Permalink
Browse files

Addet missing lines

  • Loading branch information...
1 parent 9f9e357 commit 0833a167a270ee752e947d385dfa1f1b114cd7d4 gniske committed Apr 17, 2005
Showing with 115 additions and 1 deletion.
  1. +115 −1 lang/da/admin.php
View
116 lang/da/admin.php
@@ -1,11 +1,125 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+$string['adminseesallevents'] = 'Administratorer kan se alle begivenheder';
+$string['adminseesownevents'] = 'Administratorer er som andre brugere';
+$string['blockinstances'] = 'Instanser';
+$string['blockmultiple'] = 'Flere';
$string['cachetext'] = 'Tekst cache levetid';
+$string['calendarsettings'] = 'Kalender';
+$string['change'] = 'ret';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Hvis du acceptere dette kan man vælge tema for hvert kursus. Kursustemaet bliver brugt ligemeget hvad der ellers er valgt som tema (sitewide, bruger eller sessionstemaer)';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Hvis du ønsker at begrænse alle nye email-adresser til bestemte domæner, så skriv dem her adskilt af mellemrum. Alle emails fra andre domæner vil blive afvist. f.eks. <strong>skolenavn.dk adsl.dk</strong>';
+$string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er sat til \'ja\' kan studerende nårsomhelst framelde dem selv fra et kursus. I modsat fald kan de kun frameldes hvis læreren eller administratoren gør det.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Ønsker du at tillade brugere at kunne maksimere eller minimere blokke på siden? Denne funktion bruger javascript og cookies for at huske tilstanden af hver blok der kan minimeres, og påvirker kun hvordan brugeren ser siden.';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Hvis du tillader dette kan brugere selv vælge hvilket tema de vil bruge. Brugertemaet bliver brugt selvom der er valgt et andet på siden. (dog ikke hvis der er valgt et andet tema på kurset)';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Skal alle brugere ses som mulige deltagere i aktiviteter på forsiden af sitet? Hvis du svarer \"ja\" så vil enhver oprettet bruger have mulighed for at deltage i disse aktiviteter. Hvis du svarer \"nej\" er det kun brugere der allerede deltager i mindst eet kursus kunne deltage i aktiviteter på forsiden. Kun administratorer og lærere specifikt tilknyttet aktiviteten kan fungerer som lærere for disse forsideaktiviteter.';
+$string['configautologinguests'] = 'Skal besøgene automatisk logges ind som gæster hvis de besøger et kursus med gæsteadgang?';
+$string['configcachetext'] = 'For store sites eller sites der bruger tekstfiltre kan denne indstilling forbedre performancen ved at cache den filtrede side. Denne indstilling angiver hvor lang tid den cachede side skal gemmes. Hvis indstillingen er for lille kan den muligvis sløve lidt, hvis den er for stor kan det tage et stykke tid at opdatere (med nye links for eksempel)';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Filer kan være viruser';
+$string['configclamdonothing'] = 'Filer er OK';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Hvis du har konfigureret \'clam\' til at scanne uploadede filer men den er konfigureret forkert eller ikke kan starte af en eller anden årsag hvordan skal siden så opfører sig? Hvis du vælger \'Filer kan være viruser\' bliver de flyttet i karantæne eller slettet. Hvis du vælger \'Filer er OK\' bliver de flyttet til deres destinationsfolder som normalt. Under alle omstændigheder vil administrator få besked om at \'clam\' ikke fungere. Hvis du vælger \'Filer kan være viruser\' og \'clam\' af en eller anden årsag ikke kører (som regel fordi der er angivet en forkert sti til \'clam\') vil ALLE filer der bliver uploadet blive flyttet til karantæneområdet eller slettet. Pas på med denne indstilling!';
+$string['configcountry'] = 'Hvis du har valgt et land her så vil det blive valgt som default for nye brugeroprettelser. For at tvinge en bruger til at vælge land så lad dette felt være blankt.';
+$string['configdbsessions'] = 'Hvis denne indstilling er aktiveret vil sessionsdata blive skrevet i databasen i stedet for i en fil. Dette kan give en performance forbedring ved meget store sites eller sites der kører på serverklustre. I de fleste tilfælde er det bedst at lade den være deaktiveret, så sessions bliver gemt på disken. Hvis denne indstilling bliver skiftet bliver alle brugere logget af.';
+$string['configdebug'] = 'Denne indstilling forårsager at PHP\'s fejlrapportering vil vise warnings som fejl. Dette er hovedsagligt en indstillings til brug for udviklere.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Hvis du bruger emailautorisering er dette, den periode som siden venter på svar fra en bruger. Hvis der ikke er modtaget svar inden for den fastlagte periode vil uautoriserede brugere blive slettet.';
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'For at forbyde emailadresser fra visse domæner kan de skrives her. Alle andre domæner er således OK. For at forbyde hotmail og yahoo adresser kan f.eks. skrives <strong>hotmail.com yahoo.com</strong>';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Folk som har valgt at få tilsendt akkumulerede emails vil højst få een email om dagen. Denne indstilling er til at kontrollere på hvilken tidspunkt af dagen den vil blive sendt. (det næste cronjob efter det tidspunkt vil mailen blive afsendt)';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dette vil vise information til udvalgte brugere om mislykkede loginforsøg.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne indstilling vil muliggøre RSS-feeds fra hele sitet. For rent faktisk at se ændringer skal hvert modul\'s RSS-feed også aktiveres. Det gøres i modulindstillinger under Administrator konfiguration.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dette er ikke muligt fordi RSS-feed er deaktiveret for hele sitet. Det skal først aktiveres under indstilling af variabler på administrationssiden.';
+$string['configerrorlevel'] = 'Vælg hvor meget der skal til for at vise en PHP warning. Normalt er typisk det bedste valg.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Denne indstilling tillader brugere at benytte alle karaktere i deres brugernavn. (Dette påvirker ikke deres rigtige navn). Det er som standard sat til \"falsk\" hvilket betyder at brugernavne kun kan indeholde bogstaver og tal.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Denne indstilling forårsager at moodle sender alle uploadede HTML og tekstfiler igennem et evt filter før de bliver vist.';
+$string['configforcelogin'] = 'Normalt kan forsiden af sitet og kursusoversigten (men ikke kurserne) læses uden at folk logger sig ind. Hvis du ønsker at folk slak logge ind før de overhovedet har adgang til sitet skal du aktivere denne indstilling';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Aktiver denne indstilling for at tvinge folk til at logge ind som registrede brugere (ikke gæster) før de kan se andres brugeres profilsider. Dette er som udgangspunkt deaktiveret så kommende studerende kan læse om underviserne på hvert enkelt kursus, men det betyder også at søgemaskiner kan se se dem.';
+$string['configframename'] = 'Hvis du indlejrer Moodle i htmlframes skal du skrive framenavnet her. I modsat fald skal der bare stå \'_top\'';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Dette definere hvordan en brugers fulde navne skal vises. For de fleste ensprogede sites vil den mest effekttive indstilling være \"Fornavn + Efternavn\". Man kan vælge at skjule fornavnet helt eller lade det være op til sprogpakken. (nogle sprog har forskellige opsætninger)';
+$string['configgdversion'] = 'Indikere hvilken version af GD der er installeret. Versionen der vises er den der er blevet autodetektet. Pas på med at ændre indstillingen med mindre du virkelig ved hvad du med at gøre.';
+$string['confightmleditor'] = 'Vælg om indlejret HTML WYSIWYG editor skal benyttes. Det er ikke alle browsere der kan vise editoren. ';
+$string['configidnumber'] = 'Denne indstilling angiver om: <br />
+(a) Brugere bliver ikke spurgt om et IDnummer.
+(b) Brugere kan angive et IDnummer men kan også lade være.
+(c) Brugere skal angive et IDnummer.
+Hvis brugeren har skrevet et IDnummer bliver det vist i deres profil.';
+$string['configintro'] = 'På denne side kan du specificere et antal configurationsvariabler for at hjælpe Moodle fungere på din server. Som regel fungere standardværdierne fint og du kan altid ændre på dem senere.';
+$string['configintroadmin'] = 'På denne side skal du konfigurere din administratorkonto med hvilken du vil have fuld kontrol over sitet. Vær sikker på at bruge et sikkert brugernavn og password samt en brugbar emailadresse. Du kan lave flere administratorkontoer senere.';
+$string['configintrosite'] = 'På denne side kan du konfigurere forsiden og navnet på sitet. Du kan komme tilbage hertil senere og ændre disse indstillinger til enhver tid ved at bruge \'Site konfiguration\' linket på administratormenuen.';
+$string['configlang'] = 'Vælg et standardsprog for hele sitet. Brugere kan vælge alternative sprog senere.';
+$string['configlangdir'] = 'De fleste sprog skrives fra venstre mod højre men nogle som Arabisk og Hebræisk skrives fra højre mod venstre.';
+$string['configlanglist'] = 'Hvis dette felt er blankt kan brugeren vælge mellem alle tilgængelige sprog i Moodle. Med dette felt kan du sætte hvilke sprog brugerne skal kunne vælge imellem. Det gøres ved at liste sprogkoderne for de mulige sprog adskilt af kommaer som for eksempel: da,en,fr';
+$string['configlangmenu'] = 'Skal der vises en general sprogmenu på forsiden, loginsiden osv. Dette påvirker ikke brugerens mulighed for at vælge et sprog tilknyttet deres egen profil.';
+$string['configlocale'] = 'Lokalindstillinger for dit site. Det vil have indflydelse på format og sprog med hensyn til datoer. Du skal have disse lokalindstillinger installeret på din operativ system (f.eks. en_US eller da_DK). Hvis du ikke ved, hvad du skal vælge, så lad feltet stå tomt.';
+$string['configloginhttps'] = 'Hvis du slår denne til vil moodle bruge en sikker http forbindelse (HTTPS) til loginsiden, så brugernavn og password bliver krypteret. Derefter vil siden igen gå over til almindelig HTTP pga. hastigheden. ADVARSEN: Denne indstilling KRÆVER at https bliver specielt aktiveret på webserveren - hvis den ikke er KAN DU IKKE LOGGE IND OG ÆNDRE DETTE IGEN.';
+$string['configloglifetime'] = 'Dette angiver hvor lang tid du ønsker at gemme logfiler med brugeraktiviteter. Logs der er ældrer end denne alder bliver automatisk slettet. Det er bedst at gemme logfilerne så længe du kan, i tilfælde af at du får brug for dem. Hvis du har en meget belastet server eller performance problemer, så kan du prøve at sætte levetiden for logfilerne ned.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache direktivet \'LimitRequestBody\'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.';
+$string['configmessaging'] = 'Skal beskedsystemet mellem brugere aktiveres';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Emails bliver nogen gange sendt ud på vegne af brugere f.eks. forum indlæg. Den emailadresse du angiver her vil stå som \"Fra\" adresse på de emails som bliver sendt fra de brugere som har valgt at hemmeligholde deres email.';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Hvis der bliver lavet et fejllogin der bliver logget kan der blive sendt en email ud. Hvem skal modtage disse.';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Hvis fejllogin-logging er slået hvor mange forkerte loginforsøg af den samme bruger eller IP adresse er det værd at sende en email omkring.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Hvis du aktivere denne indstilling, kan Google søge på siden som gæst. Derudover vil folk som følger et link fra Google vil automatisk blive logget ind som gæst. Dette vil selvfølgelig kun være tilfælde for hvis kurset tillader gæsteadgang.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Stien til clam AntiVirus. Sansynligves noget i stil med /usr/bin/clamscan eller /usr/bin/clamdscan. Stien er ødvendig hvis filer skal kontrolleres for virus.';
+$string['configproxyhost'] = 'Hvis denneserver skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Hvis du ønsker at clam AntiVirus skal flytte inficerede filer til et karantæne bibliotek skal det skrives her. Det skal være skrivbart for webserveren. Hvis du lader dette felt være blankt, eller skriver en sti der ikke findes eller ikke kan skrives til vil inficerede filer blive slettet. Der skal ikke nogen skråstreg i slutningen af stien. ';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Skal clam AntiVirus kontrollere uploadede filer? Du skal bruge en korrekt stil til clam AV for at det virker. (Clam AV er en GPL licensieret Antivirusscanner der kan hentes fra http://www.clamav.net/ )';
+$string['configsectioninterface'] = 'Interface';
+$string['configsectionmail'] = 'Post';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Vedligeholdelse';
+$string['configsectionmisc'] = 'Forskelligt';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Operativsystem';
+$string['configsectionpermissions'] = 'Rettigheder';
+$string['configsectionsecurity'] = 'Sikkerhed';
+$string['configsectionuser'] = 'Bruger';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Hvis brugere er inaktive på siden i lang tid (uden af skifte sider) så bliver de automatisk logget ud. (deres session slutter). Denne variabel specificere hvor lang tid der skal gå før de bliver logget ud.';
+$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Nogle aktivitetsmoduler understøtter blokke på deres sider. Hvis du aktivere disse kan underviseren tilføje sideblokke til disse sider.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Alle studerende og undervisere bliver listet i deltagerlisten. Hvem skal kunne se deltagerlisten for hele sitet.';
+$string['configsitepolicy'] = 'Hvis der er nogle regler som brugerne skal læse og acceptere før de kan bruge sitet skal linket URL\'en angives her, i modsat fald kan den være blank. URL\'en kan pege hvorhen det skal være - et bekvemt sted kunne være en uploadetfil som f.eks. http://yoursite/file.php/1/policy.html';
+$string['configslasharguments'] = 'Filer (billeder, uploads mv) bliver sendt via et script vha. \'skråstregsargumenter\' (den anden mulighed her). Denne metode tillader at filer lettere bliver cached i webbrowsere, proxyservere mm. Desværre tillader nogle PHPservere ikke altid denne metode så hvis du har problemer med at se uploadede filer og billeder (f.eks. brugerbilleder), så sæt denne indstilling til den første mulighed.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Angiv fuld navn til en eller flere STMP servere som Moodle skal bruge til at sende mail (f.eks. mail.a.com, mail.b.com etc.) Hvis du intet angiver vil Moodle bruge PHP default metoden til at sende mail.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Hvis du har angivet en STMP server herover, og serveren kræver brugernavn og password, så indtast det her.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Skal almindelige undervisere tillades at tilføje andre undervisere til et kursus de underviser i. Hvis \'Nej\' kan kun kursusopretteren og admins tilføje undervisere.';
+$string['configthemelist'] = 'Hvis dette felt er blankt kan brugeren vælge mellem alle temaer. Du kan begrænse udvalget ved at skrive en kommasepareret liste af temaer her f.eks. standard,orangewhite';
+$string['configtimezone'] = 'Hvad skal standardtidszonen være? Dette er kun den tidszone der bliver brugt som udgangspunkt - hver bruger kan overskrive denne indstilling i deres egen profil. \'Server tid\' vil følge serverens tidszone. Hvis \'Server tid\' vælges i brugerens profil vil den følge denne indstilling.';
+$string['configunzip'] = 'Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.';
+$string['configvariables'] = 'Variabler';
+$string['configwarning'] = 'Pas på med at ændre på disse indstillinger - forkerte værdier kan forårsage problemer.';
+$string['configzip'] = 'Her skal stien til zipprogrammet angives (kun unix) Hvis den er specificeret kan du oprette zipfiler på serveren. Hvis du lader stien være blank vil Moodle forsøge at benytte PHP\'s interne rutiner hvis de er tilgængelige.';
+$string['confirmation'] = 'Godkendelse';
+$string['cronwarning'] = 'Cron <a href=\"cron.php\">vedligeholdelsesscriptet</a> har ikke været kørt indenfor de sidste 24 timer.<br /> Der står i <a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">installationsscriptet </a> hvordan du kan automatisere det.';
+$string['edithelpdocs'] = 'Ret i hjælpefiler';
+$string['editstrings'] = 'Ret tekst';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer uploadede filer';
+$string['helpadminseesall'] = 'Skal administratorer se alle begivenheder eller kun dem som vedkommer dem.';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfigurer kalender og tid/dato relaterede indstillinger i Moodle';
+$string['helpforcetimezone'] = 'Du kan tillade brugere selv at vælge deres tidszone eller tvinge alle brugere til at bruge den samme tidszone.';
+$string['helpmanagetimezones'] = 'Du kan lade Moodle automatisk hente opdateringer og downloade nye profiler fra moodle.org';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'For upgraderinger og andet vedligeholdelse.';
+$string['helpstartofweek'] = 'Hvilken dag starter ugen i kalenderen.';
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Hvor mange dage frem skal kalenderen kikke efter begivenheder.';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Hvor mange begivenheder skal maksimalt vises til brugere som standard.';
+$string['helpweekenddays'] = 'Hvilke dage skal betragtes som weekend og vises med en anden farve.';
+$string['nodstpresetsexist'] = 'DST understøttelse er deaktiveret for alle brugere fordi der ikke er defineret nogen DST muligheder. Du kan definere nogle valgmuligheder ved at bruge knappen her.';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Besked der vises under vedligeholdelsese af sitet.';
+$string['sitemaintenance'] = 'Dette site er i øjeblikket lukket ned pga. vedligeholdelse.';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Vedligeholdelses tilstand';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Vedligeholdelses tilstand er afsluttet og sitet fungere normalt igen.';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Sitet er i vedligeholdelsestilstand så kun administratorer kan logge ind.';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Sitet er i øjeblikket i vedligeholdelsestilstand og kun administratorer kan logge ind. For at retunere til normaltilstand kan vedligeholdelsestilstanden <a href=\"maintenance.php\">deaktiveres</a>.';
+$string['tabselectedtofront'] = 'På tabeller med tabulatorere skal den valgte række så flyttet fremad.';
+$string['therewereerrors'] = 'Der var fejl i dine data';
+$string['timezoneforced'] = 'Dette er gennemtvunget af sideadministratoren';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Tving alle brugere til at bruge den';
+$string['timezonenotforced'] = 'Alle brugere kan bestemme deres egen tidszone';
+$string['updatetimezones'] = 'Automatisk opdatering af profiler';
$string['upgradelogs'] = 'For fuld funktionalitet skal de gamle logfiler opgraderes. <a href=\"$a\">Yderligere information</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Der er lavet nogle ændringer i den måde som logfiler bliver gemt på. For at du stadig kan se all loginformationer sorteret efter aktivitet, skal logfilerne opgraderes. Afhængig af logfilernes størrelse kan dette godt tage lang tid (måske op til flere timer) og være ret belastende for databaseserveren for store sites. Når du først har startet processen bør du lade den arbejde færdig (ved at lade browservinduet stå åbent). For andre vil sitet stadig fungere fint selvom logfilerne bliver opdateret.<br /><br />Ønsker du at opgradere logfilerne nu?';
+$string['upgradesure'] = 'Moodles filer er blevet ændret sitet skal til at udfører en automatik opgradering af serveren til version <p><b>$a</b></p>
+<p>Når serveren een gang er opdateret kan det ikke laves om</p><p>Er du sikker på at du vil fortsætte</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Opgrader Logfiler';
?>

0 comments on commit 0833a16

Please sign in to comment.