Skip to content
Browse files

updates

  • Loading branch information...
1 parent 734d2c9 commit 035aa1848cae5e950dc0e5f0054e26112174a554 paca70 committed Feb 17, 2003
Showing with 184 additions and 3 deletions.
  1. +167 −0 lang/fi/pgassignment.php
  2. +8 −1 lang/fi/quiz.php
  3. +9 −2 lang/fi/survey.php
View
167 lang/fi/pgassignment.php
@@ -0,0 +1,167 @@
+<?PHP // $Id$
+ // pgassignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+
+
+$string['absent'] = "Puuttuva";
+$string['acceptance'] = "Hyväksyminen";
+$string['acceptassessment'] = "Oletko tyytyväinen tähän arviointiin?";
+$string['acceptedgrades'] = "Hyväksystyt arviot(\$a)";
+$string['addamendassessmentelements'] = "Lisää/Muuta arviointi elementtejä";
+$string['afterdeadline'] = "\$a määräajan jälkeen";
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Kaikkien arvosanojen maksimi arvo on: \$a";
+$string['allocatedon'] = "Varattuna";
+$string['allocatesubmissions'] = "Allocate submissions to students";
+$string['allocationsincludegoodandbad'] = "Opiskelijoille jaetut työt pitävät sisällään vähintään yhden huonon ja yhden hyvän tehtävän.";
+$string['allowsubmissions'] = "Salli opiskelijoiden lähetykset";
+$string['allthecommentsfor'] = "Kaikki kommentit";
+$string['amendassessmentelements'] = "Muokkaa arviointi elementtejä";
+$string['anonymous'] = "Suorita vertaisarviointi anonyymisti";
+$string['assignmentawaitinggrading'] = "Tehtävä odottaa arviointia (Määräaika on \$a)";
+$string['assignmenthasbeengraded'] = "Tehtävä on arvioitu";
+$string['assignmentsgivento'] = "\$a :lle arvioitavaksi annetut tehtävät";
+$string['averagegrade'] = "Aviointien keskiarvo on \$a";
+$string['awaitingregrading'] = "Odottaa uudeleenarviointia (on iteration \$a)";
+$string['beforedeadline'] = "\$a ennen määräaikaa";
+$string['biasgrade'] = "Arvioiden poikkeama";
+$string['breakdownoffinalgrade'] = "Lopullisten arvosanojen erittely";
+$string['calculatefinalgrades'] = "Laske lopulliset arvosanat";
+$string['calculationofthefinalgrade'] = "Lopulliset lasketut arvosanat";
+$string['checkallocation'] = "Tarkitetaan lähetysten allokointi...";
+$string['commentsby'] = "\$a :n kommentit";
+$string['completedon'] = "Suoritettu \$a";
+$string['deadlineforgradingis'] = "Arvioinnin määräaika on \$a";
+$string['deadlineforpeergradingreached'] = "Vertaisarvioinnin määräaika saavutettu";
+$string['deadlineforsubmissionis'] = "Palautuksen määräaika on \$a";
+$string['deadlineis'] = "Määräaika on \$a";
+$string['displayfinalgrades'] = "Näytä nopulliset arviot";
+$string['displaygradefromteacher'] = "Näytä opettajan arvionti";
+$string['displaygrading'] = "Nöytä arvosanat";
+$string['displayoffinalgrades'] = "Näytä lopulliset arvosanat";
+$string['displayofgrades'] = "Miloin arvioinnit näytetään";
+$string['doallocation'] = "Haluatko jatkaa tehtävien jakamista opiskelijoille?";
+$string['dontshowgrades'] = "Näytä arvioinnit vasta kun kommentit on hyväksytty";
+$string['editingassessmentelements'] = "Muokataan tehtävä elementtejä";
+$string['element'] = "Tehtävä elementti";
+$string['elementweight'] = "Elementin paino";
+$string['feedbackgoeshere'] = "Palaute tulee tähän";
+$string['finalgrade'] = "Lopullinen arviointi";
+$string['first'] = "Ensimmäinen";
+$string['generalcomment'] = "Yleinen kommentti";
+$string['gradecomments'] = "Arvostelu kommentit";
+$string['graded'] = "Muiden opiskelijoiden arvioinnit ja palautteet";
+$string['gradedawaitingacceptance'] = "Arvioitu, odottaa hyväksyntää (on iteration \$a)";
+$string['gradedawaitingreply'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (\$a)";
+$string['gradedawaitingreplydeadline'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (Määräaika on \$a)";
+$string['gradedby'] = "Arvioinut \$a";
+$string['gradeddate'] = "Arvioniti suoritettava ennen";
+$string['gradedon'] = "Arvioitu \$a";
+$string['gradethissubmission'] = "Arvioi tämä palautus";
+$string['gradethiswork'] = "Arvioi tämä työ";
+$string['grading'] = "Arviointi";
+$string['gradingaccepted'] = "Arviointi hyväksytty \$a interations jälkeen";
+$string['gradingacceptedon'] = "Arviointi hyväksytty";
+$string['gradingby'] = "Arvioinut \$a";
+$string['gradingdetails'] = "Arvioinnin yksityiskohdat";
+$string['gradinggiventothissubmission'] = "Tälle tehtävälle annettu arvioiti";
+$string['gradingperformance'] = "Arvioinnin tehokkuus";
+$string['gradingrepliedtoon'] = "Arviointiin vastattu";
+$string['gradingsdone'] = "Arviointi suoritettu [Vertais keskiarvo}";
+$string['includeself'] = "Opiskelija orvioi myös oman työnsä";
+$string['includeteachersgrade'] = "Sisällytä opettajan arvio vertaisarviointiin";
+$string['last'] = "Viimeinen";
+$string['makefinalgradesavailable'] = "Lopulliset arvioinnit ovat saatavilla";
+$string['makefinalgradesunavailable'] = "Lopulliset arvioinnit evät ole saatavilla";
+$string['managingpeerassignment'] = "Vertaisarvoioidun tehtävän hallinta";
+$string['modulename'] = "Vertaisarvioitu tehtävä";
+$string['modulenameplural'] = "Vertaisarvioidut tehtävät";
+$string['newsubmission'] = "Uusi palautus";
+$string['next'] = "Seuraava";
+$string['noactiontakeninwrongphase'] = "Ei toimi";
+$string['nopeergrades'] = "Ei vartaiarviointeja tälle palautukselle";
+$string['nosubmissionfrom'] = "\$a ei palautusta";
+$string['nosubmissions'] = "Palutuksia ei ole vastaanotettu";
+$string['nosubmissionsgraded'] = "Tällä hetkellä ei ole arvioituja tai uudeleen arvioituja palautuksia. ";
+$string['nosubmissionstograde'] = "Tällä hetkellä ei palautuksia arvioitavaksi";
+$string['nosubmissionstoremove'] = "Ei palautuksia poistettavaksi";
+$string['notavailable'] = "Tätä tehtävää valmistellaan, se ei ole vielä saatavilla.";
+$string['notenoughmarked'] = "Valittuja tehväviä ei ole riittävästi jotta jaetut työt pitäisivät sisällään vähintään yhden huonon ja yhden hyvän tehtävän.";
+$string['noteonassessmentelements'] = "huomaa että vertaisarvioisun tehvän arvioiti on jaettu useisiin 'Arviointi elementteihin'.<BR>
+ Tämä tekee arvioinnista helmpompaa ja yhdenmukaisempaa. Opettaja sinun pitää lisätä nämä 'Arviointi Elementit' ennen tehtävän antamista opiskejoille.
+ Tämä tehdään klikaamalla lisättyä vertaiarvioitua tehtäväää ja valitsemalla ensimmäinen vaihtoehto &quot;Vartaisarvioidun tehtävän hallinta&quot valikosta.";
+$string['notgraded'] = "Ei arviointia, vain muiden opiskelijoiden palaute";
+$string['notyetassessedby'] = "\$a ei ole vielä katsonut";
+$string['notyetgraded'] = "Arvioimatta";
+$string['notyetsubmitted'] = "Palauttamatta";
+$string['noworksubmittedforotherstograde'] = "Tehtävää ei palautettu toisten arvioitavaksi";
+$string['numbermarked'] = "Opettajan arvioimien tehtävien määrä: \$a";
+$string['numberofallocations'] = "Opiskelijan katsomien tehtävien määrä: \$a";
+$string['numberofallocationsreduced'] = "Opiskelijoiden tehtävä määrä on vähenetty: \$a";
+$string['numberofassessmentelements'] = "Aviointielementtien määrä";
+$string['numberofassessors'] = "Number of (Student) assessors for each piece of work";
+$string['numberofpeerallocationstoolow'] = "Vertais arvioitsijoiden määrän pitäsi olla 4 tai enemmän jotta voitaiin käyttää high/low submissions";
+$string['numberofstudents'] = "Tälle kurssille liittyneiden opiskelijoiden määrä: \$a";
+$string['numberofsubmissions'] = "Palutettettuja tehtäviä: \$a";
+$string['overallpeergrade'] = "Yleisin vertaisarvoiti: \$a";
+$string['peerassessmentsalreadydisabled'] = "Vertaisarvioiti on jo estetty";
+$string['peerassessmentsdisabled'] = "Vertaisarvointi estetty";
+$string['peergrade'] = "Vertaisrviointi";
+$string['peergrades'] = "Vertaisarvioinnit";
+$string['phase'] = "Vaihe";
+$string['present'] = "On";
+$string['previous'] = "Edellinen";
+$string['qualityofcomments'] = "Kommenttien laatu";
+$string['regradethissubmission'] = "Uudelllenarvoi tämä tehtävä";
+$string['reliabilitygrade'] = "Arvioinnin luotettavuus";
+$string['removeallocationsquestion'] = "Oletko varma että haluat poistaa opiskelijoille annetut tehtävät?";
+$string['removepeersubmissions'] = "Poista vertaislähetykset opiskelijoilta";
+$string['reply'] = "Vastaa";
+$string['returntopeergrading'] = "Palaa vertaiarvioitiin";
+$string['returntosubmissionpage'] = "Palaa lähetyssivulle";
+$string['savecommentgrades'] = "Tallenna kommenttien arvioinnit";
+$string['savemyassessment'] = "Tallenna arviointini";
+$string['savemyreply'] = "Talleeena vastaukseni";
+$string['scale10'] = "Pistettä 10:stä";
+$string['scale100'] = "Pistettä 100:sta";
+$string['scale20'] = "Pistettä 20:stä";
+$string['scalecorrect'] = "2 pisteen Oikein/Väärin asteikko";
+$string['scaleexcellent4'] = "4 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
+$string['scaleexcellent5'] = "5 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
+$string['scaleexcellent7'] = "7 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
+$string['scalegood3'] = "3 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
+$string['scalepresent'] = "2 pisteen On/Puuttuu asteikko";
+$string['scaleyes'] = "2 pisteen Kyllä/Ei asteikko";
+$string['selfassessmentgivento'] = "Itsearviointi anettu \$a :lle";
+$string['showfeedback'] = "Näytä palaute";
+$string['showgrades'] = "Näytä arvioinnit komeetien kanssa";
+$string['showgrading'] = "Näytä arviointi";
+$string['showstatus'] = "Näytä vertaisarvioinnin tilanne";
+$string['skipback'] = "Siirry edelliseen";
+$string['skipforward'] = "Siirry seuravaan";
+$string['specimengradingform'] = "Esimerkki arviointilomake";
+$string['stopsubmissions'] = "Estä palauttaminen";
+$string['submissiondate'] = "Tehtävien palautus ennen";
+$string['submissionfrom'] = "Palautus #\$a ";
+$string['submissionsalreadyallowed'] = "Palauttaminen on jo sallittu";
+$string['submissionsalreadystopped'] = "Palauttaminen on jo estetty";
+$string['submissionsawaitinggrading'] = "Arviointia odottavat tehtävät (\$a)";
+$string['submissionsawaitingregrading'] = "Uudelleen arviointia odottvat tehtävät (\$a)";
+$string['submittedby'] = "Töiden palautus \$a";
+$string['teacherscomments'] = "Opettajan kommentit";
+$string['teachersgrade'] = "Opettajan arviointi";
+$string['teachersgradeis'] = "Opettajan arviointi on ";
+$string['teachersgrades'] = "Opettajien arviointi";
+$string['thecurrentgradeis'] = "Tämän hetkinen arviointi on";
+$string['thegradegiventothissubmissionis'] = "Tälle palautukselle annettu arviointi on";
+$string['thegradeis'] = "Arviointi on";
+$string['therearegradedpeersubmissions'] = "\$a arvioitua työtä jaettu opiskelijoille";
+$string['therearepeersubmissions'] = "\$a työtä jaettu opiskelijoille";
+$string['typeofscale'] = "Asteikon tyyppi";
+$string['warningonamendingelements'] = "VAROITUS: Järjestelmässä on jo suoritettu arviointeja. <BR>ÄLÄ muuta elementtien lukumäärää, arvointi tapaa tai elementtien painotuksia.";
+$string['weightingofgrading'] = "Arviointi tehokkuuden painotus";
+$string['weightingofpeer'] = "Vertaisarvioinnin painotus";
+$string['weightingofteacher'] = "Opettajan arvioinnin painotus";
+$string['workofotherstudentsbeinggraded'] = "Toisen \$a työ on arvioitavanasi";
+$string['youhavenotbeenallocatedanyworktograde'] = "Sinulle ei ole annettu yhtään arvoitavaa työtä";
+$string['yourworkbeinggraded'] = "Työsi on toisen \$a arvioitavana";
+
+?>
View
9 lang/fi/quiz.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+$string['addquestions'] = "Lisää kysymyksiä";
$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu tenttiin";
$string['allowreview'] = "Salli tarkastelu";
$string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
@@ -32,6 +33,7 @@
$string['correctanswer'] = "Oikea vastaus";
$string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
$string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
+$string['custom'] = "Muokautettu muoto";
$string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
$string['default'] = "Oletus";
$string['defaultinfo'] = "Oletus kategoria kysymyksille.";
@@ -44,6 +46,7 @@
$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
$string['false'] = "Epätosi";
$string['feedback'] = "Palaute";
+$string['fileformat'] = "Tiedosto muoto";
$string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
$string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
$string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi luokittelu ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
@@ -55,10 +58,12 @@
$string['grademethod'] = "Pisteytys tapa";
$string['guestsno'] = "Pahus, vieraat eivät voi katsella tai täyttää kyselyitä.";
$string['imagedisplay'] = "Näytettävä kuva";
+$string['importquestions'] = "Tuo kysymykset tiedostosta";
$string['introduction'] = "Johdanto";
$string['marks'] = "Pistettä";
$string['missingname'] = "Puutuva kysymyksen nimi";
$string['missingquestiontext'] = "Puutuva kysymyksen teksti";
+$string['missingword'] = "Puuttuva sana muoto";
$string['modulename'] = "Tentti";
$string['modulenameplural'] = "Tentit";
$string['multichoice'] = "Monivalinta";
@@ -69,6 +74,7 @@
$string['noreview'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä";
$string['noreviewuntil'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen \$a";
$string['publish'] = "Julkaise";
+$string['qti'] = "IMS QTI muoto";
$string['question'] = "Kysymys";
$string['questioninuse'] = "Kysymys '\$a' on jo käytössä:";
$string['questionname'] = "Kysymyksen nimi";
@@ -103,6 +109,7 @@
$string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
$string['type'] = "Tyyppi";
$string['viewallanswers'] = "Katso \$a suoritetut tentit";
+$string['webct'] = "WebCT muoto";
$string['yourfinalgradeis'] = "Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: \$a";
?>
View
11 lang/fi/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003012000)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['actual'] = "Toteutunut";
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['attls2'] = "Haluan olla 'paholaisen asianajaja', puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.";
$string['attls20'] = "Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia joita ei ole ilmaistu hyvin.";
$string['attls20short'] = "mikä on vialla?";
-$string['attls2short'] = "Leiki \"paholaisen asianajajaa\"";
+$string['attls2short'] = "Leiki \\\"paholaisen asianajajaa\\\"";
$string['attls3'] = "Yritän ymmärtää ihmisten taustat, ja sen mikä saa heidät tuntemaan niin kun he tuntevat.";
$string['attls3short'] = "Ihmisten taustat";
$string['attls4'] = "Tärkein osa koulutustani on ollut oppia ymmärtämään toisenlaisia ihmisiä.";
@@ -58,6 +58,13 @@
$string['attlsm3'] = "Eristyvä oppiminen";
$string['attlsmintro'] = "Keskustelussa ...";
$string['attlsname'] = "ATTLS (20 kysymystä)";
+$string['ciq1'] = "Milloin tunsit olevasi kaikkein sitoutunein opiskeluun?";
+$string['ciq2'] = "Milloin tunsit olevasi kaikkein vähiten sitoutunut opiskeluun?";
+$string['ciq3'] = "Mikä foorumeissa tapahtunut seikka oli mielestäsi eniten avuksi tai hyödyllinen?";
+$string['ciq4'] = "Mikä foorumeissa tapahtunut seikka oli mielestäsi hankala tai hämmentävä?";
+$string['ciq5'] = "Mikä tapahtuma yllätti sinua eniten?";
+$string['ciqintro'] = "Mieti kurssin aikana sattuneita tapahtumia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.";
+$string['ciqname'] = "Kriittiset tapahtumat";
$string['clicktocontinue'] = "Klikkaa tästä jatkaaksesi";
$string['clicktocontinuecheck'] = "Klikkaa tästä jatkaaksesi";
$string['colles1'] = "oppiseni keskittyy asihoin jotka kiinnostavat minua";

0 comments on commit 035aa18

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.