Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 64d8fed commit 056a53e81f7870ea0b89cfbe6b930b8e9d58ff07 AMOS bot committed Aug 5, 2011
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 install/lang/hu/install.php
@@ -69,10 +69,10 @@
verzió {$a}. Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót
működtető gazdagépre! (5.0.x esetén visszatérhet a 4.4.x verzióhoz is)';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja az {$a->packname} {$a->packversion} csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
-$string['welcomep30'] = 'A {$a->installername} tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a Moodle számára kialakítható a működési környezet, azaz:';
+$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja a(z) {$a->packname} {$a->packversion} csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
+$string['welcomep30'] = 'A(z) {$a->installername} tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a Moodle számára kialakítható a működési környezet, azaz:';
$string['welcomep40'] = 'A csomag tartalmazza a Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})-t is.';
$string['welcomep50'] = 'A csomagban lévő alkalmazások használatára a vonatkozó engedélyek érvényesek. A teljes {$a->installername} csomag <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">nyílt forráskódú</a>, közreadása pedig a <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>-licenc alapján történik.';
-$string['welcomep60'] = 'A következő oldalak segítségével számítógépén egyszerűen telepítheti és beállíthatja a Moodle-t. Elfogadhatja az alapbeállításokat, de igényeinek megfelelően módosíthatja is őket.';
+$string['welcomep60'] = 'A következő oldalak segítségével számítógépén egyszerűen telepítheti és állíthatja be a <strong>Moodle</strong>-t. Elfogadhatja az alapbeállításokat, de igényeinek megfelelően módosíthatja is őket.';
$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi "Következő" gombra és folytassa a Moodle telepítését.';
$string['wwwroot'] = 'Webcím';

0 comments on commit 056a53e

Please sign in to comment.