Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

316 lines (294 sloc) 25.9 KB
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Admin mappen som er angitt er feil';
$string['admindirname'] = 'Admin mappe';
$string['admindirsetting'] = 'Noen få webservere bruker /admin som en spesiell URL for å få tak i kontrollpanel eller lignende. Uheldigvis er dette i konflikt med standardplasseringen for Moodle\'s adminsider. Du kan ordne dette ved å gi adminkatalogen et nytt navn i installasjonen din, og skrive det nye navnet her. For eksempel <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil ordne adminlenkene i Moodle.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Setter adminmappen';
$string['admindirsettingsub'] = 'Noen få webservere bruker /admin som en spesiell URL for å få tak i kontrollpanel eller lignende. Uheldigvis er dette i konflikt med standardplasseringen for Moodle\'s adminsider. Du kan ordne dette ved å gi adminkatalogen et nytt navn i installasjonen din, og skrive det nye navnet her. For eksempel <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil ordne adminlenkene i Moodle.';
$string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
$string['bypassed'] = 'Utelatt';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan ikke opprette mappen \'lang\'.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan ikke opprette mappen \'temp';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan ikke laste ned komponentene.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan ikke laste ned ZIP-fil.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Kan ikke finne komponenten.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan ikke lagre md5-fil.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke lagre ZIP-fil.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke opp (unzip) filen.';
$string['caution'] = 'Varsel';
$string['check'] = 'Sjekk';
$string['chooselanguage'] = 'Velg et språk';
$string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Velg språk (bare for INSTALLASJONEN). Du vil kunne velge språk for nettsted og bruker på et skjermbilde senere.';
$string['closewindow'] = 'Lukk dette vinduet';
$string['compatibilitysettings'] = 'Sjekker PHP innstillingene dine...';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Sjekker PHP innstillinge dine...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Serveren din må tilfredsstille alle disse testene for å kjøre Moodle orntlig.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajourført.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Installerinsprogrammet var ikke i stand til å lage config.php med dine valgte innstillinger automatisk, antakelig fordi det ikke er tilgang til å skrive i Moodle-mappen. Du kan manuelt kopiere følgende kode i en fil som du kaller config.php i rot-mappen i Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php er opprett uten feil';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurasjonen er ferdig';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurasjonen er ferdig';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle gjorde et forsøk på å lagre konfigurasjonen din i en fil i roten av Moodle-installasjonen din';
$string['continue'] = 'Fortsett';
$string['ctyperecommended'] = 'Å installer det valgfrie PHP tillegget ctype er anbefalt på det høyeste for å forbedre nettstedsytelsen, særlig hvis nettstedet ditt støtter ikke-latinske språk (eks. kinesisk, japansk, russisk o.l)';
$string['ctyperequired'] = 'PHP tillegget ctype er nå påkrevd av Moodle for å forbedre nettstedsytelse og å støtte kompatibilitet med en del andre språk.';
$string['curlrecommended'] = 'Vi anbefaler sterkt at Curl-biblioteket legges til i php.ini for å aktivere Moodles Nettverksfunksjonalitet.';
$string['customcheck'] = 'A';
$string['database'] = 'Database';
$string['databasecreationsettings'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen blir laget automatisk av innstalleringsprogrammet med innstillingene under.<br />
<br /><br />
<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene<br />';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen blir laget automatisk av innstalleringsprogrammet med innstillingene under.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene';
$string['databasesettings'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen må allerede ha blitt laget og et brukernavn og passord for å få tilgang til den.<br />
<br /><br />
<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene';
$string['databasesettingshead'] = 'Nå må du konfigurere databaseinnstillinge hvor mesteparten av Moodle-dataene vil lagres. Denne databasen må allerede ha blitt laget og et brukernavn og passord for å få tilgang til den.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Type:</b> satt til \"mysql\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Vert:</b> satt til \"localhost\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> alternativt prefiks å bruke foran alle tabellnavnene';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (ikke UTF-8 <b>Eksperimentell! (ikke til bruk i produksjon)</font></b><br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (UTF-8 slått på)<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> satt til \"root\" av installeringsprogrammet<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type:</b> MySQL<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> ditt brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (valgfritt)';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type:</b> Forbedret MySQL<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost or db.isp.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn, eks moodle<br />
<b>Bruker<:</b> databasebrukernavnet ditt<br />
<b>Password:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabellprefiks:</b> prefiks å bruke for alle tabell navn (valgfritt)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
<b>Vert:</b> brukes ikke, må være blank<br />
<b>Navn:</b> gitt navn på tnsnames.ora forbindelsen<br />
<b>Bruker:</b> brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk, 2cc maks)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (gjennom ODBC<b><font color=\"red\">Eksperementiell! (ikke for bruk i produksjon</font></b><br />
<b>Vert:</b> gitt DSN navn i ODBC kontrollpanel<br />
<b>Navn:</b> databasenavn, f.eks moodle<br />
<b>Bruker:</b> brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavn (obligatorisk)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
<b>Vert:</b> f.eks localhost eller db.vert.no<br />
<b>Navn:</b> databasenavn f.eks. moodle<br />
<b>Bruker:</b> ditt brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>NB:</b> Installeringen vil prøve å lage databasen automatisk hvis den ikke eksisterer.';
$string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['datarooterror'] = '\"Datamappen\" du oppga kunne ikke bli funnet eller opprettet. Vennligst rett stien eller opprett katalogen manuelt.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Fikk ingen forbindelse til databasen du oppga. Vennligst sjekk database-innstillingene dine.';
$string['dbcreationerror'] = 'Feil under opprettelse av database. Kunne ikke opprette gitte databasenavn med oppgitte innstillinger';
$string['dbhost'] = 'Tjenervert';
$string['dbpass'] = 'Passord';
$string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
$string['dbtype'] = 'Type';
$string['dbwrongencoding'] = 'Den valgte databasen kjører på ikke-anbefalt språk-koding ($a). Det ville vært bedre å bruke en Unicode (UTF-8) kodet database istedet. Du kan imidlertid omgå denne testen ved å velge \"Hopp over DB-koding Test\" innstillingen under, men du kan oppleve problemer med dette senere.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Du må følge \"Tjener\" reglene som forklart over.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'NLS_LANG variabelen i webserveren din må bruke AL32UTF tegnsettet. Se PHP-dokumentasjonen om hvordan å konfigurere OCI8 ordentlig.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Du må følge \"Tabell-prefiks\" reglene som forklart over.';
$string['directorysettings'] = '<p>Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen.</p>
<p><b>Web Addresse:</b>
Angi full webadresse for hvor Moodle vil være tilgjengelig.
Hvis nettstedet er tilgjengelig via flere URL\'er velg den det er mest naturlig at studentene vil bruke. Ikke bruke etterfølgende skråstrek.</p>
<p><b>Moodle Mappe:</b>
Oppgi full mappesti til installasjonen. Pass på at små/store bokstaver stemmer.</p>
<p><b>Data Mappe:</b>
Du trenger et sted hvor moodle kan lagre opplastede filer. Denne katalogen bør være lesbar OG SKRIVBAR av webserverbrukeren (vanligvis \'ingen\' eller \'apache\'), men det bør være tilgjengelig direkte fra webben .</p>';
$string['directorysettingshead'] = 'Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen';
$string['directorysettingssub'] = '<p>Vennligst bekreft lokasjonen for denne Moodle-installsjonen.</p>
<p><b>Web Addresse:</b>
Angi full webadresse for hvor Moodle vil være tilgjengelig.
Hvis nettstedet er tilgjengelig via flere URL\'er velg den det er mest naturlig at studentene vil bruke. Ikke bruke etterfølgende skråstrek.</p>
<p><b>Moodle Mappe:</b>
Oppgi full mappesti til installasjonen. Pass på at små/store bokstaver stemmer.</p>
<p><b>Data Mappe:</b>
Du trenger et sted hvor moodle kan lagre opplastede filer. Denne katalogen bør være lesbar OG SKRIVBAR av webserverbrukeren (vanligvis \'ingen\' eller \'apache\'), men det bør være tilgjengelig direkte fra webben .</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodlemappe';
$string['dirrooterror'] = '\'Moodlemappe\' innstillingen ser ut til å være feil - vi kan ikke finne noen Moodle installasjon der. Verdien under har blitt nullstillt.';
$string['download'] = 'Last ned';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil mislykkes.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Last ned &quot;$a&quot; språkpakken';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Last ned språkpakke';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Du kan fortsette installasjonsprosessen med gjeldende språkpakke, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Du har nå valget mellom å laste ned en språkpakke og fortsette installasjonsprosessen med dette språket.<br /><br />Hvis du ikke får til å laste ned språkpakken, vil installasjonsprosessen fortsette på Engelsk. (Med en gang installasjonen er ferdig, vil du ha muligheten til å laste ned og installere flere språkpakker).';
$string['doyouagree'] = 'Har du lest og forstått disse betingelsene?';
$string['environmenterrortodo'] = 'Du må løse alle de nevnte problem (feil) identifiserti omgivelsene før du fortsetter å installere denne Moodle versjonen!';
$string['environmenthead'] = 'Sjekker \"omgivelsene\" dine...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Hvis denne testen feiler, kan det bety et mulig problem.';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'er anbefalt at du installerer/tillater';
$string['environmentrecommendversion'] = 'versjon $a->needed er anbefalt og du kjører $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'denne testen må godkjennes';
$string['environmentrequireinstall'] = 'er påkrevd at du installerer/tillater';
$string['environmentrequireversion'] = 'Du må ha versjon $a->needed. Du kjører $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Vi sjekker om forskjellige komponenter i systemet ditt tilfredsstiller systemkravene.';
$string['environmentxmlerror'] = 'En feil oppsto under lesing av omgivelsesdata ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Feil';
$string['fail'] = 'Feilet';
$string['fileuploads'] = 'Filopplastinger';
$string['fileuploadserror'] = 'Denne skulle finnes på';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Filopplasting ser ut til å være slått av på serveren din.</p>
<p>Moodle kan fortsatt installeres, men uten denne muligheten, vil du ikke kunne laste opp kursfiler eller nye profilbilder.</p>
<p>For å slå på filopplasting må du (eller systemadministratoren) måtte redigere php.ini fila for hele systemet ditt og endre innstillingene for <b>file_uploads</b> til \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD versjon';
$string['gdversionerror'] = 'GD-biblioteket må være tilstede for å kunne behandle og opprette bilder.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Det ser ikke ut som serveren din har GD installert.</p>
<p>GD er et bibliotek som kreves av PHP for å tillate Moodle å behandle bilder (som brukerprofil-ikonene) og for å lage nye bilder (som log-grafene). Moodle kan virke uten GD - men disse mulighetene vil ikke være tilgjengelig for deg.</p>
<p>For å legge til GD under Unix, kompiler PHP med --with-gd innstillingen</p>
<p>I Windows kan du vanligvis redigere php.ini og ta bort kommentarmarkeringen på linjen for php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Usikker behandling av Globale verdier';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ordne PHP innstillingene: slå av register_globals og/eller slå på magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinasjonen av avslått Magic Quotes GPC og påslått Register Globals er ikke anbefalt.</p>
<p>Anbefalt innstilling er: <b>magic_quotes_gpc = On</b> og <b>register_globals = Off</b> i php.ini fila di</p>
<p>Hvis du ikke har tilgang til php.ini, kan du klare å plassere følgende linjer i en fil som heter eller skal hete .htaccess i Moodle-mappen din:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>Sikkerhetsadvarsel</strong>: for å virke ordentlig trenger Moodle <br />at du gjør enkelte endringer i din nåværende PHP-innstillinger.<p/><p>Du <em>må</em> sette <code>register_globals=off</code>.<p>Denne innstillingen redigeres ved å endre din <code>php.ini</code>fil, Apache/IIS <br />konfigurasjon eller <code>.htaccess</code> file.</p>';
$string['help'] = 'Hjelp';
$string['iconvrecommended'] = 'Installering av ICONV-biblioteket er sterkt anbefalt for å forbedre ytelsen, spesielt hvis siten din støtter ikke-latinske språk.';
$string['info'] = 'Informasjon';
$string['installation'] = 'Installasjon';
$string['invalidemail'] = 'Feil e-postadresse';
$string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5';
$string['invalidurl'] = 'Ugyldig URL';
$string['langdownloaderror'] = 'Beklageligvis ble ikke språkpakken \"$a\" installert. Installasjonsprosessen vil fortsette på Engelsk.';
$string['langdownloadok'] = 'Installasjonen av språket \"$a\" var vellykket. Installasjonen vil nå fortsette på dette språket.';
$string['language'] = 'Språk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Oppetid';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Denne bør være av';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime/oppetid bør være slått av for at Moodle skal fungere ordentlig.</p>
<p>Normalt er den avslått som standard... se innstillingen for <b>magic_quotes_runtime</b> i php.ini fila.</p>
<p>Hvis du ikke har tilgang til php.ini, kan du skrive inn følgende linjer i en fil som du kaller .htaccess i Moodlekatalogen din:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Installering av det valgfrie bibliotek MBSTRING er anbefalt for at du skal forbedre ytelsen til nettstedet, spesielt hvis nettstedet støtter ikke-latinske språk.';
$string['memorylimit'] = 'Minne-grense';
$string['memorylimiterror'] = 'Minnegrensen for PHP er satt for lavt... du kan få problemer med dette senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til $a.</p>
<p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
<p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
<ol>
<li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
Dette vil tillate Moodle å sette minnegrensen selv.</li>
<li>Hvis du har tilgang til php.ini fila di, kan du endre <b>memory_limit</b> innstillinga der til omtrent 40M. Hvis du ikke har tilgang kan du be administrator gjøre dette for deg.</li>
<li>På noen PHP-servere kan du lage en .htaccess fil i Moodlemappen som inneholder denne linjen:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Noen påkrevde felt mangler';
$string['moodledocslink'] = 'Moodledokumentasjon for denne siden';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke ordentlig konfigurert med MSSQL tillegg slik at den kan kommunisere med SQL*Server. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server med UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Likevel, dersom Moodle-siten bare bruker iso-8859-1 (latin, KAN du likevel bruke din installerte MySQL 4.1.12 (eller høyere).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 er minstekravet for Moodle 1.6.x, hvis vi skal garantere at alle data skal kunne konverteres til UTF-8 i fremtiden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med MySQL innstillingene slik at den kan kommunisere med MySQL. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['mysqli'] = 'Forbedret MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke ordentlig innstilt med MySQLi tillegget slik at den kan kommunisere med MySQL. Sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP. MySQLi tillegget finnes ikke for PHP 4.';
$string['name'] = 'Navn';
$string['next'] = 'Neste';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med OCI8 tillegget slik at den kan kommunisere med Oracle. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med ODBS tillegget slik at den kan kommunisere med SQL*Server. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server gjennom ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Vi anbefaler sterkt at openssl-biblioteket installeres. Du må ha det for å aktivisere Moodle Network funksjonaliteten.';
$string['parentlanguage'] = 'Overordnet reservespråk';
$string['pass'] = 'Godkjent';
$string['password'] = 'Passord';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med PGSQL tillegget slik at den kan kommunisere med PostgreSQL. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x har en rekke kjente feil. Vennligst oppgrader til versjon 5.1 eller nedgrader til 4.3.x eller 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP versjon';
$string['phpversionerror'] = 'PHP versjon må være minst 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
<Du kjører nå versjon $a</p>
<p>Du må oppgradere PHP eller flytte til en server med en nyere versjon av PHP!<br /> (I forhold til 5.0.x kan du også nedgradere til versjon 4.4.x)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Forrige';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'I oppgraderingen vil RQP spørsmålstypen bli fjernet. Du har ikke brukt denne spørsmålstypen, så du skulle ikke ha noe problem med dette.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Under oppgraderingen vil RQP spørsmålstypen bli fjernet. Du har noen RQP spørsmål i databasen din, og disse vil slutte å virke om du ikke reinstallerer programmet fra http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 før du fortsetter oppgraderingen';
$string['releasenoteslink'] = 'For mer informasjon om denne versjonen av Moodle, sjekk online via <a target=\"_new\" href=\"$a\">Release Notes</a>';
$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href=\"$a->url\">$a->url</a> filen manuelt, kopiere den til \"$a->dest\" på serveren din og pakke den ut der.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nedlasting av komponenter til din tjenermaskin er ikke tillatt (allow_url_fopen er satt til ulovlig). <br /> <br />Du må laste ned
<a href=\"$a->url\">$a->url</a>-filen manuelt, kopiere den til \"$a->dest\" på tjeneren og pakke den ut der.';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['restricted'] = 'Begrenset';
$string['safemode'] = 'Sikkermodus';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan ha trøbbel når sikkermodus er på';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle kan oppleve en rekke problemer med sikkermodus på, ikke minst det at du sannsynligvis ikke kan opprette nye filer.</p>
<P>Sikkermodus er vanligvis bare slått på på paranoide offentlige webtjenere, så det kan hende du må finne en ny webtilbyder for Moodle-siden din.</p>
<p>Du kan fortsette installasjonen hvis du ønsker, men det kan hende du får en del problemer.</p>';
$string['serverchecks'] = 'Serveren sjekker';
$string['sessionautostart'] = 'Sesjon Autostart';
$string['sessionautostarterror'] = 'Denne bør være av';
$string['sessionautostarthelp'] = '<P>Moodle trenger sesjonsupport og vil ikke virke uten.</p>
<p>Sesjoner kan slås på i php.ini fila se etter session.auto_start variabelen.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Hopp over DB koding testen';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Norsk - bokmål';
$string['unicoderecommended'] = 'Vi anbefaler at alle dine data lagres i UNICODE (UTF-8). Nye installasjoner bør gjøres til Unicode-databaser. Dersom du oppgraderer bør du kjøre UTF-8 migrasjonsrutinen i admin-menyen.';
$string['unicoderequired'] = 'Det er påkrevd at du lagrer alle data i Unicode format(UTF-8).Nye installasjoner må gjøres til Unicode-databaser. Dersom du oppgraderer må etterpå du kjøre UTF-8 migrasjonsrutinen i admin-menyen.';
$string['user'] = 'Bruker';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå med hell har installert og kjørt <strong>$a->packname $a->packversion</strong>pakke på datamaskinen din. Gratulerer!';
$string['welcomep30'] = 'Denne versjonen av <strong>$a->installername</strong> inkluderer programmer for å lage et miljø som <strong>Moodle</strong> jobber i, nemlig:';
$string['welcomep40'] = 'Denne pakken inkluderer også <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er administrert av egne lisenser. Hele <strong>$a->installername</strong> pakken er <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">
åpen kildekode</a> og er distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> lisensen.';
$string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan akseptere standard innstillinger, eller, hvis du vil, justere dem etter egne behov.';
$string['welcomep70'] = 'Klikk på \"Neste\" knappen under for å fortsette med <strong>Moodle</strong>-installasjonen';
$string['wrongdestpath'] = 'Gal resultatmappe';
$string['wrongsourcebase'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
$string['wwwroot'] = 'Web addresse';
$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen synes ikke å være gyldig - denne Moodleinstallasjonen synes ikke å være der. Innstilling har blitt resatt.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Å installere det valgfrie xmlrpc-tillegget er nyttig for Moodle Networking funksjonaliteten.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.