Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Nov 15, 2011
1 parent 326d058 commit 037dd8156dfe00b52067d835f15fed01b29a7196
Showing with 32 additions and 1 deletion.
  1. +29 −0 install/lang/az/install.php
  2. +1 −1 install/lang/bn/langconfig.php
  3. +2 −0 install/lang/et/admin.php
@@ -62,3 +62,32 @@
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Yollar';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
+$string['pathshead'] = 'Yolları təsdiq edin';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Verilənlər kataloquna yazmaq mükün deyil.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = '({$a->parent}) valideyn kataloquna yazmaq mümkün deyil. Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
+$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
+$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
+$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
+$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
+$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
+$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
+$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
+$string['wwwroot'] = 'Veb-ünvan';
@@ -32,4 +32,4 @@
$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'English';
+$string['thislanguage'] = 'বাংলা';
@@ -32,5 +32,7 @@
$string['clianswerno'] = 'ei';
$string['cliansweryes'] = 'jah';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Vale väärtus(value), palun proovige uuesti';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'kirjuta y (tähendab jah) või n (tähendab ei)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'on nõutud, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
$string['environmentrequireversion'] = 'versioon {$a->needed} on nõutud, Sinul on jooksmas versioon {$a->current}';

0 comments on commit 037dd81

Please sign in to comment.