Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

New strings translated, based on the translation by Hans De Zwart

  • Loading branch information...
commit 03fa434bb3084ebe95882d972e925849278dcaae 1 parent 644f621
koenr authored
Showing with 13 additions and 4 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/forum.php
  2. +5 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +5 −2 lang/nl/quiz.php
View
4 lang/nl/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003051200)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 + (2003052300)
$string['addanewdiscussion'] = "Voeg een nieuwe onderwerp voor discussie toe";
@@ -107,6 +107,8 @@
$string['subscribed'] = "Lid";
$string['subscribers'] = "Leden";
$string['subscribersto'] = "Leden van '\$a'";
+$string['subscribestart'] = "Stuur me een kopie per e-mail wanneer iemand post op dit forum";
+$string['subscribestop'] = "Ik wil geen kopie van inzendingen op dit forum per e-mail ontvangen";
$string['subscription'] = "Lid worden";
$string['subscriptions'] = "Inschrijvingen";
$string['unsubscribe'] = "Zeg het lidmaatschap van dit forum op";
View
6 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 + (2003052000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 + (2003052300)
$string['action'] = "Actie";
@@ -39,6 +39,9 @@
$string['assigncreators'] = "Wijs vak-aanmakers aan";
$string['assignteachers'] = "Wijs docenten aan";
$string['authentication'] = "Authenticatie";
+$string['autosubscribe'] = "Automatisch inschrijven op het forum";
+$string['autosubscribeno'] = "Neen: schrijf me niet automatisch in op forums";
+$string['autosubscribeyes'] = "Ja: schrijf me automatisch in op forums wanneer ik er een bericht in post";
$string['availablecourses'] = "Beschikbare vakken";
$string['backup'] = "Reservekopie";
$string['backupdate'] = "Datum reservekopie";
@@ -99,6 +102,7 @@
$string['configzip'] = "Geef de locatie van je ZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server te maken.
";
$string['confirmed'] = "Je registratie is bevestigd";
+$string['confirmednot'] = "Je registratie is nog niet bevestigd !";
$string['continue'] = "Ga door";
$string['cookiesenabled'] = "Cookies moeten aan staan in je browser";
$string['copyrightnotice'] = "Auteursrecht verklaring";
View
7 lang/nl/quiz.php
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003051200)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 + (2003052300)
+$string['addingquestions'] = "Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil 'publiceren'.
+<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
+Je kunt gelijk welke van die vragen selecteren om ze toe te voegen bij je test aan de andere kant van deze pagina.";
$string['addquestions'] = "Voeg vragen toe";
$string['addquestionstoquiz'] = "Voeg vragen aan de huidige test toe";
$string['addselectedtoquiz'] = "Voeg het geselecteerde toe aan de test";
@@ -135,4 +138,4 @@
$string['webct'] = "WebCT opmaak";
$string['yourfinalgradeis'] = "Je eindcijfer voor deze test is \$a";
-?>
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.