Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

128 lines (124 sloc) 23.401 kb
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005021800)
$string['adminseesallevents'] = 'Beheerders zien alle gebeurtenissen';
$string['adminseesownevents'] = 'Beheerders zien niet alle gebeurtenissen';
$string['blockinstances'] = 'In gebruik';
$string['blockmultiple'] = 'Meer';
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['calendarsettings'] = 'Kalender';
$string['change'] = 'wijzig';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Als je dit inschakelt, dan kan elk vak zijn eigen thema instellen. De thema\'s van de vakken zullen alle andere thema\'s overschrijven (site, gebruiker of sessiethema\'s)';
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraren en beheerders gecontroleerd.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Wil je gebruikers toelaten om blokken te verbergen of te tonen? Deze functie gebruikt Javascript en cookies om de status van elk samenklapbaar blok te bewaren en heeft enkel gevolg voor het beeld van de individuele gebruiker.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Als je dit inschakelt, dan kunnen gebruikers hun eigen thema kiezen. Gebruikersthema\'s gaan boven site-thema\'s (maar niet boven vakthema\'s)';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één vak lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die tekstfilters gebruiken. kopieën van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan ervoor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Behandel bestanden als virussen';
$string['configclamdonothing'] = 'Behandel bestanden als OK';
$string['configclamfailureonupload'] = 'Als je clam geconfigureerd hebt om geüploade bestanden op virussen te scannen, maar het is slecht geconfigureerd of loopt niet om één of andere reden, hoe moet Moodle zich dan gedragen? Als je kiest voor \"Behandel alle bestanden als virussen\", dan zullen alle bestanden naar de quaraninezone verplaatst worden of verwijderd worden. Als je kies voor \"Behandel bestanden als OK\", dan zullen de bestanden naar de bedoelde map verplaatst worden zoals normaal. In beide gevallen wordt de beheerder op de hoogte gebracht van het slecht werken van clam. Als kiest voor \"Behandel bestanden als virussen\" en om één of andere reden werkt clam niet (gewoonlijk omdat je een verkeerd pad naar clam gegeven hebt), dan zullen ALLE geuploade bestanden naar de quarantinezone verplaatst worden of verwijderd worden. Wees voorzichtig met deze instelling.';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdbsessions'] = 'Als dit ingeschakeld is, dan zal de databank gebruikt worden om informatie over de sessies te bewaren. Dit is vooral nuttig op grote, veel gebruikte sites of sites op een cluster van servers. Voor de meeste sites kan dit waarschijnlijk beter uitgeschakeld zijn zodat de server de informatie op schijf bewaard. Merk op dat het wijzigen van deze instelling alle gebruikers zal afmelden (jij inbegrepen).';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mailauthenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die ervoor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dit zal informatie tonen over mislukte aanmeldingen van de geselecteerde gebruikers';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS-feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS-feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP-waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat ervoor zorgt dat alleen alfanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML- en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
$string['configforcelogin'] = 'Standaard kunnen de startpagina van de site en de lijst van de vakken (maar niet de vakken zelf) bekeken worden door iedereen, zonder zich aan te melden op de site. Als je wil afdwingen dat er moet aangemeld worden voor er maar iets van de site te zien is, dan kan dat door deze instelling aan te zetten.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Schakel deze optie in om gebruikers te dwingen zich aan te melden met een echte (niet gast) account voor ze de pagina\'s met gebruikersprofielen kunnen zien. Standaard staat deze instelling uit (\"false\") zodat leerlingen op prospectie de profielen van de leraren bij elk vak kunnen lezen. Dit heeft als gevolg dat ook zoekrobots deze informatie kunnen lezen.';
$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embedded), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt ervoor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';
$string['configgdversion'] = 'Geef aan welke versie van GD geïnstalleerd is. De versie die standaard getoond wordt is automatisch gevonden. Verander dit niet tenzij je echt weet wat je aan het doen bent.';
$string['confightmleditor'] = 'Kies of je het gebruik van de ingebouwde HTML-teksteditor wilt toestaan. Zelfs als je het toe staat zal deze editor alleen verschijnen als de gebruiker een geschikte browser gebruikt (IE 5.5 of later). Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de editor niet te gebruiken.';
$string['configidnumber'] = 'De mogelijkheid specificeert of (a) de gebruikers helemaal niet worden gevraagd om een leerlingnummer, (b) gebruikers wel worden gevraagd om een leerlingnummer maar dit leeg kunnen laten of (c) gebruikers worden gevraagd om het leerlingnummer en dit niet leeg kunnen laten. Als het leerlingnummer wordt opgegeven dan wordt dit getoond in het profiel.';
$string['configintro'] = 'Op deze pagina kun je een aantal variabelen voor de configuratie instellen die Moodle kunnen helpen zodat het goed kan werken op jouw server. Maak je er niet teveel zorgen over, de standaardwaarden werken meestal prima en je kunt later altijd nog op deze pagina terugkomen en deze instellingen opnieuw wijzigen.';
$string['configintroadmin'] = 'Op deze pagina configureer je de account van de beheerder die de volledige controle over de site zal hebben. Geef de beheerder een veilige gebruikersnaam en wachtwoord en een geldig e-mailadres. Je kunt later beheerderaccounts bijmaken.';
$string['configintrosite'] = 'Op deze pagina configureer je de startpagina en de naam van deze nieuwe site. Je kunt deze instellingen later bijwerken door de \'Site instellingen\'-link te gebruiken op de startpagina.';
$string['configlang'] = 'Kies een standaardtaal voor de gehele site. Gebruikers kunnen deze instelling later eventueel voor zichzelf wijzigen.';
$string['configlangdir'] = 'De meeste talen worden van links naar rechts gedrukt, maar sommige, zoals Arabisch en Hebreeuws, worden van rechts naar links gedrukt.';
$string['configlanglist'] = 'Laat dit vak blanco om gebruikers de mogelijkheid te geven om te kiezen uit elke beschikbare taal in deze Moodle-installatie. Je kunt het keuzemenu voor talen inkorten door een lijst in te geven met de gewenste talen, gescheiden door komma\'s. Bijvoorbeeld:en,es_es,fr,it,nl';
$string['configlangmenu'] = 'Kies of je de gebruiker een taalkeuze wil laten maken op de startpagina, de aanmeldpagina enz. Dit neemt de mogelijkheid niet weg dat de gebruiker een taal kan kiezen in zijn eigen profiel.';
$string['configlocale'] = 'Kies een sitebrede \'locale\' - dit zal de opmaak en taal van data beïnvloeden. Deze \'locale\' moet al geïnstalleerd zijn op je besturingssysteem. (Bijvoorbeeld en_US of es_ES). Laat het leeg als je niet weet wat je moet kiezen.';
$string['configloginhttps'] = 'Als je dit inschakelt gebruikt Moodle een veilige https-verbinding voor de inlogpagina (zodat de aanmelding veilig gebeurt), en keert dan terug naar de gewone http-URL voor de snelheid. OPGELET: deze instelling VEREIST dat https ingeschakeld is op de webserver - indien dat niet het geval is KUN JE JEZELF UITSLUITEN VAN TOEGANG TOT JE SITE.';
$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikersactiviteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijdlimiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apache-instelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak- of moduleniveau.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
$string['configmessaging'] = 'Wil je dat het boodschappensysteem voor site-gebruikers ingeschakeld wordt?';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die ervoor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Als er mislukte aanmeldingen gelogd worden, dan kunnen er e-mailnotificaties verstuurd worden. Wie moet deze notificaties zien?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Als notificaties over mislukte aanmeldingen verzonden moeten worden, hoeveel aanmeldingspogingen door één gebruiker of vanaf één IP-adres zijn het melden waard?';
$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakelt, dan zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Goodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
$string['configpathtoclam'] = 'Pad naar clam AV. Gewoonlijk iets als /usr/bin/clamscan of /usr/bin/clamdscan. Je hebt dit nodig om clam AV te laten lopen.';
$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxyserver (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het internet te komen, vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
$string['configquarantinedir'] = 'Als je wil dat clam AV besmette bestanden naar een quarantinemap verplaatst, zet het pad dan hier. Het moet beschrijfbaar zijn voor de webserver. Als je dit leeg laat of als je een map opgeeft die niet bestaat of niet beschrijfbaar is, dan zullen besmette bestanden verwijderd worden. Gebruik geen schijne streep achteraan het pad.';
$string['configrunclamonupload'] = 'Clam AV laten lopen bij het uploaden van een bestand? Je hebt dan een juist pad nodig in pathtoclam om dit te laten werken. (Clam AV is een gratis virusscanner die je kunt downloaden van http://www.clamav.net/)';
$string['configsectioninterface'] = 'Interface';
$string['configsectionmail'] = 'E-mail';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Onderhoud';
$string['configsectionmisc'] = 'Varia';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Besturingssysteem';
$string['configsectionpermissions'] = 'Rechten';
$string['configsectionsecurity'] = 'Beveiliging';
$string['configsectionuser'] = 'Gebruiker';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de inlogpagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict komen wanneer meer dan één exemplaar van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraren zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
$string['configsitepolicy'] = 'Als je een overeenkomst hebt voor het gebruik van de site die alle gebruikers moeten zien voor ze deze site gebruiken, geef dan hier een de URL naar die pagina op, anders laat je dit veld leeg. De URL kan naar gelijk waar verwijzen - een voor de had liggende plaats zou een bestand tussen de sitebestanden zijn, bijvoorbeeld http://jouwsite/file.php/1/overeenkomst.html';
$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in webbrowsers, proxyservers en dergelijke kunnen worden gecachet. Helaas staan sommige PHP-servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geüploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meer lokale SMTP-servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP-methode voor het versturen van mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP-server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Zou een gewone leraar een andere leraar moeten kunnen aanwijzen binnen de vakken waarin hij les geeft? Als je dit op \'nee\' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders leraren aanwijzen.';
$string['configthemelist'] = 'Laat dit leeg om gelijk welk geldig thema te gebruiken. Geef hier een door komma\'s gescheiden lijst met thema-namen als je het thema-menu wil inkorten. Bijvoorbeeld: standard,orangewhite';
$string['configtimezone'] = 'Hier kun je de standaardtijdzone instellen. Dit is slechts de STANDAARD tijdzone voor het tonen van datums - elke gebruiker kan deze instelling voor zichzelf wijzigen in zijn profiel. Op deze plaats zal de optie \"Servertijd\" de standaardtijd in Moodle gelijkzetten met de tijd van het besturingssysteem van de server, maar in het profiel van de gebruikers zal de instelling \"Servertijd\" de hier ingestelde tijdzone zijn.';
$string['configunzip'] = 'Geef de locatie van je UNZIP-programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP-archieven op de server uit te pakken.';
$string['configvariables'] = 'Configureer variabelen';
$string['configwarning'] = 'Wees voorzichtig met het veranderen van deze instellingen. Vreemde waarden kunnen problemen opleveren.';
$string['configzip'] = 'Geef de locatie van je ZIP-programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP-archieven op de server te maken.';
$string['confirmation'] = 'Bevestiging';
$string['confirmdeletedst'] = 'Het verwijderen van de voorkeuze voor zomertijd <strong>$a</strong> genoemd, zal onmiddellijk de zomertijdinstellingen voor alle gebruikers van die voorkeuze uitschakelen. Ben je er zeker van dat je verder wil gaan?';
$string['confirmdeletedstdefault'] = '<strong>De voorkeuze $a genoemd, wordt gebruikt voor alle gebruikers van deze site!</strong> Door deze te verwijderen zal hun instellingen voor de tijd wijzigen zonder waarschuwing. Ben je er zeker van dat je wil doorgaan?';
$string['cronwarning'] = 'Het onderhoudsscript cron.php heeft de laatste 24 uur niet gelopen. <br />Als je dit nog niet geconfigureerd hebt, lees dan het onderdeel <em>Cron configureren</em> bij de installatie-instructies.';
$string['dstisapreference'] = 'Elke gebruiker kan kiezen welke voorkeuze voor zomertijd te gebruiken';
$string['dstisforcedto'] = 'Dwing alle gebruikers om het volgende te gebruiken';
$string['dstpresetforced'] = 'Dit wordt door de site-beheerder opgelegd';
$string['dstpresets'] = 'Instellingsmogelijkheden zomertijd';
$string['edithelpdocs'] = 'Bewerk helpbestanden';
$string['editingdstpreset'] = 'De instellingsmogelijkheid voor zomertijd bewerken';
$string['editstrings'] = 'Bewerk strings';
$string['emptydstlist'] = 'Er zijn geen instellingsmogelijkheden voor zomertijd gedefiniëerd. Je kunt er één toevoegen door op de toevoegknop te klikken.';
$string['errordstpresetactivateearlier'] = 'De inschakelmaand moet vroeger zijn dan de uitschakelmaand';
$string['errordstpresetnameempty'] = 'De voorkeuzenaam kan niet leeg zijn';
$string['errordstpresetnameexists'] = 'Er bestaat al een voorkeuze met die naam';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['helpadminseesall'] = 'Zien beheerders alle gebeurtenissen in de kalender of alleen diegene die ze zelf nodig hebben?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureer de kalender en datum/tijd-gerelateerde instellingen van Moodle';
$string['helpdstforusers'] = 'Kan elke gebruiker zijn eigen zomertijdinstellingen kiezen?';
$string['helpmanagedstpresets'] = 'Klik op deze knop om voorkeuzes voor zomertijd die voor deze site beschikbaar zijn, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.';
$string['helpsitemaintenance'] = 'Voor upgrades en ander onderhoud';
$string['helpstartofweek'] = 'Welke dag start de week in de kalender?';
$string['helpupcominglookahead'] = 'Hoeveel dagen is de standaardinstelling om kalender vooruit te laten kijken naar aankomende activiteiten?';
$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Hoeveel aankomende activiteiten worden er maximaal getoond aan de gebruikers?';
$string['helpweekenddays'] = 'Welke dagen van de week worden als \"weekend\" beschouwd en dus in een andere kleur getoond?';
$string['managedstpresets'] = 'Beheer de voorkeuzes voor zomertijd';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Zomertijd is uitgeschakeld voor alle gebruikers omdat er geen voorkeuzes voor zomertijd gedefiniëerd zijn. Je kunt er definiëren door op onderstaande knop te klikken.';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Optionele onderhoudsboodschap';
$string['returntocalendaroptions'] = 'Terugkeren naar kalenderinstellingen';
$string['sitemaintenance'] = 'De site is in onderhoud en is op dit ogenblik niet beschikbaar';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Onderhoudsmodus';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'De onderhoudsmodus is uitgeschakeld en de site loopt nu terug normaal';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site)';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site). Om terug te keren naar normale werking: <a href=\"maintenance.php\">onderhoudsmodus uitschakelen</a>';
$string['therewereerrors'] = 'Er waren fouten in je gegevens';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradesure'] = 'De bestanden op je Moodleserver zijn gewijzigd en je gaat zo dadelijk je server automatisch upgraden naar versie: <p><b>$a</b></p>
<p>Als je dit doet, kun je niet meer terug.</p>
<p>Ber jer er zeker van dat je deze server naar die versie wil upgraden?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.