Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

72 lines (68 sloc) 3.75 kb
<?PHP // $Id$
// attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2004012900)
$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
$string['absentshort'] = 'A';
$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistat';
$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
$string['auto'] = 'Automaattinen';
$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
$string['dayofroll'] = 'Päiväys jolta lista laaditaan';
$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on maksimi arvosana täydelle läsnäololle';
$string['defaultstudentstatus'] = 'Opiskelijan oletus tila uusissa läsnäololistoissa.';
$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa täysi excel-taulukko';
$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto excel-taulukko';
$string['downloadtextfull'] = 'Lataa täysi teksti raportti';
$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto teksti raportti';
$string['dynamicsection'] = 'Selvitä läsnäolo viikottainen ko. olevan pävän mukaan';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti sektioon';
$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
$string['for'] = '--';
$string['friday'] = 'Pe';
$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä luokka aikana';
$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisena luokka aikana';
$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
$string['maxgradeshort'] = 'Maksimi arviointi';
$string['maxgradevalue'] = 'Maksimi arviointi täydelle läsnäololle';
$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
$string['monday'] = 'Ma';
$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
$string['noviews'] = 'Pahus, sinun tunnuksellesi ei ole tietoja.';
$string['of'] = '&nbsp;/&nbsp;';
$string['pages'] = 'Sivut';
$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
$string['presentshort'] = 'P';
$string['saturday'] = 'La';
$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
$string['sunday'] = 'Su';
$string['takeroll'] = 'Hea tämän päivän lista?';
$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
$string['tardyshort'] = 'T';
$string['thursday'] = 'To';
$string['tuesday'] = 'Ti';
$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia useina sivuina';
$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportti sivuja';
$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osaston läsnäololistoja';
$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhdellä taulukolla';
$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
$string['wednesday'] = 'Ke';
$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viimeviikon läsnäololistat';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.