Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

135 lines (129 sloc) 7.913 kb
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.1 Beta + (2003082300)
$string['addanewdiscussion'] = "Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe";
$string['addanewtopic'] = "Voeg een nieuw onderwerp toe";
$string['allowchoice'] = "Sta iedereen toe om te kiezen";
$string['allowdiscussions'] = "Kan een \$a een bijdrage op dit forum achterlaten?";
$string['allowratings'] = "Mogen bijdragen worden geclassificeerd?";
$string['allowsdiscussions'] = "In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.";
$string['anyfile'] = "Een bestand";
$string['attachment'] = "Bijlage";
$string['bynameondate'] = "door \$a->name - \$a->date";
$string['configdisplaymode'] = "De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.";
$string['configlongpost'] = "Elke bijdrage die langer is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als lang beschouwd.";
$string['configmanydiscussions'] = "Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden";
$string['configshortpost'] = "Elke bijdrage die korter is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als kort beschouwd.";
$string['couldnotadd'] = "Het was niet mogelijk om je bijdrage toe te voegen door een onbekende fout.";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Helaas, dat kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Helaas, dat kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.";
$string['couldnotupdate'] = "Kon je bijdrage niet bijwerken door een onbekende fout.";
$string['delete'] = "Verwijder";
$string['deleteddiscussion'] = "De discussie is verwijderd";
$string['deletedpost'] = "De bijdrage is verwijderd";
$string['deletesure'] = "Weet je zeker dat je deze bijdrage wilt verwijderen?";
$string['discussion'] = "Discussie";
$string['discussionmoved'] = "Deze discussie is verplaatst naar '\$a'.";
$string['discussions'] = "Discussies";
$string['discussionsstartedby'] = "Discussies die door \$a zijn gestart";
$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Discussies die recentelijk door \$a zijn gestart";
$string['discussthistopic'] = "Draag bij aan de discussie";
$string['eachuserforum'] = "Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie";
$string['edit'] = "Wijzig";
$string['editing'] = "Wijzigen";
$string['emptymessage'] = "Er was iets mis met je bijdrage. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.";
$string['everyonecanchoose'] = "Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.";
$string['everyoneissubscribed'] = "Iedereen is lid van dit forum";
$string['forcesubscribe'] = "Verplicht iedereen om lid te zijn";
$string['forcesubscribeq'] = "Moet iedereen verplicht lid zijn?";
$string['forum'] = "Forum";
$string['forumintro'] = "De inleiding van het forum";
$string['forumname'] = "Naam van het forum";
$string['forums'] = "Forums";
$string['forumtype'] = "Soort forum";
$string['generalforum'] = "Standaard forum voor algemeen gebruik ";
$string['generalforums'] = "Algemene forums";
$string['inforum'] = "in \$a";
$string['intronews'] = "Algemeen nieuws en aankondigingen";
$string['introsocial'] = "Een open forum om te chatten over wat je maar wilt";
$string['introteacher'] = "Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van docenten";
$string['lastpost'] = "Laatste bericht";
$string['learningforums'] = "Leer forums";
$string['maxtimehaspassed'] = "Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van deze bijdrage (\$a) verstreken!";
$string['message'] = "Bijdrage";
$string['modeflatnewestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst";
$string['modenested'] = "Laat de antwoorden 'genest' zien";
$string['modethreaded'] = "Laat de antwoorden in hun 'draden' zien";
$string['modulename'] = "Forum";
$string['modulenameplural'] = "Forums";
$string['more'] = "meer";
$string['movethisdiscussionto'] = "Verplaats deze discussie naar ...";
$string['namenews'] = "Nieuws forum";
$string['namesocial'] = "Sociaal forum";
$string['nameteacher'] = "Forum voor docenten";
$string['newforumposts'] = "Nieuwe forumbijdragen";
$string['nodiscussions'] = "Er zijn nog geen discussies in dit forum";
$string['noguestpost'] = "Sorry, gasten mogen geen bijdragen leveren";
$string['nomorepostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' meer gevonden";
$string['nonews'] = "Er zijn nog geen nieuws bijdragen";
$string['noposts'] = "Geen bijdragen";
$string['nopostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' gevonden";
$string['nosubscribers'] = "Er is nog niemand lid van dit forum";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen.
";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->naam zal bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
";
$string['numposts'] = "\$a bijdragen";
$string['olderdiscussions'] = "Oudere discussies";
$string['openmode0'] = "Geen nieuwe discussies, geen bijdragen";
$string['openmode1'] = "Geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan";
$string['openmode2'] = "Nieuwe discussies en bijdragen zijn toegestaan";
$string['parentofthispost'] = "'Moeder' van deze bijdrage";
$string['postadded'] = "Je bijdrage is met succes toegevoegd.<p> Je hebt \$a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.";
$string['postincontext'] = "Bekijk deze bijdrage in zijn context";
$string['postmailinfo'] = "Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de \$a website.
Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:";
$string['postrating1'] = "Laat voornamelijk 'gescheiden kennen' zien";
$string['postrating2'] = "Even 'gescheiden' als 'verbonden/relationeel'";
$string['postrating3'] = "Laat voornamelijk 'verbonden/relationele kennen' zien";
$string['posts'] = "Bijdragen";
$string['postupdated'] = "Je bijdrage is bijgewerkt";
$string['processingpost'] = "Bijdrage \$a aan het verwerken";
$string['rate'] = "Classificeer ";
$string['rating'] = "Classificatie";
$string['ratingeveryone'] = "Iedereen kan bijdragen classificeren";
$string['ratingno'] = "Geen classificaties";
$string['ratingonlyteachers'] = "Alleen \$a kan bijdragen classificeren";
$string['ratings'] = "Classificaties ";
$string['ratingssaved'] = "Classificaties zijn bewaard";
$string['ratingsuse'] = "Gebruik classificaties";
$string['ratingtime'] = "Beperk classificaties tot berichten binnen het bereik van deze data:";
$string['re'] = "Re:";
$string['readtherest'] = "Lees de rest van deze discussie";
$string['replies'] = "Antwoorden";
$string['repliesmany'] = "\$a antwoorden tot nu toe";
$string['repliesone'] = "\$a antwoord tot nu toe";
$string['reply'] = "Antwoord";
$string['search'] = "Zoek";
$string['searchforums'] = "Doorzoek de forums";
$string['searcholderposts'] = "Doorzoek oudere bijdragen...";
$string['searchresults'] = "Zoekresultaten";
$string['sendinratings'] = "Verzend mijn laatste classificaties";
$string['showsubscribers'] = "Toon leden";
$string['singleforum'] = "Eén eenvoudige discussie";
$string['startedby'] = "Begonnen door";
$string['subject'] = "Onderwerp ";
$string['subscribe'] = "Wordt lid van dit forum";
$string['subscribed'] = "Lid";
$string['subscribers'] = "Leden";
$string['subscribersto'] = "Leden van '\$a'";
$string['subscribestart'] = "Stuur me een kopie per e-mail wanneer iemand post op dit forum";
$string['subscribestop'] = "Ik wil geen kopie van inzendingen op dit forum per e-mail ontvangen";
$string['subscription'] = "Lid worden";
$string['subscriptions'] = "Inschrijvingen";
$string['unsubscribe'] = "Zeg het lidmaatschap van dit forum op";
$string['unsubscribed'] = "Lidmaatschap opgezegd";
$string['youratedthis'] = "Je classificeerde dit als";
$string['yournewtopic'] = "Je nieuwe discussie onderwerp";
$string['yourreply'] = "Jouw antwoord";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.