Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

40 lines (36 sloc) 2.343 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen mogen meewerken aan de Wiki</B></P>
<P>
<UL>
<li>Een leraar kan altijd elke wiki van zijn vak bewerken</li>
<li>Er zijn drie wiki-types: Leraar, Vak/Groep, Leerling</li>
<li>De activiteit kan in de Moodle groepmodi gezet worden: &quot;Geen groepen&quot; &quot;Gescheiden groepen&quot; en &quot;Zichtbare groepen&quot;</li>
<li>Dezelfde "Inhoud bij start" wordt voor alle groepen geplaatst</li>
</UL>
Raadpleeg volgende matrix:
<table border="1" width="100%"><tbody>
<tr>
<td valign="top" width="25%"></th>
<th valign="top" width="25%">Geen groepen</th>
<th valign="top" width="25%">Gescheiden groepen</th>
<th valign="top" width="25%">Zichtbare groepen</th>
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Leraar</th>
<td valign="top" width="25%">Leraar maakt en wijzigt de wiki. Leerlingen kunnen de inhoud lezen.</td>
<td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling ziet alleen de wiki van zijn groep.</td>
<td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling kan alle wikis bekijken. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle groepen zitten.</td>
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Vak/Groep</th>
<td valign="top" width="25%">Leraar en leerlingen kunnen een wiki maken en wijzigen.</td>
<td valign="top" width="25%">Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep zien en wijzigen.</td>
<td valign="top" width="25%">Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep wijzigen. Ze kunnen alle wikis bekijken. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle groepen zitten.</td>
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Leerling</th>
<td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki zien en wijzigen.</td>
<td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki wijzigen en ziet alle andere wiki's van de leerlingen in zijn groep. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle leerlingen van zijn groep zitten.</td>
<td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki wijzigen en alle andere wiki's zien. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle leerlingen zitten.</td>
</tr></tbody>
</table>
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.