webpage'] = 'Pàgina web';
$string['week'] = 'Setmana';
$string['weekhide'] = 'Oculta aquesta setmana a $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Esquema per setmanes';
$string['weekshow'] = 'Mostra aquesta setmana a $a';
$string['welcometocourse'] = 'Benvingut/da a $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Benvingut/da a $a->coursename!
Una de les primeres coses que hauríeu de fer és editar el vostre perfil de manera que tothom us pugui conèixer una mica més:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Quin nom voleu donar al fitxer zip?';
$string['withchosenfiles'] = 'Els fitxers seleccionats';
$string['withoutuserdata'] = 'sense dades d\'usuari';
$string['withuserdata'] = 'amb dades d\'usuari';
$string['wordforstudent'] = 'La vostra paraula per a \'Estudiant\'';
$string['wordforstudenteg'] = 'p. e. Estudiant, Participant, etc.';
$string['wordforstudents'] = 'La vostra paraula per a \'Estudiants\'';
$string['wordforstudentseg'] = 'p. e. Estudiants, Participants, etc.';
$string['wordforteacher'] = 'La vostra paraula per a \'Professor\'';
$string['wordforteachereg'] = 'p. e. Professor, Tutor, Facilitador, etc.';
$string['wordforteachers'] = 'La vostra paraula per a \'Professors\'';
$string['wordforteacherseg'] = 'p. e. Professors, Tutors, Facilitadors, etc.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'S\'estan escrivint les categories i preguntes';
$string['writingcoursedata'] = 'S\'estan escrivint les dades del curs';
$string['writingeventsinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels esdeveniments';
$string['writinggeneralinfo'] = 'S\'està escrivint la informació general';
$string['writinggroupsinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels grups';
$string['writingheader'] = 'S\'està escrivint la capçalera';
$string['writingloginfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels registres';
$string['writingmoduleinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels mòduls';
$string['writingscalesinfo'] = 'S\'està escrivint la informació de les escales';
$string['writinguserinfo'] = 'S\'està escrivint informació dels usuaris';
$string['wrongpassword'] = 'Contrasenya incorrecta per a aquest nom d\'usuari';
$string['yes'] = '';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aneu a crear un fitxer zip que conté';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Aneu a restaurar des de';
$string['yourlastlogin'] = 'La vostra darrera entrada va ser';
$string['yourself'] = 'vós mateix';
$string['yourteacher'] = 'el vostre $a';
$string['zippingbackup'] = 'S\'està comprimint la còpia de seguretat';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.