Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

64 lines (58 sloc) 4.194 kB
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle 2.1 installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['admindirname'] = 'Administrator kataloqu';
$string['availablelangs'] = 'Mümkün dillərin siyahısı';
$string['chooselanguagehead'] = 'Dili seçin';
$string['chooselanguagesub'] = 'İndi ancaq proqramın qurulması üçün dili seçin. İstifadəçi interfeysi üçün dili sonradan, qurulma prosesində seçmək olar.';
$string['clialreadyinstalled'] = ' config.php faylı artıq mövcuddur. Əgər saytı yeniləmək istəyirsinizsə, xahiş edirik, admin/cli/upgrade.php skriptindən istifadə edin.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodlun {$a} əmr sətri rejimində qurulma proqramı';
$string['databasehost'] = 'Verilənlər bazasının serveri';
$string['databasename'] = 'Verilənlər bazasının adı';
$string['databasetypehead'] = 'Verilənlər bazasının drayverini seçin';
$string['dataroot'] = 'Verilənlərin kataloqu';
$string['dbprefix'] = 'Cədvəllərin adlarının prefiksi';
$string['dirroot'] = 'Moodle kataloqu';
$string['environmenthead'] = 'Mühitin yoxlanması...';
$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin. ';
$string['errorsinenvironment'] = 'Mühitin yoxlnılması yerinə yetirilmədi!';
$string['installation'] = 'Quraşdırma';
$string['langdownloaderror'] = 'Təəssüf ki, "{$a}" dilini qurmaq mümkün olmadı. Quraşdırma prosesi ingilis dilində davam edəcək.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
<ol>
<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
</ol>';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.