Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
1 parent 9fb0804 commit 06aabb11a23841af73fab4f6ec1b79ce5d4f005a gniske committed May 6, 2005
Showing with 37 additions and 37 deletions.
  1. +37 −37 lang/da/workshop.php
View
@@ -11,7 +11,7 @@
$string['ago'] = '$a siden';
$string['agrade'] = 'Akkumuleret<br />Vurdering';
$string['agreetothisassessment'] = 'Acceptere denne vurdering';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karakteremaks være: $a';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle karaktererhøjst være: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Tillad flere indsendelser';
$string['allsubmissions'] = 'Alle afleveringer';
$string['alreadyinphase'] = 'Allerede i fase $a';
@@ -20,17 +20,17 @@
$string['analysis'] = 'Analyse';
$string['analysisofassessments'] = 'Analyse af vurderinger';
$string['assess'] = 'Vurdere';
-$string['assessedon'] = 'Vurdered den $a';
+$string['assessedon'] = 'Vurderet den $a';
$string['assessment'] = 'Vurdering';
$string['assessmentby'] = 'Vurderet af $a';
$string['assessmentdropped'] = 'Vurdering droppet';
$string['assessmentend'] = 'Slut på vurdering';
$string['assessmentendevent'] = 'Slut på vurdering for $a';
$string['assessmentgrade'] = 'Vurderings karakter: $a';
-$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Vurdering er ikke endnu ikke acceperet';
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Vurdering er ikke endnu ikke accepteret';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Vurdering endnu ikke bedømt';
$string['assessmentof'] = 'Vurdering af $a';
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Dette er en vurdering af en revideret aflevering. <br />Denne formular er udfyldt med den forrige karakter og kommentare. <br />Du kan så ændre vurderingen og karakteren så det passer med den nye aflevering.';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Dette er en vurdering af en revideret aflevering. <br />Denne formular er udfyldt med den forrige karakter og kommentarer. <br />Du kan så ændre vurderingen og karakteren så det passer med den nye aflevering.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vurdering af dette indlæg ';
$string['assessments'] = 'Vurderinger';
$string['assessmentsareok'] = 'Vurdering er OK';
@@ -55,7 +55,7 @@
$string['beforedeadline'] = 'Før Deadline: $a';
$string['by'] = 'afleveret af';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Beregning af endelig karakter';
-$string['clearlateflag'] = 'Nulstil \"forsent\" flag';
+$string['clearlateflag'] = 'Nulstil \"forsent\" markering';
$string['closeassignment'] = 'Luk projektet';
$string['comment'] = 'Kommentar';
$string['commentbank'] = 'Kommentar bank';
@@ -74,10 +74,10 @@
$string['deleting'] = 'Sletter';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['detailsofassessment'] = 'Vurderings detaljer';
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Uening med denne vurdering';
-$string['displayofcurrentgrades'] = 'Visning af nuværende karaktere';
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Uenig med denne vurdering';
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Visning af nuværende karakterer';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Vis endelig karakter';
-$string['displayofgrades'] = 'Visning af karaktere';
+$string['displayofgrades'] = 'Visning af karaktererne';
$string['dontshowgrades'] = 'Vis ikke karakter';
$string['edit'] = 'Ret';
$string['editacomment'] = 'Ret en kommentar';
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['errorbanded'] = 'Fejlbehæftet';
$string['errortable'] = 'Fejl tabel';
$string['examplesubmissions'] = 'Eksempel afleveringer';
-$string['excellent'] = 'Udemærket';
+$string['excellent'] = 'Udmærket';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'ekskluder droppede vurderinger';
$string['expectederror'] = 'Forventet fejlværdi hvis man gætter: $a';
$string['fair'] = 'OK';
@@ -108,10 +108,10 @@
$string['gradeforsubmission'] = 'Karakter for indlæg';
$string['gradegiventoassessment'] = 'Karakter givet for vurdering';
$string['gradeofsubmission'] = 'Karakter for indlæg: $a';
-$string['grades'] = 'Karaktere';
-$string['gradesforassessmentsare'] = 'Karaktere for vurderinger er ud af $a';
-$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Karaktere for $a\'s vurdering';
-$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Karakter for aflevering er ud af $a';
+$string['grades'] = 'Karakterer';
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Karakterer for vurderinger er ud af $a';
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Karakterer for $a\'s vurdering';
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Karakterer for aflevering er ud af $a';
$string['gradetable'] = 'Karakter tabel';
$string['gradingallassessments'] = 'Bedøm alle vurderinger';
$string['gradinggrade'] = 'Bedøm karakter';
@@ -121,7 +121,7 @@
$string['includeteachersgrade'] = 'Inkluder lærerens karakter';
$string['incorrect'] = 'Forkert';
$string['info'] = 'Info';
-$string['invaliddates'] = 'Datoerne du har skevet er ikke mulige<br />Brug browserens tilbageknap for at gå tilbage og ret datoerne.';
+$string['invaliddates'] = 'Datoerne du har skrevet er ikke mulige<br />Brug browserens tilbageknap for at gå tilbage og ret datoerne.';
$string['iteration'] = 'Gennemløb $a afsluttet';
$string['lastname'] = 'Fornavn';
$string['lax'] = 'Lax';
@@ -132,14 +132,14 @@
$string['loadingforteacherassessments'] = 'Henter $a vurderinger';
$string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vurderet af';
$string['mail10'] = 'Du kan vurdere det i din projektopgave.';
-$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakte kan ses i projektets opgaveoversigt';
+$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakterer kan ses i projektets opgaveoversigt';
$string['mail3'] = 'Du kan se det i projektets opgaveoversigt';
$string['mail4'] = 'En kommentar er blevet tilføjet til opgaveoversigt af \'$a\'';
$string['mail5'] = 'Den nye kommentar kan ses i projektets opgaveoversigt \'$a\'';
$string['mail6'] = 'Din vurdering af opgaven \'$a\' er blevet gennemset.';
-$string['mail7'] = 'Kommentarene fra $a kan ses i projektets opgaveoversigt';
+$string['mail7'] = 'Kommentarerne fra $a kan ses i projektets opgaveoversigt';
$string['mail8'] = 'Opgaven $a er blevet revideret.';
-$string['mail9'] = 'Kik venlist på projektopgaven $a';
+$string['mail9'] = 'Kik venligst på projektopgaven $a';
$string['managingassignment'] = 'Administrer opgaveoversigten';
$string['maximum'] = 'Maksimum';
$string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
@@ -161,12 +161,12 @@
$string['notallowed'] = 'Du må ikke være på denne side på dette tidspunkt';
$string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Der er ikke nok eksempler endnu.';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at bedømmelsen består af flere vurderinger af delopgaver fra underviseren og evt andre elever.<br />
-Det er for at gøre bedømmelsen nemmere og mere retfærdig. Som lærer skal du beskrive og tilføje disse delopgaver<br />før at projektets opgaveoversigt bliver tilgængelig for eleverne. Det gøres ved at klikke på opgaveoversigten i kurset, hvis der ikke er nogle opgaver vil du blive anmodet om at tilføje dem. Du kan ændre opgaverne ved hjælp af \'Ret opgaver\' siden.<br /> Selve delopgaverne kan ændres fra \'Administrer vuderinger\' siden';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at bedømmelsen består af flere vurderinger af delopgaver fra underviseren og evt. andre elever.<br />
+Det er for at gøre bedømmelsen nemmere og mere retfærdig. Som lærer skal du beskrive og tilføje disse delopgaver<br />før at projektets opgaveoversigt bliver tilgængelig for eleverne. Det gøres ved at klikke på opgaveoversigten i kurset, hvis der ikke er nogle opgaver vil du blive anmodet om at tilføje dem. Du kan ændre opgaverne ved hjælp af \'Ret opgaver\' siden.<br /> Selve delopgaverne kan ændres fra \'Administrer vurderinger\' siden';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Karakter fra elev / Vurdér karakter for aflevering}';
$string['notgraded'] = 'Ikke bedømt';
-$string['notitle'] = 'Ingen title';
-$string['notitlegiven'] = 'Der er ikke angivet nogen title';
+$string['notitle'] = 'Ingen titel';
+$string['notitlegiven'] = 'Der er ikke angivet nogen titel';
$string['nowork'] = 'Afleveringsperioden er afsluttet<br />Du har ikke afleveret noget.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentarer, Vurderings elementer, karakterskala eller Kriterier';
$string['numberofassessments'] = 'Antal vurderinger';
@@ -181,7 +181,7 @@
$string['numberofsubmissions'] = 'Antal afleveringer: $a';
$string['ograde'] = 'Total<br />Karakter';
$string['on'] = 'på $a';
-$string['openassignment'] = 'Open vurdering';
+$string['openassignment'] = 'Åben vurdering';
$string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
$string['optionforpeergrade'] = 'Mulighed for kammerat karakter';
$string['optionsusedinanalysis'] = 'Muligheder brugt i analysen';
@@ -192,14 +192,14 @@
$string['ownwork'] = 'Ejet arbejde';
$string['passmnts'] = 'Sidemands<br />vurdering';
$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Password beskyttet Workshop';
-$string['percentageofassessments'] = 'Procent af vurderinger dropped';
+$string['percentageofassessments'] = 'Procent af vurderinger droppet';
$string['phase'] = 'Fase';
$string['phase0'] = 'Inaktivt';
$string['phase0short'] = 'Inaktivt';
$string['phase1'] = 'Opsæt delopgaver';
$string['phase1short'] = 'Opsætning';
$string['phase2'] = 'Tillad $a aflevering og vurdering';
-$string['phase2short'] = 'Alfeveringer';
+$string['phase2short'] = 'Afleveringer';
$string['phase3'] = 'Beregning af samlet karakter';
$string['phase3short'] = 'Begge';
$string['phase4'] = 'Vis samlet karakter';
@@ -212,9 +212,9 @@
$string['poor'] = 'Ringe';
$string['present'] = 'Tilstede';
$string['reasonforadjustment'] = 'Årsag til justering';
-$string['reassess'] = 'Revuder';
+$string['reassess'] = 'Revurdér';
$string['regradestudentassessments'] = 'Revurdér elev afleveringer';
-$string['releaseteachergrades'] = 'Offentliggør lærers karaktere';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Offentliggør lærers karakter';
$string['removeallattachments'] = 'Fjern alle vedhæftninger';
$string['repeatanalysis'] = 'Gentag analyse';
$string['reply'] = 'Svar';
@@ -227,30 +227,30 @@
$string['savemycomment'] = 'Gem min kommentar';
$string['savemygrading'] = 'Gem min karaktergivning';
$string['savemysubmission'] = 'Gem min aflevering';
-$string['saveoverallocation'] = 'Gem overtildelingsnivau';
+$string['saveoverallocation'] = 'Gem overtildelings-niveau';
$string['scale10'] = 'Score ud af 10';
$string['scale100'] = 'Score ud af 100';
$string['scale20'] = 'Score ud af 20';
$string['scalecorrect'] = '2 point rigtig/forkert skala';
$string['scaleexcellent4'] = '4 point Godt/Ringe skala';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udemærket/Uacceptablet skala';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udemærket/Uacceptablet skala';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udmærket/Uacceptabelt skala';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udmærket/Uacceptabelt skala';
$string['scalegood3'] = '3 point God/Ringe skala';
$string['scalepresent'] = '2 point afleveret/mangler skala';
$string['scaleyes'] = '2 point Ja/Nej skala';
$string['select'] = 'Vælg';
-$string['selfassessment'] = 'Selv-vudering';
+$string['selfassessment'] = 'Selvvurdering';
$string['sgrade'] = 'Sbmsn<br />Karakter';
$string['showdescription'] = 'Vis workshop beskrivelse';
-$string['showgrades'] = 'Vis karaktere';
+$string['showgrades'] = 'Vis karakterer';
$string['showsubmission'] = 'Vis aflevering: $a';
$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vurderings side';
$string['standarddeviation'] = 'Standart afvigelse af element: $a';
$string['standarddeviationnote'] = 'Elementer med standard afvigelser på nul eller meget små værdier kan forstyrre analysen. <br /> Dette element er blevet udelukket fra analysen.';
$string['standarddeviationofelement'] = 'Standartafvigelse af element: $a';
$string['strict'] = 'Stram';
$string['studentassessments'] = '$a Vurderinger';
-$string['studentgrades'] = '$a karaktere';
+$string['studentgrades'] = '$a karakterer';
$string['studentsubmissions'] = '$a Afleveringer';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a elev afleveringer til vurdering';
$string['submission'] = 'Aflevering';
@@ -271,7 +271,7 @@
$string['suggestedgrade'] = 'Foreslået karakter';
$string['tassmnt'] = 'Lærer<br />vurdering';
$string['teacherassessments'] = '$a vurderinger';
-$string['teachergradeforassessment'] = '$a karaktere for vurdering';
+$string['teachergradeforassessment'] = '$a karakterer for vurdering';
$string['teacherscomment'] = 'Lærerens kommentar';
$string['teachersgrade'] = 'Lærerens karakter';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a Lærerens afleveringer til vurdering';
@@ -284,8 +284,8 @@
$string['typeofscale'] = 'Skala-type';
$string['unassessed'] = '$a ikke vurderet';
$string['ungradedassessments'] = '$a ikke bedømte vurderinger';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Ikke bedømte vurderinger af elev afleveringer';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a kke bedømte vurderinger af lærerens afleveringer';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a ikke bedømte vurderinger af elev afleveringer';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a ikke bedømte vurderinger af lærerens afleveringer';
$string['uploadsuccess'] = 'Upload OK';
$string['usepassword'] = 'Benyt password';
$string['verylax'] = 'Ringe';
@@ -308,8 +308,8 @@
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Vægtning til brug for afleveringer';
$string['workshopagreedassessments'] = 'Aftalt projekt vurderinger';
$string['workshopassessments'] = 'Projekt vurderinger';
-$string['workshopcomments'] = 'Projekt kommentare';
-$string['workshopfeedback'] = 'Projekt tilbagemeliding';
+$string['workshopcomments'] = 'Projekt kommentarer';
+$string['workshopfeedback'] = 'Projekt tilbagemelding';
$string['workshopsubmissions'] = 'Projekt afleveringer';
$string['wrongpassword'] = 'Forkert password for denne workshop';
$string['yourassessments'] = 'Dine vurderinger';

0 comments on commit 06aabb1

Please sign in to comment.