Permalink
Browse files

Some update

  • Loading branch information...
1 parent 6824d28 commit 06b6ac3c5ac108a8a45254d65db46aa3a66d8566 paca70 committed Oct 5, 2005
Showing with 55 additions and 6 deletions.
  1. +14 −0 lang/fi/admin.php
  2. +40 −6 lang/fi/moodle.php
  3. +1 −0 lang/fi/wiki.php
View
@@ -4,6 +4,10 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Ylläpitäjät näkevät kaikki tapahtumat';
$string['adminseesownevents'] = 'Ylläpitäjät ovat tavallisia käyttäjiä';
+$string['backgroundcolour'] = 'Läpikuultava väri';
+$string['badwordsconfig'] = 'Kirjoita kiellettyjen sanojen lista pilkuin erotettuna.';
+$string['badwordsdefault'] = 'Jos oma kiellettyjen sanojen lista on tyhjä, käytetään kielipaketissa olevaa oletussanalistaa.';
+$string['badwordslist'] = 'Oma kiellettyjen sanojen lista';
$string['blockinstances'] = 'Ilmentymät';
$string['blockmultiple'] = 'Monenkertainen';
$string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
@@ -24,10 +28,13 @@
$string['configcountry'] = 'Jos asetat oletusmaan tähän, niin tämä asetus tulee voimaan kaikille luoduille uusille käyttäjätileille. Jos haluat käyttäjien valitsevan itse maan, jätä vain tämä kohta tyhjäksi.';
$string['configdbsessions'] = 'Jos tämä asetus on päällä, niin auki olevista istunnoista tallennetaan tietoja tietokantaan. Tästä on hyötyä erityisesti laajoilla, runsaasti käytetyillä tai palvelinklustereille asennetuilla sivustoilla. Useimmilla sivustoilla tämä asetus pitäisi jättää pois päältä, jolloin tallennetukseen palvelimen kovalevyä. Huomio, että tämän asetuksen muuttaminen kirjaa ulos kaikki sen hetkiset käyttäjät (mukaan lukien sinut).';
$string['configdebug'] = 'Jos tämä asetus on päällä, niin PHPn virheiden ilmoittaminen asetetaan tasolle, jolla enemmän virheitä näytetään. Tämä asetus on käytännöllinen vain kehittäjille.';
+$string['configdefaultallowedmodules'] = 'Mitkä moduulit haluat sallia oletuksena niille kursseille, jotka kuuluvat tähän kategoriaan, <b>kun nuo kurssit luodaan</b>?';
+$string['configdefaultrequestedcategory'] = 'Toivottujen kurssien oletuskategoria, johon ne sijoitetaan jos kurssi hyväksytään.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät sähköpostivahvistusta, tässä määritellään ajanjakso, jonka aikana vastaukset käyttäjiltä hyväksytään. Tämän ajanjakson jälkeen vanhat vahvistamattomat käyttäjätilit poistetaan.';
$string['configdenyemailaddresses'] = 'Jos haluat estää sähköpostit tietyiltä verkkotunnuksilta, kirjoita ne tähän. Kaikista muista verkkotunnuksista tulevat sähköpostit hyväksytään. Esim. <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät, jotka valitsevat sähköpostin vastaanottamisen lyhennelmämuodossa saavat lyhennelmän päivittäin. Tämä asetus säätää mihin aikaan päivästä sähköposti lähetetään (ensimmäinen cron, joka ajetaan tämän tunnin jälkeen lähettää sähköpostit).';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää valituille käyttäjille tietoja tapahtuneista epäonnistuneista sisäänkirjautumisyrityksistä.';
+$string['configenablecourserequests'] = 'Tässä voit antaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden toivoa uuden kurssin luomista.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä asetus antaa mahdollisuuden RSS-syötteisiin kaikkialla sivustolla. Jotta asetus tulisi voimaan on yksittäisissä moduuleissa myös aktivoitava RSS-syötteet - tämä tapahtuu Moduulit-asetuksista Ylläpidon asetusten alla.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole mahdollista, koska RSS-syötteet on otettu pois käytöstä koko sivustolla. Ottaaksesi ne käyttöön, mene Asetukset-kohtaan Ylläpidon asetusten alla.';
$string['configerrorlevel'] = 'Valitse kuinka paljon PHP-varoituksia haluat näytettävän. Normaali on yleensä paras vaihtoehto.';
@@ -64,13 +71,20 @@
$string['configpathtoclam'] = 'Polku clam AV-ohjelmaan. Todennäköisesti /usr/bin/clamscan tai /usr/bin/clamdscan. Tämä polku täytyy olla asetettu, että voit käyttää clam AV-virustutkaa.';
$string['configproxyhost'] = 'Jos tämän <b>palvelimen</b> tarvitsee käyttää välityspalvelinta (esim. palomuuria) Internet-yhteyksiin, määritä välityspalvelimen palvelinnimi ja portti tähän. Muuten jätä tyhjäksi.';
$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat clam AV:n siirtävän viruksen saastuttamat tiedostot karanteenihakemistoon, kirjoita hakemiston nimi tähän. Verkkopalvelimen täytyy voida kirjoittaa hakemistoon. Jos jätät tämän kohdan tyhjäksi, tai jos määrität hakemiston, jota ei ole tai johon ei voida kirjoittaa, tiedostot tuhotaan. Älä kirjoita hakemistopolun perään viimeiseksi merkiksi vinoviivaa ´/´.';
+$string['configrequestedstudentname'] = 'Käytettävä sana oppilaalle toivotuilla kursseilla';
+$string['configrequestedstudentsname'] = 'Käytettävä sana oppilaille toivotuilla kursseilla';
+$string['configrequestedteachername'] = 'Käytettävä sana opettajalle toivotuilla kursseilla';
+$string['configrequestedteachersname'] = 'Käytettävä sana opettajille toivotuilla kursseilla';
+$string['configrestrictbydefault'] = 'Pitäisikö uusien kurssien, jotka luodaan ja kuuluvat yllä mainittuun kategoriaan, moduulit rajoittaa oletusarvoisesti?';
+$string['configrestrictmodulesfor'] = 'Millä kursseilla pitäisi olla <b>asetus</b> joidenkin toimintomoduuleiden ottamiseksi pois käytöstä?';
$string['configrunclamonupload'] = 'Käynnistetäänkö clam AV kun tiedostoja kopioidaan palvelimelle? Sinun tarvitsee olla määrittänyt oikea polku clam AV-ohjelmaan, jotta tämä toimisi. (Clam AV on ilmainen ja GPL-lisensoitu virustutka, jonka voit ladata osoitteesta http://www.clamav.net/)';
$string['configsectioninterface'] = 'Käyttöliittymä';
$string['configsectionmail'] = 'Sähköposti';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Ylläpito';
$string['configsectionmisc'] = 'Muut asetukset';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Käyttöjärjestelmä';
$string['configsectionpermissions'] = 'Oikeudet';
+$string['configsectionrequestedcourse'] = 'Kurssi toiveet';
$string['configsectionsecurity'] = 'Turvallisuus';
$string['configsectionuser'] = 'Käyttäjä';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa turvallisuustasoa ottaessaan vastaan tietoa verkkolomakkeista. Jos asetus asetetaan päälle selaimen HTTP_REFERER-muuttujaa verrataan lomakkeen osoitteeseen. Harvoissa tapauksissa tämä aiheuttaa ongelmia, kun käyttäjän palomuuri (esim. ZoneAlarm) on asetettu poistamaan HTTP_REFERER-muuttuja lähtevästä verkkoliikenteestä. Oireena on ´juuttuminen´ lomakkeeseen. Jos käyttäjilläsi on ongelmia esimerkiksi kirjautumissivun kanssa, kannattaa mahdollisesti ottaa tämä asetus pois käytöstä, vaikkakin tämä saattaa altistaa raakaan laskentatehoon perustuville salasanahyökkäyksille. Jos olet epävarma, jätä asetukseksi ´Yes´.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -19,6 +19,8 @@
$string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
$string['addcreator'] = 'Lisää kurssin ylläpitäjä';
$string['added'] = 'Lisätty $a';
+$string['addedrecip'] = 'Lisätty $a uusi vastaanottaja';
+$string['addedrecips'] = 'Lisätty $a uutta vastaanottajaa';
$string['addedtogroup'] = 'Lisätty ryhmään';
$string['addedtogroupnot'] = 'Ei lisätty ryhmään $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ei lisätty ryhmään $a , koska ei ole mukana ko. kursilla';
@@ -77,6 +79,7 @@
$string['allow'] = 'Salli';
$string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vierailijatunnuksella sisään.';
$string['allowinternal'] = 'Salli myös sisäiset metodit';
+$string['allownone'] = 'Estä kaikilta';
$string['allownot'] = 'Älä salli';
$string['allparticipants'] = 'Kaikki osallistujat';
$string['allteachers'] = 'Kaikki opettajat';
@@ -85,6 +88,7 @@
$string['alreadyconfirmed'] = 'Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.';
$string['always'] = 'Aina';
$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['approve'] = 'Hyväksy';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Haluatko jatkaa?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Voit myöhemmin lisätä tämän varmuuskopion jo olemassa olevalle kurssille tai luoda kokonaan uuden kurssin.';
$string['assessment'] = 'Arviointi';
@@ -100,6 +104,7 @@
$string['autosubscribeyes'] = 'Kyllä: tilaa keskustelualue osallistuessani keskusteluun';
$string['availability'] = 'Saatavuus';
$string['availablecourses'] = 'Kurssit';
+$string['backtoparticipants'] = 'Takaisin osallistujalistaan';
$string['backup'] = 'Varmuuskopiointi';
$string['backupcancelled'] = 'Varmuuskopiointi peruutettu';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Jos asetus on päällä, tulevat kurssien tiedostot mukaan automaattisiin varmuuskopiohin.';
@@ -134,6 +139,7 @@
$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu onnistuneesti';
$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
$string['byname'] = '$a mukaan';
+$string['cachecontrols'] = 'Välimuistin asetukset';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
@@ -143,12 +149,14 @@
$string['changedpassword'] = 'Salasana vaihdettu';
$string['changepassword'] = 'Vaihda salasana';
$string['changessaved'] = 'Muutokset tallennettu';
+$string['checkall'] = 'Tarkista kaikki';
$string['checkingbackup'] = 'Tutkitaan varmuuskopiota';
$string['checkingcourse'] = 'Tutkitaan kurssi';
$string['checkingforbbexport'] = 'Tarkistetaan BlackBoard vientiä';
$string['checkinginstances'] = 'Tarkistetaan tapahtumia';
$string['checkingsections'] = 'Tarkistetaan tehtävälohkoja';
$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
+$string['checknone'] = 'Älä tarkista mitään';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alikurssia ei löytynyt!';
$string['choose'] = 'Valitse';
$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
@@ -206,6 +214,8 @@
$string['coursegrades'] = 'Kurssin arvioinnit';
$string['coursehidden'] = 'Tämä kurssi ei ole avoinna opiskelijoille';
$string['courseinfo'] = 'Kurssin tiedot';
+$string['coursemessage'] = 'Hallitse kurssin käyttäjiä';
+$string['coursereject'] = 'Hylkää kurssipyyntö';
$string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
$string['courses'] = 'Kurssit';
$string['coursescategory'] = 'Saman kategorian kurssit';
@@ -237,6 +247,7 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
$string['currentlanguage'] = 'Nykyinen kieli';
$string['currentlocaltime'] = 'Nykyinen paikallinen aika';
+$string['currentlyselectedusers'] = 'Valitut käyttäjät';
$string['currentpicture'] = 'Nykyinen kuva';
$string['currentrelease'] = 'Nykyisen version tiedot';
$string['currentversion'] = 'Nykyinen versio';
@@ -246,6 +257,7 @@
$string['databasesuccess'] = 'Tietokanta päivitettiin virheittä';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Varmuuskopion versio on $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Lohkojen versio on $a';
+$string['databaseupgradelocal'] = 'Paikallisten tietokanta muutosten version on nyt $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Päivitetään tietokantaa';
$string['date'] = 'Päiväys';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Päiväys - viimeisin ensin';
@@ -281,6 +293,7 @@
$string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
$string['department'] = 'Osasto';
$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['deselectall'] = 'Poista valinnat';
$string['detailedless'] = 'Tiivistetty';
$string['detailedmore'] = 'Yksityiskohtainen';
$string['directorypaths'] = 'Hakemistopolut';
@@ -362,6 +375,7 @@
$string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
$string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
$string['emailnotallowed'] = 'Osoitteita näiltä toimialueilta ei sallita ($a)';
+$string['emailnotfound'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löytynyt tietokannasta';
$string['emailonlyallowed'] = 'Tätä osoitetta ei sallita ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
@@ -382,22 +396,26 @@
Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen: $a->email.';
$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
$string['encryptedcode'] = 'Salattu koodi';
-$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
+$string['enrolenddate'] = 'Päätymispäivä';
+$string['enrolledincourse'] = 'Rekisteröity kurssille \"$a\"';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei rekisteröity kurssille \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Sinun pitää rekisteröityä kurssille ennen kuin voit ottaa osaa sivuston aktiviteetteihin';
-$string['enrolme'] = 'Kirjaa minut tälle kurssille';
-$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
+$string['enrolme'] = 'Rekisteröi minut tälle kurssille';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa rekisterödä itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
+$string['enrolmentend'] = 'Rekisteröiminen päättyy';
$string['enrolmentkey'] = 'Avain';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan,<br />
-jonka saat $a:lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
+jonka saat $a:lta. Sen avulla voi rekisteröityä kurssille.';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<br />
(Vihje se alkaa näin: \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Uusi rekisteröityminen kurssille $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user on rekisteröitynyt kursille \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Rekisteröityminen ei ole tällä hetkellä sallittua';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Pahus, et voi päästä kursille ennen <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Rekisteröityminen';
+$string['enrolmentstart'] = 'Rekiteröityminen aloitettu';
$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
+$string['enrolstartdate'] = 'Alkaa';
$string['entercourse'] = 'Napsauta päästäksesi kurssille';
$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
$string['entries'] = 'Merkinnät';
@@ -414,7 +432,10 @@
$string['existingcreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
$string['existingstudents'] = 'Opiskelijat';
$string['existingteachers'] = 'Opettajat';
+$string['expirynotify'] = 'Rekisteröitymisen loppumisen ilmoitus';
+$string['expirynotifystudents'] = 'Ilmoita käyttäjille';
$string['explanation'] = 'Selitys';
+$string['extendenrol'] = 'Jatkettu rekisteröityminen';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta viime käyntisi jälkeen.';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
$string['feedback'] = 'Palaute';
@@ -435,6 +456,7 @@
$string['forceno'] = 'Älä pakota';
$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
+$string['forcepasswordchangenotice'] = 'Sinun pitää vaihtaa salasanasi ennen kuin voit jatkaa.';
$string['forcetheme'] = 'Pakota teema';
$string['forgotaccount'] = 'Unohditko salasanasi?';
$string['forgotten'] = 'Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi?';
@@ -571,12 +593,14 @@
$string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
$string['info'] = 'Tiedot';
$string['institution'] = 'Instituutio';
+$string['instudentview'] = 'opiskelijan näkymässä';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
$string['ip_address'] = 'IP Osoite';
$string['jump'] = 'Siirry';
$string['jumpto'] = 'Siirry...';
$string['keep'] = 'Pidä';
+$string['keepsearching'] = 'Jatka etsintää';
$string['langltr'] = 'Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle';
$string['langrtl'] = 'Kirjoitussuunta oikealta vasemmmalle';
$string['language'] = 'Kieli';
@@ -602,6 +626,7 @@
$string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
$string['login'] = 'Kirjaudu';
$string['login_failure_logs'] = 'Kirjautumisvirhelokit';
+$string['loginalready'] = 'Olet jo kirjaantunut';
$string['loginas'] = 'Kirjaudu käyttäjänä';
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
@@ -645,6 +670,7 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Suurin lähetyskoko';
$string['maxsize'] = 'Suurin koko: $a';
+$string['messagebody'] = 'Viestin sisältö';
$string['metaaddcourse'] = 'Lisää tämä kurssi';
$string['metaalreadycourses'] = 'Valitut kurssit';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'Tällä metakurssilla on jo alikursseja.';
@@ -742,6 +768,7 @@
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['no'] = 'Ei';
$string['nobody'] = 'Ei kukaan';
+$string['nochange'] = 'Ei muutoksia';
$string['nocoursesfound'] = 'Sanaa \'$a\' ei löytynyt kurssien nimistä';
$string['nocoursesyet'] = 'Ei kursseja tässä kategoriassa';
$string['nodstpresets'] = 'Ylläpitäjä ei ole ottanut käyttöön kesäajan huomioimista.';
@@ -794,12 +821,14 @@
$string['numdays'] = '$a päivää';
$string['numhours'] = '$a tuntia';
$string['numminutes'] = '$a minuuttia';
+$string['nummonths'] = '$a kuukautta';
$string['numseconds'] = '$a sekuntia';
$string['numviews'] = 'katsottu $a kertaa';
$string['numweeks'] = '$a viikkoa';
$string['numwords'] = '$a sanaa';
$string['numyears'] = '$a vuotta';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['oldpassword'] = 'Nykyinen salasana';
$string['opentoguests'] = 'Avoin vieraille';
$string['optional'] = 'vapaaehtoinen';
$string['order'] = 'Järjestys';
@@ -815,6 +844,7 @@
$string['password'] = 'Salasana';
$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Vahvista salasanan vaihto';
+$string['passwordforgotten'] = 'Unohdettu salasana';
$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjautumisessa';
$string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
$string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
@@ -829,6 +859,7 @@
$string['paymentsorry'] = 'Kiitokset maksusta! Maksuasi ei ole vielä rekisteröity järjestelmään ja sinua ei ole vielä rekisteröity kurssille \"$a->fullname\". Yritä uudelleen hetken kuluttua, mutta jos ongelma jatkuu ilmoita siitä $a->teacher tai sivuston ylläpitäjälle.';
$string['paymentthanks'] = 'Kiitokset maksusta! Sinut rekisteröity kurssille: <br /> \"$a\"';
$string['people'] = 'Henkilöt';
+$string['periodending'] = 'Jakso loppuu ($a)';
$string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
$string['phone'] = 'Puhelin';
$string['phpinfo'] = 'PHP-info';
@@ -856,6 +887,7 @@
$string['readme'] = 'LUEMINUT';
$string['recentactivity'] = 'Viimeisimmät tapahtumat';
$string['recentactivityreport'] = 'Viimeisimpien tapahtumien kattava raportti';
+$string['recipientslist'] = 'Vastaanottajat';
$string['recreatedcategory'] = 'Luotiin uudelleen kategoria $a';
$string['refreshingevents'] = 'Päivitetään tapahtumia';
$string['registration'] = 'Rekisteröi Moodle';
@@ -870,6 +902,7 @@
$string['registrationno'] = 'En halua vastaanottaa sähköpostia';
$string['registrationsend'] = 'Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Kyllä, tiedottakaa tärkeistä asioista';
+$string['reject'] = 'Hylkää';
$string['removeadmin'] = 'Poista ylläpitäjä';
$string['removecreator'] = 'Poista kurssiylläpitäjä';
$string['removestudent'] = 'Poista opiskelija';
@@ -916,6 +949,7 @@
$string['sections'] = 'Osat';
$string['select'] = 'Valittu';
$string['selectacountry'] = 'Valitse maa';
+$string['selectall'] = 'Valitse kaikki';
$string['selectednowmove'] = '$a tiedostoa valittu. Siirry nyt kohdehakemistoon ja paina \"Siirrä tiedostot tänne\"';
$string['senddetails'] = 'Lähetä tiedot sähköpostilla';
$string['separateandconnected'] = 'Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen';
View
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['save'] = 'Tallenna';
$string['searchwiki'] = 'Etsi Wikistä';
$string['setpageflags'] = 'Aseta sivun liput';
+$string['showversions'] = 'Näytä versiot:';
$string['sitemap'] = 'Sivukartta';
$string['smfor'] = 'Sivukartta';
$string['status'] = 'Tila';

0 comments on commit 06b6ac3

Please sign in to comment.