Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

418 lines (376 sloc) 20.9 KB
<head>
<title>Moodle Docs: Huidige release nota</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!-- dt {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
dd {margin-bottom:1em;}
.style1 {font-weight: bold}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Laatste Release notes</h1>
<h3>Moodle 1.4.3 (21 December, 2004)</h3>
<p>(Omdat in deze release heel wat belangrijke beveiligingsproblemen zijn opgelost, is het ten sterkste aangeraden je oudere Moodleversie zo vlug mogelijk te upgraden tot deze versie.)</p>
<ul>
<dl>
<dt>Enkele belangrijke herstellingen aan de beveiliging</dt>
<dd>
<ul>
<li>Betere controle/opkuis van de cookiegegevens</li>
<li>Preventieve maatregelen voor problemen met sessies</li>
<li>Betere controle/opkuis van de parameters voor RSS, IP-atlas, woordenlijkst, forum, themakeuze, SCORM-module, documentenviewer</li>
<li>Beveiliging geïntroduceerd voor het bekijken van geüploade bestanden</li>
<li>Bescherming tegen directory traversal toegevoegd</li>
<li>Herstelling aan de $FULLME-variable die nodig is voor cron</li>
<li>Bescherming tegen het rechtstreeks aanroepen van interne bibliotheken.</li>
<li>Bescherming tegen het bekijken van een woordenlijst die verborgen is gezet.</li>
<li>Verborgen secties ook verborgen in recente activiteiten voor leerlingen</li>
<li>Probleem opgelost van de gastgebruiker die de calender kan zien</li>
<li>Het encoderen van TEX-uitdrukkingen hersteld</li>
</ul>
</dd>
<dt>Enkele nieuwigheden</dt>
<dd>
<ul>
<li>Gedwongen uniciteit van de aanmelding, dit verbetert ook de performantie</li>
<li>Transactieondersteuning voor PostgreSQL toegevoegd</li>
<li>Aanmelden en afmelden worden nu ook gelogd</li>
<li>Wiki en SCORM gebruiken nu een nieuwe zip-code - Dit herstelt ook een aantal SCORM-problemen</li>
<li>Nieuw paginasysteem voor woordenlijst</li>
<li>De gebruikersinformatie van LDAP wordt verpakt voor invoer in Moodle om gegevensverlies te voorkomen</li>
<li>Pclzip geüpdatet naar een nieuwere versie</li>
<li>Geheugenlimiet kan nu overschreven worden door hogere waarden dan in de configuratie van php.ini, commandline, httpd.conf, .htaccess</li>
<li>Nieuwe vertalingen: Maori, Albanees, Vietnamees, Kannada</li>
<li>Veel toegevoegd aan andere taalpakketten</li>
<li>Leraren kunnen nu testen altijd proberen, zelfs als ze nog niet open zijn</li>
<li>Het afdrukscherm van de woordenlijst is nu verschillend voor elke opmaak.</li>
<li>Zoeken in de woordenlijsten zoekt nu ook in aliassen</li>
<li>Sterk verbeterde multilang filter, wat toleranter voor de syntax </li>
</ul>
</dd>
<dt>Verbeteringen aan de performantie</dt>
<dd>
<ul>
<li>Betere caching van de headers geeft een belangrijke performantiewinst op alle pagina's wanneer je de terug-toets van je browser gebruikt</li>
<li>Database indexen op vele plaatsen toegevoegd, waardoor je grotere performantie krijgt bij grote installaties</li>
<li>Overal in Moodle performantieverbeteringen wanneer lijsten van vakken getoond worden</li>
<li>Verschillende verbeteringen door het verwijderen van onnodig ondervragen van de databank en onnodig sorteren</li>
</ul>
</dd>
<dt>Andere herstellingen</dt>
<dd>
<ul>
<li>Het genereren van dubbele course ID-nummers door het terugzetten van een backup hersteld</li>
<li>Veel kleine Postgres-problemen opgelost</li>
<li>Onnodige meldingen in debugmode hersteld</li>
<li>Meer PHP5 problemen opgelost</li>
<li>Ondersteuning voor apostrophes, aanhalingstekens en backslashes in LDAP-gebruikersgegevens</li>
<li>Paginering van zoeken door vakken hersteld voor Postgres </li>
<li>Probleem met witte ruimte bij het zoeken in gebruikers hersteld</li>
<li>Probleem waarbij chatgebruikers in meerdere chatrooms verschenen opgelost</li>
<li>Fout in installatiescript hersteld</li>
<li>Hoofdlettergevoelige gebruikersnamen in bulk gebruikersimport hersteld</li>
<li>Een fout hersteld in de redirectie na het beoordelen van een forumbericht</li>
<li>Een fout hersteld in testen met koppelvragen</li>
<li>Een fout hersteld in de preview van testen</li>
<li>Een fout hersteld bij het bewerken van talen</li>
<li>Vele kleine herstellingen aan de SCORM-module</li>
<li>SCORM-module toont nu de foto van de gebruiker zoals het hoort</li>
<li>Namen van activiteiten nu alfabetisch gerangschikt in de activiteitenfilter</li>
<li>Zoeken in de woordenlijst zoekt nu ook in aliassen</li>
<li>RSS-fouten resulteren nu in een geldige RSS-foutmelding, eerder dan in foute RSS</li>
<li>Probleem met validatie van SCORM-pakketten en PHP5 hersteld</li>
<li>Probleem met backup/restore en lege categorieën hersteld</li>
<li>Betere XHTML in wiki</li>
<li>Herstelde fout in chatrapporten voor de eerste chatsessie</li>
<li>Een probleem met SCORM hersteld bij het verwijderen van veel of grote bestanden</li>
<li>Enkele problemen met de encyclopedieopmaak in de woordenlijst hersteld</li>
<li>Een probleem hersteld bij SCORM-integratie met gezipte code</li>
<li>Fout hersteld bij e-mailnotificaties in platte tekst door de dialoogmodule</li>
<li>Ontbrekende sesskey-variable hersteld in het sociale activiteitenblok</li>
<li>Overbodige secties van een vak worden nu verborgen in het navigatiemenu</li>
<li>Oplossing voor zomertijd aan kalender toegevoegd</li>
<li>De eerste test in een nieuw vak krijgt een standaard.categorie toegewezen</li>
<li>Een fout in de paypal=module bij het aanvaarden van de betaling hersteld</li>
<li>Een fout hersteld in de bestanden van de vakken bug</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3> Moodle 1.4.2 (5 November 2004)</h3>
<p>(Omdat deze release enkele belangrijke beveiligingslekken dicht, is het belangrijk dat sites met oudere Moodleversies zo vlug mogelijk geüpdatet worden.)
<ul>
<dl>
<dt>Enkele belangrijke herstellingen aan de beveiliging</dt>
<dd>
<ul>
<li>Betere controle/filtering van scriptparameteres die op heel wat plaatsen gebruikt worden. binnen Moodle (Dank aan Petr Skoda voor zijn beveiligingsaudit!)</li>
<li>Verbeteringen aan een aantal SQL parameters in de woordenlijstmodule</li>
</ul>
</dd>
<dl>
<dt>Enkele kleine nieuwigheden</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuwe PAM authenticatiemodule voor rechtstreekse authenticatie op Unix/Linux</li>
<li>Vakaanmakers kunnen nu een backup terugplaaten naar zowel bestaande als nieuwe vakken</li>
<li>Forumberichten hebben nu gedetailleerde berichtkoppen zodat ze in draden kunnen gezet wordend door e-mailprogramma's</li>
</ul>
</dd>
<dt>En een hele reeks kleine herstellingen</dt>
<dd>
<ul>
<li>Backup is nu wat meer bestand tegen fouten (bv als de backup onderbroken wordt)
en kan nu foute bestanden opruimen</li>
<li>Herstellingen aan de databank voor authenticatie tegen een PostgreSQL databank</li>
<li>Herstellingen aan de installatie met gebruik van PostgreSQL</li>
<li>Onderwerplijnen van forumberichten worden nu alleen nog in het recente activiteitenvenster afgebroken</li>
<li>Vakaanmeldingen op basis van databanken werkt nu eindelijk :-)</li>
<li>SQL-herstellingen voor het maken van RSS-feeds vanuit PostgreSQL</li>
<li>rtsp toegevoegd aand e lijst van toegelaten protocollen gekuiste HTML-tekst</li>
<li>Gebruikersprofiel en de pagina om het profiel te bewerken kunnen nu zonder parameters geopend worden</li>
<li>xmlize library geüpgradet tot de laatste versie</li>
<li>phpmailer library geüpgradet tot de laatste versie</li>
<li>Veel stukjes code gestructureerd</li>
<li>Beheermenu kan nu een backup en restore doen van de site startpagina</li>
<li>Een bug hersteld in het tonen van de index van de forums met PHP5</li>
<li>De highlight-functie (bv na zoeken) verwijderde backslashes</li>
<li>Informatie van LDAP wordt nu vanuit utf8 gedecodeerd</li>
<li>Vaklijsten werken nu beter met erg lange vaklijsten</li>
<li>Twee SCORM-fouten hersteld (een typefout en een een probleem met onbeforeunload)</li>
<li>Wat opkuis bij het afdrukken van tekst, koppen en variablen in de lesmodule</li>
<li>De kalender werkt nu zoals verwacht, zelfs als je je aanmeldt als iemand anders</li>
<li>Nog enkele verkorte PHP tags weggewerkt</li>
<li>Betere willekeurigheid bij willekeurige vragen (herstelling van een fout die er bij 1.4 ingeslopen is)</li>
<li>Wanneer een leraar uit een vak verwijderd wordt, wordt die nu ook uit alle groepen in dat vak verwijderd.</li>
<li>De strip_pages bug is hersteld in Wiki</li>
<li>Fouten hersteld voor charset detectie in backups en multilang filter met PHP5</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3> Moodle 1.4.1 (12 September 2004)</h3>
<ul><dl>
<dt>Enkele nieuwigheden</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuwe "Email Protection" filter die alle e-mailaddressen in alle teksten verbergt (om het automatisch oogsten van adressen te verhinderen)</li>
<li>Toegelaten e-mailadressen kan nu beperkt worden (zie config-dist.php voor details)</li>
<li>Extra instructies voor vertalers in de vertalersinterface geplaatst</li>
<li>Nieuw helpbestand voor paden van mappen</li>
</ul>
</dd>
<dt>En sommige fouten hersteld</dt>
<dd>
<ul>
<li>Verbeterde performantie bij het bekijken van logs</li>
<li>Verbeterde performantie in woordenlijsten</li>
<li>De items van woordenlijsten worden nu juist getoond als ze in meerdere categorieën staan</li>
<li>Auth_user_login wordt niet opnieuw gedeclareerd bij mislukte aanmelding</li>
<li>Twee ontbrekende icoontjes aangevuld in cordoroy blue</li>
<li>Ontbrekende "Nieuwe gebeurtenis"-knop geplaatst op de pagina met nieuwe gebeurtenissen</li>
<li>Voeg altijd schuine strepen toe bij chatboodschappen bij daemongebruikers voor ze in de db te zetten.</li>
<li>Problemen hersteld voor het afhandelen van vaste aanmeldingsperiodes wanneer dit ingesteld is voor een vak</li>
<li>Site vak ID (gedefinieerd als SITEID) moet niet meer altijd 1 zijn</li>
<li>Standaard geheugenbeperkingen zijn verhoogd boven 16M, pm Moodle te laten voortwerken, zelfs wanneer er onverwachte geheugenproblemen zijn.</li>
<li>Smileys worden nu als afbeeldingen verwerk in Markdownteksten</li>
<li>Workshops werken terug met recente activiteiten</li>
<li>file.php kan nu alleen maar data binnen vakken verwerken</li>
<li>Verbeterd gedrag van kalenderblokken op de vakpagina</li>
<li>Aanhalingstekenfout met PostgreSQL databank, veroorzaakt door de installer is hersteld</li>
<li>Het soms niet tonen van juiste antwoorden bij het nalezen van testen is hersteld</li>
<li>&lt;tt> and &lt;code> zijn nu toegelaten tags</li>
<li>Uit sectiesamenvattingen, vakbeschrijvingen en labels wordt terug geen javascript meer gefilterd</li>
<li>Een zeldzame LDAP fout hersteld die er voor zorgde dat nieuwe accounts niet konden gemaakt worden</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3> Moodle 1.4 (31 Augustus 2004)</h3>
<ul><dl>
<dt>Hoofdpunten</dt>
<dd>
<ul>
<li>Compatibiliteit met PHP 5</li>
<li>Nieuwe eenvoudige installatiewizard om het configuratiebestand aan te maken</li>
<li>Installatieproces kan gebeuren in een taal naar keuze</li>
<li>Compleet herwerkte bronmodule maakt het mogelijk om bronnen toe te voegen en er data naar te sturen.</li>
<li>Nieuwe aanmeldingsprocedure voor vakken met modules, zoals volledig geautomatiseerde Paypal betalingen, scannen van tekstbestand of controle via een externe databank.</li>
<li>Blokken werken nu ook op de startpagina, bovendien kun je nu ook een onderwerpsectie boven het middendeel plaatsen.</li>
<li>Bij de Chat zit nu een server-side daemon (in PHP) voor een schaalbare, instant chat</li>
<li>Nieuwe Wiki module!</li>
<li>Nieuwe ondersteuning voor het bewerken van tekst door gebruik te maken van het Markdown formaat</li>
<li>Herstelling van heel wat kleine fouten</li>
</ul>
</dd>
<dt>Onder de hoed</dt>
<dd>
<ul>
<li>De bronmodule heeft nu zijn eigen menu om nieuwe bronnen toe te voegen en gebruikt class-gebaseerde submodules, waardoor het veel gemakkelijker zal zijn om nieuwe brontypes aan dit menu toe te voegen.</li>
<li>De testmodule is herbouwd tot class-gebaseerde plugins voor de verschillende vraagtypes.</li>
<li>Aanmeldingsproces is herbouwd tot class-gebaseerde aanmeldingsplugins.</li>
<li>De woordenlijst opmaakformaten zijn nu naamgebaseerd, zodat het eenvoudiger is om er nieuwe als plugin toe te voegen.</li>
<li>Een verbeterd gedrag voor veel modules wanneer die op de startpagina gebruikt worden.</li>
<li>Een verbeterde filterstructuur is sneller en nu compatibel met Turck MMcache.</li>
<li>Bij het toevoegen van activiteiten is het nu minder noodzakelijk om alle velden in te vullen.</li>
<li>We kunnen nu PostgreSQL kolommen wijzigen naar wens met table_column()</li>
<li>RSS genereren is veel sneller geworden met veel minder belastin op het cron proces</li>
<li>Sommige grote modules hebben lib.php opgesplitst naar locallib.php voor minder geheugengebruik.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Talen en localisaties</dt>
<dd>
<ul>
<li>Updates aan nagenoeg elk taalpakket</li>
<li>Moodle kan de standaard karakterset van Apache omzeilen, zodat de talen betrouwbaarder worden.</li>
<li>Multibyte talen worden nu beter verpakt</li>
<li>Beter afhandelen van localisaties en encodering op multitalensites (zoals moodle.org)</li>
<li>Nieuwe talen: Sloveens en Hebrews! </li>
</ul>
</dd>
<dt>Beveiligingsproblemen opgelost</dt>
<dd>
<ul>
<li>Enkele mogelijke XSS ingangen en open paden hersteld</li>
<li>Attributen van HTML-tags worden nu nog betere doorlopen om schadelijke scripts uit te schakelen</li>
<li>Gebruikersprofielen zijn standaard niet meer toegankelijk voor gasten</li>
<li>Alle tekst wordt nu opgeschoond bij output (en niet alleen bij input)</li>
<li>E-mail addressen worden niet meer gebruikt voor vertrekkende mail als de gebruiker dat niet wil.</li>
<li>Nieuwe instelling <strong>loginhttps</strong> zal veilige https gebruiken voor de aanmelding en dan terug naar http omschakelen.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Beheer</dt>
<dd>
<ul>
<li>Verbeterde interfaces voor toevoegen/verwijderen van leerlingen, vakaanmakers en beheerders</li>
<li>Mislukte logins worden nu gelogd en kunnen aan gebruikers getoond worden bij aanmelden met succes</li>
<li>Logs ondersteunen nu tonen per groep en per fouten</li>
<li>Modules gedragen zich beter op de startpagina van de site.</li>
<li>Voorpagina&quot;leerlingen&quot; kunnen alle gebruikers van de site of alle gebruikers in minstens één vak op de site</li>
<li>E-mail sturen kan nu ingeschakeld/uitgeschakeld worden in het profiel van elke gebruiker</li>
<li>Bezoekers kunnen automatisch als gast aangemeld worden.</li>
<li>Ga naar menu toont nu altijd "Ga naar" om aan te geven waarvoor het dient.</li>
<li>Ga naar menu heeft nu een duidelijke manier om activiteiten in secties op te splitsen.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Authenticatie</dt>
<dd>
<ul>
<li>Alle authenticatiemethodes kunnen nu samenwerken met intern gecreeerde accounts</li>
<li>Nieuwe ondersteuning voor authenticatie tegen First Class servers</li>
<li>Herstelde fouten voor POP3 authenticatie</li>
</ul>
</dd>
<dt>Blokken</dt>
<dd>
<ul>
<li>Bloksysteem kan nu omgaan met aangepaste vakindeling en wijzigingen in de opmaak.</li>
<li>Nieuw loginblok maakt login mogelijk van de voorpagina van de site.</li>
<li>Gebruikers online blok op de voorpagina toont alle gebruikers van de hele site</li>
</ul>
</dd>
<dt>Editor</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuw editorconfiguratiescherm voor de beheerder</li>
<li>Nieuwe ondersteuning voor ankers binnen de paginas.</li>
<li>Spell-checking is nu mogelijk in de editor, het gebruikt aspel op het server besturingssysteem</li>
</ul>
</dd>
<dt>Chat</dt>
<dd>
<ul>
<li>Chat komt nu met een server-side daemon (in PHP) voor schaalbare instante chat</li>
</ul>
</dd>
<dt>Keuze</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuwe stijl, meer nut en met meer opties</li>
</ul>
</dd>
<dt>Forum</dt>
<dd>
<ul>
<li>Verschillende herstelde fouten in groepen</li>
<li>Gebruikeres kunnen kiezen of ze forums dagelijks als digest krijgen van onderwerplijnen of hele berichten.</li>
<li>Discussielijsten zijn nu per pagina.</li>
<li>leraren hebben nu volledige controle over forum inschrijvingen en kunnen iedereen naar believen inschrijven.</li>
<li>"Laatste bericht" -datum is ingekort en gelinkt naar het laatste bericht.</li>
<li>Forums tonen nu RSS-feeds op de indexpagina</li>
<li>Betere look van HTML-mail door het volledige stylesheet te gebruiken</li>
<li>Forum mail ouder dan twee dagen wordt niet gemaild (om een ongewenste e-mailstroom te voorkomen)</li>
<li>Geblokkeerde mail wordt gelogd, zodat leraren dat kunnen zien</li>
<li>Discussietakken kunnen afgesplitst worden van de hoofddiscussies en in een nieuwe discussie gezet worden</li>
</ul>
</dd>
<dt>Woordenlijst</dt>
<dd>
<ul>
<li>Woordenlijstingangen kunnen "altijd bewerkbaar" gezet worden</li>
<li>Woordenlijsten tonen nu RSS-feeds op de indexpagina.</li>
<li>Veel herstelde fouten.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Test</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuwe timer voor getimede testen</li>
<li>Pogingen van testen kunnen nu beperkt worden tot bepaalde computers.</li>
<li>Testen kunnen nu van een wachtwoord voorzien worden.</li>
<li>Nieuw vraagtype voor berekende vragen.</li>
<li>Numerieke vragen ondersteunen nu eenheden</li>
<li>Vragen kunnen nu getest worden vanuit de bewerkingspagina's.</li>
<li>Vragen kunnen nu in verschillende formaten geëxporteerd worden.</li>
<li>Meer inteligentie bij het behandelen van categorielijsten tijdens het bewerken van vragen.</li>
<li>Nieuw (en nog onvolledig) XML exportformaat, zal ooit alle testmogelijkheden bevatten</li>
<li>Korte antwoorden kunnen nu alle soorten vreemde karakters bevatten.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Bron</dt>
<dd>
<ul>
<li>Toevoegen van bronnen is nu een ééntrapsproces met meer controle.</li>
<li>Webpagina, weblink geüploaded bestand en programmabron zijn in één type gecombineerd!</li>
<li>Programmabronnen zijn vervangen door parameters die het mogelijk maken om interessante interactie met externe bronnen te doen, zowel buiten als binnen Moodle. </li>
<li>Inklapbare formulieren met geheugen om formulieren minder groot voor beginnens te maken zonder de ervaren gebruikers te vertragen.</li>
</ul>
</dd>
<dt>SCORM</dt>
<dd>
<ul>
<li>Veel herstelde fouten en verbeteringen - werkt nu met een nog bredere waaier van paketten.</li>
<li>Optioneel extra verificatie van het manifestbestand</li>
</ul>
</dd>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dt>
<div align="center" class="style1"></div>
</dt>
<dd>&nbsp;</dd>
<dt>&nbsp; </dt>
<dd>
<div align="center" class="style1"><font size="+1">Vergeet tenslotte niet te kijken naar enkele van de <a href="http://moodle.org/download/modules/" target="_blank">vele optionele en vernieuwende modules onder ontwikkeling</a>.</font></div>
</dd>
</dl>
<p align="center"><strong><font size="+1">Als je fouten vindt in deze release, rapporteer ze dan aub in <a href="http://moodle.org/bugs" target="_blank">moodle.org/bugs</a> zoda we ze in de volgende versie kunnen herstellen.</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />
</p>
<center>
<p>
<a href="./?file=releaseold.html">Oude releaseinformatie</a>
</p>
</center>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="1"><a href="../doc/" target="_top">Moodle Documentatie</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.