Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
44 lines (36 sloc) 1.64 KB
<?PHP // $Id$
// journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['alwaysopen'] = 'Aina avoinna';
$string['blankentry'] = 'Tyhjä osa';
$string['daysavailable'] = 'Päivää avoinna';
$string['editingended'] = 'Muokkausaika loppuu';
$string['editingends'] = 'Muokkausaika alkaa';
$string['entries'] = 'Osat';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a :lle';
$string['journalmail'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta tehtävästä \'$a->journal\'
Voit nähdä sen osoitteessa:
$a->url';
$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher on antanut sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
Voit nähdä sen osoitteessa:
<a href=\"$a->url\">Lyhyttehtävän palautus</a>.';
$string['journalname'] = 'Lyhyttehtävän nimi';
$string['journalquestion'] = 'Lyhyttehtävän kysymys';
$string['journalrating1'] = 'Välttävä';
$string['journalrating2'] = 'Tyydyttävä';
$string['journalrating3'] = 'Kiitettävä';
$string['modulename'] = 'Lyhyttehtävä';
$string['modulenameplural'] = 'Lyhyttehtävät';
$string['newjournalentries'] = 'Uudet lyhyttehtävät';
$string['noentry'] = 'Ei palautettu';
$string['noratinggiven'] = 'Ei arvioitu';
$string['notopenuntil'] = 'Tämä tehtävä avautuu vasta';
$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä';
$string['overallrating'] = 'Yleinen arviointi';
$string['rate'] = 'Arviointi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palaute';
$string['startoredit'] = 'Aloita tai muokkaa vastausta';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['viewallentries'] = 'Katso kaikki vastaukset ($a kappaletta)';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.