Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
76 lines (72 sloc) 3.83 KB
<?PHP // $Id$
// attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
$string['absentshort'] = 'P';
$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistoja';
$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
$string['auto'] = 'Automaattinen';
$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
$string['dayofroll'] = 'Päiväys, jolta lista laaditaan';
$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on suurin arvosana täydelle läsnäololle';
$string['defaultstudentstatus'] = 'Oletusasetus opiskelijan läsnäololle uusissa läsnäololistoissa.';
$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa kaikki tiedot Excel-taulukkona';
$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän pävän mukaan';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
$string['for'] = '--';
$string['friday'] = 'Pe';
$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
$string['monday'] = 'Ma';
$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
$string['of'] = ' / ';
$string['pages'] = 'Sivut';
$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
$string['presentshort'] = 'N';
$string['saturday'] = 'La';
$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
$string['sunday'] = 'Su';
$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
$string['tardyshort'] = 'M';
$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thursday'] = 'To';
$string['tuesday'] = 'Ti';
$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia usealla sivulla';
$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportin sivuja';
$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osion läsnäololistoja';
$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhtenä taulukkona';
$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
$string['wednesday'] = 'Ke';
$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viime viikon läsnäololistat';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.