Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

161 lines (154 sloc) 12.302 kB
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Moodle Docs: Background</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<h1>Mogelijkheden</h1>
<blockquote>
<p>Moodle is een actief en evoluerend product. Op deze pagina staat een kort overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van het pakket:</p>
<h3>Algemeen ontwerp</h3>
<ul>
<li>Promoot een sociaal constructionistische pedagogie (samenwerking, activiteiten, kritisch nadenken enz)</li>
<li>Geschikt voor 100% on line klassen en als ondersteuning van leren in een klaslokaal</li>
<li>Eenvoudig, licht, efficient, compatibel, browserinterface met weinig technische eisen</li>
<li>Gemakkelijk te installeren om nagenoeg elk platvorm dat PHP ondersteunt. Slechts één databank nodig (die eventueel nog gedeeld kan worden).</li>
<li>Volledige databankabstractie ondersteunt alle grote databankmerken (behalve voor de initiële tabeldefinitie)</li>
<li>Een vakkenlijst toont een beschrijving voor elk vak op de server, samen met de toegankelijkheid voor gasten.</li>
<li>Vakken kunnen in categorieën gezet worden en doorzocht worden - één Moodlesite kan duizenden vakken bevatten</li>
<li>Veel aandacht voor veiligheid. Formulieren worden gecontroleerd, gegevens worden gevalideerd, cookies worden geëncrypteerd enz.</li>
<li>De meeste zones voor tekstinvoer (bronnen, forumpost, logboek enz) kunnen bewerkt worden met een ingebouwde WYSIWYG HTML-editor</li>
</ul>
<h3 >Sitebeheer</h3>
<ul>
<li>De site wordt beheerd door een beheerder die gedefiniëerd wordt tijdens de installatie</li>
<li>Plug-in "thema's" maken het de beheerder mogelijk om de kleuren, lettertypes, lay-out enz. aan te passen om te voldoen aan lokale noden.</li>
<li>Plug-in activiteitenmodules kunnen aan een bestaande Moodle-installatie toegevoegd worden</li>
<li>Plug-in taalpakketten maken volledige aanpassing aan elke taal mogelijk. Deze kunnen bewerkt worden met een ingebouwde webgebaseerde editor. Op dit ogenblik zijn er taalpakketten voor meer dan <a href="http://moodle.org/download/lang/" target="_top">43
talen</a>.</li>
<li>De code is helder geschreven in PHP onder een GPL licentie - gemakkelijk aan te passen aan jouw behoeften</li>
</ul>
<h3>Gebruikersbeheer</h3>
<ul>
<li>Het doel is om het werk van de beheerder tot een minimum te beperken en toch een hoog niveau van beveiliging te behouden</li>
<li>Ondersteunt een hele reeks authenticatiemechanismen met plug-in authenticatiemodules, waarmee integratie met bestaande systemen mogelijk is.</li>
<li>Standaard e-mailmethode: leerlingen kunnen hun eigen account aanmaken. E-mailadressen worden gecontroleerd door bevestiging.</li>
<li>LDAP-methode: accounts kunnen gecontroleerd worden tegen een LDAP-server. De beheerder kan bepalen welke velden gebruikt moeten worden.</li>
<li>IMAP, POP3, NNTP: accounts worden gecontroleerd tegen een mail of nieuwsserver.
SSL, certificates en TLS worden ondersteund.</li>
<li>Externe databank: gelijk welke databank met minstens twee velden kan gebruikt worden als externe authenticatiebron.</li>
<li>Elke gebruiker heeft één account nodig voor de hele server - elke account kan op een verschillende manier toegang hebben.</li>
<li>Een beheerder controleert de aanmaak van vakken en creëert leraars door gebruikers toe te wijzen aan een vakken.</li>
<li>Een vak-aanmaker kan alleen maar vakken aanmaken en er les in geven.</li>
<li>Van leraars kunnen de bewerkrechten ontnomen worden, zodat ze het vak niet kunnen wijzigen (bijvoorbeeld voor interimleraars)</li>
<li>Veiligheid - leraars kunnen een "vaksleutel" aan hun vak toekennen om niet-leerlingen uit hun vak te houden. Ze kunnen deze sleutel gewoon in de klas meedelen of versturen via persoonlijke e-mail enz.</li>
<li>Leraars kunnen leerlingen manueel aanmelden voor hun vak als ze dat willen</li>
<li>Leraars kunnen leerlingen manueel afmelden uit hun vak indien ze dat wensen, anders worden ze automatiesch afgemeld na een periode van geen activiteit (ingesteld door de beheerder)</li>
<li>Leerlingen worden aangemoedigd om een on line profiel op te bouwen, met fote, beschrijving. E-mailadres kan afgeschermd worden indien nodig.</li>
<li>Elke gebruiker kan zijn eigen tijdzone instellen en elke datum in Moodle wordt vertaald naar die tijdzone (bv postdata, deadlines voor opdrachten enz)</li>
<li>Elke gebruiker kan de taal voor de Moodleïnterface kiezen (Engels, Nederlands, Frans, Duits, enz)</li>
</ul>
<h3>Beheer van een vak</h3>
<ul>
<li>Een leraar kan volledige controle hebben over alle instellingen van een vak, zelfs het beperken van rechten van de andere leraars in dat vak.</li>
<li>Keuze van de opmaak van een vak, zoals weken, onderwerpen- of een discussiegerichte sociale opmaak.</li>
<li>Hele reeks flexibele vakactiviteiten - Forums, Logboeken, Testen, Bronnen, Onderzoeken, Opdrachten, Chats, Workshops, ...</li>
<li>Recente wijzigingen aan het vak sinds de laatste login kunnen op de homepage van het vak getoond worden - helpt een gemeenschapsgevoel te geven</li>
<li>op de meeste plaatsen waar tekst ingevoerd moet worden (bronnen, forumberichten, logboek enz) kun je werken met een ingebouwde WYSIWYG HTML-editor</li>
<li>Alle cijfers voor forums, logboeken, testen en opdrachten kunnen op één pagina bekeken worden (en gedownload als rekenbladbestand)</li>
<li>Volledige logging- en volgsysteem voor elke gebruiker en elke activiteit, met grafieken en datails over elke module (laatste toegang, aantal keer bekeken) en een uitgebreid "verhaal" over de betrokkenheid van elke leerling samen met de forumbijdragen, logboeken enz op één pagina verzameld.</li>
<li>E-mailintegratie - via e-mail kunnen kopieën van forumbijdragen, feedback van de leraar enz in HTML- of plattetekst verstuurd worden.</li>
<li>Aangepaste schalen - leraars kunnen hun eigen puntenschalen opstellen om forums, opdrachten, logboeken enz. te quoteren.</li>
<li>Vakken kunnen verpakt worden in één enkel zipbestand met de backupfunctie. Deze kunnen op een andere Moodleserver gerestored worden.</li>
</ul>
<h3 >Opdrachtmodule</h3>
<ul>
<li>Opdrachten kunnen een deadline en een maximumcijfer krijgen.</li>
<li>Leerlingen kunnen hun opdrachten uploaden (gelijk welk bestandsformaat) naar de server - ze krijgen een datumstempel.</li>
<li>Opdrachten te laat inzenden mag, maar de leraar krijgt duidelijk te zien hoeveel te laat de opdracht ingezonden is.</li>
<li>Voor elke opdracht kan de hele klas beoordeeld worden (cijfer en commentaar) vanaf één pagina met één formulier.</li>
<li>De leraar kan voor elke leerling feedback geven bij de opdracht en er wordt een notificatie verzonden.</li>
<li>De leraar kan ervoor kiezen een opdracht na het beoordelen opnieuw te laten insturen (om ze nog eens te herbekijken).</li>
</ul>
<h3 >Chatmodule</h3>
<ul>
<li>Maakt synchrone tekstinteractie mogelijk</li>
<li>Profielfoto's worden in het chatvenster weergegeven</li>
<li>Ondersteunt URL's, emoticons, HTML, afbeeldingen enz.</li>
<li>Alle sessies worden gelogd om ze later te kunnen herbekijken. Ze kunnen ook voor de leerlingen gepubliceerd worden.</li>
</ul>
<h3 >Keuzemodule</h3>
<ul>
<li>Heel beperkte enquête. Je kunt ze gebruiken om voor iets te laten kiezen of om feedback te krijgen van elke leerling.</li>
<li>De leraar krijgt een intuitieve tabel te zien met wie wat gekozen heeft.</li>
<li>Leerlingen kan optioneel een up-to-date grafiek van de resultaten getoond worden.</li>
</ul>
<h3 >Forummodule</h3>
<ul>
<li>Verschillende forumtypes zijn mogelijk, zoals enkel leraren, vaknieuws, open voor iedereen, één discussiedraad per gebruiker.</li>
<li>Bij alle berichten wordt de foto van de auteur getoond.</li>
<li>Discussions can be viewed nested, flat or threaded, oldest or newest first.</li>
<li>Iedereen kan lid worden van alle forums, zodat kopieën van de berichten per e-mail ontvangen kunnen worden. De leraar kan ervoor kiezen om iedereen verplicht lid te zijn.</li>
<li>De leraar kan ervoor kiezen om geen antwoorden op berichten toe te laten (bijvoorbeeld voor aankondigingen)</li>
<li>Discussiedraden kunnen door de leraar gemakkelijk tussen forums verplaatst worden</li>
<li>Afbeeldingen in bijlage worden in het bericht getoond</li>
<li>Als de forums beoordeeld worden, dan kunnen die beoordelingen beperkt worden tot een bepaalde periode</li>
</ul>
<h3 >Logboekmodule</h3>
<ul>
<li>Logboeken zijn privaat tussen leerling en leraar.</li>
<li>Elk logboek kan gestuurd worden door een open vraag.</li>
<li>Voor elk logboek kan de hele klas vanaf één pagina met één enkel formulier beoordeeld worden.</li>
<li>De feedback van de leraar wordt aan het logboek toegevoegd en een notificatie wordt gemaild.</li>
</ul>
<h3 >Testmodule</h3>
<ul>
<li>Leraren kunnen een databank met vragen aanleggen om in verschillende testen te herbruiken</li>
<li>Om ze gemakkelijk terug te vinden, kunnen de vragen in categorieën ondergebracht worden en deze categorieën kunnen "gepubliceerd" worden, zodat ze vanuit elk vak op de site toegankelijk zijn. </li>
<li>Testen kunnen automatisch verbeterd worden en kunnen opnieuw verbeterd worden als de vragen gewijzigd worden. </li>
<li>Testen kunnen beperkt worden tot een bepaalde periode, waarbuiten ze niet beschikbaar zijn.</li>
<li>De leraar kan ervoor kiezen de test verschillende keren te laten proberen en kan feedback geven bij goede en/of foute antwoorden.</li>
<li>Vragen en antwoorden van testen kunnen door elkaar gehaald worden om het spieken te bemoeilijken.</li>
<li>Je kunt HTML en afbeeldingen in de vragen gebruiken.</li>
<li>Vragen kunnen vanuit externe tekstbestanden geïmporteerd worden.</li>
<li>Testen kunnen verschillende keren geprobeerd worden, indien gewenst.</li>
<li>Pogingen kunnen cumulatief zijn, indien gewenst, en de test kan afgewerkt worden over verschillende sessies.</li>
<li>Meerkeuzevragen ondersteunen enkele en verschillende antwoorden.</li>
<li>Kort antwoordvragen (woorden of zinnen)</li>
<li>Waar-onwaarvragen.</li>
<li>Koppelvragen.</li>
<li>Randomvragen</li>
<li>Numerieke vragen (met foutenmarge)</li>
<li>Ingebedde antwoordvragen (cloze-stijl) met antwoorden in tekstpassages.</li>
<li>Ingebedde beschrijvende tekst en afbeeldingen.</li>
</ul>
<h3 >Bronmodule</h3>
<ul>
<li>Ondersteunt het tonen van alle elektronische inhoud: Word, Powerpoint, Flash, video, geluid enz.</li>
<li>Bestanden kunnen geüpload en beheerd worden op de server, of gemaakt worden ter plekke via webformulieren (tekst of HTML)</li>
<li>Externe inhoud op het web kan gelinkt en naadloos in de interface opgenomen worden.</li>
<li>Externe webaplicaties kunnen gelinkt worden en gegevens kunnen eraan doorgegeven worden.</li>
</ul>
<h3 >Onderzoekmodule</h3>
<ul>
<li>Ingebouwde onderzoeken (COLLES, ATTLS) zijn bewezen instrumenten voor het analyseren van on line cursussen</li>
<li>on line onderzoeksraporten zijn altijd beschikbaar, inclusief verschillende grafieken. De gegevens kunnen gedownloaded worden als excelbestand of als CSV-bestand.</li>
<li>De interface voorkomt deels ingevulde onderzoeken.</li>
<li>Er wordt feedback gegeven aan de leerlingen over hun resultaten in vergelijking met het gemiddelde van de klas
</li>
</ul>
<h3 >Workshopmodule</h3>
<ul>
<li>Maakt peerevaluatie van documenten mogelijk. De leraar kan de beoordelingen beheren en ook zelf beoordelen..</li>
<li>Ondersteunt een brede waaier van beoordelingsmogelijkheden</li>
<li>De leraar kan een voorbeelddocument insturen, zodat de leerlingen kunnen oefenen in het beoordelen</li>
<li>Heel flexibel met vele opties.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.