Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

151 lines (132 sloc) 5.916 kB
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 10">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 10">
<link rel=File-List href="calculatingfinalgrade_soubory/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>viktor</o:Author>
<o:LastAuthor>viktor</o:LastAuthor>
<o:Revision>2</o:Revision>
<o:TotalTime>2</o:TotalTime>
<o:Created>2004-03-16T16:05:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2004-03-16T16:10:00Z</o:LastSaved>
<o:Pages>1</o:Pages>
<o:Words>401</o:Words>
<o:Characters>2366</o:Characters>
<o:Company>HaP</o:Company>
<o:Lines>19</o:Lines>
<o:Paragraphs>5</o:Paragraphs>
<o:CharactersWithSpaces>2762</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>10.2625</o:Version>
</o:DocumentProperties>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p
{font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->
<meta name=CREATED content="20040309;15230443">
<meta name=CHANGED content="20040309;15464960">
</head>
<body lang=CS style='tab-interval:35.4pt'>
<div class=Section1>
<p align=center style='text-align:center'><b>Sestavení konečného hodnocení</b></p>
<p>Tato tabulka zobrazuje postup výpočtu konečných bodů studentů. Váhy pro
konečný počet bodů se stávají z pěti součástí. </p>
<p>. </p>
<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>1. Bodové hodnocení úkolu
učitelem. Tato volba je nepovinná a používá se toliko v případě, kdy učitel
skutečně hodnotí práci studenta. Odevzdá-li student více částí úkolu, započítá
se nejlepší dosažený výsledek. V tomto případě nejlepší dosažený výsledek
znamená část úkolu s největší váhou poměrného hodnocení učitele a spolužáků.</p>
<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>2. Průměrný počet bodů
udělených spolužáky. V případě, že student odevzdá více částí úkolu, k výpočtu
se užije nejlepší dosažený výsledek. Hodnocení spolužáky může případně
zahrnovat i hodnocení učitelem. Hodnocení učitelem zde použijeme pouze v
případě, že počet hodnocení od spolužáků je nedostatečný. Toto hodnocení
využijeme i v případě odchylky (obvykle nahoru) nebo nízké spolehlivosti. V
případě využití učitelova hodnocení, při výpočtu průměru postupujeme stejně,
jako u spolužáků. V případě využití učitelova hodnocení při výpočtu průměru
postupujeme stejně, jako u spolužáků.</p>
<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>3. Odchylka při hodnocení
studenta nám pomůže zjistit, zda jeho celkové bodové hodnocení je nad nebo pod
průměrem. Odchylka není absolutním měřítkem, protože se zakládá na srovnání
výsledků studenta s průměrem výsledků jeho spolužáků. Této součásti by neměla
být přidělována vysoká váha. </p>
<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>4. Měřítko spolehlivosti
srovnává celkové hodnocení studenta s průměrem bodů získaných od spolužáků. Teoreticky
je jejich spolehlivost vysoká, tedy pokud studenti dávají vysoká bodová
ohodnocení za dobré výkony a nízká za špatné.. Jestliže vznikne podezření, že
studenti nejsou dobrými hodnotiteli, tak by se do průměru hodnocení mělo
zahrnout hodnocení učitele. Tím by se mělo docílit vyšší spolehlivosti.</p>
<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>5. Průměrný počet bodů,
který udělí studentovi učitel za hodnocení prací jeho spolužáků. Sem spadá -
jak studentovo hodnocení vzorových úkolů, tak veškerá hodnocení učitele,
uskutečněná během hodnotící fáze. Obecně lze říci, že tato součást je
nedůležitější ve srovnání s odchylkou a spolehlivostí, proto by jí měla být
přidělena vysoká váha. </p>
<p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p>Těmto složkám by měla být přidělována váha podle charakteru zadání.
Například, hodnocení učitele se může přikládat vysoká váha u úkolu, kde
hodnocení spolužáků hraje vedlejší roli. Když učitel ohodnotí pouze několik
příspěvků, mohou se takové body ignorovat nebo je jim udělena nulová váha.
Jestliže je úkol zaměřen především na studenty, jako hodnotitele, tak se prvním
dvěma komponentům přiděluje nulová váha a o konečném počtu bodů rozhodují pouze
schopnosti studentů, co by arbitrů.</p>
<p>Mějte na paměti, že celkové bodové hodnocení se studentům zobrazí až v
konečné fázi úkolu. Až je učitel spokojen s celkovým bodováním, může ho
zpřístupnit studentům. </p>
<p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.