Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

24 lines (20 sloc) 1.047 kB
<?PHP // $Id$
// enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta <pre>
add, student, 5, CF101
add, teacher, 6, CF101
add, teacheredit, 7, CF101
del, student, 8, CF101
del, student, 17, CF101
add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
</pre>';
$string['enrolname'] = 'Tekstitiedosto';
$string['filelockedmail'] = 'Tiedostoa jota käytetään kurssikirjaantumisiin ei voida poistaa. Tämä saattaa tarkoitaa sitä että tiedoston komennot suoritetaan useamman kerran. Ongelmien välttämiseksi korjaa tiedosto-oikeudet niin että cron-toimito voi poistaa tiedoston.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Virhe rekiteröitymis tiedostossa';
$string['location'] = 'Tiedoston sijainti';
$string['mailadmin'] = 'Ilmoita ylläpitäjälle';
$string['mailusers'] = 'Ilmoita käyttäjälle';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.