Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 08ace0d commit 036f1b884af83edd55528d6b49f45745f1033eb0 koenr committed Feb 22, 2004
Showing with 116 additions and 74 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/admin.php
  2. +94 −71 lang/nl/editor.php
  3. +2 −1 lang/nl/glossary.php
  4. +18 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geupgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geupdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgrade, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
View
@@ -1,76 +1,99 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
-$string['about'] = "Info";
-$string['absbottom'] = "Absbottom";
-$string['absmiddle'] = "Absmiddle";
-$string['address'] = "Adres";
-$string['alignment'] = "Uitlijning";
-$string['alternatetext'] = "Alternatieve tekst";
-$string['baseline'] = "Baseline";
-$string['bold'] = "Vet";
-$string['borderthickness'] = "Randdikte";
-$string['bottom'] = "Onderaan";
-$string['browse'] = "Bladeren";
-$string['cancel'] = "Annuleer";
-$string['cellpadding'] = "Celinhoud tot Rand";
-$string['cellspacing'] = "Cel tot Cel";
-$string['choosechar'] = "Kies teken";
-$string['chooseicon'] = "Kies een icoontje om in te voegen";
-$string['close'] = "Sluiten";
-$string['cols'] = "Kolommen";
-$string['copy'] = "Kopieren";
-$string['createlink'] = "Weblink invoegen";
-$string['cut'] = "Knippen";
-$string['forecolor'] = "Tekstkleur";
-$string['heading'] = "Koptekst (h)";
-$string['hilitecolor'] = "Achtergrondkleur";
-$string['horizontal'] = "Horizontaal";
-$string['horizontalrule'] = "Horizontale lijn";
-$string['htmlmode'] = "Omschakelen naar HTML code";
-$string['imageurl'] = "URL van de afbeelding";
-$string['indent'] = "Inspringing vergroten";
-$string['insertchar'] = "Speciaal teken invoegen";
-$string['insertimage'] = "Afbeelding invoegen";
-$string['insertsmile'] = "Smiley invoegen";
-$string['inserttable'] = "Tabel invoegen";
-$string['italic'] = "Cursief";
-$string['justifycenter'] = "Centreren";
-$string['justifyfull'] = "Uitvullen";
-$string['justifyleft'] = "Links uitlijnen";
-$string['justifyright'] = "Rechts uitlijnen";
-$string['layout'] = "Opmaak";
-$string['left'] = "Links";
-$string['middle'] = "Midden";
-$string['normal'] = "Standaard";
-$string['notset'] = "Niet ingesteld";
-$string['ok'] = "OK";
-$string['orderedlist'] = "Geordende lijst";
-$string['outdent'] = "Inspringing verkleinen";
-$string['paste'] = "Plakken van klembord";
-$string['path'] = "Pad";
-$string['percent'] = "Procent";
-$string['pixels'] = "Pixels";
-$string['popupeditor'] = "Vergroot editor";
-$string['preformatted'] = "Vaste opmaak (pre)";
-$string['preview'] = "Voorbeeld";
-$string['redo'] = "Opnieuw";
-$string['right'] = "Rechts";
-$string['rows'] = "Rijen";
-$string['showhelp'] = "Help ";
-$string['spacing'] = "Afstanden";
-$string['strikethrough'] = "Doorhalen";
-$string['subscript'] = "Subscript";
-$string['superscript'] = "Superscript";
-$string['textindicator'] = "Huidige stijl";
-$string['textmode'] = "Je bent in TEKST MODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.";
-$string['texttop'] = "Texttop";
-$string['top'] = "Bovenaan";
-$string['underline'] = "Onderstrepen";
-$string['undo'] = "Ongedaan maken";
-$string['unorderedlist'] = "Lijst met opsommingstekens";
-$string['vertical'] = "Verticaal";
-$string['width'] = "Breedte";
+$string['about'] = 'Info';
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
+$string['address'] = 'Adres';
+$string['alignment'] = 'Uitlijning';
+$string['alternatetext'] = 'Alternatieve tekst';
+$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['bold'] = 'Vet';
+$string['borderthickness'] = 'Randdikte';
+$string['bottom'] = 'Onderaan';
+$string['browse'] = 'Bladeren';
+$string['cancel'] = 'Annuleer';
+$string['cellpadding'] = 'Celinhoud tot Rand';
+$string['cellspacing'] = 'Cel tot Cel';
+$string['choosechar'] = 'Kies teken';
+$string['chooseicon'] = 'Kies een icoontje om in te voegen';
+$string['close'] = 'Sluiten';
+$string['cols'] = 'Kolommen';
+$string['copy'] = 'Kopieren';
+$string['createfolder'] = 'Maak een map';
+$string['createlink'] = 'Weblink invoegen';
+$string['cut'] = 'Knippen';
+$string['delete'] = 'Verwijder';
+$string['filebrowser'] = 'Bladeren in bestanden';
+$string['forecolor'] = 'Tekstkleur';
+$string['heading'] = 'Koptekst (h)';
+$string['height'] = 'Hoogte';
+$string['hilitecolor'] = 'Achtergrondkleur';
+$string['horizontal'] = 'Horizontaal';
+$string['horizontalrule'] = 'Horizontale lijn';
+$string['htmlmode'] = 'Omschakelen naar HTML code';
+$string['imageurl'] = 'URL van de afbeelding';
+$string['indent'] = 'Inspringing vergroten';
+$string['insertchar'] = 'Speciaal teken invoegen';
+$string['insertimage'] = 'Afbeelding invoegen';
+$string['insertlink'] = 'Voeg link in';
+$string['insertsmile'] = 'Smiley invoegen';
+$string['inserttable'] = 'Tabel invoegen';
+$string['italic'] = 'Cursief';
+$string['justifycenter'] = 'Centreren';
+$string['justifyfull'] = 'Uitvullen';
+$string['justifyleft'] = 'Links uitlijnen';
+$string['justifyright'] = 'Rechts uitlijnen';
+$string['layout'] = 'Opmaak';
+$string['left'] = 'Links';
+$string['linkproperties'] = 'Eigenschappen link';
+$string['linktarget'] = 'Doel';
+$string['linktargetblank'] = 'Nieuw venster';
+$string['linktargetnone'] = 'Geen';
+$string['linktargetother'] = 'Ander (buiten de lijst)';
+$string['linktargetself'] = 'Zelfde frame';
+$string['linktargettop'] = 'Zelfde venster';
+$string['linktitle'] = 'Titel';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Midden';
+$string['move'] = 'Verplaats';
+$string['normal'] = 'Standaard';
+$string['notimage'] = 'Het geselecteerde bestand is geen afbeelding. Kies een afbeelding.';
+$string['notset'] = 'Niet ingesteld';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Geordende lijst';
+$string['outdent'] = 'Inspringing verkleinen';
+$string['paste'] = 'Plakken van klembord';
+$string['path'] = 'Pad';
+$string['percent'] = 'Procent';
+$string['pixels'] = 'Pixels';
+$string['popupeditor'] = 'Vergroot editor';
+$string['preformatted'] = 'Vaste opmaak (pre)';
+$string['preview'] = 'Voorbeeld';
+$string['properties'] = 'Eigenschappen';
+$string['redo'] = 'Opnieuw';
+$string['rename'] = 'Hernoem';
+$string['right'] = 'Rechts';
+$string['rows'] = 'Rijen';
+$string['selection'] = 'Selectie';
+$string['showhelp'] = 'Help ';
+$string['size'] = 'Grootte';
+$string['spacing'] = 'Afstanden';
+$string['strikethrough'] = 'Doorhalen';
+$string['subscript'] = 'Subscript';
+$string['superscript'] = 'Superscript';
+$string['textindicator'] = 'Huidige stijl';
+$string['textmode'] = 'Je bent in TEKST MODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.';
+$string['texttop'] = 'Texttop';
+$string['top'] = 'Bovenaan';
+$string['type'] = 'Type';
+$string['underline'] = 'Onderstrepen';
+$string['undo'] = 'Ongedaan maken';
+$string['unorderedlist'] = 'Lijst met opsommingstekens';
+$string['upload'] = 'Upload';
+$string['vertical'] = 'Verticaal';
+$string['width'] = 'Breedte';
+$string['zip'] = 'Zip';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -95,6 +95,7 @@
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporteer naar hoofdwoordenlijst';
$string['filetoimport'] = 'Te importeren bestand';
$string['fillfields'] = 'Concept en definitie zijn verplichte velden.';
+$string['filtername'] = 'Automatisch links maken van de woordenlijst';
$string['fullmatch'] = 'Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>';
$string['glossarytype'] = 'Type woordenlijst';
$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004021700)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['adminhelplanguage'] = 'Voor het controleren en bewerken van het huidige taalpakket';
$string['adminhelplogs'] = 'Bekijk de statistieken van alle activiteiten op deze site';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Gebruik/beheer de database op directe wijze (voorzichtig!)';
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Kies tekstfilters en daarmee samenhangende instellingen';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Beheer de geïnstalleerde modulen en hun instellingen';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Voor het publiceren van algemene bestanden of het uploaden van externe backups';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definieer hoe de voorpagina van de site eruit ziet';
@@ -49,6 +50,7 @@
$string['administration'] = 'Beheer';
$string['administrator'] = 'Beheerder';
$string['administrators'] = 'Beheerders';
+$string['advancedfilter'] = 'Geavanceerde filter';
$string['again'] = 'nogmaals';
$string['all'] = 'Alle';
$string['allactivities'] = 'Alle activiteiten';
@@ -94,6 +96,7 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
+$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
$string['categories'] = 'Vak categorieën';
$string['category'] = 'Categorie ';
@@ -197,6 +200,7 @@
$string['createziparchive'] = 'Maak een ZIP archief';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen maken';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Vak modulen maken';
+$string['creatingevents'] = 'Gebeurtenissen maken';
$string['creatinggroups'] = 'Groepen maken';
$string['creatinglogentries'] = 'Log invoer maken';
$string['creatingnewcourse'] = 'Nieuw vak maken';
@@ -217,6 +221,8 @@
$string['databasesuccess'] = 'De database werd met succes opgewaardeerd';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Versie backup is nu $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Opwaarderen van de database';
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nieuwste eerst';
+$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - oudste eerst';
$string['day'] = 'dag';
$string['days'] = 'dagen';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Vak Volledige naam 101';
@@ -245,11 +251,13 @@
$string['deletingolddata'] = 'Oude data verwijderen';
$string['department'] = 'Afdeling';
$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['disable'] = 'Schakel uit';
$string['displayingfirst'] = 'Alleen de eerste $a->count $a->things worden getoond.';
$string['displayingrecords'] = '$a records worden getoond';
$string['displayingusers'] = 'Gebruikers $a->start tot en met $a->end worden getoond';
$string['documentation'] = 'Moodle documentatie';
$string['donotask'] = 'Niet Vragen';
+$string['down'] = 'Omlaag';
$string['downloadexcel'] = 'Download in Excel formaat';
$string['downloadtext'] = 'Download in tekst formaat';
$string['doyouagree'] = 'Heb je deze voorwaarden gelezen en begrepen?';
@@ -283,10 +291,12 @@
$string['emailconfirmsent'] = '<P>Als het goed is, is er een e-mail verzonden naar <B>$a</B>
<P>Daarin staan eenvoudige instructies voor het voltooien van de registratie.
<P>Indien je blijft moeilijkheden ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
+$string['emaildisable'] = 'Dit e-mailadres is uitgeschakeld';
$string['emaildisplay'] = 'E-mail weergave';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Laat mijn e-mail adres alleen maar zien aan andere leden van dit vak';
$string['emaildisplayno'] = 'Verberg mijn e-mail adres voor iedereen';
$string['emaildisplayyes'] = 'Toon mijn e-mail adres aan iedereen';
+$string['emailenable'] = 'Dit e-mailadres is ingeschakeld';
$string['emailexists'] = 'Dit e-mail adres is al geregistreerd.';
$string['emailformat'] = 'E-mail opmaak';
$string['emailmustbereal'] = 'N.B. je e-mail adres moet een bestaand en werkend adres zijn';
@@ -307,6 +317,7 @@
$string['emailpasswordsent'] = 'Bedankt voor de bevestiging van de wijziging van je wachtwoord.
<p>Er is een e-mail met je nieuw wachtwoord naar <b>$a->email</b> gestuurd.
<p>Het nieuwe wachtwoord werd automatisch gegenereerd. Misschien wil je het <a href=$a->link>wachtwoord veranderen</a> in iets wat je gemakkelijker kunt onthouden.';
+$string['enable'] = 'Schakel in';
$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak \"$a\"';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
@@ -434,6 +445,7 @@
$string['htmlformat'] = 'Mooie HTML opmaak';
$string['icqnumber'] = 'ICQ nummer';
$string['idnumber'] = 'Nummer (ID)';
+$string['inactive'] = 'Niet actief';
$string['include'] = 'Voeg toe';
$string['includeallusers'] = 'Voeg alle gebruikers toe';
$string['includecoursefiles'] = 'Voeg de bestanden voor het vak toe';
@@ -495,6 +507,7 @@
$string['makeafolder'] = 'Maak een map';
$string['makeeditable'] = 'Als je \'$a\' bewerkbaar maakt door het proces op de web server (bijv. apache), dan kun je dit bestand rechtstreeks vanuit deze pagina bewerken';
$string['managedatabase'] = 'Beheer de database';
+$string['managefilters'] = 'Filters';
$string['managemodules'] = 'Beheer de modules';
$string['markedthistopic'] = 'Dit onderwerp is geselecteerd als het huidige onderwerp';
$string['markthistopic'] = 'Selecteer dit onderwerp als het huidige onderwerp';
@@ -603,6 +616,7 @@
$string['nopotentialstudents'] = 'Geen mogelijke leerlingen';
$string['nopotentialteachers'] = 'Geen mogelijke docenten';
$string['normal'] = 'Normaal';
+$string['normalfilter'] = 'Gewone filter';
$string['nostudentsfound'] = 'Geen $a gevonden';
$string['nostudentsyet'] = 'Er zijn nog geen leerlingen lid van dit vak';
$string['nosuchemail'] = 'Dit is geen e-mail adres';
@@ -753,6 +767,7 @@
$string['someallowguest'] = 'Gasten hebben toegang tot sommige vakken';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bepaalde informatie ontbrak of was incorrect. Kijk hieronder voor de details.
';
+$string['sortby'] = 'Sorteer volgens';
$string['startdate'] = 'Begindatum van het vak';
$string['startsignup'] = 'Begin nu met het maken van een nieuwe account!';
$string['state'] = 'Staat / Provincie';
@@ -810,6 +825,7 @@
$string['unusedaccounts'] = 'Het lidmaatschap van accounts die meer dan $a dagen niet worden gebruikt wordt automatisch opgezegd.';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Backup unzippen';
+$string['up'] = 'Omhoog';
$string['update'] = 'Wijzig';
$string['updated'] = '$a gewijzigd';
$string['updatemyprofile'] = 'Wijzig het profiel';
@@ -863,6 +879,7 @@
$string['wordforteacherseg'] = 'bijv. leraren, mentoren, coaches, begeleiders, etc.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen schrijven';
$string['writingcoursedata'] = 'Vak data schrijven';
+$string['writingeventsinfo'] = 'Gebeurtenissen info schrijven';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Algemene info schrijven';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Info groepen schrijven';
$string['writingheader'] = 'Header schrijven';

0 comments on commit 036f1b8

Please sign in to comment.