Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

196 lines (188 sloc) 12.946 kB
<?PHP // $Id$
// survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012800)
$string['actual'] = 'Aktuális';
$string['actualclass'] = 'Aktuális osztály';
$string['actualstudent'] = 'Aktuális $a';
$string['allquestions'] = 'Minden kérdés sorrendben, minden tanuló';
$string['allscales'] = 'Minden skála, minden tanuló';
$string['alreadysubmitted'] = 'Már elküldte ezt a kérdõívet';
$string['analysisof'] = '$a elemzése';
$string['answers'] = 'Válaszok';
$string['attls1'] = 'Mások mondanivalójának értékelésénél az érvek minõségét veszem figyelembe, és nem azt, hogy ki mondja.';
$string['attls10'] = 'Fontos számomra, hogy egy elemzésnél objektív maradjak, amennyire csak lehetséges.';
$string['attls10short'] = 'objektívnak maradni';
$string['attls11'] = 'Inkább együtt próbálok gondolkodni az emberekkel, nem pedig vitatkozni velük.';
$string['attls11short'] = 'együtt gondolkodni az emberekkel';
$string['attls12'] = 'Az érvek értékelésénél vannak bizonyos kritériumaim.';
$string['attls12short'] = 'értékelés kritériumokkal';
$string['attls13'] = 'Inkább megérteni próbálom mások véleményét, mintsem értékelni.';
$string['attls13short'] = 'próbálni megérteni';
$string['attls14'] = 'Megpróbálom megmutatni mások gondolkodásának gyenge pontjait, hogy segítsem õket véleményük tisztázásában.';
$string['attls14short'] = 'gyenge pontok megmutatása';
$string['attls15'] = 'Vitás kérdések megbeszélésekor megpróbálom beleképzelni magam mások helyzetébe, hogy megértsem, miért gondolkodnak úgy.';
$string['attls15short'] = 'beleképzelés';
$string['attls16'] = 'Az elemzési módszeremet \'kipróbálásosnak\' lehetne nevezni, mert nagyon alaposan figyelembe veszek minden tényt.';
$string['attls16short'] = 'kipróbálás';
$string['attls17'] = 'Problémamegoldás során többre értékelem a logikát és az érvelést saját egyéni szempontjaimnál.';
$string['attls17short'] = 'a logikát többre tartom';
$string['attls18'] = 'Az enyémtõl különbözõ véleményeket empátiával kezelem.';
$string['attls18short'] = 'empátia';
$string['attls19'] = 'Ha olyanokkal találkozom, akiknek a véleménye idegennek tûnik a számomra, megpróbálom elképzelni, miként alakíthatták ki ezt a véleményt.';
$string['attls19short'] = 'megpróbálni elképzelni ';
$string['attls1short'] = 'az érv minõségére figyelni ';
$string['attls2'] = 'Szeretem eljátszani az ördög ügyvédjét - a másikkal ellentétes dolgot állítani.';
$string['attls20'] = 'Szoktam gondolkodni azon, hogy mi a baj egyes dolgokkal. Például egy irodalmi értelmezésben olyasmit keresek, ami nincs jól megindokolva.';
$string['attls20short'] = 'mi rossz?';
$string['attls2short'] = 'eljátszani az ördög ügyvédjét';
$string['attls3'] = 'Szeretem tudni, milyen háttérrel rendelkeznek mások és milyen tapasztalatok alapján vélekednek úgy, ahogyan vélekednek.';
$string['attls3short'] = 'milyen háttérrel rendelkeznek mások';
$string['attls4'] = 'Tanulmányaim legfontosabb része az volt, amikor olyanokról tanultam, akik nagyon különböznek tõlem.';
$string['attls4short'] = 'a tõlem különbözõk megértése';
$string['attls5'] = 'A leginkább úgy azonosulhatok önmagammal, ha egy sor másféle emberrel érintkezem.';
$string['attls5short'] = 'érintkezés másféle emberekkel';
$string['attls6'] = 'Szeretem az enyémtõl eltérõ háttérrel rendelkezõk véleményét meghallgatni - segít megértenem, mitõl láthatók a dolgok annyira sokféleképpen.';
$string['attls6short'] = 'szeretek véleményeket hallgatni';
$string['attls7'] = 'Úgy látom, hogy erõsíthetem a véleményemet, ha olyannal vitatkozom, aki nem ért velem egyet.';
$string['attls7short'] = 'megerõsítés vitán keresztül ';
$string['attls8'] = 'Mindig is érdekelt, hogy az emberek miért teszik és hiszik azt, amit cselekednek.';
$string['attls8short'] = 'ismerni, hogy miért teszik ';
$string['attls9'] = 'Gyakran tapasztalom azt, hogy általam olvasott könyvek szerzõivel vitatkozom és megpróbálok logikusan rájönni, hogy hol tévednek.';
$string['attls9short'] = 'vitatkozni a szerzõkkel';
$string['attlsintro'] = 'Ennek a kérdõívnek az a célja, hogy segítsen a gondolkodás és a tanulás iránti viszonyulások megértésében.
Nincsenek jó és rossz válaszok. A véleményére vagyunk kíváncsiak. Válaszait bizalmasan fogjuk kezelni, és nem befolyásolják majd az Ön értékelését.';
$string['attlsm1'] = 'Viszonyulások a gondolkodáshoz és a tanuláshoz';
$string['attlsm2'] = 'Kapcsolt tanulás';
$string['attlsm3'] = 'Elkülönült tanulás';
$string['attlsmintro'] = 'Vita tárgya ...';
$string['attlsname'] = 'ATTLS (20 tételes változat)';
$string['ciq1'] = 'Mikor kötötte le leginkább az osztályban a tanulás?';
$string['ciq1short'] = 'Legjobban lekötött';
$string['ciq2'] = 'Mikor kötötte le legkevésbé az osztályban a tanulás?';
$string['ciq2short'] = 'Legkevésbé lekötött';
$string['ciq3'] = 'Mely tevékenységet találta a fórumokon bárki részérõl a leginkább támogató vagy segítõ jellegûnek?';
$string['ciq3short'] = 'Segítõ mozzanat';
$string['ciq4'] = 'Mely tevékenységet találta a fórumokon bárki részérõl a leginkább zavarba ejtõnek?';
$string['ciq4short'] = 'Zavarba ejtõ mozzanat';
$string['ciq5'] = 'Milyen esemény lepte meg a legjobban?';
$string['ciq5short'] = 'Meglepõ mozzanat';
$string['ciqintro'] = 'Az osztályban történt legutóbbi eseményekre gondolva válaszolja meg az alábbi kérdéseket.';
$string['ciqname'] = 'Fontos események';
$string['clicktocontinue'] = 'A folytatáshoz kattintson ide';
$string['clicktocontinuecheck'] = 'Az ellenõrzéshez és folytatáshoz kattintson ide';
$string['colles1'] = 'tanulásom számomra érdekes dolgokra irányul.';
$string['colles10'] = 'Megkérek más tanulókat, hogy fejtsék ki véleményüket.';
$string['colles10short'] = 'Magyarázatot kérek';
$string['colles11'] = 'más tanulók megkérnek, hogy fejtsem ki a véleményemet.';
$string['colles11short'] = 'Magyarázatot kérnek tõlem';
$string['colles12'] = 'más tanulók reagálnak ötleteimre.';
$string['colles12short'] = 'a tanulók reagálnak rám';
$string['colles13'] = 'a tutor gondolkodásra serkent.';
$string['colles13short'] = 'a tutor gondolkodtat';
$string['colles14'] = 'a tutor részvételre serkent.';
$string['colles14short'] = 'a tutor bátorít';
$string['colles15'] = 'a tutor megfelelõ párbeszédet biztosít.';
$string['colles15short'] = 'a tutor párbeszédet biztosít';
$string['colles16'] = 'a tutor kritikus önvizsgálatra ösztönöz.';
$string['colles16short'] = 'a tutor kritikus önvizsgálatra ösztönöz';
$string['colles17'] = 'a többi tanuló részvételre serkent.';
$string['colles17short'] = 'a tanulók bátorítanak';
$string['colles18'] = 'más tanulók dicsérik részvételemet.';
$string['colles18short'] = 'a tanulók dicsérnek';
$string['colles19'] = 'más tanulók értékelik részvételemet.';
$string['colles19short'] = 'a tanulók értékelnek';
$string['colles1short'] = 'érdekes dolgokra irányul';
$string['colles2'] = 'amit tanulok, fontos a szakmai gyakorlatomhoz.';
$string['colles20'] = 'más tanulók átérzik tanulási erõfeszítéseimet.';
$string['colles20short'] = 'a tanulók átérzik';
$string['colles21'] = 'Más tanulók üzeneteit figyelembe veszem.';
$string['colles21short'] = 'Megértem a többi tanulót';
$string['colles22'] = 'Más tanulók figyelembe veszik üzeneteimet.';
$string['colles22short'] = 'A tanulók megértenek';
$string['colles23'] = 'Figyelembe veszem a tutor üzeneteit.';
$string['colles23short'] = 'Megértem a tutort';
$string['colles24'] = 'A tutor figyelembe veszi üzeneteimet.';
$string['colles24short'] = 'A tutor megért';
$string['colles2short'] = 'fontos a gyakorlatomhoz';
$string['colles3'] = 'Megtanulom, miként javítsam a szakmai jártasságomat.';
$string['colles3short'] = 'javítom a jártasságomat';
$string['colles4'] = 'amit tanulok, jól kapcsolódik a szakmai gyakorlatomhoz.';
$string['colles4short'] = 'kapcsolódik a jártasságomhoz';
$string['colles5'] = 'Kritikusan állok hozzá a tanulási módszeremhez.';
$string['colles5short'] = 'Kritikusan szemlélem a tanulásomat';
$string['colles6'] = 'Kritikusan állok hozzá a saját gondolataimhoz.';
$string['colles6short'] = 'Kritikusan szemlélem saját gondolataimat';
$string['colles7'] = 'Kritikusan állok hozzá más tanulók gondolataihoz.';
$string['colles7short'] = 'Kritikusan szemlélem a többi tanulót';
$string['colles8'] = 'Kritikusan állok hozzá az olvasmányokban szereplõ gondolatokhoz.';
$string['colles8short'] = 'Kritikusan szemlélem az olvasmányokat';
$string['colles9'] = 'Elmagyarázom gondolataimat más tanulóknak.';
$string['colles9short'] = 'Elmagyarázom gondolataimat';
$string['collesaintro'] = 'Ennek a kérdõívnek az a célja, hogy segítsen bennünket annak felmérésében, hogy ez az online egység mennyire segítette Önt a tanulásban.
Az alábbi 24 kijelentés a jelen egységgel kapcsolatos tapasztalatára kérdez rá.
Nincsenek jó és rossz válaszok. A véleményére vagyunk kíváncsiak. Válaszait bizalmasan fogjuk kezelni, és nem befolyásolják majd az Ön értékelését. Ha jól átgondolt válaszokat ad, segítségünkre lesz abban, hogy ez az egység a jövõben megfelelõbb formában kerüljön online tálalásra.
Köszönjük!';
$string['collesaname'] = 'COLLES (aktuális)';
$string['collesapintro'] = 'Ennek a kérdõívnek az a célja, hogy segítsen bennünket annak felmérésében, hogy ez az online egység mennyire segítette Önt a tanulásban.
Az alábbi 24 kijelentés a jelen egységben szerzett <B>kedvezõ</B> (ideális) és <B>tényleges</B> tapasztalatának összehasonlítását kéri.
Nincsenek jó és rossz válaszok. A véleményére vagyunk kíváncsiak. Válaszait bizalmasan fogjuk kezelni, és nem befolyásolják majd az Ön értékelését. Ha jól átgondolt válaszokat ad, segítségünkre lesz abban, hogy ez az egység a jövõben megfelelõbb formában kerüljön online tálalásra.
Köszönjük!';
$string['collesapname'] = 'COLLES (Ideális és tényleges)';
$string['collesm1'] = 'Relevancia';
$string['collesm1short'] = 'Relevancia';
$string['collesm2'] = 'Reagáló gondolkodás';
$string['collesm2short'] = 'Reagáló gondolkodás';
$string['collesm3'] = 'Interaktivitás';
$string['collesm3short'] = 'Interaktivitás';
$string['collesm4'] = 'Tutortámogatás';
$string['collesm4short'] = 'Tutortámogatás';
$string['collesm5'] = 'Tanulótársi támogatás';
$string['collesm5short'] = 'Tanulótársi támogatás';
$string['collesm6'] = 'Értelmezés';
$string['collesm6short'] = 'Értelmezés';
$string['collesmintro'] = 'Ebben az online egységben...';
$string['collespintro'] = 'Ennek a kérdõívnek az a célja, hogy segítsen bennünket annak felmérésében, hogy mit értékel Ön egy online tanulásban.';
$string['collespname'] = 'COLLES (Ideális)';
$string['done'] = 'Kész';
$string['download'] = 'Letöltés';
$string['downloadexcel'] = 'Adatok letöltése Excel-táblázatként';
$string['downloadinfo'] = 'A kérdõív összes nyers adatát letöltheti Excel, SPSS vagy más program általi elemzésre alkalmas formában.';
$string['downloadtext'] = 'Adatok letöltése egyszerû szöveges fájlként';
$string['editingasurvey'] = 'Kérdõív szerkesztése';
$string['guestsnotallowed'] = 'Vendégek nem tölthetnek ki kérdõívet';
$string['helpsurveys'] = 'Különbözõ típusú kérdõívek súgója';
$string['howlong'] = 'Mennyi ideig tartott a kérdõív kitöltése?';
$string['howlongoptions'] = '1 perc,1-2 perc,2-3 perc,3-4 perc,4-5-perc,5-10 perc,több mint 10 perc alatt';
$string['ifoundthat'] = 'Azt találtam';
$string['introtext'] = 'Bevezetõ szöveg';
$string['ipreferthat'] = 'Inkább ezt szeretném';
$string['modulename'] = 'Kérdõív';
$string['modulenameplural'] = 'Kérdõívek';
$string['name'] = 'Név';
$string['newsurveyresponses'] = 'Kérdõívre adott új válaszok';
$string['nobodyyet'] = 'Senki nem töltötte még ki ezt a kérdõívet';
$string['notdone'] = 'Még nincs kész';
$string['notes'] = 'Az Ön személyes elemzése és megjegyzései';
$string['othercomments'] = 'Van egyéb megjegyzése?';
$string['peoplecompleted'] = 'Eddig $a személy töltötte ki a kérdõívet';
$string['preferred'] = 'Ideális';
$string['preferredclass'] = 'Ideális osztály';
$string['preferredstudent'] = 'Ideális $a';
$string['question'] = 'Kérdés';
$string['questions'] = 'Kérdések';
$string['questionsnotanswered'] = 'Néhány feleletválasztós kérdésre nem érkezett válasz.';
$string['report'] = 'Kérdõívvel kapcsolatos jelentés';
$string['savednotes'] = 'A megjegyzéseit elmentettük ';
$string['scaleagree5'] = 'Nagyon nem ért egyet,Valamelyest nem ért egyet,Semleges, Valamelyest egyetért,Teljesen egyetért';
$string['scales'] = 'Skálák';
$string['scaletimes5'] = 'Szinte soha,Ritkán,Néha,Gyakran,Majdnem mindig';
$string['seemoredetail'] = 'A részletekért kattintson ide';
$string['selectedquestions'] = 'Egy skáláról választott kérdések, minden tanuló';
$string['summary'] = 'Összegzés';
$string['surveycompleted'] = 'Kitöltötte ezt a kérdõívet. Az alábbi ábra mutatja válaszainak összegzését az osztályátlaggal összevetve.';
$string['surveyname'] = 'Kérdõív neve';
$string['surveysaved'] = 'Kérdõív elmentve';
$string['surveytype'] = 'Kérdõív típusa';
$string['thanksforanswers'] = 'Köszönjük a válaszait, $a';
$string['time'] = 'Idõ';
$string['viewsurveyresponses'] = '$a válaszainak megtekintése';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.