Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 3f39606 commit 01a660a58386c98191e5f74b39f1af86879ada13 paca70 committed Feb 12, 2003
Showing with 8 additions and 7 deletions.
  1. +2 −2 lang/fi/journal.php
  2. +3 −2 lang/fi/moodle.php
  3. +3 −3 lang/fi/survey.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011300)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003012000)
$string['alwaysopen'] = "Aina avoinna";
@@ -21,7 +21,7 @@
$string['notopenuntil'] = "Tämä tehtävä avautuu vasta";
$string['notstarted'] = "Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä";
$string['overallrating'] = "Yleisarvostelu";
-$string['rate'] = "Arvio";
+$string['rate'] = "Arvo";
$string['saveallfeedback'] = "Talenna kaikki palautteeni";
$string['startoredit'] = "Aloita tai muokkaa vastustustani";
$string['viewallentries'] = "Katso kaikki vastaukset";
View
@@ -66,6 +66,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = "Jos opiskelijat eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan , heidät poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tääsä haluamasi aika.";
$string['configmaxeditingtime'] = "Määrittää kauanko foorumi vietiä voidaan muokata.";
$string['configproxyhost'] = "Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta, määritä palvelin ja portti tässä.";
+$string['configsessiontimeout'] = "Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika jonka jälkeen yhteys katkaistaan.";
$string['configslasharguments'] = "Tiedostot jotka välitetään php-välityksessä selaimille voidaan jakaa käyttäen 'slash arguments'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Asta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.";
$string['configsmtphosts'] = "Anna SMTP palvelimen nimi jota käytetään postin lähettämiseen.
Voit määritellä useita palvelimia muodossa 'posti.domain.org;
@@ -205,8 +206,8 @@
GNU General Public License for more details:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-$string['grade'] = "Luokitus";
-$string['grades'] = "Luokitukset";
+$string['grade'] = "Arviointi";
+$string['grades'] = "Arvioinnit";
$string['guestskey'] = "Salli vieraat joilla on avain";
$string['guestsno'] = "Älä salli vieraita";
$string['guestsnotallowed'] = " '\$a' ei salli vieraiden liittyä.";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003012000)
$string['actual'] = "Toteutunut";
@@ -31,8 +31,8 @@
$string['attls19'] = "Kun hekilön mielipiteet ovat outoja minulle, pyrin laajentamaan ajatteluani ja ymmpärtämään miten hän voi ajatella niin.";
$string['attls19short'] = "laajenna ajattelua";
$string['attls1short'] = "keskity perustelujen laatuun";
-$string['attls2'] = "Haluan olla \"paholaisen asianajaja\", puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.";
-$string['attls20'] = "Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia joita ei ole ilmaitu hyvin.";
+$string['attls2'] = "Haluan olla 'paholaisen asianajaja', puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.";
+$string['attls20'] = "Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia joita ei ole ilmaistu hyvin.";
$string['attls20short'] = "mikä on vialla?";
$string['attls2short'] = "Leiki \"paholaisen asianajajaa\"";
$string['attls3'] = "Yritän ymmärtää ihmisten taustat, ja sen mikä saa heidät tuntemaan niin kun he tuntevat.";

0 comments on commit 01a660a

Please sign in to comment.