Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080808)

  • Loading branch information...
commit 0561809c5d10ce0f5ee3931b4a062a7c62789079 1 parent 863b73a
moodlerobot authored

Showing 1 changed file with 117 additions and 11 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +117 11 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
128 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
@@ -9,6 +9,7 @@
9 9 /// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
10 10 /// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
11 11
  12 +$string['aborting'] = 'Одустајање од инсталације';
12 13 $string['admindirerror'] = 'Специфицирани администраторски директоријум је нетачан';
13 14 $string['admindirname'] = 'Администраторски директоријум';
14 15 $string['admindirsetting'] = 'Понеки веб сервери користе /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима или нечем другом. Нажалост то је у конфликту са стандардном Moodle локацијом за администраторске странице. Можете решити проблем преименовањем администраторског директоријума у Вашој инсталацији, и навођењем тог новог назива овде. На пример: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
@@ -16,8 +17,17 @@
16 17 $string['admindirsettinghead'] = 'Подешавање администраторског директоријума';
17 18 $string['admindirsettingsub'] = 'Понеки веб сервери користе /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима или нечем другом. Нажалост то је у конфликту са стандардном Moodle локацијом за администраторске странице. Можете решити проблем преименовањем администраторског директоријума у Вашој инсталацији, и навођењем тог новог назива овде. На пример: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
18 19 Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
19   -$string['availablelangs'] = 'Доступни језички пакети';
  20 +$string['adminemail'] = 'Адреса е-поште :';
  21 +$string['adminfirstname'] = 'Име :';
  22 +$string['admininfo'] = 'Подаци о администратору';
  23 +$string['adminlastname'] = 'Презиме :';
  24 +$string['adminpassword'] = 'Лозинка :';
  25 +$string['adminusername'] = 'Корисничко име :';
  26 +$string['askcontinue'] = 'Настави (да/не) :';
  27 +$string['availabledbtypes'] = 'Доступне базе података';
  28 +$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика';
20 29 $string['bypassed'] = 'Избегнуто';
  30 +$string['cannotconnecttodb'] = 'Није могуће успоставити везу са базом података';
21 31 $string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирање директоријума језика';
22 32 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирање привременог директоријума.';
23 33 $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузимање компоненти.';
@@ -28,7 +38,8 @@
28 38 $string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распакивање датотеке.';
29 39 $string['caution'] = 'Опрез';
30 40 $string['check'] = 'Провери';
31   -$string['chooselanguage'] = 'Изаберите језик';
  41 +$string['checkingphpsettings'] = 'Провера PHP подешавања';
  42 +$string['chooselanguage'] = 'Изабери језик';
32 43 $string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
33 44 $string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
34 45 $string['closewindow'] = 'Затворите овај прозор';
@@ -36,12 +47,18 @@
36 47 $string['compatibilitysettingshead'] = 'Провера Ваших PHP подешавања...';
37 48 $string['compatibilitysettingssub'] = 'Ваш сервер би требао проћи све ове тестове да би Moodle на њему успешно функционисао';
38 49 $string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији.';
  50 +$string['configfilecreated'] = 'Конфигурациона дадотека је успешно креирана';
  51 +$string['configfiledoesnotexist'] = 'Конфигурациона дадотека не постоји!!!';
39 52 $string['configfilenotwritten'] = 'Инсталациони скрипт није био у могућности да аутоматски креира датотеку config.php која би садржавала Ваша одабрана подешавања, веројатно због тога што нема права на писање (мењање садржаја) у Вашем Moodle директоријуму. Ако то желите, можете ручно копирати код у датотеку config.php у основном директоријуму Ваше Moodle инсталације.';
40 53 $string['configfilewritten'] = 'config.php је успешно креиран';
41 54 $string['configurationcomplete'] = 'Конфигурација је завршена';
42 55 $string['configurationcompletehead'] = 'Конфигурација је завршена';
43 56 $string['configurationcompletesub'] = 'Moodle је покушао да сачува Вашу конфигурацију у датотеци смештеној у коренском директоријуму Moodle инсталације.';
  57 +$string['configurationfileexist'] = 'Конфигурациона датотека већ постоји';
44 58 $string['continue'] = 'Наставак';
  59 +$string['creatingconfigfile'] = 'Креирање конфигурационе датотеке';
  60 +$string['ctyperecommended'] = 'Инсталирање опционе PHP екстензије ctype се строго препоручује да би се унапредило функционисање сајта, поготово ако Ваш сајт подржава не-латиничне језике.';
  61 +$string['ctyperequired'] = 'PHP екстензије ctype је сада обавезна за Moodle, да би се унапредило функционисање сајта и да би се нудила вишејезична компатибилност.';
45 62 $string['curlrecommended'] = 'Инсталирање опционе Curl библиотеке је врло препоручљиво, јер је она неопходна за успешно коришћење функција за умрежавање.';
46 63 $string['customcheck'] = 'Друге провере';
47 64 $string['database'] = 'База података';
@@ -60,6 +77,9 @@
60 77 <b>Корисник:</b> постављено на \"root\" приликом инсталације<br />
61 78 <b>Лозинка:</b> Ваша лозинка за базу података<br />
62 79 <b>Префикс табела:</b> опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
  80 +$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :';
  81 +$string['databasename'] = 'Има базе података :';
  82 +$string['databasepass'] = 'Лозинка за приступ бази података :';
63 83 $string['databasesettings'] = 'Сада је потребно конфигурисати базу података у којој ће се чувати већи део Moodle података. Та база података мора већ бити креирана, као и корисничко име и лозинка за приступ истој.<br/>
64 84 <br /> <br />
65 85 <b>Тип:</b> mysql или postgres7<br />
@@ -68,6 +88,7 @@
68 88 <b>Корисник:</b> корисничко име за приступ бази података<br />
69 89 <b>Лозинка:</b> лозинка за приступ бази података<br />
70 90 <b>Префикс табела:</b>опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
  91 +$string['databasesettingsformoodle'] = 'Подешавања базе података за Moodle';
71 92 $string['databasesettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати базу података у којој ће се чувати већи део Moodle података. Та база података мора већ бити креирана, као и корисничко име и лозинка за приступ истој.';
72 93 $string['databasesettingssub'] = '<b>Тип:</b> mysql или postgres7<br />
73 94 <b>Сервер:</b> нпр. localhost или db.isp.com<br />
@@ -117,6 +138,9 @@
117 138 <b>Корисник:</b> Ваше корисничко име за приступ бази података<br />
118 139 <b>Лозинка:</b> Ваша лозинка за приступ бази података<br />
119 140 <b>Префикси табела:</b> префикс који ће се користити у називима свих табела (обавезно)';
  141 +$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Напомена:</b> Програм ѕа инсталацију ће аутоматски покушати да креира базу података уколико она не постоји.';
  142 +$string['databasetype'] = 'Врста базе података :';
  143 +$string['databaseuser'] = 'Корисничко име за приступ бази података :';
120 144 $string['dataroot'] = 'Директоријум података';
121 145 $string['datarooterror'] = '\'Директоријум података\' који сте навели не може бити пронађен или креиран. Унесите тачну путању или направите тај директоријум ручно.';
122 146 $string['dbconnectionerror'] = 'Немогуће је успоставити везу са базом података коју сте навели. Молимо проверите подешавања базе података.';
@@ -156,13 +180,16 @@
156 180 Морате одредити место на ком ће Moodle чувати постављене датотеке. Корисник web сервера (обично \'нико\' или \'apache\') би морао имати могућност да чита податке из тог директоријума, али и да их у њега уписује, али они не би требали бити доступни директно преко web-a.';
157 181 $string['dirroot'] = 'Moodle директоријум';
158 182 $string['dirrooterror'] = 'Подешавање \'Moodle директоријума\' је чини се нетачно - не може се тамо наћи Moodle инсталацијa. Нижа вредност ће бити поново доведена на почетни положај.';
  183 +$string['disagreelicense'] = 'Надоградња се не може наставти због неслагања са GPL лиценцом!';
159 184 $string['download'] = 'Преузети';
160 185 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке.';
161 186 $string['downloadlanguagebutton'] = 'Преузми \"$a\" језички пакет';
162 187 $string['downloadlanguagehead'] = 'Преузми језички пакет';
163 188 $string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Можете наставити процес инсталације коришћењем подразумеваног језичког пакета, \"$a\".';
  189 +$string['downloadlanguagepack'] = 'Да ли желите да сада преузмете језички пакет (да/не) :';
164 190 $string['downloadlanguagesub'] = 'Сада имате могућност преузимања жељеног језичког пакета и наставка инсталационог процеса на том језику.<br /><br />Ако нисте у могућности да преузмете језички пакет, инсталациони процес ће се наставити на енглеском језику. (Када се инсталација заврши, имаћете могућност да преузмете и инсталирате додатне језичке пакете.)';
165   -$string['doyouagree'] = 'Јесте ли прочитали наведене услове и разумели их у потпуности?';
  191 +$string['downloadsuccess'] = 'Језички пакет је успешно преузет';
  192 +$string['doyouagree'] = 'Да ли се слажете? (да/не)';
166 193 $string['environmenterrortodo'] = 'Морате решити све проблеме окружења (грешке) наведене изнад пре наставка инсталације ове Moodle верзије!';
167 194 $string['environmenthead'] = 'Проверавање Вашег окружења...';
168 195 $string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'уколико овај тест не прође, постоји могућност појављивања потенцијалног проблема.';
@@ -174,6 +201,7 @@
174 201 $string['environmentsub'] = 'Проверава се да ли разне компоненте Вашег система задовољавају системске захтеве';
175 202 $string['environmentxmlerror'] = 'Грешка у читању података окружења ($a->error_code)';
176 203 $string['error'] = 'Грешка';
  204 +$string['errorsinenvironment'] = 'Грешке у окружењу';
177 205 $string['fail'] = 'Није прошло';
178 206 $string['fileuploads'] = 'Постављање датотека';
179 207 $string['fileuploadserror'] = 'Ова опција би требала бити укључена';
@@ -201,16 +229,33 @@
201 229 <blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
202 230 <blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
203 231 </p>';
  232 +$string['globalswarning'] = 'p><strong>Безбедносно упозерење</strong>: да би функционисао исправно, Moodle захтева <br />да направите неке измене у вашим PHP подешавањима.<p/><p><em>Морате</em> да поставите <code>register_globals=off</code>.<p>Ово подешавање је под контролом ваше <code>php.ini</code>, Apache/IIS <br />конфигурације или <code>.htaccess</code> датотеке.</p>';
204 233 $string['help'] = 'Помоћ';
205 234 $string['iconvrecommended'] = 'Инсталирање опционе ICONV библиотеке је врло препоручљиво у циљу унапређивања перформанси сајта, поготово ако Ваш сајт подржава језике који не користе латинично писмо.';
206 235 $string['info'] = 'Информација';
  236 +$string['inputdatadirectory'] = 'Директоријум податка';
  237 +$string['inputwebadress'] = 'Веб адреса :';
  238 +$string['inputwebdirectory'] = 'Директоријум Moodlea';
207 239 $string['installation'] = 'Инсталација';
208   -$string['invalidemail'] = 'Неважећа адреса електронске поште';
209   -$string['invalidmd5'] = 'Невалидна md5 датотека';
210   -$string['invalidurl'] = 'Невалидни урл';
211   -$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост језик \"$a\" није инсталиран. Инсталациони процес ће бити настављен на енглеском језику.';
  240 +$string['installationiscomplete'] = 'Инсталација је завршена';
  241 +$string['invalidargumenthelp'] = 'Грешка: Неисправни аргумент(и)
  242 +Употреба: $php cliupgrade.php OPTIONS
  243 +Искористи опцију --help за додатну помоћ';
  244 +$string['invalidemail'] = 'Неисправна адреса е-поште';
  245 +$string['invalidhost'] = 'Неисправан хост';
  246 +$string['invalidint'] = 'Грешка: вредност није цео број';
  247 +$string['invalidintrange'] = 'Грешка: вредност је изван исправног опсега';
  248 +$string['invalidmd5'] = 'Неисправна md5 датотека';
  249 +$string['invalidpath'] = 'Неисправна путања';
  250 +$string['invalidsetelement'] = 'Грешка: Задата вредност се не налази међу понуђеним опцијама';
  251 +$string['invalidtextvalue'] = 'Неисправна текстална вредност';
  252 +$string['invalidurl'] = 'Неисправна URL адреса';
  253 +$string['invalidvalueforlanguage'] = 'Неисправна вредност за опцију --lang. Куцајте --help за помоћ';
  254 +$string['invalidyesno'] = 'Гешка: вредност није исправан да/не адргумент';
  255 +$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост језик \"$a\" није инсталиран. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
212 256 $string['langdownloadok'] = 'Језик \"$a\" је успешно инсталиран. Инсталациони процес ће бити настављен на овом језику.';
213 257 $string['language'] = 'Језик';
  258 +$string['locationanddirectories'] = 'Локације и директоријуми';
214 259 $string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes време извршавања';
215 260 $string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ова опција би требала бити искључена';
216 261 $string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic Quotes време извршавања би требало искључити да Moodle прописно функционише.</p>
@@ -256,9 +301,13 @@
256 301 $string['pass'] = 'Прошло';
257 302 $string['password'] = 'Лозинка';
258 303 $string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP није био прописно конфигурисан са PGSQL екстензијом тако да може комуницирати са PostgreSQLом. Молимо Вас да проверите своју php.ini датотеку или опет компајлирате PHP.';
259   -$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x има више познатих проблема, молимо унапредите га до верзије 5.1.x или снизите до 4.3.x или 4.4.x';
  304 +$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x има више познатих проблема, молимо унапредите PHP на верзије 5.1.x или инсталирајте верзију 4.3.x односно 4.4.x';
  305 +$string['php52versionerror'] = 'Верзија PHP мора бити најмање 5.2.0.';
  306 +$string['php52versionhelp'] = '<p>Moodle захтева верзију PHP најмање 5.2.0.</p>
  307 +<p>Тренутно Вам ради верзија $a</p>
  308 +<p>Морате унапредити верзију PHP или преселити сајт на сервер домаћин који има новију верзију PHP!</p>';
260 309 $string['phpversion'] = 'PHP верзија';
261   -$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)';
  310 +$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)'; // ORPHANED
262 311 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
263 312 <p>Тренутно имате верзију $a</p>
264 313 <p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
@@ -267,7 +316,8 @@
267 316 $string['previous'] = 'Претходни';
268 317 $string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Током надоградње, RQP типови питања биће уклоњени. Нећете користити овај тип питања, тако да не очекујте проблеме у вези с тим.';
269 318 $string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Током надоградње биће уклоњен RQP тип питања. Како имате нека RQP питања у својој бази, препоручује се да поново инсталирате додатак са http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 пре наставка надоградње да би она могла и даље несметано да се користе.';
270   -$string['releasenoteslink'] = 'За информације о овој Moodle верзији, молимо погледајте online <a target=\"_new\" href=\"$a\">Белешке о издању</a>';
  319 +$string['releasenoteslink'] = 'За више информацији о овој верзији Moodlea, погледајте <em>Release Notes</em> на $a';
  320 +$string['remotedownloaderror'] = 'Преузимање компоненте на Ваш сервер није успело. Проверите подешавања прокси серевера. PHP cURL екстензија се препоручује.<br /><br />Морате да преузмете <a href=\"$a->url\">$a->url</a> датотеку ручно, копирате је у директоријум \"$a->dest\" на свом сереверу тамо је распакујете.';
271 321 $string['remotedownloadnotallowed'] = 'Није дозвољено преузимање компоненти на Ваш сервер (опција allow_url_fopen је онемогућена).<br /><br />Морате ручно преузети датотеку <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, копирати је у \"$a->dest\" на свом серверу и тамо је распаковати.';
272 322 $string['report'] = 'Извештај';
273 323 $string['restricted'] = 'Ограничено';
@@ -278,20 +328,72 @@
278 328 <p>Безбедни мод рада је обично једино дозвољен на параноичним јавним веб серверима, тако да можете просто наћи web сервер код неке друге куће за Ваш Moodle сајт.</p>
279 329
280 330 <p>Можете покушати наставити са инсталацијом ако желите, али очекујте неколико проблема касније.</p>';
  331 +$string['selectlanguage'] = 'Избор језика за инсталацију';
281 332 $string['serverchecks'] = 'Провере сервера';
282   -$string['sessionautostart'] = 'Аутоматски почетак акције';
  333 +$string['sessionautostart'] = 'Аутоматски почетак сесије';
283 334 $string['sessionautostarterror'] = 'Ова опција би требала бити искључена';
284 335 $string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle захтева подршку за сесије и неће фунционисати без ње.</p>
285 336
286 337 <p>Рад са сесијама се може омогућити у php.ini датотеци... потражите session.auto_start параметар.</p>';
  338 +$string['sitefullname'] = 'Пун назив сајта :';
  339 +$string['siteinfo'] = 'Детаљи о сајту';
  340 +$string['sitenewsitems'] = 'Вести :';
  341 +$string['siteshortname'] = 'Кратак назив сајта :';
  342 +$string['sitesummary'] = 'Кратак преглед сајта :';
287 343 $string['skipdbencodingtest'] = 'Прескочити тест кодног распореда базе података';
288 344 $string['status'] = 'Статус';
  345 +$string['tableprefix'] = 'Префикс табеле :';
289 346 $string['thischarset'] = 'UTF-8';
290 347 $string['thisdirection'] = 'ltr';
291 348 $string['thislanguage'] = 'Српски';
292 349 $string['unicoderecommended'] = 'Препоручљиво је смештање ваших података у Уникод (UTF-8) стандард. Нове инсталације биће извршене над базама који као подразумеван карактер-сет имају подешен Уникод. Уколико вршите надоградњу, потребно је покренути UTF-8 процес миграције (погледати Админ страну).';
293 350 $string['unicoderequired'] = 'Потребно је да све ваше податке смештате у Уникод формату (UTF-8).Нове инсталације морају бити примењене у базама података које имају основни карактерни сет намештен на Уникод. Уколико вршите надоградњу, потребно је покренути UTF-8 процес миграције (погледати Админ страну).';
  351 +$string['upgradingactivitymodule'] = 'Надоградња модула Активност';
  352 +$string['upgradingbackupdb'] = 'Надоградња резервне копије базе података';
  353 +$string['upgradingblocksdb'] = 'Надоградња блокова базе податка';
  354 +$string['upgradingblocksplugin'] = 'Надоградња додатка за блокове';
  355 +$string['upgradingcompleted'] = 'Надоградња је завршено...';
  356 +$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'Надоградња додатка за формат курса';
  357 +$string['upgradingenrolplugin'] = 'Надоградња додатка за упис';
  358 +$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'Надоградња додатка за извоз оцена';
  359 +$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'Надоградња додатка за увоз оцена';
  360 +$string['upgradinggradereportplugin'] = 'Надоградња додатка за извештај о оценама';
  361 +$string['upgradinglocaldb'] = 'Надоградља локалне базе података';
  362 +$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'Унапређење додатка Излаз Поруке';
  363 +$string['upgradingqtypeplugin'] = 'Надоградња додатка за питања/типове';
  364 +$string['upgradingrpcfunctions'] = 'Надоградња ROC функција';
  365 +$string['usagehelp'] = 'Synopsis:
  366 +$php cliupgrade.php OPTIONS
  367 +
  368 +OPTIONS
  369 +--lang Исправни инсталирани језик за инсталацију. Подразумеван је енглески English(en)
  370 +--webaddr веб адреса Мoodle сајта
  371 +--dir Локација moodle веб директоријума
  372 +--datadir Локација moodle директоријума за податке (не би требало да буде видљив на Вебу)
  373 +--dbtype Тип базе података. Подразумевана је mysql
  374 +--dbhost Име рачунара сервера базе података. Подразумевно је localhost
  375 +--dbname Име базе података. Подразумевано је moodle
  376 +--dbuser Корисничко име на серверу базе података. Подразумевано је празно
  377 +--dbpass Лозинка корисничког налога на серверу базе података. Подразумевано је празно
  378 +--prefix Префикс имена табелâ за базу података изнад. Подразумевано је mdl
  379 +--verbose 0 Нема излаза, 1 Сумарни излаз(Подразумевано), 2 Детаљни излаз
  380 +--interactivelevel 0 Неинтерактивни, 1 полуинтерактивни(Подразумевано), 2 интерактивно
  381 +--agreelicense Да(Подразумевано) или Не
  382 +--confirmrelease Да(Подразумевано) или Не
  383 +--sitefullname Пуно име сајта. Подразумевано је: Moodle Site (Молимо да промените подразумевано име!!)
  384 +--siteshortname Краће име сајта. Подразумевано је moodle
  385 +--sitesummary Преглед опција за сајт. Подразумевано је празно
  386 +--adminfirstname име администратора. Подразумевано је Admin
  387 +--adminlastname Презиме администратора. Подразумевано је User
  388 +--adminusername Корисничко име администратора. Подразумевано је admin
  389 +--adminpassword Лозинка администратора. Подразумевано је admin
  390 +--adminemail Адреса е-поште администратора. Подразумевано је root@localhost
  391 +--help штампа ову помоћ
  392 +
  393 +Начин коришћења:
  394 +$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Example Moodle Site\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2';
294 395 $string['user'] = 'Корисник';
  396 +$string['versionerror'] = 'Корисник је одбачен због грешке у верзији';
295 397 $string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
296 398 $string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>$a->packname $a->packversion</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
297 399 $string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>$a->installername</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
@@ -299,9 +401,13 @@
299 401 $string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>$a->installername</strong> пакет је <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> лиценцом.';
300 402 $string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
301 403 $string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
  404 +$string['welcometext'] = '---Добродошли у командну линију програма за инсталацију Мoodlea---';
  405 +$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Грешка: Записивање у конфигурациону датотеку није успело';
302 406 $string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања.';
303 407 $string['wrongsourcebase'] = 'Погрешан изворни URL базе.';
304 408 $string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве.';
305 409 $string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
306 410 $string['wwwrooterror'] = 'Наведена \'веб адреса\' се чини невалидном - ова Moodle инсталација изгледа није на њој. Вредност наведена испод је ресетована.';
  411 +$string['xmlrpcrecommended'] = 'Инсталирање опционог xmlrpc проширења је корисно за функционалност Moodle умрежавање.';
  412 +$string['yourchoice'] = 'Ваш избор :';
307 413 ?>

0 comments on commit 0561809

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.