Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
209 lines (195 sloc) 12.7 KB
<?PHP // $Id$
// survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['actual'] = 'Toteutunut';
$string['actualclass'] = 'Toteutunut';
$string['actualstudent'] = '$a toteutunut';
$string['allquestions'] = 'Kaikki kysymykset järjestyksessä, kaikki opiskelijat';
$string['allscales'] = 'Kaikki asteikot, kaikki opiskelijat';
$string['alreadysubmitted'] = 'Olet jo palauttanut tämän kyselyn';
$string['analysisof'] = 'Analyysi $a';
$string['answers'] = 'Vastaukset';
$string['attls1'] = 'Kun arvioin, mitä joku sanoo, keskityn argumenttien laatuun, en henkilöön, joka esittää asian.';
$string['attls10'] = 'Minulle on tärkeää pysyä mahdollisimman objektiivisena, kun arvion jotain.';
$string['attls10short'] = 'pysy objektiivisena';
$string['attls11'] = 'Yritän ajatella yhdessä ihmisten kanssa, enkä heitä vastaan.';
$string['attls11short'] = 'ajattele yhdessä ihmisten kanssa';
$string['attls12'] = 'Käytän tiettyjä kriteerejä arvioidessani perusteluja.';
$string['attls12short'] = 'käytä kriteerejä arviointiin';
$string['attls13'] = 'Mieluummin yritän ymmärtää toisen mielipiteen, kuin arvioida sitä.';
$string['attls13short'] = 'yritä ymmärtää';
$string['attls14'] = 'Yritän osoittaa heikot kohdat muiden ajattelussa auttaakseni heitä selventämään perustelunsa.';
$string['attls14short'] = 'osoita heikkoudet';
$string['attls15'] = 'Yritän ajatella itseni toisen asemaan ristiriitatilanteissa nähdäkseni miksi he ajattelevat niin kuin ajattelevat.';
$string['attls15short'] = 'asetu toisen asemaan';
$string['attls16'] = 'Pyrin vertaamaan huolellisesti kaikki asiaan liittyvät näkökohdat ja faktat.';
$string['attls16short'] = 'vertaa faktoja';
$string['attls17'] = 'Arvostan loogisuutta yli assosioivan tietojen yhdistämisen ratkoessani ongelmia.';
$string['attls17short'] = 'arvostan loogisuutta';
$string['attls18'] = 'Kykenen empatian avulla oivaltamaan mielipiteitä, joka eroavat omistani.';
$string['attls18short'] = 'oivalla empaattisesti';
$string['attls19'] = 'Kun henkilön mielipiteet ovat outoja minulle, pyrin laajentamaan ajatteluani ja ymmpärtämään, miten hän voi ajatella niin.';
$string['attls19short'] = 'laajenna ajattelua';
$string['attls1short'] = 'keskity perustelujen laatuun';
$string['attls2'] = 'Haluan olla \'paholaisen asianajaja\', puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.';
$string['attls20'] = 'Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia, joita ei ole ilmaistu hyvin.';
$string['attls20short'] = 'mikä on vialla?';
$string['attls2short'] = 'Leiki \"paholaisen asianajajaa\"';
$string['attls3'] = 'Yritän ymmärtää ihmisten taustat ja sen, mikä saa heidät tuntemaan niin kuin he tuntevat.';
$string['attls3short'] = 'Ihmisten taustat';
$string['attls4'] = 'Tärkein osa koulutustani on ollut oppia ymmärtämään toisenlaisia ihmisiä.';
$string['attls4short'] = 'ymmärrä toisenlaisia ihmisiä';
$string['attls5'] = 'Uskon löytäväni oman identiteetini paremmin keskustelemalla erilaisten ihmisten kanssa.';
$string['attls5short'] = 'keskustele useiden ihmisten kanssa';
$string['attls6'] = 'Nautin taustoiltaan erilaisten ihmisten mielipiteiden kuulumisesta, se auttaa minua ymmärtämämään, miten sama asian voi nähdä eritavoin.';
$string['attls6short'] = 'nauti mielipiteiden kuulemisesta';
$string['attls7'] = 'Olen huomannut, että voin vahvistaa asemaani väittelemällä, jos joku on eri mieltä kuin minä.';
$string['attls7short'] = 'vahvistu väittelemällä';
$string['attls8'] = 'Olen aina kiinnostunut, miksi ihmiset sanovat ja uskovat niin kuin tekevät.';
$string['attls8short'] = 'tiedä miksi ihmiset tekevät';
$string['attls9'] = 'Lukiessani kirjaa löydän itseni usein väittelemästä kirjoittajan kanssa löytääkseni kohdat, missä he ovat väärässä.';
$string['attls9short'] = 'kyseenalasta kirjoittajat';
$string['attlsintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoitaa suhtautumistasi ajatteluun ja oppimiseen.
Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastuksia, vain sinun mielipiteesi on kiinnostava. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.';
$string['attlsm1'] = 'Asenne ajatteluun ja oppimiseen';
$string['attlsm2'] = 'Sosiaalinen oppiminen';
$string['attlsm3'] = 'Eristyvä oppiminen';
$string['attlsmintro'] = 'Keskustelussa ...';
$string['attlsname'] = 'ATTLS (kysely asenteista oppimiseen ja ajatteluun, 20 kysymystä)';
$string['ciq1'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein sitoutunein opiskeluun?';
$string['ciq1short'] = 'Sitoutunein';
$string['ciq2'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein vähiten sitoutunut opiskeluun?';
$string['ciq2short'] = 'Vähiten sitoutunut';
$string['ciq3'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi eniten avuksi tai hyödyllinen?';
$string['ciq3short'] = 'Hyödyllinen hetki';
$string['ciq4'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi hankala tai hämmentävä?';
$string['ciq4short'] = 'Hämmentävä hetki';
$string['ciq5'] = 'Mikä tapahtuma yllätti sinua eniten?';
$string['ciq5short'] = 'Yllättävä hetki';
$string['ciqintro'] = 'Mieti kurssin aikana sattuneita tapahtumia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.';
$string['ciqname'] = 'Kriittiset tapahtumat';
$string['clicktocontinue'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
$string['clicktocontinuecheck'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
$string['colles1'] = 'oppiseni keskittyy asioihin, jotka kiinnostavat minua';
$string['colles10'] = 'kyselen muiden opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita';
$string['colles10short'] = 'kysyn lisätietoja';
$string['colles11'] = 'muut opiskelijat kysyvät ajauksiani ja ideoitani';
$string['colles11short'] = 'muut kysyvät minulta';
$string['colles12'] = 'muut opiskelijat vastaavat ideoihini';
$string['colles12short'] = 'opiskelijat vastaavat minulle';
$string['colles13'] = 'ohjaaja lisää omaan ajatteluani';
$string['colles13short'] = 'ohjaaja lisää ajattelua';
$string['colles14'] = 'ohjaaja rohkaisee minua ottamaan osaa';
$string['colles14short'] = 'ohjaaja rohkaisee minua';
$string['colles15'] = 'ohjaaja pitää hyviä esitelmiä';
$string['colles15short'] = 'ohjaaja pitää esitelmiä';
$string['colles16'] = 'ohjaaja tukee kriittistä itsearviointia';
$string['colles16short'] = 'ohjaaja tukee itsearviointia';
$string['colles17'] = 'toisen opiskelijat rohkaisevat minua osallistumaan';
$string['colles17short'] = 'opiskelija rohkaisevat minua';
$string['colles18'] = 'toiset opiskelijat kehuvat osallistumiistani';
$string['colles18short'] = 'opiskelijat kehuvat minua';
$string['colles19'] = 'toiset opiskelijat arvostavat osallistumiistani';
$string['colles19short'] = 'opiskelijat arvostavat minua';
$string['colles1short'] = 'keskity kiinnostaviin asioihin';
$string['colles2'] = 'opin asioita, joista on ammatillista hyötyä';
$string['colles20'] = 'toiset opiskelijat tukevat yritystäni oppia';
$string['colles20short'] = 'opiskelijat tukevat';
$string['colles21'] = 'saan hyvin selvää muiden opiskelijoiden viesteistä';
$string['colles21short'] = 'ymmärrän muita opiskelijoita';
$string['colles22'] = 'muut opiskelijat ymmärtävät viestini';
$string['colles22short'] = 'opiskelijat ymmärtävät minua';
$string['colles23'] = 'ymmärrän hyvin ohjaajan viestit';
$string['colles23short'] = 'ymmärrän ohjaajaa';
$string['colles24'] = 'ohjaaja ymmärtää hyvin viestini';
$string['colles24short'] = 'ohjaaja ymmärtää minua';
$string['colles2short'] = 'tärkeitä minulle käytännössä';
$string['colles3'] = 'opin, kuinka lisätä ammatillista osaamistani';
$string['colles3short'] = 'lisätä osaamistani';
$string['colles4'] = 'oppimani liittyy hyvin ammatilliseen käytäntöön';
$string['colles4short'] = 'liittyy käytäntöön';
$string['colles5'] = 'olen kriittinen siitä kuinka opin';
$string['colles5short'] = 'olen kriittinen oppimisestani';
$string['colles6'] = 'ajattelen kriittisesti ideoitani';
$string['colles6short'] = 'olen kriittinen omien ideoitteni suhteen';
$string['colles7'] = 'Olen krittinen muiden opiskelijoiden ideoiden suhteen.';
$string['colles7short'] = 'Olen kriittinen muiden opiskelijoiden suhteen';
$string['colles8'] = 'Lukiessani olen krittinen kirjoittajan ideoiden suhteen.';
$string['colles8short'] = 'Olen kriittinen lukemani suhteen';
$string['colles9'] = 'Selitän ideani muille opiskelijoille';
$string['colles9short'] = 'Selitän ideani';
$string['collesaintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
Jokainen seuravista 24 kysymyksestä koskee sinun kokemuksiasi tällä kursilla.
Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
Kiitokset avustasi.';
$string['collesaname'] = 'COLLES toteutunut (actual)';
$string['collesapintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
Jokainen seuravista 24 kysymyksestä pyytää sina vertaamaan <i>ideaalia</i> ja <i>toteutunutta</i> tilannetta kurssilla.
Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.';
$string['collesapname'] = 'COLLES (Haluttu ja Toteutunut)';
$string['collesm1'] = 'Relevanssi';
$string['collesm1short'] = 'Relevanssi';
$string['collesm2'] = 'Heijastuminen';
$string['collesm2short'] = 'Heijastuminen';
$string['collesm3'] = 'Vuorovaikutteisuus';
$string['collesm3short'] = 'Vuorovaikutteisuus';
$string['collesm4'] = 'Ohjaajan tuki';
$string['collesm4short'] = 'Ohjaajan tuki';
$string['collesm5'] = 'Vertaistuki';
$string['collesm5short'] = 'Vertaistuki';
$string['collesm6'] = 'Tulkinta';
$string['collesm6short'] = 'Tulkinta';
$string['collesmintro'] = 'Tällä kurssilla ...';
$string['collespintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvitää, mitä asiaoita arvostat online-oppimisympäristössä.
Jokainen seuraavasta 24 kysymyksestä kysyy sinun odotuksistasi tältä kurssilta.
Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.';
$string['collespname'] = 'COLLES haluttu (preferred) ';
$string['done'] = 'Tehty';
$string['download'] = 'Lataa';
$string['downloadexcel'] = 'Lataa tiedot Excel-taulukkona';
$string['downloadinfo'] = 'Voit ladata kaikki kyselyn tiedot analysointia varten. Voit käyttää tietoja Excel-, SPPS- tai muussa ohjelmissa.';
$string['downloadtext'] = 'Lataa tiedot tekstitiedostona.';
$string['editingasurvey'] = 'Kyselynn muokkaus';
$string['guestsnotallowed'] = 'Kysely ei ole tarkoitettu vieraille';
$string['helpsurveys'] = 'Opastus eri kyselytyyppeihin';
$string['howlong'] = 'Kauanko sinulta meni aikaa kyselyyn vastaamiseen?';
$string['howlongoptions'] = 'alle 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,yli 10 min';
$string['ifoundthat'] = 'Huomasin tällä kursilla, että';
$string['introtext'] = 'Johdanto';
$string['ipreferthat'] = 'Olisi hyvä, että';
$string['modulename'] = 'Kysely';
$string['modulenameplural'] = 'Kyselyt';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['newsurveyresponses'] = 'Uudet kyselyn vastaukset';
$string['nobodyyet'] = 'Kukaan ei ole vielä vastannut kyselyyn';
$string['notdone'] = 'Suorittamatta';
$string['notes'] = 'Oma (henkilökohtainen) analyysisi ja muistiinpanosi.';
$string['othercomments'] = 'Onko sinulla muita kommentteja?';
$string['peoplecompleted'] = '$a henkilöä on suorittanut tämän kyselyn';
$string['preferred'] = 'Haluttu';
$string['preferredclass'] = 'Haluttu';
$string['preferredstudent'] = '$a haluttu';
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['questions'] = 'Kysymykset';
$string['questionsnotanswered'] = 'Joihinkin monivalintoihin ei ole vastattu.';
$string['report'] = 'Kyselyn raportti';
$string['savednotes'] = 'Muistiinpanosi tallennettiin';
$string['scaleagree5'] = 'Vahvasti erimieltä, Jotakuinkin erimieltä, Ei samaa tai eri mieltä, Jotakuinkin samaa mieltä, Vahvasti samaa mieltä';
$string['scales'] = 'Asteikot';
$string['scaletimes5'] = 'Ei koskaan, Harvoin, Joskus, Usein, Miltei aina';
$string['seemoredetail'] = 'Klikkaa tästä nähdäksesi lisätietoja ';
$string['selectedquestions'] = 'Valitut kysymykset, kaikki opiskelijat';
$string['summary'] = 'Yhteenveto';
$string['surveycompleted'] = 'Olet vastannut tähän kyselyyn. Alla olevasta kuvasta näet yhteenvedon vastauksistasi verrattuna kurssin keskiarvoon.';
$string['surveyname'] = 'Kyselyn nimi';
$string['surveysaved'] = 'Kysely tallennettu';
$string['surveytype'] = 'Kyselyn tyyppi';
$string['thanksforanswers'] = 'Kiitos vastauksestasi tähän kyselyyn, $a';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['time'] = 'Aika';
$string['viewsurveyresponses'] = 'Katso $a kyselyn vastausta';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.