Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

172 lines (168 sloc) 9.671 kb
<?PHP // $Id$
// glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
$string['addentry'] = 'Lisää uusi tietue';
$string['addingcomment'] = 'Lisää kommentti';
$string['aliases'] = 'Avainsana(t)';
$string['allcategories'] = 'Kaikki kategoriat';
$string['allentries'] = 'Kaikki';
$string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Päällekkäiset tietueet sallitaan';
$string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['approve'] = 'Vahvista';
$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän tietueen?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kommentin?';
$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän tietueen ->';
$string['ascending'] = '(nouseva)';
$string['attachment'] = 'Liite';
$string['authorview'] = 'Selaa kirjoittajan mukaan';
$string['back'] = 'Takaisin';
$string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
$string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
$string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kategoriaan ei voi lisätä';
$string['casesensitive'] = 'Tämän tietueen kirjainkoko on merkityksellinen (\"case sensitive\")';
$string['categories'] = 'Kategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
$string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
$string['categoryview'] = 'Selaa kategorioiden mukaan';
$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä, sallitaanko kommentit sanaston tietueisiin oletuksena';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä, sallitaanko päällekkäisyydet sanastossa oletuksena';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletustila opiskelijoiden lähettämille tietueille.';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen kirjainkoko merkityksellinen (\"case sensitive\"), kun tietue linkitetään. ';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Valitse oletuskokoelma näytettäväksi, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Valitse oletuskehys, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
$string['cnffullmatch'] = 'Kun tietuetta linkitetään, onko oletuksena kohdetekstin kirjainkoko merkityksellinen?';
$string['cnflinkentry'] = 'Linkitetäänkö tietue automaattisesti oletuksena?';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Linkitetäänkö sanasto automaattisesti oletuksena?';
$string['cnfrelatedview'] = 'Valitse näyttötapa automaattiselle linkittämiselle ja tietueen katsomiselle.';
$string['cnfshowgroup'] = 'Näytetäänkö ryhmäerotin?';
$string['cnfsortkey'] = 'Valitse oletuslajitteluavain.';
$string['cnfsortorder'] = 'Valitse oletuslajittelujärjestys.';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Voiko opiskelija lisätä tietueita oletuksena?';
$string['comment'] = 'Kommentti';
$string['commentdeleted'] = 'Kommentti poistettu';
$string['comments'] = 'kommentit';
$string['commentson'] = 'Kommentit tähän';
$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
$string['concept'] = 'Käsite';
$string['concepts'] = 'Käsitteet';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Täm ä mahdillistaa RSS syötteiden lähettämisen kaikista sanastoista. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä syötteet päälle jokaisesta sanastosta.';
$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
$string['definition'] = 'Määritelmä';
$string['definitions'] = 'Määritelmät';
$string['deleteentry'] = 'Poista tietue';
$string['deletingcomment'] = 'Poistetaan kommenttia';
$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Tämän kategorian poistaminen ei tuhoa sen sisältämiä tietueita - ne merkitään kategorisoimattomiksi.';
$string['descending'] = '(laskeva)';
$string['destination'] = 'Määränpää';
$string['displayformat'] = 'Sanaston tietueiden selaustapa';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Jatkuva ilman kirjoittajatietoja';
$string['displayformatdictionary'] = 'Yksinkertainen sanasto tyyli';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Tietosanakirja';
$string['displayformatentrylist'] = 'Tietuelista';
$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Täysi kirjoittajan kera';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Täysi ilman kirjoittajaa';
$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
$string['displayformatssetup'] = 'Näyttömuodon valinta';
$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
$string['editalways'] = 'Muokkaa aina';
$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
$string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
$string['entbypage'] = 'Näytettävien tietueiden määrä sivua kohti';
$string['entries'] = 'Tietueet';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategorisoimattomat tietueet';
$string['entry'] = 'Tietue';
$string['entryalreadyexist'] = 'Tietue on jo olemassa';
$string['entryapproved'] = 'Tämä tietue on hyväksytty';
$string['entrydeleted'] = 'Tietue poistettu';
$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Tietueiden oletusasetukset';
$string['entrysaved'] = 'Tietue on tallennettu';
$string['entryupdated'] = 'Tietue on päivitetty';
$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br />Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
$string['explainalphabet'] = 'Selaa sanastoa tämän hakemiston avulla.';
$string['explainexport'] = 'Vientitiedosto on luotu.<br />Lataa se ja säilytä sitä huolella. Voit tuoda sen milloin tahansa tälle tai mille tahansa muulle kurssille.';
$string['explainimport'] = 'Määritä tuontitiedosto ja tuonnin asetukset.';
$string['explainspecial'] = 'Näyttää tietueet, jotka eivät ala kirjaimella';
$string['exportedentry'] = 'Viety tietue';
$string['exportedfile'] = 'Vientitiedosto';
$string['exportentries'] = 'Vie tietueet';
$string['exportglossary'] = 'Vie sanasto';
$string['exporttomainglossary'] = 'Vie pääsanastoon';
$string['filetoimport'] = 'Tuontitiedosto';
$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
$string['globalglossary'] = 'Yleinen sanasto';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Sanastojen oletusasetukset';
$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
$string['glosssaryexported'] = 'Sanasto viety.';
$string['importcategories'] = 'Tuo kategorioita';
$string['importedcategories'] = 'Tuodut kategoriat';
$string['importedentries'] = 'Tuodut tietueet';
$string['importentries'] = 'Tuo tietueita';
$string['isglobal'] = 'Globaali sanasto?';
$string['linkcategory'] = 'Linkitä tämä kategoria automaattisesti';
$string['mainglossary'] = 'Pääsanasto';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Tämän kommentin ($a) sallittu muokkausaika ylittynyt.';
$string['modulename'] = 'Sanasto';
$string['modulenameplural'] = 'Sanastot';
$string['newentries'] = 'Uudet sanaston tietueet';
$string['newglossary'] = 'Uusi sanasto';
$string['newglossarycreated'] = 'Uusi sanasto luotu.';
$string['newglossaryentries'] = 'Uudet sanaston tietueet:';
$string['nocomment'] = 'Kommentteja ei löytynyt';
$string['nocomments'] = '(Kommentteja ei löytynyt tälle tietueelle)';
$string['noconceptfound'] = 'Käsitettä tai määritelmää ei löytynyt.';
$string['noentries'] = 'Tästä osiossa ei löytynyt tietueita';
$string['noentry'] = 'Hakusanoja ei löytynyt.';
$string['notcategorised'] = 'Kategorisoimaton';
$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['rate'] = 'Arvo';
$string['rating'] = 'Arvio';
$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida tietueita';
$string['ratingno'] = 'Ei arvioita';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida tietueita';
$string['ratings'] = 'Arviot';
$string['ratingssaved'] = 'Arviot tallennettu';
$string['ratingsuse'] = 'Käytä arvioita';
$string['ratingtime'] = 'Rajoita tietueiden arvointi näiden päivämäärien välille:';
$string['rejectedentries'] = 'Hylätyt tietueet';
$string['rejectionrpt'] = 'Hylkäysraportti';
$string['rsssubscriberss'] = 'Näytä RSS-syötteet $a ';
$string['searchindefinition'] = 'Vapaatekstihaku';
$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
$string['showall'] = 'Näytä linkki \'Kaikki\'';
$string['showalphabet'] = 'Näytä akkosittain';
$string['showspecial'] = 'Näytä linkki \'Erikoiset\'';
$string['sortby'] = 'Lajittele';
$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
$string['sortchronogically'] = 'Lajittele kronologisesti';
$string['special'] = 'Erikoiset';
$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
$string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
$string['withauthor'] = 'Käsitteet kirjoittajineen';
$string['withoutauthor'] = 'Käsitteet ilman kirjoittajaa';
$string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
$string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.