Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
commit 06aabb11a23841af73fab4f6ec1b79ce5d4f005a 1 parent 9fb0804
authored May 06, 2005

Showing 1 changed file with 37 additions and 37 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 74  lang/da/workshop.php
74  lang/da/workshop.php
@@ -11,7 +11,7 @@
11 11
 $string['ago'] = '$a siden';
12 12
 $string['agrade'] = 'Akkumuleret<br />Vurdering';
13 13
 $string['agreetothisassessment'] = 'Acceptere denne vurdering';
14  
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karaktere må maks være: $a';
  14
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karakterer må højst være: $a';
15 15
 $string['allowresubmit'] = 'Tillad flere indsendelser';
16 16
 $string['allsubmissions'] = 'Alle afleveringer';
17 17
 $string['alreadyinphase'] = 'Allerede i fase $a';
@@ -20,17 +20,17 @@
20 20
 $string['analysis'] = 'Analyse';
21 21
 $string['analysisofassessments'] = 'Analyse af vurderinger';
22 22
 $string['assess'] = 'Vurdere';
23  
-$string['assessedon'] = 'Vurdered den $a';
  23
+$string['assessedon'] = 'Vurderet den $a';
24 24
 $string['assessment'] = 'Vurdering';
25 25
 $string['assessmentby'] = 'Vurderet af $a';
26 26
 $string['assessmentdropped'] = 'Vurdering droppet';
27 27
 $string['assessmentend'] = 'Slut på vurdering';
28 28
 $string['assessmentendevent'] = 'Slut på vurdering for $a';
29 29
 $string['assessmentgrade'] = 'Vurderings karakter: $a';
30  
-$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Vurdering er ikke endnu ikke acceperet';
  30
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Vurdering er ikke endnu ikke accepteret';
31 31
 $string['assessmentnotyetgraded'] = 'Vurdering endnu ikke bedømt';
32 32
 $string['assessmentof'] = 'Vurdering af $a';
33  
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Dette er en vurdering af en revideret aflevering. <br />Denne formular er udfyldt med den forrige karakter og kommentare. <br />Du kan så ændre vurderingen og karakteren så det passer med den nye aflevering.';
  33
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Dette er en vurdering af en revideret aflevering. <br />Denne formular er udfyldt med den forrige karakter og kommentarer. <br />Du kan så ændre vurderingen og karakteren så det passer med den nye aflevering.';
34 34
 $string['assessmentofthissubmission'] = 'Vurdering af dette indlæg ';
35 35
 $string['assessments'] = 'Vurderinger';
36 36
 $string['assessmentsareok'] = 'Vurdering er OK';
@@ -55,7 +55,7 @@
55 55
 $string['beforedeadline'] = 'Før Deadline: $a';
56 56
 $string['by'] = 'afleveret af';
57 57
 $string['calculationoffinalgrades'] = 'Beregning af endelig karakter';
58  
-$string['clearlateflag'] = 'Nulstil \"forsent\" flag';
  58
+$string['clearlateflag'] = 'Nulstil \"forsent\" markering';
59 59
 $string['closeassignment'] = 'Luk projektet';
60 60
 $string['comment'] = 'Kommentar';
61 61
 $string['commentbank'] = 'Kommentar bank';
@@ -74,10 +74,10 @@
74 74
 $string['deleting'] = 'Sletter';
75 75
 $string['description'] = 'Beskrivelse';
76 76
 $string['detailsofassessment'] = 'Vurderings detaljer';
77  
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Uening med denne vurdering';
78  
-$string['displayofcurrentgrades'] = 'Visning af nuværende karaktere';
  77
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Uenig med denne vurdering';
  78
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Visning af nuværende karakterer';
79 79
 $string['displayoffinalgrades'] = 'Vis endelig karakter';
80  
-$string['displayofgrades'] = 'Visning af karaktere';
  80
+$string['displayofgrades'] = 'Visning af karaktererne';
81 81
 $string['dontshowgrades'] = 'Vis ikke karakter';
82 82
 $string['edit'] = 'Ret';
83 83
 $string['editacomment'] = 'Ret en kommentar';
@@ -89,7 +89,7 @@
89 89
 $string['errorbanded'] = 'Fejlbehæftet';
90 90
 $string['errortable'] = 'Fejl tabel';
91 91
 $string['examplesubmissions'] = 'Eksempel afleveringer';
92  
-$string['excellent'] = 'Udemærket';
  92
+$string['excellent'] = 'Udmærket';
93 93
 $string['excludingdroppedassessments'] = 'ekskluder droppede vurderinger';
94 94
 $string['expectederror'] = 'Forventet fejlværdi hvis man gætter: $a';
95 95
 $string['fair'] = 'OK';
@@ -108,10 +108,10 @@
108 108
 $string['gradeforsubmission'] = 'Karakter for indlæg';
109 109
 $string['gradegiventoassessment'] = 'Karakter givet for vurdering';
110 110
 $string['gradeofsubmission'] = 'Karakter for indlæg: $a';
111  
-$string['grades'] = 'Karaktere';
112  
-$string['gradesforassessmentsare'] = 'Karaktere for vurderinger er ud af $a';
113  
-$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Karaktere for $a\'s vurdering';
114  
-$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Karakter for aflevering er ud af $a';
  111
+$string['grades'] = 'Karakterer';
  112
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Karakterer for vurderinger er ud af $a';
  113
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Karakterer for $a\'s vurdering';
  114
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Karakterer for aflevering er ud af $a';
115 115
 $string['gradetable'] = 'Karakter tabel';
116 116
 $string['gradingallassessments'] = 'Bedøm alle vurderinger';
117 117
 $string['gradinggrade'] = 'Bedøm karakter';
@@ -121,7 +121,7 @@
121 121
 $string['includeteachersgrade'] = 'Inkluder lærerens karakter';
122 122
 $string['incorrect'] = 'Forkert';
123 123
 $string['info'] = 'Info';
124  
-$string['invaliddates'] = 'Datoerne du har skevet er ikke mulige<br />Brug browserens tilbageknap for at gå tilbage og ret datoerne.';
  124
+$string['invaliddates'] = 'Datoerne du har skrevet er ikke mulige<br />Brug browserens tilbageknap for at gå tilbage og ret datoerne.';
125 125
 $string['iteration'] = 'Gennemløb $a afsluttet';
126 126
 $string['lastname'] = 'Fornavn';
127 127
 $string['lax'] = 'Lax';
@@ -132,14 +132,14 @@
132 132
 $string['loadingforteacherassessments'] = 'Henter $a vurderinger';
133 133
 $string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vurderet af';
134 134
 $string['mail10'] = 'Du kan vurdere det i din projektopgave.';
135  
-$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakte kan ses i projektets opgaveoversigt';
  135
+$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakterer kan ses i projektets opgaveoversigt';
136 136
 $string['mail3'] = 'Du kan se det i projektets opgaveoversigt';
137 137
 $string['mail4'] = 'En kommentar er blevet tilføjet til opgaveoversigt af \'$a\'';
138 138
 $string['mail5'] = 'Den nye kommentar kan ses i projektets opgaveoversigt \'$a\'';
139 139
 $string['mail6'] = 'Din vurdering af opgaven \'$a\' er blevet gennemset.';
140  
-$string['mail7'] = 'Kommentarene fra $a kan ses i projektets opgaveoversigt';
  140
+$string['mail7'] = 'Kommentarerne fra $a kan ses i projektets opgaveoversigt';
141 141
 $string['mail8'] = 'Opgaven $a er blevet revideret.';
142  
-$string['mail9'] = 'Kik venlist på projektopgaven $a';
  142
+$string['mail9'] = 'Kik venligst på projektopgaven $a';
143 143
 $string['managingassignment'] = 'Administrer  opgaveoversigten';
144 144
 $string['maximum'] = 'Maksimum';
145 145
 $string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
@@ -161,12 +161,12 @@
161 161
 $string['notallowed'] = 'Du må ikke være på denne side på dette tidspunkt';
162 162
 $string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
163 163
 $string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Der er ikke nok eksempler endnu.';
164  
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at bedømmelsen består af flere vurderinger af delopgaver fra underviseren og evt andre elever.<br /> 
165  
-Det er for at gøre bedømmelsen nemmere og mere retfærdig. Som lærer skal du beskrive og tilføje disse delopgaver<br />før at projektets opgaveoversigt bliver tilgængelig for eleverne. Det gøres ved at klikke på opgaveoversigten i kurset, hvis der ikke er nogle opgaver vil du blive anmodet om at tilføje dem. Du kan ændre opgaverne ved hjælp af \'Ret opgaver\' siden.<br /> Selve delopgaverne kan ændres fra \'Administrer vuderinger\' siden';
  164
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at bedømmelsen består af flere vurderinger af delopgaver fra underviseren og evt. andre elever.<br /> 
  165
+Det er for at gøre bedømmelsen nemmere og mere retfærdig. Som lærer skal du beskrive og tilføje disse delopgaver<br />før at projektets opgaveoversigt bliver tilgængelig for eleverne. Det gøres ved at klikke på opgaveoversigten i kurset, hvis der ikke er nogle opgaver vil du blive anmodet om at tilføje dem. Du kan ændre opgaverne ved hjælp af \'Ret opgaver\' siden.<br /> Selve delopgaverne kan ændres fra \'Administrer vurderinger\' siden';
166 166
 $string['noteonstudentassessments'] = '{Karakter fra elev / Vurdér karakter for aflevering}';
167 167
 $string['notgraded'] = 'Ikke bedømt';
168  
-$string['notitle'] = 'Ingen title';
169  
-$string['notitlegiven'] = 'Der er ikke angivet nogen title';
  168
+$string['notitle'] = 'Ingen titel';
  169
+$string['notitlegiven'] = 'Der er ikke angivet nogen titel';
170 170
 $string['nowork'] = 'Afleveringsperioden er afsluttet<br />Du har ikke afleveret noget.';
171 171
 $string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentarer, Vurderings elementer, karakterskala eller Kriterier';
172 172
 $string['numberofassessments'] = 'Antal vurderinger';
@@ -181,7 +181,7 @@
181 181
 $string['numberofsubmissions'] = 'Antal afleveringer: $a';
182 182
 $string['ograde'] = 'Total<br />Karakter';
183 183
 $string['on'] = 'på $a';
184  
-$string['openassignment'] = 'Open vurdering';
  184
+$string['openassignment'] = 'Åben vurdering';
185 185
 $string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
186 186
 $string['optionforpeergrade'] = 'Mulighed for kammerat karakter';
187 187
 $string['optionsusedinanalysis'] = 'Muligheder brugt i analysen';
@@ -192,14 +192,14 @@
192 192
 $string['ownwork'] = 'Ejet arbejde';
193 193
 $string['passmnts'] = 'Sidemands<br />vurdering';
194 194
 $string['passwordprotectedworkshop'] = 'Password beskyttet Workshop';
195  
-$string['percentageofassessments'] = 'Procent af vurderinger dropped';
  195
+$string['percentageofassessments'] = 'Procent af vurderinger droppet';
196 196
 $string['phase'] = 'Fase';
197 197
 $string['phase0'] = 'Inaktivt';
198 198
 $string['phase0short'] = 'Inaktivt';
199 199
 $string['phase1'] = 'Opsæt delopgaver';
200 200
 $string['phase1short'] = 'Opsætning';
201 201
 $string['phase2'] = 'Tillad $a aflevering og vurdering';
202  
-$string['phase2short'] = 'Alfeveringer';
  202
+$string['phase2short'] = 'Afleveringer';
203 203
 $string['phase3'] = 'Beregning af samlet karakter';
204 204
 $string['phase3short'] = 'Begge';
205 205
 $string['phase4'] = 'Vis samlet karakter';
@@ -212,9 +212,9 @@
212 212
 $string['poor'] = 'Ringe';
213 213
 $string['present'] = 'Tilstede';
214 214
 $string['reasonforadjustment'] = 'Årsag til justering';
215  
-$string['reassess'] = 'Revuder';
  215
+$string['reassess'] = 'Revurdér';
216 216
 $string['regradestudentassessments'] = 'Revurdér elev afleveringer';
217  
-$string['releaseteachergrades'] = 'Offentliggør lærers karaktere';
  217
+$string['releaseteachergrades'] = 'Offentliggør lærers karakter';
218 218
 $string['removeallattachments'] = 'Fjern alle vedhæftninger';
219 219
 $string['repeatanalysis'] = 'Gentag analyse';
220 220
 $string['reply'] = 'Svar';
@@ -227,22 +227,22 @@
227 227
 $string['savemycomment'] = 'Gem min kommentar';
228 228
 $string['savemygrading'] = 'Gem min karaktergivning';
229 229
 $string['savemysubmission'] = 'Gem min aflevering';
230  
-$string['saveoverallocation'] = 'Gem overtildelingsnivau';
  230
+$string['saveoverallocation'] = 'Gem overtildelings-niveau';
231 231
 $string['scale10'] = 'Score ud af 10';
232 232
 $string['scale100'] = 'Score ud af 100';
233 233
 $string['scale20'] = 'Score ud af 20';
234 234
 $string['scalecorrect'] = '2 point rigtig/forkert skala';
235 235
 $string['scaleexcellent4'] = '4 point Godt/Ringe skala';
236  
-$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udemærket/Uacceptablet skala';
237  
-$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udemærket/Uacceptablet skala';
  236
+$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udmærket/Uacceptabelt skala';
  237
+$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udmærket/Uacceptabelt skala';
238 238
 $string['scalegood3'] = '3 point God/Ringe skala';
239 239
 $string['scalepresent'] = '2 point afleveret/mangler skala';
240 240
 $string['scaleyes'] = '2 point Ja/Nej skala';
241 241
 $string['select'] = 'Vælg';
242  
-$string['selfassessment'] = 'Selv-vudering';
  242
+$string['selfassessment'] = 'Selvvurdering';
243 243
 $string['sgrade'] = 'Sbmsn<br />Karakter';
244 244
 $string['showdescription'] = 'Vis workshop beskrivelse';
245  
-$string['showgrades'] = 'Vis karaktere';
  245
+$string['showgrades'] = 'Vis karakterer';
246 246
 $string['showsubmission'] = 'Vis aflevering: $a';
247 247
 $string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vurderings side';
248 248
 $string['standarddeviation'] = 'Standart afvigelse af element: $a';
@@ -250,7 +250,7 @@
250 250
 $string['standarddeviationofelement'] = 'Standartafvigelse af element: $a';
251 251
 $string['strict'] = 'Stram';
252 252
 $string['studentassessments'] = '$a Vurderinger';
253  
-$string['studentgrades'] = '$a karaktere';
  253
+$string['studentgrades'] = '$a karakterer';
254 254
 $string['studentsubmissions'] = '$a Afleveringer';
255 255
 $string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a elev afleveringer til vurdering';
256 256
 $string['submission'] = 'Aflevering';
@@ -271,7 +271,7 @@
271 271
 $string['suggestedgrade'] = 'Foreslået karakter';
272 272
 $string['tassmnt'] = 'Lærer<br />vurdering';
273 273
 $string['teacherassessments'] = '$a vurderinger';
274  
-$string['teachergradeforassessment'] = '$a karaktere for vurdering';
  274
+$string['teachergradeforassessment'] = '$a karakterer for vurdering';
275 275
 $string['teacherscomment'] = 'Lærerens  kommentar';
276 276
 $string['teachersgrade'] = 'Lærerens karakter';
277 277
 $string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a Lærerens afleveringer til vurdering';
@@ -284,8 +284,8 @@
284 284
 $string['typeofscale'] = 'Skala-type';
285 285
 $string['unassessed'] = '$a ikke vurderet';
286 286
 $string['ungradedassessments'] = '$a ikke bedømte vurderinger';
287  
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Ikke bedømte vurderinger af elev afleveringer';
288  
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a kke bedømte vurderinger af lærerens afleveringer';
  287
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a ikke bedømte vurderinger af elev afleveringer';
  288
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a ikke bedømte vurderinger af lærerens afleveringer';
289 289
 $string['uploadsuccess'] = 'Upload OK';
290 290
 $string['usepassword'] = 'Benyt password';
291 291
 $string['verylax'] = 'Ringe';
@@ -308,8 +308,8 @@
308 308
 $string['weightsusedforsubmissions'] = 'Vægtning til brug for afleveringer';
309 309
 $string['workshopagreedassessments'] = 'Aftalt projekt vurderinger';
310 310
 $string['workshopassessments'] = 'Projekt vurderinger';
311  
-$string['workshopcomments'] = 'Projekt kommentare';
312  
-$string['workshopfeedback'] = 'Projekt tilbagemeliding';
  311
+$string['workshopcomments'] = 'Projekt kommentarer';
  312
+$string['workshopfeedback'] = 'Projekt tilbagemelding';
313 313
 $string['workshopsubmissions'] = 'Projekt afleveringer';
314 314
 $string['wrongpassword'] = 'Forkert password for denne workshop';
315 315
 $string['yourassessments'] = 'Dine vurderinger';

0 notes on commit 06aabb1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.