Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
49 lines (45 sloc) 2.4 KB
<?PHP // $Id$
// appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
$string['appointmentdetails'] = 'Tapaamisen tiedot';
$string['appointmentlocation'] = 'Tapaamispaikka';
$string['appointmentname'] = 'Tapaamisen nimi';
$string['date'] = 'Tapaamisen ajankohta';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['early'] = '$a aikaisin';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui.';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a henkilölle';
$string['late'] = '$a myöhässä';
$string['maximumgrade'] = 'Maksimi arvo';
$string['maximumsize'] = 'Minimi koko';
$string['modulename'] = 'Tapaaminen';
$string['modulenameplural'] = 'Tapaamiset';
$string['newsubmissions'] = 'Tapaamiset lähetetty';
$string['notgradedyet'] = 'Arvioimatta';
$string['notsubmittedyet'] = 'Lähettämättä';
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
$string['submissionfeedback'] = 'tarkastettavaksi jätetty palaute';
$string['submissions'] = 'tarkastettavaksi jätetyt';
$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
$string['submitted'] = 'Lähetetty';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksitiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimi sisältää outoja merkkejä eikä sitä voitu vastaanottaa';
$string['uploadedfiles'] = 'Lähetetyt tiedostot';
$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa tapahtui virhe';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri (Raja on $a tavua).';
$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy - valitsitko tiedoston lähetettäväksi?';
$string['uploadnotregistered'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
$string['uploadsuccess'] = 'Tiedosto \'$a\' vastaanotettu';
$string['viewfeedback'] = 'Tarkastele tapaamisten arviointeja ja palautteita';
$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a lähettyä tapaamista';
$string['yoursubmission'] = 'vastauksesi';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.