Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1299 lines (1268 sloc) 73.7 KB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['action'] = 'Eylem';
$string['actions'] = 'Eylemler';
$string['active'] = 'Etkin';
$string['activeusers'] = 'Etkin kullanıcılar';
$string['activities'] = 'Etkinlikler';
$string['activity'] = 'Etkinlik';
$string['activityclipboard'] = 'Bu etkinlik taşınıyor: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Üzgünüz, bu etkinlik şu anda gizli';
$string['activitymodule'] = 'Etkinlik modülü';
$string['activityreport'] = 'Etkinlik raporu';
$string['activityreports'] = 'Etkinlik raporları';
$string['activityselect'] = 'Bu etkinliği herhangi bir yere taşımak için seç';
$string['activitysince'] = '$a \'dan beri etkinlikler';
$string['activityweighted'] = 'Her kullanıcı için etkinlik';
$string['add'] = 'Ekle';
$string['addactivity'] = 'Bir etkinlik ekle...';
$string['addadmin'] = 'Yönetici ekle';
$string['addcreator'] = 'Kurs açıcı ekle';
$string['added'] = '$a eklendi';
$string['addedrecip'] = '$a yeni alıcı eklendi';
$string['addedrecips'] = '$a yeni alıcı eklendi';
$string['addedtogroup'] = '$a grubuna eklendi';
$string['addedtogroupnot'] = '$a grubuna eklenmedi';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = '$a grubuna eklenmedi, çünkü bu kursa kayıtlı değil';
$string['addinganew'] = 'Yeni bir $a ekleniyor';
$string['addinganewto'] = 'Yeni bir $a->what, $a->to\'e ekleniyor';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Veri varolana ekleniyor';
$string['addnewcategory'] = 'Yeni kategori ekle';
$string['addnewcourse'] = 'Yeni kurs ekle';
$string['addnewuser'] = 'Yeni kullanıcı ekle';
$string['addresource'] = 'Yeni kaynak ekle...';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Öğrenci ekle';
$string['addteacher'] = 'Eğitmen ekle';
$string['admin'] = 'Yönetim';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Elle yeni bir kullanıcı hesabı ekleyin';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Yöneticiler herşeyi yapabilir ve sitedeki herşeye ulaşabilir';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kurs açıcılar yeni ders açabilirler ve bu derste eğitim verebilirler';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Kursa gidin ve yönetim menüsünden öğrenci ekleyin';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Bir kurs arayın ve eğitimci eklemek için bu ikonu kullanın';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Dahili kullanıcı hesapları veya harici veritabanları kullanabilirsiniz';
$string['adminhelpbackup'] = 'Otomatik yedeklemeyi ve zamanlamasını ayarlayın';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini ve çalışacağını ayarlayın';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Sitenin genel işleyişini etkileyen değişkenleri yapılandırın';
$string['adminhelpcourses'] = 'Bölümleri ve kursları tanımlayın, üyeleri atayın, onay bekleyen kursları düzenleyin';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'HTML editörü için temel ayarları tanımlayın';
$string['adminhelpedituser'] = 'Kullanıcı hesaplarına gözatın ve düzenleyin';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Ders kayıtlarını kontrol etmek için dahili veya harici yöntemleri seçin';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Hatalı girişlere ait kayıtlara gözat';
$string['adminhelplanguage'] = 'Şu anki dil paketini kontrol edin ve düzenleyin';
$string['adminhelplogs'] = 'Sitedeki aktivitelere ait kayıtlara gözatın';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Kurulu blokları ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Doğrudan veritabanına ulaş (dikkatli olun!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'İçerik filtrelerini ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kurulu modülleri ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmymoodle'] = 'Kullanıcılar için Kişisel Moodle bloklarını yapılandır';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Genel dosyaların yayınlanması ve yedeklerin yüklemesi için';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Başlangıç sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayın';
$string['adminhelpstickyblocks'] = 'Sabit blokları yapılandırın';
$string['adminhelpthemes'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini seçin (renkler, fontlar vs)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Bir düzyazı dosyasından yeni hesapları alın';
$string['adminhelpusers'] = 'Kullanıcılarınızı ve yetkilerini tanımlayın';
$string['administration'] = 'Yönetim';
$string['administrator'] = 'Yönetici';
$string['administrators'] = 'Yöneticiler';
$string['administratorsall'] = 'Bütün yöneticiler';
$string['administratorsandteachers'] = 'Yöneticiler ve Eğitimciler';
$string['advanced'] = 'Gelişmiş';
$string['advancedfilter'] = 'Gelişmiş arama';
$string['advancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarlar';
$string['again'] = 'tekrarla';
$string['aimid'] = 'AIM ID';
$string['all'] = 'Tümü';
$string['allactivities'] = 'Tüm etkinlikler';
$string['alldays'] = 'Bütün günler';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tüm alanlar zorunludur';
$string['allgroups'] = 'Tüm grublar';
$string['alllogs'] = 'Tüm kayıtlar';
$string['allow'] = 'İzin ver';
$string['allowguests'] = 'Bu kursa konuk olarak girilebilir';
$string['allowinternal'] = 'Dahili yöntemlere de izin ver';
$string['allownone'] = 'Hiçbirine izin verme';
$string['allownot'] = 'İzin verme';
$string['allparticipants'] = 'Tüm katılımcılar';
$string['allteachers'] = 'Tüm öğretmenler';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,Ç,D,E,F,G,H,I,İ,J,K,L,M,N,O,Ö,P,Q,R,S,Ş,T,U,Ü,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Sadece harf ve rakamları içerebilir';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Kayıt zaten onaylandı';
$string['always'] = 'Herzaman';
$string['answer'] = 'Yanıt';
$string['approve'] = 'Onayla';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Devam etmek istiyor musunuz?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Daha sonra bu işlemde bu yedeklemeyi varolan bir kursa ekleme veya tamamen yeni bir kurs oluşturma seçeneğine sahipsiniz.';
$string['assessment'] = 'Değerlendirme';
$string['assignadmins'] = 'Yönetici belirle';
$string['assigncreators'] = 'Kurs açıcı belirle';
$string['assignstudents'] = 'Öğrencileri kaydet';
$string['assignstudentsnote'] = 'Not: Öğrenciler kendi kendilerini bu kursa kaydedebildiklerinden dolayı bu sayfayı kullanmanıza gerek yok.';
$string['assignstudentspass'] = 'Öğrencilerinize bu kayıt anahtarını bildirmeniz gerekiyor: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Eğitmen belirle';
$string['authentication'] = 'Kimlik denetimi';
$string['autosubscribe'] = 'Forum otomatik aboneği';
$string['autosubscribeno'] = 'Hayır: Beni forumlara otomatik abone yapma';
$string['autosubscribeyes'] = 'Evet: Mesaj gönderdiğimde beni o foruma abone yap';
$string['availability'] = 'Erişilebilirlik';
$string['availablecourses'] = 'Açılan Kurslar';
$string['backtoparticipants'] = 'Alıcı listesine dön';
$string['backup'] = 'Yedekle';
$string['backupcancelled'] = 'Yedekleme İptal Edildi';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs dosyaları otomatik yedekleme içine dahil edilecek';
$string['backupdate'] = 'Yedekleme Tarihi';
$string['backupdetails'] = 'Yedekleme Ayrıntıları';
$string['backupfailed'] = 'Bazı kurslar kaydedilmedi!';
$string['backupfilename'] = 'yedek';
$string['backupfinished'] = 'Yedekleme başarılıyla tamamlandı';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Otomatik yedeklemede hangi kurs modullerinin olup olmayacağını, kullanıcı verisinin olup olmayacağını seçiniz.';
$string['backupkeephelp'] = 'Herbir ders için son yedeklemelerden kaç tanesini geriye doğru saklamak istersiniz? (eskiler otomatik olarak silinecektir)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Ayrıntılı çalıştırma kaydı';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kaydı';
$string['backuplogshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs logları otomatik yedek içinde dahil edilecek';
$string['backupmetacoursehelp'] = 'Etkinleştirirse, metakurs bilgisi (miras öğrenci kayıtları) otomatik yedeklemelere dahil edilecek';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Uyarı: Kullanıcıların hiçbirini yedekleme için seçmediniz. Bundan dolayı tüm modül yedeklemeleri \"kullanıcı verisi olmadan\" moduna geçti. Lütfen \"alıştırma\" ve \"çalıştay\" modüllerinin bu yedekleme tipiyle uyumlu olmadığını ve bundan dolayı bu modüllerin tamamen pasifleştirildiğini dikkate alın.';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br />(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
$string['backuptakealook'] = 'Yedek kayıtlarınıza lütfen bir göz atın:
$a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Kullanıcı dosyalarının (ör: profil resimleri) otomatik yedeklemelere dahil edilip edilmeyeceğini seçin';
$string['backupusershelp'] = 'Bütün kullanıcıların sunucu içine dahil edilip edilmeyeceğini veya yalnızca her bir kurs için gerekli kullanıcıyı seçin.';
$string['backupversion'] = 'Yedek Sürümü';
$string['blockconfiga'] = '$a bloğu yapılandırılıyor';
$string['blockconfigbad'] = 'Bu blok doğru olarak kurulmadı ve bu yüzden bir yapılandırma arayüzü sağlayamaz.';
$string['blockdeleteconfirm'] = '\'$a\' bloğunu tamamen silmek üzeresiniz. Bu blokla ilgili herşey veritabanından silinecektir. DEVAM ETMEK istediğinizden emin misiniz?';
$string['blockdeletefiles'] = '\'$a->block\' bloğu ile ilgili kayıtlar veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu bloğun kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloklar';
$string['blocksaddedit'] = 'Blok Ekle/Düzelt';
$string['blockseditoff'] = 'Blok düzenleme kapalı';
$string['blocksediton'] = 'Blok düzenleme açık';
$string['blocksetup'] = 'Blok tabloları ayarlanıyor';
$string['blocksuccess'] = '$a tabloları doğru ayarlandı';
$string['bycourseorder'] = 'Kurs sırasına göre';
$string['byname'] = '$a tarafından';
$string['cachecontrols'] = 'Önbellek Kontrolleri';
$string['cancel'] = 'İptal';
$string['categories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryadded'] = '\'$a\' kategorisi eklendi';
$string['categorydeleted'] = '\'$a\' kategorisi silindi';
$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' isminde bir kategori zaten var!';
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkingforbbexport'] = 'BlackBoard çıkarması için kontrol ediliyor';
$string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Birincil kayıt yöntemi';
$string['chooselivelogs'] = 'Yada şuanki etkinlikleri izleyiniz';
$string['chooselogs'] = 'Hangi kayıtları görmek istediğinizi seçiniz';
$string['choosereportfilter'] = 'Rapor için bir filtre seçiniz';
$string['choosetheme'] = 'Tema seçiniz';
$string['chooseuser'] = 'Kullanıcı seçiniz';
$string['city'] = 'Şehir';
$string['clambroken'] = 'Yöneticiniz dosya yüklemeleri için virüs kontrolünü etkinleştirmiş fakat bazı şeyler yanlış ayarlanmış.<br />Dosyanız başarılı bir şekilde GÖNDERİLMEDİ. Bu durum hakkında yöneticinize bu sorunu düzeltmesi için bir email iletildi.<br />Bu dosyayı daha sonra göndermeyi deneyebilirsiniz.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Dosya silindi';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Dosya silinemedi';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV uyarisi';
$string['clamfailed'] = 'Clam AV çalıştırılırken hata oluştu. Geri dönen hata mesajı $a. Clam çıktısı:';
$string['clamlost'] = 'Site, dosya yüklemelerinde clam programını çalıştırılmak için yapılandırıldı, ancak Clam AV için belirtilen yol ($a) hatalıdır.';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Ek olarak, Clam\'ın çalışması esnasında hata oluşursa site, gönderilen dosyalar virüslü olarak muamele görsün şeklinde yapılandırıldı. Bunun anlamı, bu sorunu düzeltmezseniz öğrencilerin hiçbiri dosya gönderemeyecek.';
$string['clammovedfile'] = 'Dosya, belirtiğiniz karantina klasörüne taşındı. Dosyanın yeni yeri: $a';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Dosya karantina dizinine taşındı.';
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Dosya, belirtilen karantina klasörüne taşınamadı: $a. Bunu, dosyada virüs bulunduğunda dosyalar silinsin olarak düzeltmek durumundasınız.';
$string['clamunknownerror'] = 'Antivirus yazılımında bilinmeyen bir hata var.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Geçici veri temizleniyor';
$string['clicktochange'] = 'Büyütmek için tıkla';
$string['closewindow'] = 'Bu pencereyi kapat';
$string['comparelanguage'] = 'Geçerli dili karşılaştır ve düzenle';
$string['complete'] = 'Tamamlandı';
$string['completereport'] = 'Tamamlanmış rapor';
$string['configuration'] = 'Yapılandırma';
$string['confirm'] = 'Onayla';
$string['confirmed'] = 'Kaydınız onaylandı';
$string['confirmednot'] = 'Kaydınız henüz onaylanmadı!';
$string['continue'] = 'Devam';
$string['continuetocourse'] = 'Kursa girmek için burayı tıklayın';
$string['convertingwikitomarkdown'] = 'Wiki, Markdown\'a çevriliyor';
$string['cookiesenabled'] = 'Tarayıcınızın oturum desteği (cookie) etkin olmalıdır';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Maalesef tarayıcı programınızın oturum desteği etkin değil';
$string['copy'] = 'kopyala';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kurs dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kullanıcı dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyingzipfile'] = 'Zip dosyası kopyalanıyor';
$string['copyrightnotice'] = 'Yayın hakları';
$string['cost'] = 'Ücret';
$string['costdefault'] = 'Varsayılan tutar';
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Ülke';
$string['course'] = 'Kurs';
$string['courseapprovedemail'] = 'İstediğiniz $a->name kursu onaylandı ve $a->teacher yapıldınız. Yeni kursunuza ulaşmak için $a->url adresine gidin';
$string['courseapprovedfailed'] = 'Onaylanmış kursu kaydederken hata oluştu!';
$string['courseapprovedsubject'] = 'Kursunuz onaylandı!';
$string['courseavailable'] = 'Bu kurs öğrencilere yöneliktir';
$string['courseavailablenot'] = 'Bu kurs öğrencilere yönelik değildir';
$string['coursebackup'] = 'Kurs yedekleme';
$string['coursecategories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['coursecategory'] = 'Kurs kategorisi';
$string['coursecreators'] = 'Kurs açıcılar';
$string['coursefiles'] = 'Kurs dosyaları';
$string['courseformats'] = 'Kurs biçimleri';
$string['coursegrades'] = 'Kurs notları';
$string['coursehidden'] = 'Bu kurs şu anda öğrencilere açık değildir';
$string['courseinfo'] = 'Kurs bilgisi';
$string['coursemessage'] = 'Kurs kullanıcılarına mesaj';
$string['coursenotaccessible'] = 'Bu kurs herkesin erişimine açık değildir';
$string['coursereject'] = 'Kurs isteğini reddet';
$string['courserejected'] = 'Kurs reddedildi ve isteyen kişi bilgilendirildi.';
$string['courserejectemail'] = 'Üzgünüz, istediğiniz kurs onaylanmadı. Reddedilme sebebi:
$a';
$string['courserejectreason'] = 'Bu kursu reddetme sebebini açıklayın<br />(bu kursu isteyene iletilecek)';
$string['courserejectsubject'] = 'Kursunuz reddedildi';
$string['courserequest'] = 'Kurs isteği';
$string['courserequestdisabled'] = 'Üzgünüz, kurs isteme yönetici tarafından etkinleştirilmemiş.';
$string['courserequestfailed'] = 'Bazı sebeplerden dolayı kurs isteğiniz kaydedilmedi';
$string['courserequestintro'] = 'Sizin için açılacak bir kurs isteği için bu formu kullanın.<br />Bu kursun açılmasına izin verilmesi için gerektiği kadar bilgiyi doldurun <br /> ve yöneticinin bu kursu isteme sebebinizi anlamasına yardımcı olun';
$string['courserequestreason'] = 'Bu kursu isteme sebepleri';
$string['courserequestsuccess'] = 'Kurs açma isteğiniz başarıyla kaydedildi. Bir kaç gün içinde size bir email gelmesini bekleyin.';
$string['courserestore'] = 'Kurs geri yükleme';
$string['courses'] = 'Kurslar';
$string['coursescategory'] = 'Aynı kategorideki kurslar';
$string['coursespending'] = 'Onay bekleyen kurslar';
$string['coursestaught'] = 'Aldığım kurslar';
$string['courseupdates'] = 'Kurs güncellemeleri';
$string['courseuploadlimit'] = 'Dosya yükleme sınırı';
$string['create'] = 'Oluştur';
$string['createaccount'] = 'Yeni hesabımı oluştur';
$string['createfolder'] = '$a içinde bir dizin oluştur';
$string['createuserandpass'] = 'Giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifre oluşturun';
$string['createziparchive'] = 'Zip arşivi oluştur';
$string['creatingblocks'] = 'Bloklar oluşturuluyor';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular oluşturuluyor';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Kurs modülleri oluşturuluyor';
$string['creatingevents'] = 'Olaylar oluşturuluyor';
$string['creatinggradebook'] = 'Not defteri oluşturuluyor';
$string['creatinggroups'] = 'Gruplar oluşturuluyor';
$string['creatinglogentries'] = 'Log kayıtları oluşturuluyor';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'Mesaj bilgileri oluşturuluyor';
$string['creatingmetacoursedata'] = 'Metakurs bilgisi oluşturuluyor';
$string['creatingnewcourse'] = 'Yeni kurs oluşturuluyor';
$string['creatingscales'] = 'Ölçek oluşturuluyor';
$string['creatingsections'] = 'Bölümler oluşturuluyor';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Geçici yapılar oluşturuluyor';
$string['creatingusers'] = 'Kullanıcılar oluşturuluyor';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML dosyası oluşturuluyor';
$string['currency'] = 'Para birimi';
$string['currentcourseadding'] = 'Var olan kurs, bilgiyi ekle';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['currentlanguage'] = 'Geçerli dil';
$string['currentlocaltime'] = 'bölgesel saatiniz';
$string['currentlyselectedusers'] = 'Şu an seçilen kullanıcılar';
$string['currentpicture'] = 'Resim';
$string['currentrelease'] = 'Şimdiki yayım bilgisi';
$string['currentversion'] = 'Şimdiki sürüm';
$string['databasechecking'] = 'Moodle veritabanı $a->oldversion sürümünden $a->newversion sürümüne yükseltiliyor';
$string['databaseperformance'] = 'Veritabanı performansı';
$string['databasesetup'] = 'Veritabanı ayarlanıyor';
$string['databasesuccess'] = 'Veritabanı başarıyla güncellendi';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Şimdiki yedek sürümü: $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Şimdiki blok sürümü: $a';
$string['databaseupgradelocal'] = 'Kişiselleştirilmiş yerel veritabanı sürümü $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Veritabanı güncelleştiriliyor';
$string['date'] = 'Tarih';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Tarih - en yeniler önce';
$string['datemostrecentlast'] = 'Tarih - en yeniler sonra';
$string['day'] = 'gün';
$string['days'] = 'gün';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dahili bağlantılar çözülüyor';
$string['default'] = 'Varsayılan';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Bu Kursun Tam Adı 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'UE-101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Öğrenci';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Öğrenci(ler)';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Bu dersin ne hakkında olduğunu açıklayan özlü ve ilgi çekici bir paragraf yazın';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Eğitmen';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Eğitmen(ler)';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
$string['deletecategorycheck'] = '<b>\'$a\'</b> kategosini tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?<br />Bu kategoride herhangi bir kurs varsa bu kurslar \'Ana kategori\'ye veya \'Çeşitli kategorisi\'ne taşınacak.';
$string['deletecheck'] = '$a silinsin mi?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Bu dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deletecheckfull'] = '$a tamamen silinecek. Emin misiniz?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Bu dosyaları silmek üzeresiniz';
$string['deletecompletely'] = 'Hepsini sil';
$string['deletecourse'] = 'Kursu sil';
$string['deletecoursecheck'] = 'Bu kursu ve içindeki tüm bilgileri tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deleted'] = 'Silindi';
$string['deletedactivity'] = '$a silindi';
$string['deletedcourse'] = '$a tamamen silindi';
$string['deletednot'] = '$a silinemedi!';
$string['deleteselected'] = 'Seçilileri sil';
$string['deletingcourse'] = '$a siliniyor';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Mevcut kurs verileri siliniyor';
$string['deletingolddata'] = 'Eski veri siliniyor';
$string['department'] = 'Bölüm';
$string['description'] = 'Açıklama';
$string['deselectall'] = 'Tümünü temizle';
$string['detailedless'] = 'Daha az ayrıntılı';
$string['detailedmore'] = 'Daha fazla ayrıntılı';
$string['directorypaths'] = 'Dizin Yolları';
$string['disable'] = 'Pasifleştir';
$string['displayingfirst'] = 'Sadece ilk $a->count $a->things gösteriliyor';
$string['displayingrecords'] = '$a kayıt gösteriliyor';
$string['displayingusers'] = '$a->start -den $a->end -e kullanıcıları gösteriyor';
$string['documentation'] = 'Moodle Belgeleri';
$string['donotask'] = 'Sorma';
$string['down'] = 'Aşağı';
$string['downloadexcel'] = 'Excel formatında indir';
$string['downloadtext'] = 'Text formatında indir';
$string['doyouagree'] = 'Şartları okuyup kabul ediyor musunuz?';
$string['duplicate'] = 'Kopyasını çıkar';
$string['duplicatinga'] = 'Kopyası çıkartılıyor: $a';
$string['duplicatingain'] = '$a->in içindeki $a->what \'nın kopyası çıkartılıyor';
$string['edhelpaspellpath'] = 'Sözcük-denetimini kullanabilmeniz için sunucuda <strong>aspell 0.50</strong> veya daha yeni bir sürümünün olması ve aspell programının doğru yolunun belirtilmesi gerekiyor. Bu genellikle Unix/Linux sistemlerinde <strong>/usr/bin/aspell</strong> yolundadır fakat bazen başka bir yerde olabilir.';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Düzenleme alanının arkaplan rengini tanımlayın. <br />Geçerli değerlere örnekler: #FFFFFF veya white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Bu, Word\'e ait biçimlendirme filtresini etkinleştirir.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştirin veya pasifleştirin. Etkinleştirildiğinde <strong>aspell</strong> sunucuda kurulu olmalıdır. İkinci değer <strong>varsayılan sözlük</strong>tür. Aspell kullanıcının kendinin belirtiği dile sahip değilse, buradaki değer kullanılacaktır.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Font-tipi özelliği genel font adlarının ve/veya font adlarının listesidir. Font tipleri virgül ile ayrılmalı.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Editörde kullanılacak fontları tanımlayın.';
$string['edhelpfontsize'] = 'Font için varsayılan yazı boyutu. <br />Geçerli değerlere örnekler: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = '$a Düzenle';
$string['editcoursesettings'] = 'Kurs ayarlarını düzenle';
$string['editfiles'] = 'Dosyaları düzenle';
$string['editgroupprofile'] = 'Grup profilini düzenle';
$string['editinga'] = '$a düzenleniyor';
$string['editingteachershort'] = 'Yazar';
$string['editlock'] = 'Bu değer düzeltilemez!';
$string['editmyprofile'] = 'Profil düzenle';
$string['editorbgcolor'] = 'Arkaplan rengi';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Yapıştırırken World HTML\'i temizle';
$string['editorcommonsettings'] = 'Genel ayarlar';
$string['editordefaultfont'] = 'Varsayılan font';
$string['editorenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştir';
$string['editorfontlist'] = 'Font listesi';
$string['editorfontsize'] = 'Varsayılan font boyutu';
$string['editorresettodefaults'] = 'Varsayılan değerlere dön';
$string['editorsettings'] = 'Editor ayarları';
$string['editsummary'] = 'Özeti düzenle';
$string['editthisactivity'] = 'Bu etkinliği düzenle';
$string['editthiscategory'] = 'Bu kategoriyi düzenle';
$string['edituser'] = 'Kullanıcı hesaplarını düzenle';
$string['email'] = 'Eposta adresi';
$string['emailactive'] = 'Eposta aktifliği';
$string['emailagain'] = 'Email (tekrar)';
$string['emailconfirm'] = 'Hesabınızı onaylayın';
$string['emailconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
\'$a->sitename\' Sitesinde bu eposta adresiyle yeni bir hesap açılmıştır.
Yeni hesabınızı onaylamak için aşağıdaki web adresine gidiniz:
$a->link
Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa gezgininizin adres satırına yukarıdaki bağlantıyı kopyalayınız.
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Hesap Onayı';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Bu eposta adresinize (<B>$a</B>) kaydınızın tamamlanması için bazı açıklamalar içeren bir eposta gönderildi:
<P>Bir sorun çıkması durumunda site yöneticisine başvurunuz.';
$string['emaildigest'] = 'Eposta özet türü';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Tümü (tam içerikli günlük email)';
$string['emaildigestoff'] = 'Özet yok (her forum mesajı için tek email)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Konular (Sadece konulu günlük email)';
$string['emaildisable'] = 'Bu email adresi etkin değildir';
$string['emaildisableclick'] = 'Bu adrese gönderilen tüm epostaları devre dışı bırakmak için burayı tıklayın';
$string['emaildisplay'] = 'Eposta gösterimi';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Sadece ders üyelerine adresimi göster';
$string['emaildisplayno'] = 'Gerçek adresimi gizle';
$string['emaildisplayyes'] = 'Adresimi göster';
$string['emailenable'] = 'Bu email adresi etkindir';
$string['emailenableclick'] = 'Bu adrese gönderilen tüm epostaları tekrar aktif hale getirmek için burayı tıklayın';
$string['emailexists'] = 'Bu eposta adresi daha önce kaydedilmiştir.';
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: Eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
$string['emailnotallowed'] = 'Bu alan adındaki email adreslerine izin verilmemektedir ($a)';
$string['emailnotfound'] = 'Email adresi veritabanında bulunamadı';
$string['emailonlyallowed'] = 'Bu email adresi şu izin verilenlerden biri değildir ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
Birisi (büyük ihtimal siz) \'$a->sitename\' hesabınız için yeni bir şifre isteğinde bulundu.
Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize gönderilmesini istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
$a->link
Bir çok mail programı yukarıdaki linki tıklanabilir olarak göstermektedir. Tıklanabilir değilse, linkin üzerine gelip sağ tıklayarak kopyalayın ve web tarayıcınızı açarak adres çubuğuna bu adresi yapıştırın.
Yardıma ihtiyacınız olursa site yöneticisiyle iletişim kurun:
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: Şifre değişim onayı';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Email adresinize şifrenizi nasıl değiştireceğinize dair bilgi mesajı gönderildi: <b>$a</b>.
<p>Bu email, şifre değişimini tamamlamanız için gerekli yönergeleri içermektedir.
Şayet bu işlemleri yaparken zorluk yaşarsanız site yöneticisiyle iletişim kurabilirsiniz.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Şifre değişimini onayladığınız için teşekkür ederiz.
<p>Bu email adresinize <b>$a->email</b> yeni şifrenizi içeren bir email gönderdik.
<p>Yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulmuştur ve isterseniz <a href=$a->link>şifre değişim sayfasını</a> kullanarak hatırlayacağınız bir şifre oluşturabilirsiniz.';
$string['enable'] = 'Etkinleştir';
$string['encryptedcode'] = 'Şifrelenmiş kod';
$string['enroldate'] = 'Tarih aralığı';
$string['enrolenddate'] = 'Bitiş tarihi';
$string['enrolenddaterror'] = 'Kayıt bitiş tarihi kayıt başlangıç tarihinden önce olamaz';
$string['enrollable'] = 'Kursa kayıt olunabilir';
$string['enrolledincourse'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapıldı';
$string['enrolledincoursenot'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapılmadı';
$string['enrollfirst'] = 'Site etkinliklerini görebilmeniz için derslerden en az bir tanesine kaydolmak durumundasınız.';
$string['enrolme'] = 'Beni bu kursa kaydet';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Bu kursa kendi kendinizi kaydetmek üzereseniz. <br /> Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['enrolmentend'] = 'Kayıt Bitişi';
$string['enrolmentkey'] = 'Kayıt anahtarı';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Bu kurs kaydı için bir defalığına kullanacağınız özel bir \'Kayıt Anahtarı\' gerekmektedir.<br />
Eğer bu anahtarı bilmiyorsanız bu kişiden isteyebilirsiniz: $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Bu anahtar yanlıştır, tekrar deneyiniz<br />
(İpucu - \'$a\' ile başlıyor)';
$string['enrolmentnew'] = '$a dersine yeni kayıt';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user, \"$a->course\" dersine kaydoldu';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manual olarak yapılan kayıtlar şu anda etkin değil';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Üzgünüz, bu derse şu tarihe kadar erişemezsiniz <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Ders kayıtları';
$string['enrolmentstart'] = 'Kayıt Başlangıcı';
$string['enrolperiod'] = 'Kayıt süresi';
$string['enrolstartdate'] = 'Başlangıç tarihi';
$string['entercourse'] = 'Bu derse girmek için tıklayınız';
$string['enteremailaddress'] = 'Şifrenizi sıfırlamak ve yeni şifrenizi
epostayla göndermek için eposta adresinizi yazınız.';
$string['entries'] = 'Girdiler';
$string['error'] = 'Hata';
$string['errortoomanylogins'] = 'Üzgünüz, giriş için izin verilen deneme sayısını aştınız. Tarayıcınızı yeniden başlatınız.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Bir hata oluştuğundan dolayı işlem onaylanmadı. Emaildeki bir linki tıklayarak buraya geldiyseniz, bu linkin yarım ya da alt satıra geçmiş halde olmadığından emin olun. Bağlantının düzgün olarak görünmesi için kopyala/yapıştır\'ı kullanabilirsiniz';
$string['everybody'] = 'Herkes';
$string['executeat'] = 'Çalıştır';
$string['existing'] = 'Mevcut';
$string['existingadmins'] = 'Mevcut yöneticiler';
$string['existingcourse'] = 'Mevcut kurs';
$string['existingcourseadding'] = 'Var olan kurs, bilgiyi ekle';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['existingcreators'] = 'Mevcut kurs oluşturucular';
$string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
$string['expirynotify'] = 'Kayıt bitiş onayı';
$string['expirynotifystudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
$string['expirynotifystudentsemail'] = 'Sevgili öğrenci:
Bu uyarı $a->threshold gün içinde kayıt süresinin biteceği $a->course kursuna kaydınız hakkındadır.
Lütfen daha fazla bilgi için eğitimcinizle iletişim kurunuz.';
$string['expirythreshold'] = 'Aralık';
$string['explanation'] = 'Açıklama';
$string['extendenrol'] = 'Kaydı uzat';
$string['extendperiod'] = 'Uzatılan süre';
$string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesap için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['file'] = 'Dosya';
$string['filemissing'] = '$a kayıptır';
$string['files'] = 'Dosya(lar)';
$string['filesfolders'] = 'Dosyalar/klasörler';
$string['filloutallfields'] = 'Bu formdaki tüm alanları doldurunuz';
$string['findmorecourses'] = 'Daha fazla ders bul...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Ad';
$string['firsttime'] = 'Buraya ilk defa mı geliyorsunuz?';
$string['followingoptional'] = 'Aşağıdaki maddeler seçimlidir';
$string['followingrequired'] = 'Aşağıdaki maddeler zorunludur';
$string['force'] = 'Zorunluluk';
$string['forcedmode'] = 'zorunlu mod';
$string['forcelanguage'] = 'Dil zorunluluğu';
$string['forceno'] = 'Zorunlu değil';
$string['forcepasswordchange'] = 'Şifre değişimini zorunlu tut';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Kullanıcı bir sonraki girişi yaptığında değişim için onay iste';
$string['forcepasswordchangenotice'] = 'Devam etmek için şifrenizi değiştirmelisiniz.';
$string['forcetheme'] = 'Tema zorunluluğu';
$string['forgotaccount'] = 'Şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
$string['formatlams'] = 'LAMS kurs biçimi';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
$string['formatscorm'] = 'SCORM biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
$string['formattopics'] = 'Konu formatı';
$string['formatweeks'] = 'Haftalık format';
$string['formatwiki'] = 'Wiki-like biçimi';
$string['from'] = 'Başlangıç';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Bölümleri göster';
$string['frontpagecourselist'] = 'Bölümleri & Dersleri göster';
$string['frontpagedescription'] = 'Giriş sayfası açıklamaları';
$string['frontpageformat'] = 'Giriş sayfası formatı';
$string['frontpagenews'] = 'Haberleri göster';
$string['frontpagetopiconly'] = 'Seçeneğe bağlı HTML veya etkinlikleri göster (konu bölümü)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tüm kurslar';
$string['fullname'] = 'Tam adı';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Tam profil';
$string['fullsitename'] = 'Tam site adı';
$string['functiondisabled'] = 'Bu işlevsellik şu anda etkin değil';
$string['gd1'] = 'GD 1.x kurulu';
$string['gd2'] = 'GD 2.x kurulu';
$string['gdneed'] = 'Bu grafiği görebilmeniz için GD kurulu olmalı';
$string['gdnot'] = 'GD kurulu değil';
$string['go'] = 'Git';
$string['gpl'] = 'Telif Hakkı (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
Bu program GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ile yazılmıştır.
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Not';
$string['grades'] = 'Notlar';
$string['group'] = 'Grup';
$string['groupadd'] = 'Yeni grup ekle';
$string['groupaddusers'] = 'Seçili olanı gruba ekle';
$string['groupfor'] = 'grup için';
$string['groupinfo'] = 'Seçili grup hakkında bilgi';
$string['groupinfoedit'] = 'Grup ayarlarını düzenle';
$string['groupinfomembers'] = 'Seçili üyeler hakkında bilgi';
$string['groupinfopeople'] = 'Seçili kişiler hakkında bilgi';
$string['groupmembers'] = 'Grup üyeleri';
$string['groupmemberssee'] = 'Grup üyelerine bak';
$string['groupmembersselected'] = 'Seçili grubun üyeleri';
$string['groupmode'] = 'Grup modu';
$string['groupmodeforce'] = 'Gruplu olsun';
$string['groupmy'] = 'Grubum';
$string['groupnonmembers'] = 'Grupta olmayan kişiler';
$string['groupnotamember'] = 'Üzgünüz, bu grubun üyesi değilsiniz';
$string['grouprandomassign'] = 'Tüm gruplara rasgele ata';
$string['groupremove'] = 'Seçili grubu sil';
$string['groupremovemembers'] = 'Seçili üyeleri sil';
$string['groups'] = 'Gruplar';
$string['groupsnone'] = 'Grup yok';
$string['groupsseparate'] = 'Ayrı gruplar';
$string['groupsvisible'] = 'Görülür gruplar';
$string['guestskey'] = 'Kayıt anahtarı olan konukların girmesine izin ver';
$string['guestsno'] = 'Konukların girmesini yasakla';
$string['guestsnotallowed'] = 'Özür dileriz, \'$a\' dersine konukların girmesine izin verilmemektedir.';
$string['guestsyes'] = 'Kayıt anahtarı olmayan konuklara izin ver';
$string['guestuser'] = 'Konuk Kullanıcı';
$string['guestuserinfo'] = 'Bu özel bir kullanıcıdır ve bazı derslere sadece-okuma modunda girebilir.';
$string['healthcenter'] = 'Servis Durumu';
$string['healthproblemsdetected'] = 'Servis Sorunu Algılandı!';
$string['healthproblemsolution'] = 'Servis Sorunu Çözümü';
$string['healthreturntomain'] = 'Devam Et';
$string['healthsolution'] = 'Çözüm';
$string['help'] = 'Yardım';
$string['helpemoticons'] = 'Yüz ifadeleri kullan';
$string['helpformatting'] = 'Yazı biçimlendirme hakkında';
$string['helphtml'] = 'HTML Nasıl yazılır';
$string['helpindex'] = 'Tüm yardım dosyaları';
$string['helppicture'] = 'Resim nasıl yüklenir';
$string['helpquestions'] = 'İyi soru sor';
$string['helpreading'] = 'Dikkatli oku';
$string['helprichtext'] = 'Richtext HTML editörü hakkında';
$string['helpsummaries'] = 'Bu özetler hakkında';
$string['helptext'] = 'Yazı nasıl yazılır';
$string['helpwiki'] = 'Wiki-formatı nasıl yazılır';
$string['helpwriting'] = 'Dikkatli yaz';
$string['hiddensections'] = 'Gizli bölümler';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Gizli bölümler açılır-kapanır olarak görünsün';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Gizli bölümler tamamen görünmez olsun';
$string['hide'] = 'Gizle';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları gizle';
$string['hidepicture'] = 'Resmi gizle';
$string['hidesettings'] = 'Ayarları gizle';
$string['hits'] = 'İzlemeler';
$string['hitsoncourse'] = '$a->username: $a->coursename izlemeleri';
$string['hitsoncoursetoday'] = '$a->username: $a->coursename bugünkü izlemeleri';
$string['home'] = 'Ana Sayfa';
$string['hour'] = 'saat';
$string['hours'] = 'saat';
$string['howtomakethemes'] = 'Nasıl yeni tema yapılır';
$string['htmleditor'] = 'Zengin metin editörü kullan (sadece IE 5.5 ve sonrası)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext editörü var';
$string['htmleditordisabled'] = 'Kullanıcı profilinizdeki zengin metin editörünü kapattınız';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Yönetici bu sitedeki zengin metin editörünü kapatmıştır';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Internet Explorer 5.5 ve yukarısı olmadığı için zengin metin editörünü kullanamazsınız';
$string['htmlformat'] = 'Kolay HTML formatı';
$string['icqnumber'] = 'ICQ numarası';
$string['idnumber'] = 'ID numarası';
$string['import'] = 'Al';
$string['importactivities'] = 'Etkinlikleri başka kurstan al';
$string['importdata'] = 'Kurs verisi yükle';
$string['importdataexported'] = '\'Kaynak\' kurstan veriler başarıyla alındı. <br /> \'Hedef\' kursa verileri aktarmak için devam edin.';
$string['importdatafinished'] = 'Alma tamamlandı! Kursunuza devam edin';
$string['importdatafrom'] = 'Kurs verisinin alınacağı kurs:';
$string['importgroups'] = 'Grupları al';
$string['importmetacoursenote'] = 'Meta kursunuza yeni kurslar eklemek için bu formu kullanın.<br />(Öğrenci kayıtları da bu kursa dahil edilecek)';
$string['inactive'] = 'Etkin değil';
$string['include'] = 'Dahil et';
$string['includeallusers'] = 'Tüm kullanıcıları dahil et';
$string['includecoursefiles'] = 'Ders dosyalarını dahil et';
$string['includecourseusers'] = 'Ders kullanıcılarını dahil et';
$string['included'] = 'Dahil edildi';
$string['includelogentries'] = 'Kayıt girdilerini dahil et';
$string['includemodules'] = 'Modülleri dahil et';
$string['includeneededusers'] = 'Gerekli kullanıcıları dahil et';
$string['includenoneusers'] = 'Hiçbir kullanıcıyı dahil etme';
$string['includeuserfiles'] = 'Kullanıcı dosyalarını dahil et';
$string['info'] = 'Bilgi';
$string['institution'] = 'Kurum';
$string['instudentview'] = '(öğrenci görünümü)';
$string['invalidemail'] = 'Geçersiz eposta adresi';
$string['invalidlogin'] = 'Geçersiz giriş, tekrar deneyin';
$string['ip_address'] = 'IP Adresi';
$string['jump'] = 'Geç';
$string['jumpto'] = 'Geçiş yap...';
$string['keep'] = 'Sakla';
$string['keepsearching'] = 'Aramaya devam et';
$string['langltr'] = 'Dil yönü soldan sağa';
$string['langrtl'] = 'Dil yönü sağdan sola';
$string['language'] = 'Dil';
$string['languagegood'] = 'Bu dil paketi günceldir. :-)';
$string['lastaccess'] = 'Son erişim';
$string['lastedited'] = 'Son düzenleme';
$string['lastlogin'] = 'Son Giriş';
$string['lastmodified'] = 'Son değiştirme';
$string['lastname'] = 'Soyad';
$string['lastyear'] = 'Geçen yıl';
$string['latestlanguagepack'] = 'En güncel dil paketini moodle.org\'dan indir';
$string['latestnews'] = 'Son Haberler';
$string['leavetokeep'] = 'Şifreyi değiştirmek istemiyorsanız boş bırakın';
$string['license'] = 'GPL Lisansı';
$string['liketologin'] = 'Şimdi, gerçek kullanıcı hesabı ile girmek ister misiniz?';
$string['list'] = 'Listele';
$string['listfiles'] = '$a\'nın içindeki dosyalar';
$string['listofallpeople'] = 'Tam kullanıcı listesi';
$string['livelogs'] = 'Son bir saatteki canlı kayıtlar';
$string['locale'] = 'tr_TR';
$string['location'] = 'Yer';
$string['loggedinas'] = '$a olarak giriş yaptınız';
$string['loggedinasguest'] = 'Şu anda konuk erişimini kullanıyorsunuz';
$string['loggedinnot'] = 'Giriş yapmadınız.';
$string['login'] = 'Giriş';
$string['login_failure_logs'] = 'Giriş hatası kayıtları';
$string['loginalready'] = 'Zaten giriş yaptınız';
$string['loginas'] = 'Farklı giriş yap';
$string['loginguest'] = 'Konuk olarak giriş';
$string['loginsite'] = 'Siteye giriş';
$string['loginsteps'] = 'Merhaba! Bu sitedeki derslere tam erişim için hesap
açmanız gerekmektedir. Derslerden bazılarının sadece kayıt için bir
defalığına kullanılan \"Kayıt Anahtarı\" olabilir.
Şu adımları izleyiniz:
<OL size=2>
<LI><A HREF=$a>Yeni Hesap</A> formunu doldurun.
<LI>Eposta adresinize hemen bir mesaj gönderilir.
<LI>Mesajdaki web bağlantısını tıklayın.
<LI>Hesabınız onaylanır ve giriş yapabilirsiniz.
<LI>Şimdi, katılmak istediğiniz dersi seçiniz.
<LI>Eğer bir \"Kayıt Anahtarı\" istenirse, eğitmeninizin verdiği
anahtarı yazınız. Böylece bu derse \"kaydınız\" yapılacaktır.
<LI>Artık tüm derse girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizle
kaydolduğunuz derse bu sayfadan girebilirsiniz.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Merhaba!
<P>Derslere tam erişim için yeni bir hesap açmanız gerekmektedir.
<P>Kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturarak bu sayfadaki formdan giriş yapınız!
<P>Seçtiğiniz kullanıcı adı başkası tarafından alınmışsa farklı bir kullanıcı adı kullanmak durumundasınız.';
$string['loginto'] = '$a\'e giriş';
$string['loginusing'] = 'Kullanıcı adı ve şifrenizle buradan giriniz';
$string['logout'] = 'Çıkış';
$string['logs'] = 'Kayıtlar';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['mailadmins'] = 'Yöneticileri bilgilendir';
$string['mailstudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
$string['mailteachers'] = 'Eğitimcileri bilgilendir';
$string['mainmenu'] = 'Ana menü';
$string['makeafolder'] = 'Klasör oluştur';
$string['makeeditable'] = '\'$a\' dosyasını sunucu tarafından değiştirilebilir yaparsanız (ör: apache),
bu dosyayı doğrudan bu sayfada düzenleyebilirsiniz';
$string['manageblocks'] = 'Bloklar';
$string['managedatabase'] = 'Veritabanını yönet';
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
$string['managemeta'] = 'Bu bir meta kurs mu?';
$string['managemetadisabled'] = 'Bu kurs zaten bir meta kurs içinde olduğundan dolayı pasifleştirildi';
$string['managemetaexplan'] = '(Anlamı: Bu kursa kayıtlı öğrenciler, diğer kurslardan devir alınmıştır.)';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markedthistopic'] = 'Bu konu güncel konu olarak belirlendi';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';
$string['maximumchars'] = 'En çok $a harf';
$string['maximumgrade'] = 'En yüksek not';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
$string['messagebody'] = 'Mesaj içeriği';
$string['messagedselectedusers'] = 'Seçili kullanıcılara mesaj gönderildi ve alıcı listesi temizlendi.';
$string['messagedselectedusersfailed'] = 'Seçili kullanıcılara mesaj gönderilirken bazı şeyler yanlış gitti. Bazıları emaili almış olabilir.';
$string['messageselect'] = 'Bu kullanıcıyı email alıcısı olarak seç';
$string['messageselectadd'] = 'Ekle / mesaj gönder';
$string['metaaddcourse'] = 'Bu kursu ekle';
$string['metaalreadycourses'] = 'Atanmış kurs';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'Bu meta kursun bir alt kursu zaten var.';
$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Bu kurs zaten normal kayıtlara sahip.';
$string['metaalreadyinmeta'] = 'Bu kurs zaten meta kursun bir parçası';
$string['metaassigncourses'] = 'Kursları ata';
$string['metacourse'] = 'Metakurs';
$string['metanoalreadycourses'] = 'Atanan bir kurs yok';
$string['metanopotentialcourses'] = 'Açık kurs yok';
$string['metapotentialcourses'] = 'Açılan kurslar';
$string['metaremovecourse'] = 'Bu kursu sil';
$string['min'] = 'dk';
$string['mins'] = 'dk';
$string['minutes'] = 'dakika';
$string['miscellaneous'] = 'Çeşitli';
$string['missingcategory'] = 'Bir kategori seçmelisiniz';
$string['missingcity'] = 'Şehir eksik';
$string['missingcountry'] = 'Ülke eksik';
$string['missingdescription'] = 'Açıklama eksik';
$string['missingemail'] = 'Eposta adresi eksik';
$string['missingfirstname'] = 'Ad eksik';
$string['missingfullname'] = 'Tam ad eksik';
$string['missinglastname'] = 'Soyad eksik';
$string['missingname'] = 'Ad eksik';
$string['missingnewpassword'] = 'Yeni şifre eksik';
$string['missingpassword'] = 'Şifre eksik';
$string['missingreqreason'] = 'Sebep eksik';
$string['missingshortname'] = 'Kısa ad eksik';
$string['missingshortsitename'] = 'Kısa site adı eksik';
$string['missingsitedescription'] = 'Site açıklaması eksik';
$string['missingsitename'] = 'Site adı eksik';
$string['missingstrings'] = 'Eksik ifadeleri kontrol et';
$string['missingstudent'] = 'Bir şeyler seçmelisiniz';
$string['missingsummary'] = 'Özet eksik';
$string['missingteacher'] = 'Bir şeyler seçmelisiniz';
$string['missingurl'] = 'URL eksik';
$string['missingusername'] = 'Kullanıcı adı eksik';
$string['modified'] = 'Değiştirilme';
$string['moduledeleteconfirm'] = '\'$a\' modülünü tamamen silmek üzeresiniz. Bu etkinlik modülüyle ilgili bütün kayıtlar veritabanından silinecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['moduledeletefiles'] = '\'$a->module\' modülüyle ilgili bütün veriler veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu modülün kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Modül tabloları ayarlanıyor';
$string['modulesuccess'] = '$a tabloları doğru olarak kuruldu';
$string['moodleversion'] = 'Sürüm: ';
$string['more'] = 'daha';
$string['mostrecently'] = 'en yakın';
$string['move'] = 'Taşı';
$string['movecategoryto'] = 'Kategoriyi taşı: ';
$string['movecourseto'] = 'Dersi taşı:';
$string['movedown'] = 'Aşağı taşı';
$string['movefilestohere'] = 'Dosyaları buraya taşı';
$string['movefull'] = '$a \'yı bu bölgeye taşı';
$string['movehere'] = 'Buraya taşı';
$string['moveleft'] = 'Sola taşı';
$string['moveright'] = 'Sağa taşı';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Seçili dersleri taşı:';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Başka klasöre taşı';
$string['moveup'] = 'Yukarı taşı';
$string['msnid'] = 'MSN ID';
$string['mustchangepassword'] = 'Yeni şifre şu ankinden farklı olmalı';
$string['mustconfirm'] = 'Girişinizi onaylamalısınız';
$string['mycourses'] = 'Derslerim';
$string['name'] = 'Ad';
$string['namelams'] = 'LAMS';
$string['namescorm'] = 'SCORM';
$string['namesocial'] = 'bölüm';
$string['nametopics'] = 'konu';
$string['nameweeks'] = 'hafta';
$string['needed'] = 'gerekli';
$string['never'] = 'Hiçbir zaman';
$string['neverdeletelogs'] = 'Kayıtları hiçbir zaman silme';
$string['new'] = 'Yeni';
$string['newaccount'] = 'Yeni hesap';
$string['newcourse'] = 'Yeni kurs';
$string['newpassword'] = 'Yeni şifre';
$string['newpasswordtext'] = 'Merhaba $a->firstname,
\'$a->sitename\' sitesindeki eski şifreniz silindi
ve geçici yeni bir şifre oluşturuldu.
Geçerli giriş bilgileriniz şunlardır:
kullanıcıadı: $a->username
şifre: $a->newpassword
Bu sayfaya giderek şifrenizi değiştiriniz:
$a->link
Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa yukarıdaki bağlantıyı gezgininizin adres satırına kopyalayınız.
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Yeni resim';
$string['newsitem'] = 'haber başlığı';
$string['newsitems'] = 'haber başlığı';
$string['newsitemsnumber'] = 'Gösterilecek haber';
$string['newuser'] = 'Yeni Kullanıcı';
$string['newusers'] = 'Yeni Kullanıcılar';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
$string['nobody'] = 'Hiçkimse';
$string['nochange'] = 'Değişiklik yok';
$string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
$string['nodstpresets'] = 'Yönetici Yaz Saati Uygulamasını desteğini etkinleştirmedi.';
$string['noexistingadmins'] = 'Var olan bir yönetici yok ve bu ciddi bir hatadır. Bu mesajı asla görmemeniz gerekiyor.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ders açan yoktur';
$string['noexistingstudents'] = 'Öğrenci yoktur';
$string['noexistingteachers'] = 'Eğitmen yoktur';
$string['nofilesselected'] = 'Geri yükleme için dosya seçilmedi';
$string['nofilesyet'] = 'Dersinize henüz bir dosya yüklenmedi';
$string['nograde'] = 'Not yok';
$string['noimagesyet'] = 'Dersinize henüz bir resim yüklenmedi';
$string['nomorecourses'] = 'Daha fazla eşleşen ders bulunamadı';
$string['nomoreidnumber'] = 'Çakışmayı engellemek için bir id no kullanmıyor';
$string['none'] = 'Hiçbiri';
$string['nopendingcourses'] = 'Onay bekleyen kurs yok';
$string['nopotentialadmins'] = 'Potansiyel yönetici yoktur';
$string['nopotentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcı yoktur';
$string['nopotentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenci yoktur';
$string['nopotentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmen yoktur';
$string['noreplybouncemessage'] = 'Geri yanıt emaili olmayan bir email adresine cevap veriyorsunuz. Bir forum mesajına yanıt yazmaya çalışıyorsanız $a forumlarını kullanarak yanıt veriniz.';
$string['noreplybouncesubject'] = '$a - geri dönen email.';
$string['noreplyname'] = 'Bu emaile cevap verme';
$string['noresults'] = 'Sonuç yok';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal arama';
$string['nostatstodisplay'] = 'Üzgünüz, gösterilecek veri yok. İstatistikleri henüz etkinleştirseniz ve şu andan ileriye yönelik ilk çalıştırmaysa gösterilecek yeteri kadar veri olasıya kadar bir hafta beklemek durumundasınız.';
$string['nostudentsfound'] = '$a bulunamadı';
$string['nostudentsingroup'] = 'Bu grupta henüz öğrenci yoktur';
$string['nostudentsyet'] = 'Bu derse henüz bir öğrenci kaydolmadı';
$string['nosuchemail'] = 'Böyle bir eposta adresi yoktur';
$string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
$string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
$string['notenrollable'] = 'Bu kursa şu anda kayıt olunamaz.';
$string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Dikkat: Kullanıcı verisini geri yüklerken kurs kullanıcılarının da geri yüklenmesi gerekiyor (etkinlikler, dosyalar, mesajlardaki). Bu ayar sizin için değiştirildi.';
$string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';
$string['nothingtodisplay'] = 'Gösterilecek bir şey yok';
$string['noticenewerbackup'] = 'Yedek dosyası sürüm $a->backuprelease ($a->backupversion) ile oluşturuldu ve bu şu an kullandığınız sürümden $a->serverrelease ($a->serverversion) daha yeni. Bu bazı uyuşmazlıklara sebep olabilir, çünkü, geriye yönelik yedekleme uyumluluğu garanti edilemez.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Kullanıcı: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Bu kayıtlara buradan bakabilirsiniz: $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Son bilgilendirildiğinizden beri hatalı girişlerin listesi: $a';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
$string['notpublic'] = 'Herkese açık değildir!';
$string['nousersmatching'] = '\'$a\' ile eşleşen kullanıcı yok';
$string['nousersyet'] = 'Henüz bir kullanıcı yok';
$string['now'] = 'şimdi';
$string['numattempts'] = '$a hatalı giriş';
$string['numberweeks'] = 'Hafta/Konu sayısı';
$string['numdays'] = '$a gün';
$string['numhours'] = '$a saat';
$string['numminutes'] = '$a dakika';
$string['nummonths'] = '$a ay';
$string['numseconds'] = '$ saniye';
$string['numviews'] = '$a izleme';
$string['numweeks'] = '$a hafta';
$string['numwords'] = '$a kelime';
$string['numyears'] = '$a yıl';
$string['ok'] = 'Tamam';
$string['oldpassword'] = 'Şimdiki Şifre';
$string['opentoguests'] = 'Konuk erişimi';
$string['optional'] = 'isteğe bağlı';
$string['order'] = 'Sırala';
$string['other'] = 'Diğeri';
$string['outline'] = 'Ana hatlar';
$string['outlinereport'] = 'Anahat raporu';
$string['page'] = 'Sayfa';
$string['pageheaderconfigablock'] = '%%fullname%% içindeki bir blok yapılandırılıyor';
$string['parentcoursenotfound'] = 'Ana kurs bulunamadı!';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Üstteki kurs, bir metakurs değildir!';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['participationratio'] = 'Katılım oranı';
$string['password'] = 'Şifre';
$string['passwordchanged'] = 'Şifre değiştirildi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Şifre değişimini onaylayın';
$string['passwordextlink'] = 'Aşağıdaki link unutulan şifrenizi kurtarmak için sağlanmıştır. Bu, sizi Moodle dışına götürecek.';
$string['passwordforgotten'] = 'Unutulan şifre';
$string['passwordforgotteninstructions'] = 'Ayrıntılı bilgileriniz öncelikle veritabanında bulunmalı. Ya Moodle kullanıcı adınızı ya da ilgili kutudaki kayıtlı email adresinizi giriniz. İkisini birden girmenize gerek yok.';
$string['passwordnohelp'] = 'Kayıp şifrenizi bulmanız için yardım mevcut değil. Lütfen Moodle yöneticinizle iletişim kurun.';
$string['passwordrecovery'] = 'Evet, giriş yardımı istiyorum';
$string['passwordsdiffer'] = 'Bu şifreler uyuşmuyor';
$string['passwordsent'] = 'Şifre gönderildi';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>$a->email adresinize bir eposta gönderildi.
<P><B>Lütfen yeni şifreniz için epostanızı kontrol ediniz</B>
<P>Otomatik olarak oluşturulan yeni şifrenizi
<A HREF=$a->link>bu bağlantıdan değiştirebilirsiniz</A>.';
$string['pathnotexists'] = 'Bu yer sunucuda yok!';
$string['pathslasherror'] = 'Dosya yerleri \'/\' ile bitemez!';
$string['paymentinstant'] = 'Ödeme için aşağıdaki butonu kullanın ve bir kaç dakika içinde kaydolun!';
$string['paymentrequired'] = 'Bu kurs bu kayıt için ödeme gerektirmektedir.';
$string['paymentsorry'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Ancak ödemeniz tam olarak işleme alınmadı ve \"$a->fullname\" dersine girmek için henüz kaydedilmediniz. Lütfen bir kaç dakika sonra derse girmeye çalışın. Derse girerken yine sorun yaşıyorsanız site yöneticini veya $a->teacher uyarınız.';
$string['paymentthanks'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Şu anda bu kursa kaydoldunuz:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Topluluk';
$string['periodending'] = 'Bitiş süresi ($a)';
$string['personalprofile'] = 'Kişisel profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP Bilgisi';
$string['policyagree'] = 'Bu siteyi kullanmaya devam etmek için bu sözleşmeyi kabul etmelisiniz. Kabul ediyor musunuz?';
$string['policyagreement'] = 'Site Kullanım Sözleşmesi';
$string['policyagreementclick'] = 'Site Kullanım Sözleşmesini okumak için burayı tıklayın';
$string['popupwindow'] = 'Dosyayı yeni bir pencerede aç';
$string['posts'] = 'Gönderiler';
$string['potentialadmins'] = 'Potansiyel yöneticiler';
$string['potentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcılar';
$string['potentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenciler';
$string['potentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmenler';
$string['preferredlanguage'] = 'Tercih edilen dil';
$string['preferredtheme'] = 'Tercih edilen tema';
$string['preview'] = 'Önizleme';
$string['previewhtml'] = 'HTML Biçimi Önizlemesi';
$string['previeworchoose'] = 'İzle veya bir tema seç';
$string['previous'] = 'Önceki';
$string['profile'] = 'Profil';
$string['publicdirectory'] = 'Halka açık dizin';
$string['publicdirectory0'] = 'Lütfen bu siteyi yayınlama';
$string['publicdirectory1'] = 'Sadece site adını yayınla';
$string['publicdirectory2'] = 'Siteyi bağlantısıyla birlikte yayınla';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Not: Buradaki dosyalara herkes ulaşabilir';
$string['question'] = 'Soru';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Yedekten bilgi okunuyor';
$string['readme'] = 'BENIOKU';
$string['recentactivity'] = 'Son etkinlikler';
$string['recentactivityreport'] = 'Son etkinliklerin raporları';
$string['recipientslist'] = 'Alıcı listesi';
$string['recreatedcategory'] = '$a kategorisi tekrar oluşturuldu';
$string['refreshingevents'] = 'Olaylar yenileniyor';
$string['registration'] = 'Moodle Kaydı';
$string['registrationcontact'] = 'Herkesle iletişim';
$string['registrationcontactno'] = 'Hayır, site listesinden benimle iletişim kurulmasını istemiyorum';
$string['registrationcontactyes'] = 'Evet, potansiyel moodle kullanıcıları benimle iletişim kurabilsin';
$string['registrationemail'] = 'Email onayları';
$string['registrationinfo'] = '<p>Bu sayfa sitenizi moodle.org\'a kaydedilmesini sağlar. Kayıt ücretsizdir. Kaydın yararı, az mesajlı mail listesine kayıt olarak, Moodle\'ın yeni sürümü çıktığında ve yeni güvenlik bildirileri duyurulduğunda size bildirmektir.</p>
<p>Varsayılan olarak bilgileriniz gizli tutulacak, asla başka kimseye verilmeyecek ve satılmayacaktır. Bu bilgileri toplamamızın amacı, Moodle\'nin dünyada ne kadar kullanıldığının istatistiklerini tutmaktır.</p>
<p>Eğer isterseniz, sitenin adını, ülkesini, adresini herkese açık olan Moodle Siteleri bölümünde yayınlatabilirsiniz.</p>
<p>Tüm yeni kayıtlar listeye eklenmeden önce bizim tarafımızdan elle eklenecektir. Ancak, siteniz eklendikten sonra kayıt bilgilerinizi istediğiniz zaman tekrar bu formu kullanarak güncelleyebilirsiniz.</p>';
$string['registrationno'] = 'Hayır, email almak istemiyorum';
$string['registrationsend'] = 'Kayıt bilgisini moodle.org\'a gönder';
$string['registrationyes'] = 'Evet, önemli duyuruları bana bildir';
$string['reject'] = 'Reddet';
$string['removeadmin'] = 'Yöneticiyi çıkar';
$string['removecreator'] = 'Ders açısıyı çıkar';
$string['removestudent'] = 'Öğrenciyi çıkar';
$string['removeteacher'] = 'Eğitmeni çıkar';
$string['rename'] = 'Ad değiştir';
$string['renamefileto'] = '<b>$a</b> değiştir:';
$string['reports'] = 'Raporlar';
$string['requestcourse'] = 'Bir kurs iste';
$string['requestedby'] = 'İsteyen';
$string['requestreason'] = 'Kurs isteme sebebi';
$string['required'] = 'Gerekli';
$string['requireskey'] = 'Bu kurs kayıt anahtarı gerektirmektedir';
$string['requirespayment'] = 'Bu kursa erişim için ödeme yapmanız gerekmektedir';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Kursları ada göre tekrar sırala';
$string['resources'] = 'Kaynaklar';
$string['restore'] = 'Geri yükle';
$string['restorecancelled'] = 'Geri yükleme iptal edildi';
$string['restorecoursenow'] = 'Şimdi bu dersi geri yükle';
$string['restorefinished'] = 'Geri yükleme başarıyla tamamlandı';
$string['restoreto'] = 'Geri yükle';
$string['restrictmodules'] = 'Etkinlik modülleri sınırlandırılsın mı?';
$string['returningtosite'] = 'Kayıtlı Kullanıcılar';
$string['revert'] = 'Geri al';
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'RSS destekleyen madde sayısı';
$string['rsserror'] = 'RSS verisi okunurken hata olustu';
$string['rsstype'] = 'Bu etkinlik için RSS desteği';
$string['saveandnext'] = 'Kaydet ve sonrakini göster';
$string['savechanges'] = 'Değişiklikleri kaydet';
$string['savepreferences'] = 'Seçenekleri kaydet';
$string['saveto'] = 'Kaydet';
$string['scale'] = 'Ölçek';
$string['scales'] = 'Ölçekler';
$string['scalescustom'] = 'Kişisel ölçekler';
$string['scalescustomcreate'] = 'Yeni ölçek ekle';
$string['scalescustomno'] = 'Henüz kişisel bir ölçek oluşturulmadı';
$string['scalesstandard'] = 'Standart ölçekler';
$string['scalestip'] = 'Kişisel ölçek oluşturmak için kurs yönetim menüsündeki \'Ölçekler...\' bağlantısnı kullanın.';
$string['schedule'] = 'Zamanlama';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Zamanlanmış yedekleme durumu';
$string['screenshot'] = 'Ekran görüntüsü';
$string['search'] = 'Ara';
$string['searchagain'] = 'Tekrar ara';
$string['searchcourses'] = 'Dersleri ara';
$string['searchhelp'] = 'Bir seferde birden fazla kelimeyle arama yapabilirsiniz.<br />kelime: metinde bu kelimeyle ilgili herhangi bir kayıt bul.<br />+kelime: sadece eşleşen kelimeyi bul.<br />-kelime: bu kelimeyi içeren sonuç getirme';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçları';
$string['sec'] = 'sn';
$string['secs'] = 'sn';
$string['section'] = 'Bölüm';
$string['sections'] = 'Bölümler';
$string['seealsostats'] = 'Ayrıca bakınız: istatistikler';
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectacountry'] = 'Ülke seç';
$string['selectall'] = 'Tümünü seç';
$string['selectednowmove'] = '$a dosya taşınmak için seçildi. Şimdi taşımak istediğiniz yere gidin ve \'Dosyaları buraya taşı\'ya basın';
$string['selectperiod'] = 'Süre seçiniz';
$string['senddetails'] = 'Bilgilerimi epostayla gönder';
$string['separateandconnected'] = 'Ayrı ve Birleştirilmiş bilgi yolları';
$string['serverlocaltime'] = 'Sunucunun yerel zamanı';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['shortname'] = 'Kısa ad';
$string['shortnamecollisionwarning'] = '[*] = Bu kısa ad başka bir kurs tarafından kullanılmakta ve onaylanması için bunu değiştirmeniz gerekiyor';
$string['shortnametaken'] = 'Bu kısa ad başka bir ders için kullanılıyor ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Sitenin kısa adı (tek sözcük)';
$string['show'] = 'Göster';
$string['showadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları göster';
$string['showall'] = 'Tümünü göster: $a';
$string['showallcourses'] = 'Tüm kursları göster';
$string['showalltopics'] = 'Tüm konuları göster';
$string['showallusers'] = 'Tüm kullanıcıları göster';
$string['showallweeks'] = 'Tüm haftaları göster';
$string['showgrades'] = 'Notları göster';
$string['showlistofcourses'] = 'Ders listesini göster';
$string['showonlytopic'] = 'Sadece $a. konuyu göster';
$string['showonlyweek'] = 'Sadece $a. haftayı göster';
$string['showperpage'] = 'Her sayfada $a göster';
$string['showrecent'] = 'Son etkinlikleri göster';
$string['showreports'] = 'Etkinlik raporlarını göster';
$string['showsettings'] = 'Ayarları göster';
$string['showtheselogs'] = 'Bu kayıtları göster';
$string['since'] = 'Şu tarihten beri';
$string['sincelast'] = 'son girişten beri';
$string['site'] = 'Site';
$string['sitedefault'] = 'Site Varsayılanı';
$string['siteerrors'] = 'Site hataları';
$string['sitefiles'] = 'Site dosyaları';
$string['sitelogs'] = 'Site kayıtları';
$string['sitenews'] = 'Site haberleri';
$string['sitepartlist0'] = 'Site katılımcı listesini görebilmeniz için site eğitimcisi olmanız gerekiyor';
$string['sitepartlist1'] = 'Site katılımcı listesini görebilmeniz için eğitimci olmanız gerekiyor';
$string['sites'] = 'Siteler';
$string['sitesection'] = 'Konu bölümünü dahil et';
$string['sitesettings'] = 'Site ayarları';
$string['siteteachers'] = 'Site eğitmenleri';
$string['size'] = 'Boyut';
$string['sizeb'] = 'byte';
$string['sizegb'] = 'GB';
$string['sizekb'] = 'KB';
$string['sizemb'] = 'MB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Sosyal forum - son konular';
$string['someallowguest'] = 'Bazı kurslara konuk olarak erişebilirsiniz';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bazı bilgiler girilmemiş veya yanlış. Ayrıntılar için aşağıya bakınız.';
$string['sortby'] = 'Sırala';
$string['specifyname'] = 'Bir isim belirtmelisiniz.';
$string['starpending'] = '([*] = onay bekleyen kurs)';
$string['startdate'] = 'Dersin başlama tarihi';
$string['startsignup'] = 'Yeni hesap açarak başlayınız!';
$string['state'] = 'Semt';
$string['statistics'] = 'İstatistikler';
$string['stats'] = 'İstatistikler';
$string['statslogins'] = 'Girişler';
$string['statsmodedetailed'] = 'Ayrıntılı (kullanıcı) görünümü';
$string['statsmodegeneral'] = 'Genel görünüm';
$string['statsnodata'] = 'Kursun birleşimi ve zaman periyodu için erişilebilir veri yok.';
$string['statsnodatauser'] = 'Kursun birleşimi, kullanıcı ve zaman periyodu için erişilebilir veri yok.';
$string['statsreport1'] = 'Girişler';
$string['statsreport10'] = 'Kullanıcı etkinliği';
$string['statsreport11'] = 'En etkin kurslar';
$string['statsreport12'] = 'En etkin kurslar (ağırlıklı)';
$string['statsreport13'] = 'En çok katılımcısı olan kurslar (ders kayıtları)';
$string['statsreport14'] = 'En çok katılımcısı olan kurslar (bakmalar/gönderiler)';
$string['statsreport2'] = 'Bakmalar (eğitimci ve öğrenci)';
$string['statsreport3'] = 'Gönderiler (eğitimci ve öğrenci)';
$string['statsreport4'] = 'Tüm etkinlikler (eğitimci ve öğrenci)';
$string['statsreport5'] = 'Tüm öğrenci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
$string['statsreport6'] = 'Tüm eğitimci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
$string['statsreport7'] = 'Kullanıcı etkinliği (bakma ve gönderiler)';
$string['statsreport8'] = 'Tüm Kullanıcı etkinliği';
$string['statsreport9'] = 'Girişler (site geneli)';
$string['statsreportactivity'] = 'Tüm etkinlik (eğitimci ve öğrenci)';
$string['statsreportforuser'] = ': ';
$string['statsreportlogins'] = 'Girişler';
$string['statsreportreads'] = 'Bakmalar (eğitimci ve öğrenci)';
$string['statsreportstudentactivity'] = 'Tüm öğrenci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
$string['statsreportteacheractivity'] = 'Tüm eğitimci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
$string['statsreporttype'] = 'Rapor tipi';
$string['statsreportwrites'] = 'Gönderiler (eğitimci ve öğrenci)';
$string['statsstudentactivity'] = 'Öğrenci Etkinliği';
$string['statsstudentreads'] = 'Öğrenci bakmaları';
$string['statsstudentwrites'] = 'Öğrenci gönderileri';
$string['statsteacheractivity'] = 'Eğitimci etkinliği';
$string['statsteacherreads'] = 'Eğitimci bakmaları';
$string['statsteacherwrites'] = 'Eğitimci gönderileri';
$string['statstimeperiod'] = 'Zaman periyodu - son:';
$string['statsuniquelogins'] = 'Tekil girişler';
$string['statsuseractivity'] = 'Tüm etkinlik';
$string['statsuserlogins'] = 'Girişleri';
$string['statsuserreads'] = 'Görmeleri';
$string['statsuserwrites'] = 'Gönderileri';
$string['status'] = 'Durum';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%d %%B %%Y, %%A';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%A, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%d %%b %%Y, %%a, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Bu ifadeler $a içinde tanımlanmadı ';
$string['studentnotallowed'] = 'Malesef bu derse \'$a\' olarak giremezsiniz';
$string['students'] = 'Öğrenciler';
$string['studentsandteachers'] = 'Öğrenciler ve Eğitimciler';
$string['studentviewoff'] = 'Öğrenci Görünümü Kapat';
$string['studentviewon'] = 'Öğrenci Görünümü Aç';
$string['subcategories'] = 'Alt Kategoriler';
$string['success'] = 'Başarılı';
$string['summary'] = 'Özet';
$string['summaryof'] = '$a özeti';
$string['supplyinfo'] = 'Lütfen kendinizle ilgili bilgileri veriniz';
$string['teacheronly'] = 'sadece $a için';
$string['teacherroles'] = '$a rolleri';
$string['teachers'] = 'Eğitimciler';
$string['textediting'] = 'Metni düzenlerken';
$string['texteditor'] = 'Standart web formları kullan';
$string['textformat'] = 'Düz metin biçimi';
$string['thanks'] = 'Teşekkürler';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Temalar';
$string['themesaved'] = 'Yeni tema kaydedildi';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-9';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'T&#252;rk&#231;e';
$string['time'] = 'Zaman';
$string['timezone'] = 'Zaman dilimi';
$string['to'] = 'Bitiş';
$string['today'] = 'Bugün';
$string['todaylogs'] = 'Bugünün kayıtları';
$string['toeveryone'] = 'herkese';
$string['toomanybounces'] = 'Bu email adresi çok fazla geri dönüyor. Devam etmek için bu email adresi <b>değiştirmelisiniz</b>.';
$string['toomanytoshow'] = 'Gösterilecek çok fazla kullanıcı var';
$string['toonly'] = 'sadece $a';
$string['top'] = 'Üst';
$string['topic'] = 'Konu';
$string['topichide'] = 'Bu konuyu hafta $a den gizle';
$string['topicoutline'] = 'Konu ana hatları';
$string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de göster';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['trackforums'] = 'Forum izleme';
$string['trackforumsno'] = 'Hayır: Gördüğüm mesajları izlemeyi bırak';
$string['trackforumsyes'] = 'Evet: Yeni mesajları benim için parlak göster';
$string['trysearching'] = 'Aramayı deneyin.';
$string['turneditingoff'] = 'Düzenlemeyi kapat';
$string['turneditingon'] = 'Düzenlemeyi aç';
$string['undecided'] = 'Kararsız';
$string['unenrol'] = 'Kayıt sil';
$string['unenrolallstudents'] = 'Tüm öğrencilerin kaydını sil';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Bu dersten tüm öğrencilerin kaydını silmek istedğinizden emin misiniz?';
$string['unenrolme'] = '$a dersinden kaydımı sil';
$string['unenrolsure'] = 'Bu kişinin ders kaydı silinecek: <b>$a</b><br />Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['unfinished'] = 'Bitmedi';
$string['unknowncategory'] = 'Bilinmeyen kategori';
$string['unlimited'] = 'Limitsiz';
$string['unpacking'] = '$a açılıyor';
$string['unsafepassword'] = 'Güvenli olmayan şifre - başka deneyin';
$string['untilcomplete'] = 'Tamamlanasıya kadar';
$string['unusedaccounts'] = '$a günden fazla kullanılmayan hesaplar otomatik olarak iptal edildi';
$string['unzip'] = 'Zipi aç';
$string['unzippingbackup'] = 'Yedek açılıyor';
$string['up'] = 'Yukarı';
$string['update'] = 'Güncelle';
$string['updated'] = 'Güncelleme $a';
$string['updatemymoodleoff'] = 'Normal Mod';
$string['updatemymoodleon'] = 'Bu sayfayı düzenle';
$string['updatemyprofile'] = 'Profil güncelle';
$string['updatesevery'] = 'Her $a saniyede güncellenir';
$string['updatethis'] = '$a güncelle';
$string['updatethiscourse'] = 'Bu dersi güncelle';
$string['updatinga'] = 'Bir $a güncelleniyor';
$string['updatingain'] = '$a->in deki bir $a->what güncelleniyor';
$string['upload'] = 'Yükle';
$string['uploadafile'] = 'Bir dosya yükle';
$string['uploadedfile'] = 'Dosya başarıyla yüklendi';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file, $a->directory dizinine yüklendi';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Üzgünüz bu dosya çok büyük (limit: $a byte)';
$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Dosyalarından bir tanesinde, $a->name, sorun olduğu için dosya yüklemesi başarısız oldu. <br />Sorunla ilgili hata kayıtlrı:<br />$a->problem<br />Dosya kurtarılamadı.';
$string['uploadfilelog'] = '$a dosyası için yükleme kaydı';
$string['uploadformlimit'] = 'Gönderilen dosya formdaki dosya boyutu sınırını aşıyor';
$string['uploadlabel'] = 'Başlık:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Dosya bulunamadı. Bir dosya seçtiğinizden emin misiniz?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Yüklemelere izin yok';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Yükleme klasöründeki eski dosyalar silindi';
$string['uploadpartialfile'] = 'Dosyanın sadece birazı yüklendi';
$string['uploadproblem'] = '\'$a\' dosyası gönderilirken bilinmeyen bir hata oluştu (dosya çok büyük olabilir)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Geçersiz karakterlerden dolayı $a->oldname dosyası $a->newname olarak yeniden adlandırıldı.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Dosya çakışmasından dolayı $a->oldname dosyası $a->newname olarak yeniden adlandırıldı.';
$string['uploadserverlimit'] = 'Dosya boyutu sunucu tarafından ayarlanan limiti geçiyor';
$string['uploadthisfile'] = 'Bu dosyayı yükle';
$string['uploadusers'] = 'Kullanıcı yükle';
$string['usedinnplaces'] = '$a yerde kullanıldı';
$string['usemessageform'] = 'veya seçili öğrencilere mesaj göndermek için aşağıdaki formu kullanın';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
$string['userconfirmed'] = '$ Onaylandı';
$string['userdata'] = 'Kullanıcı Verisi';
$string['userdeleted'] = 'Bu kullanıcının hesabı silindi';
$string['userdescription'] = 'Açıklama';
$string['userfiles'] = 'Kullanıcı Dosyaları';
$string['userlist'] = 'Kullanıcı listesi';
$string['username'] = 'Kullanıcıadı';
$string['usernameemailmatch'] = 'Kullanıcı adı ve email adresi aynı kullanıcıyla ilişkili değil';
$string['usernameexists'] = 'Bu kullanıcı adı var, başka bir tane seçiniz';
$string['usernamenotfound'] = 'Kullanıcı adı veritabanında bulunamadı';
$string['usernotconfirmed'] = '$a onaylanmadı';
$string['userprofilefor'] = '$a\'in kullanıcı profili';
$string['users'] = 'Kullanıcılar';
$string['usersnew'] = 'Yeni kullanıcılar';
$string['userzones'] = 'Kullanıcı bölgeleri';
$string['usethiscourse'] = 'Bu kursu kullan';
$string['usingexistingcourse'] = 'Var olan kurs kullanılıyor';
$string['version'] = 'Sürüm';
$string['view'] = 'Bak';
$string['views'] = 'Bakmalar';
$string['viewsolution'] = 'çözüme bak';
$string['virusfound'] = 'Yöneticinin dikkatine! Clam AV, $a->course kursu için $a->user kullanıcısı tarafından gönderilen dosyada bir virüs buldu. Clamscan çıktısı:';
$string['virusfoundlater'] = '$a->course kursu için, $a->date tarihinde $a->filename olarak gönderdiğiniz dosyada bir virüs bulundu. Dosyanıza ne olduğu ile ilgili özet bilgi:
$a->action
Bu çalışma gönderildiyse, eğitimcinin bunu görüp değerlendirmesi için tekrar gönderebilirsiniz.';
$string['virusfoundlateradmin'] = 'Yöneticinin dikkatine! $a->course kursu için, $a->date tarihinde $a->user kullanıcı tarafından $a->filename olarak gönderilen dosyada bir virüs bulundu. Dosyaya ne olduğu ile ilgili özet bilgi:
$a->action
Bu konu hakkında kullanıcı da bilgilendirildi.';
$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Yöneticinin dikkatine! $a->filename olarak gönderilen dosyada bir virüs bulundu.
Kullanıcı tarafından orijinal olarak yüklenen dosyadaki sorun çözülemedi.
Dosyaya ne olduğu ile ilgili özet bilgi:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virüs bulundu!';
$string['virusfounduser'] = 'Yüklediğiniz dosya ($a->filename) virüs kontrolünden geçirildi ve virüslü olduğu algılandı. Dosya yükleme BAŞARISIZ.';
$string['virusplaceholder'] = 'Yüklenen dosyada virüs olduğu algılandı. Dosya silindi veya taşındı ayrıca kullanıcı bilgilendirildi.';
$string['visibletostudents'] = '$a \'lere görünür';
$string['webpage'] = 'Web sayfası';
$string['week'] = 'Hafta';
$string['weekhide'] = 'Bu haftayı $a dan sakla';
$string['weeklyoutline'] = 'Haftalık taslak';
$string['weekshow'] = 'Bu haftayı $a a göster';
$string['welcometocourse'] = '$a Dersine Hoş Geldiniz';
$string['welcometocoursetext'] = '$a->coursename dersine hoş geldiniz!
Şu ana kadar hiçbir şey yapmadıysanız yapmanız gereken şey, hakkınızda bilgi edinebilmemiz için ders içindeki profil sayfanızı düzenlemektir:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Zip dosyasının adı ne olsun?';
$string['withchosenfiles'] = 'Seçilen dosyalarla';
$string['withoutuserdata'] = 'kullanıcı verisi olmadan';
$string['withselectedusers'] = 'Seçili kullanıcılarla...';
$string['withuserdata'] = 'kullanıcı verisiyle';
$string['wordforstudent'] = 'Öğrencinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudenteg'] = 'ör. Öğrenci, Katılımcı vs.';
$string['wordforstudents'] = 'Öğrencilerinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudentseg'] = 'ör. Öğrenciler, Katılımcılar vs.';
$string['wordforteacher'] = 'Hocanıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteachereg'] = 'ör. Eğitmen, Öğretim Üyesi, Hoca, Öğretmen, Asistan vs.';
$string['wordforteachers'] = 'Hocalarınıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteacherseg'] = 'ör. Eğitmenler, Öğretim Üyeleri, Hocalar, Öğretmenler, Asistanlar vs.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular yazılıyor';
$string['writingcoursedata'] = 'Kurs verisi yazılıyor';
$string['writingeventsinfo'] = 'Olay bilgileri yazılıyor';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Genel bilgi yazılıyor';
$string['writinggradebookinfo'] = 'Notdefteri bilgisi yazılıyor';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Grup bilgileri yazılıyor';
$string['writingheader'] = 'Başlık yazılıyor';
$string['writingloginfo'] = 'Aktivite kayıtları yazılıyor';
$string['writingmessagesinfo'] = 'Mesaj bilgileri yazılıyor';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Modül bilgileri yazılıyor';
$string['writingscalesinfo'] = 'Ölçek bilgileri yazılıyor';
$string['writinguserinfo'] = 'Kullanıcı bilgileri yazılıyor';
$string['wrongpassword'] = 'Bu kullanıcıadı için yanlış şifre';
$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = 'Evet';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aşağıdakileri içeren bir zip dosyası oluşturmak üzeresiniz';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Bu dosya için geri yükleme yapmak üzeresiniz';
$string['yourlastlogin'] = 'Son giriş tarihiniz';
$string['yourself'] = 'kendiniz';
$string['yourteacher'] = 'hocanız $a';
$string['zippingbackup'] = 'Yedekleme zipleniyor';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.