Permalink
Browse files

New a updated strings for 1.5, not complete yet

  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed May 15, 2005
1 parent 647708e commit 087bbc6b7e1a62db8830441812e8e8aff805daca
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005042100)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['adminseesallevents'] = 'Správci vidí všechny události';
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['configwarning'] = 'S úpravou těchto hodnot buďte opatrní - nezvyklé hodnoty mohou způsobovat problémy.';
$string['configzip'] = 'Zadejte umístění programu zip (volitelné). Pokud je zadáno, bude Moodle používat tento program k vytváření zip archívů na serveru. Jinak bude používat vlastní knihovny.';
$string['confirmation'] = 'Potvrzení';
-$string['cronwarning'] = 'Skript <a href=\"cron.php\">cron.php</a>, který má na starosti běžnou údržbu serveru, nebyl během posledních 24 hodin spuštěn.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&amp;sub=cron\">Instalační příručka</a> vysvětluje, jak se dá nezbytná údržba vašeho serveru zautomatizovat.';
+$string['cronwarning'] = 'Skript <a href=\"cron.php\">cron.php</a>, který má na starosti běžnou údržbu serveru, nebyl během posledních 24 hodin spuštěn.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Instalační příručka</a> vysvětluje, jak se dá nezbytná údržba vašeho serveru zautomatizovat.';
$string['edithelpdocs'] = 'Upravit nápovědu a dokumentaci';
$string['editstrings'] = 'Upravit textové řetězce';
$string['filterall'] = 'Filtrovat všechny řetězce';
@@ -116,12 +116,15 @@
$string['timezoneforced'] = 'Toto je vnuceno správcem stránek';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Vnutit používání všem uživatelům';
$string['timezonenotforced'] = 'Uživatelé si mohou vybrat vlastní časové pásmo';
-$string['upgradelogs'] = 'Pro plnou funkčnost musí být vaše staré protokoly upgradovány. <a href=\"$a\">Více informací</a>';
+$string['upgradeforumread'] = 'Do Moodlu 1.5 byla přidána nová funkce, která umožňuje zaznamenávat stav příspěvků \"přečteno/nepřečteno\".<br />Chcete-li tuto funcki používat, musíte <a href=\"$a\">aktualizovat tabulky v databázi</a>.';
+$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Do Moodlu 1.5 byla přidána nová funkce, která umožňuje u každého uživatele zaznamenávat stav příspěvků \"přečteno/nepřečteno\". Chcete-li tuto funcki používat, je třeba doplnit ke stávajícím příspěvkům potřebné informace. Tento proces může v závislosti na velikosti vašich stránek trvat až několik hodin a na vašem databázovém serveru bude celkem rušno, takže doporučujeme provést tuto činnost ve vhodném čase (např. o víkendu v noci). Vaše stránky budou nicméně stále v provozu a práce uživatelů by neměla být výrazněji ovlivněna. Jakmile proces spustíte, měli byste jej nechat dokončit (tj. nechat otevřené příslušné okno prohlížeče). Ale nemějte obavy, pokud okno zavřete a proces ukončíte, můžete bez obav začít znovu.<br /><br />Chcete nyní spustit aktualizaci vaší databáze?';
+$string['upgradelogs'] = 'Vaše staré protokoly musejí být aktualizovány. <a href=\"$a\">Více informací</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Ve způsobu uchovávání protokolů došlo k nějakým změnám. Chcete-li zobrazovat vaše dosavadní protokoly na základě činností, musí být všechny uložené protokoly upgradovány. V závislosti na jejich množství může toto trvat dlouhou dobu (i několik hodin) a obzvláště na větších stránkách to zatíží vaši databázi. Jakmile jednou proces spustíte, měli byste jej nechat dokončit (nechte okno prohlížeče otevřené). Nemusíte mít obavy - vaše stránky budou v průběhu upgradu pro ostatní stále dostupné.<br /><br />Chcete teď upgradovat vaše protokoly?';
$string['upgradesure'] = 'Soubory Moodlu se změnily, takže se pravděpodobně chystáte upgradovat váš server na verzi:
<p><b>$a</b></p>
<p>Jakmile se toto jednou rozhodnete udělat, nemůžete se již vrátit.</p>
<p>Jste si jisti, že chcete upgradovat server na tuto verzi?</p>';
-$string['upgradinglogs'] = 'Upgradovat protokoly';
+$string['upgradingdata'] = 'Aktualizace dat';
+$string['upgradinglogs'] = 'Aktualizace protokolů';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005042100)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['allowresubmit'] = 'Umožnit znovuodevzdání';
@@ -27,30 +27,36 @@
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username upravil(a) svůj odevzdaný úkol <em>\'$a->assignment\'</em><br /><br />
-Aktualizované øe¹ení je <a href=\"$a->url\">dostupné zde</a>.
-
-';
+Aktualizované řešení je <a href=\"$a->url\">dostupné zde</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Upoyorňovat učitele emailem';
$string['existingfiledeleted'] = 'Stávající soubor byl smazán: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Selhala aktualizace odpovědi pro uživatele $a';
$string['feedback'] = 'Odpověď';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpověď od: $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Aktualizovány odpovědi pro $a uživatelů';
+$string['helpoffline'] = '<p>Tento typ je užitečný, pakliže ke splnění úkolu je potřeba využít jiné prostředky, než nabízí Moodle - například práce na webu, rozhovor tváří v tvář apod.</p><p>Studenti vidí popis úkolu (zadání), ale nemohou odevzdávat žádný soubor. Hodnocení funguje normálně a studenti jsou o něm informováni.</p>';
+$string['helponline'] = '<p>V tomto typu úkolu se od studentů očekává úprava libovolného textu s použitím běžných editačních nástrojů. Učitelé mohou odevzdaný text hodnotit online a dokonce do něj přidávat komentáře či jej upravovat.</p>
+<p>Znáte-li starší verze Moodlu, plní tento typ úkolu stejnou funkci jako modul Poznámkový blok (orig. Journal).</p>';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi kurzu nahrát (angl. upload) jeden soubor libovolného typu jako vypracování úkolu.</p><p>Souborem může být dokument Wordu, obrázek, ZIP archív, zdrojový kód programu, prostě cokoliv, co mají studenti za úkol odevzdat.';
$string['late'] = '$a pozdě';
$string['maximumgrade'] = 'Maximum bodů';
$string['maximumsize'] = 'Největší velikost';
$string['modulename'] = 'Úkol';
$string['modulenameplural'] = 'Úkoly';
$string['newsubmissions'] = 'Úkoly odevzdány';
+$string['noassignments'] = 'Zatím nebyly vloženy žádné úkoly';
$string['notgradedyet'] = 'Zatím nebodováno';
$string['notsubmittedyet'] = 'Zatím neodevzdáno';
$string['overwritewarning'] = 'Upozornění: znovu odevzdaný úkol NAHRAZUJE dřívější verzi (předchozí bude odstraněna)';
$string['saveallfeedback'] = 'Uložit všechny mé odpovědi';
+$string['submission'] = 'Odevzdání';
$string['submissionfeedback'] = 'Odpověď na odevzdaný úkol';
$string['submissions'] = 'Odevzdané úkoly';
+$string['submissionsaved'] = 'Vaše změny byly uloženy';
$string['submitassignment'] = 'Odevzdejte vaše úkoly pomocí tohoto formuláře';
$string['submitted'] = 'Odevzdáno';
$string['typeoffline'] = 'Offline činnost';
+$string['typeonline'] = 'Online text';
$string['typeuploadsingle'] = 'Odevzdat soubor';
$string['uploadbadname'] = 'Název tohoto souboru obsahuje podivné znaky a nemůže být proto odevzdán';
$string['uploadedfiles'] = 'odevzdaných souborů';
View
@@ -1,7 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+$string['alternatelogin'] = 'Pokud sem vložíte nějaké URL, bude použito jako přihlašovací stránka k tomuto systému. Tato vaše stránka by měla obsahovat formulář s vlastností \'action\' nastavenou na <strong>\'$a\'</strong>, který vrací pole <strong>username</strong> a <strong>password</strong>.<br />Dbejte na to, abyste vložili platné URL! V opačném případě byste mohli komukoliv včetně sebe zamezit přístupu k těmto stránkám.<br />Chcete-li používat standardní přihlašovací stránku, nechejte toto pole prázdné.';
+$string['alternateloginurl'] = 'URL vlastního přihlášení';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'URI serveru (nebo nic, pokud není baseUri)<br />Je-li např. CAS server dostupný na host.domena.cz/CAS/ pak nastavte<br />cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Zapněte tuto volbu, chcete-li vkládat uživatele ověřené pomocí CAS do vaší databáze uživatelů Moodlu. V opačném případě se budou moci přihlásit pouze uživatelé, kteří již mají záznam v databázi Moodlu.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Zapněte tuto volbu, chcete-li používat CAS ověření.';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'Název hostitele (hostname) serveru CAS<br />např.: host.domena.cz';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Je mi líto, ale vaše přihlášení selhalo. Nebylo možno vás ověřit';
+$string['auth_cas_language'] = 'Vybraný jazyk';
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Přístup po zašifrovaném spojení';
+$string['auth_cas_port'] = 'Port CAS serveru';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'Konfigurace CAS serveru';
+$string['auth_cas_text'] = 'Zašifrované spojení';
+$string['auth_cas_version'] = 'Verze CAS';
+$string['auth_casdescription'] = 'Tato metoda používá pro ověření uživatelů server CAS (Central Authentication Service) v prostředí Single Sign On (SSO). Můžete rovněž použít jednoduché LDAP ověřování. Je-li zadané uživatelské jméno a heslo platné na serveru CAS, Moodle si vytvoří nový záznam pro příslušného uživatele a případně načte další atributy z LDAP serveru. Při dalším přihlášení se již kontroluje pouze jméno a heslo.';
+$string['auth_castitle'] = 'Používat CAS server (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = 'Společné nastavení';
$string['auth_data_mapping'] = 'Mapování dat';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
-$string['blockname'] = 'Souhrn kurzu';
+$string['coursesummary'] = 'Souhrn kurzu';
$string['pagedescription'] = 'Popis stránek/kurzu';
?>
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+
+
+$string['addentry'] = 'Přidejte váš oblíbený citát!';
+$string['askaddentry'] = 'Mohou-li uživatelé přidávat záznamy do slovníku, zobraz odkaz s tímto textem';
+$string['askinvisible'] = 'Nemohou-li uživatelé přidávat záznamy do slovníku, zobraz tento text';
+$string['askviewglossary'] = 'Mohou-li si uživatelé prohlížet slovník, ale nemohou do něj vkládat položky, zobraz odkaz s tímto textem';
+$string['blockname'] = 'Náhodná položka slovníku';
+$string['intro'] = 'Ujistěte se, že máte ve svém kurzu alespoň jeden slovník s alespoň jedním záznamem. Pak můžete upravit následující nastavení';
+$string['invisible'] = '(pokračuje)';
+$string['lastmodified'] = 'Poslední upravená položka';
+$string['nextone'] = 'Další položka';
+$string['noentriesyet'] = 'Vybraný slovník zatím neobsahuje žádné položky';
+$string['notyetconfigured'] = 'Prosím, upravte nastavení tohoto bloku pomocí ikonky úprav';
+$string['notyetglossary'] = 'Musíte mít k dispozici alespoň jeden slovník';
+$string['random'] = 'Náhodná položka';
+$string['refresh'] = 'Počet dnů předtím, něž je vybrána nová položka';
+$string['select_glossary'] = 'Vybírej položky ze slovníku';
+$string['showconcept'] = 'Zobrazuj pojem (hlavičku) pro každou položku';
+$string['title'] = 'Titulek';
+$string['type'] = 'Jak je vybírána nová položka';
+$string['typehelp'] = '<b>Poslední upravená položka</b> vždy zobrazuje poslední editovanou položku, zatímco <b>Náhodná položka</b> ji pokaždé náhodně vybírá. Volba <b>Další položka</b> prochází slovníkem podle pořadí položek. Tato poslední volba je obzvláště užitečná, pokud rovněž nastavíte počet dnů. Tak si můžete vytvořit blok obsahující např. <i>Citát týdne</i> či <i>Tip pro dnešní den</i>.';
+$string['viewglossary'] = 'Více citátů...';
+$string['whichfooter'] = 'Můžete nechat zobrazovat odkazy na akce slovníku, s nímž je tento blok asociován. Blok bude zobrazovat pouze ty akce, které jsou v daném slovníku povoleny.';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Obsah';
+$string['configtitle'] = 'Titulek bloku';
+$string['html'] = 'HTML text';
+$string['leaveblanktohide'] = 'nechejte prázdné, chcete-li titulek skrýt';
+$string['newhtmlblock'] = '(nový HTML blok)';
+
+?>
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Nejlep¹í výsledek:';
+$string['bestgrades'] = '$a nejlep¹ích:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Skupina s nejvy¹¹ím prùmìrem:';
+$string['bestgroupgrades'] = '$a skupin s nejvy¹¹ím prùmìrem:';
+$string['config_format_absolute'] = 'Absolutní poèty';
+$string['config_format_fraction'] = 'Zlomky';
+$string['config_format_percentage'] = 'Procenta';
+$string['config_grade_format'] = 'Zobrazit body jako:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Tento kurz neobsahuje ¾ádné testy. Musíte zalo¾it alespoò jeden test, abyste mohli tento blok øádnì pou¾ít.';
+$string['config_select_quiz'] = 'Výsledky kterého testu má blok obsahovat?';
+$string['config_show_best'] = 'Kolik nejlep¹ích výsledkù se má zobrazovat (0 vypíná)';
+$string['config_show_worst'] = 'Kolik neslab¹ích výsledkù se má zobrazovat (0 vypíná)';
+$string['config_use_groups'] = 'Zobrazovat skupiny místo studentù (pouze pokud test podporuje skupiny)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Souèasné nastavení tohoto bloku neumo¾òuje zobrazovat jakékoliv výsledky. Mìli byste tento blok nakonfigurovat nebo jej skrýt.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Blok je momentálnì chybnì nastaven: je tøeba vybrat test, jeho¾ výsledky se mají zobrazovat.';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Blok je momentálnì chybnì nastaven: vybraný test nebyl v databázi nalezen.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Blok je momentálnì chybnì nastaven: je nastaven, aby zobrazoval výsledky skupin, ale v kurzu nejsou ¾ádné skupiny nadefinovány';
+$string['formaltitle'] = 'Výsledky testu';
+$string['worstgrade'] = 'Nejslab¹í výsledek:';
+$string['worstgrades'] = '$a nejslab¹ích výsledkù:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Skupina s nejslab¹ím prùmìrem:';
+$string['worstgroupgrades'] = '$a skupin s nejslab¹ím prùmìrem';
+
+?>
@@ -0,0 +1,39 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+
+
+$string['block_rss_add_feed'] = 'Pøidat nové zdrojové URL:';
+$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Pøidat RSS blok';
+$string['block_rss_add_new'] = 'Pøidat nový';
+$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'Vyberte zdroje, které byste rádi zpøístupnili v tomto bloku';
+$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Zdrojové stránky...';
+$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Výchozí poèet zobrazovaných polo¾ek z jednoho zdroje.';
+$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'Mìl by být zobrazován odkaz na pùvodní stránky (odkaz na kanál)? (Pokud není odkaz ve zdroji k dispozici, nebude se zobrazovat)';
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Zobrazit obrázek kanálu, je-li k dispozici';
+$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Nelze najít zdroj s id';
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Vlastní titulek (necháte-li prázdné, pou¾ije se titulek dodaný zdrojem):';
+$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete odstranit tento zdroj?';
+$string['block_rss_display_description_label'] = 'Zobrazovat popis ka¾dého odkazu?';
+$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Upravit, odebírat nebo neodebírat RSS/Atom novinky';
+$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Upravit zdroj novinek';
+$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Upravit RSS blok';
+$string['block_rss_feed'] = 'Zdroj novinek';
+$string['block_rss_feed_added'] = 'Pøidán zdroj novinek';
+$string['block_rss_feed_deleted'] = 'Odstranìn zdroj novinek';
+$string['block_rss_feed_updated'] = 'Upraven zdroj novinek';
+$string['block_rss_feeds'] = 'Zdroje novinek';
+$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Pøidat/Upravit zdroje';
+$string['block_rss_feeds_title'] = 'Vzdálené RSS zdroje';
+$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Najít dal¹í RSS zdroje';
+$string['block_rss_no_feeds'] = 'Tyto stránky nemají nadefinován ¾ádný RSS zdroj';
+$string['block_rss_pick_feed'] = 'Vyberte zdroj novinek';
+$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Vzdálený RSS zdroj';
+$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Zobrazit v¹echny zdroje';
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Maximální poèet polo¾ek v bloku';
+$string['block_rss_submitters'] = 'Kdo bude oprávnìn definovat nové RSS zdroje? Definované zdroje jsou dostupné na jakékoliv stránce ve va¹em Moodlu';
+$string['block_rss_timeout'] = 'block_rss_timeout';
+$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Poèet minut, po který je RSS zdroj uchováván v mezipamìti (cache)';
+$string['block_rss_update_feed'] = 'Upravit URL zdroje novinek';
+$string['validate_feed'] = 'Ovìøit validitu zdroje';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Pokročilé vyhledávání';
+$string['blocktitle'] = 'Prohledat fóra';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['calendar'] = 'Kalendář';
@@ -38,6 +38,7 @@
$string['expired'] = 'Vypršela';
$string['explain_lookahead'] = 'Tímto nastavujete počet budoucích dnů, v nichž budou vyhledávány nadcházející události. Pokud událost začíná v některém z těchto dnů, bude zobrazena jako nadcházející. Události, které začínají později, nebudou zobrazeny jako nadcházející. Prosím, všimněte si, že <strong>není zaručeno</strong> zobrazení všech nadcházejících událostí: pokud je jich nalezeno příliš mnoho (tj. více než máte nastaveno v \"Maximum nadcházejících událostí\"), pak se ty nejvzdálenější nezobrazí.';
$string['explain_maxevents'] = 'Tímto nastavujete největší možný počet zobrazovaných nadcházejících událostí. Pokud zde vyberete velké číslo, je možné, že seznam nadcházejících událostí bude velmi dlouhý a na obrazovce zabere spoustu místa.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Je-li povoleno, bude si Moodle pamatovat vaše poslední nastavení filtrování událostí a automaticky je obnoví při dalším přihlášení';
$string['explain_startwday'] = 'Vyberte den, od kterého má začínat zobrazovaný týden.';
$string['explain_timeformat'] = 'Můžete si zvolit, zda chcete čas zobrazovat ve 12-hodinovém formátu nebo 24-hodinovém formátu. Zvolíte-li \"výchozí\", bude formát vybrán na základě použitého jazyka vašich stránek.';
$string['fri'] = '';
@@ -55,10 +56,13 @@
$string['oneevent'] = '1 událost';
$string['pref_lookahead'] = 'Vyhlížení nadcházejících událostí';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadcházejících událostí';
+$string['pref_persistflt'] = 'Pamatovat si nastavení filtrování';
$string['pref_startwday'] = 'První den v týdnu';
$string['pref_timeformat'] = 'Formát zobrazení času';
$string['preferences'] = 'Nastavení';
$string['preferences_available'] = 'Vaše osobní nastavení';
+$string['repeateditall'] = 'Použít změny na všechny (celkem $a) události v této opakující se sérii';
+$string['repeateditthis'] = 'Použít změny pouze na tuto událost';
$string['repeatnone'] = 'Bez opakování';
$string['repeatweeksl'] = 'Opakovat každý týden, vytvořit celkem';
$string['repeatweeksr'] = 'událostí';
@@ -95,5 +99,6 @@
$string['wed'] = 'St';
$string['wednesday'] = 'Středa';
$string['yesterday'] = 'Včera';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Tato událost je součástí série opakujících se událostí. Můžete odstranit buď tuto událost nebo všechny (celkem $a) události v sérii najednou.';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 087bbc6

Please sign in to comment.