Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 43 lines (27 sloc) 1.47 KB
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
La traducció de Moodle al català és obra de la comunitat "Moodle en català"
<http://moodle.org/course/view.php?id=39>. Va ser iniciada en 2002 pel CENT,
Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló,
que hi continua donant suport tècnic.
Per actualitzar la traducció de Moodle al català en la vostra instal·lació
de Moodle, descomprimiu aquest fitxer ca.zip dins del directori lang.
Teniu en compte que la traducció no és completa al 100%. Podeu col·laborar
enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos càrrec de la
traducció d'un mòdul complet (i dels fitxers d'ajuda corresponents).
Si us voleu fer càrrec d'un mòdul, els únics requisits són aquests:
1. Un bon nivell de català i d'anglès.
2. Una mica d'experiència en la traducció de programari o de textos
sobre informàtica. Us recomanem que tingueu sempre a mà la Guia
d'estil i el Recull de termes de Softcatalà:
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
3. Que sigueu (o penseu ser) usuaris habituals del mòdul en qüestió.
La llista de mòduls i de persones que se'n fan càrrec, i els mòduls encara
no assignats a ningú, es poden consultar en aquesta pàgina:
http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=2945
----
Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT)
de la Universitat Jaume I de Castelló
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
Something went wrong with that request. Please try again.