Permalink
Browse files

magnificant job from L.Vandijck, spotting loads of typo's, spelling e…

…rrors, grammar errors, etc.

Thanks a lot!
Part III: the help-files
  • Loading branch information...
1 parent 7a51f04 commit 092cd5a4eec6e57d4b6607be1e4651f28d0beaa4 koenr committed Sep 7, 2004
@@ -7,7 +7,7 @@
browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).</p>
<p>De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Meestal heet deze iets als <b>MOODLEID</b>. Deze onthoudt slechts
-je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt er voor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op
-de login pagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - je zult dan elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten
+je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op
+de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - je zult dan elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten
intypen.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Vakcategorie</B></P>
-<P>Je Moodle beheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.
+<P>Je Moodlebeheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.
<P>Voorbeelden: "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.
<P>Kies de meest toepasselijke categorie voor je vak. Dit bepaalt de plaats waar je vak verschijnt op de vakkenlijst en
zal het je leerlingen gemakkelijker maken je vak te vinden.
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Moodle vakformaten</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Vakformaten in Moodle</B></P>
<P><B>Wekelijks formaat</B></P>
<UL>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vak ID-nummer</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>ID-nummer van he vak</B></P>
<P>Het ID-nummer van een vak wordt alleen gebruikt wanneer dit vak moet gekoppeld worden aan externe systemen - het wordt nooit getoond binnen Moodle. Als je een officiële codenaam hebt voor dit vak, gebruik die dan hier ... anders kun je dit veld gewoon leeg laten.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Activiteitsrapporten</b></p>
+<p align="center"><b>Activiteitenrapporten</b></p>
-<P>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitsrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
+<P>Elke deelnemer van een vak kan zijn activiteitenrapporten raadplegen. Zij tonen zijn activiteiten binnen
het huidige vak, net als lijsten van al zijn bijdragen. In deze rapporten zie je gedetailleerde logs.</p>
<p>Leraars hebben altijd toegang tot die rapporten met de knop die te vinden is op de pagina met het gebruikersprofiel
@@ -11,4 +11,4 @@
aanwezigheid binnen de elektronische leeromgeving, voor andere vakken kan dit overbodig zijn.</p>
<p>Een andere reden waarom je activiteitenrapporten zou af zetten, is dat het genereren van het rapport een grote serverbelasting kan
-veroorzaken. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het beter zijn om de optie af te laten staan.<p>
+veroorzaken. Voor grote klassen en langlopende cursussen kan het beter zijn om de optie te laten afstaan.<p>
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vak upload grootte</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Uploadlimiet voor het vak</B></P>
-<P>Deze instelling bepaald de maximum grootte die bestanden mogen hebben om geüpload te
+<P>Deze instelling bepaald de maximumgrootte die bestanden mogen hebben om geüpload te
kunnen worden door een leerling, begrensd door de site-instelling,
ingesteld door de beheerder.
<P>Het is mogelijk om deze grootte verder in te krimpen
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Smilies gebruiken (emoticons)</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Smiliy's gebruiken (emoticons)</B></P>
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
@@ -2,7 +2,7 @@
<P>Een vaksleutel houdt ongewenste gasten uit je cursus.
-<P>Als je dit vak blanco laat, kan iedereen met een Moodle account op deze site je cursus gebruiken, gewoon door
+<P>Als je dit vak blanco laat, kan iedereen met een Moodleaccount op deze site je cursus gebruiken, gewoon door
je vak binnen te gaan.
<P>Als je hier een sleutel zet, dan zullen de leerlingen die proberen het vak binnen te gaan die sleutel moeten geven
@@ -4,5 +4,5 @@
<p>Als je hier een aantal dagen invoert, dan zullen de leerlingen automatisch afgemeld worden na deze periode. Dit is nuttig voor cursussen zonder specifieke start of einddatum.</p>
-<p>Als je hier niets ingeeft, dan blijven de leerlingen aangemeld tot ze manueel verwijderd worden of tot de opruimfunctie verdwenen leerlingen verwijderd.</p>
+<p>Als je hier niets ingeeft, dan blijven de leerlingen aangemeld tot ze manueel verwijdert worden of tot de opruimfunctie verdwenen leerlingen verwijderd.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Groepsmodus</b></p>
-<p>De groepsmodus kan één van drie niveaus zijn:
+<p>De groepsmodus kan één van drie types zijn:
<ul>
<li>Geen groepen - er zijn geen subgroepen, iedereen is deel van één grote groep</li>
<li>Gescheiden groepen - Elke groep kan alleen zijn eigen groepsleden zien, alle anderen zijn onzichtbaar</li>
@@ -12,7 +12,7 @@
<dl>
<dt><b>1. Op niveau van het vak</b></dt>
- <dd>De groupsmodus die op het niveau van het vak wordt ingesteld, wordt de standaardinstelling voor alle activiteiten
+ <dd>De groepsmodus die op het niveau van het vak wordt ingesteld, wordt de standaardinstelling voor alle activiteiten
die in het vak worden aangemaakt<br /><br /></dd>
<dt><b>2. Op niveau van de activiteit</b></dt>
<dd>Elke activiteit die groepen ondersteunt kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
@@ -1,7 +1,7 @@
<p align="center"><b>Verplicht groepsmodus</b></p>
-<P>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vak-niveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
+<P>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vakniveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
vak. Individuele groepsinstellingen op activiteitsniveau worden dan genegeerd.</p>
-<p>Dit is nuttig waneer iemand, bijvoorbeeld, een cursus wil opstarten voor een aantal compleet gescheiden groepen.</p>
+<p>Dit is nuttig wanneer iemand, bijvoorbeeld, een cursus wil opstarten voor een aantal compleet gescheiden groepen.</p>
@@ -6,7 +6,7 @@
-<P>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de "Inloggen als gast" knop op het
+<P>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de knop "Inloggen als gast" op het
aanmeldingsscherm.
@@ -15,10 +15,10 @@
de cursus verknoeien voor de echte leerlingen.
<P>Dit kan handig zijn wanneer je een collega wil binnenlaten om eens naar je werk te kijken, of wanneer je leerlingen
-een cursus wil laten zien voor ze beslissen om er op in te tekenen.
+een cursus wil laten zien voor ze beslissen om erop in te tekenen.
-<P>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gast toegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
+<P>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gastentoegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
gasten toe te laten die de vaksleutel hebben, dan zal de gast de sleutel ELKE KEER moeten geven als hij het vak binnen
wil (anders dan de leerlingen die dat maar één keer moeten doen). Dit laat je toe je gasten te beperken. Als je
er voor kiest om gasten zonder sleutel toe te laten, dan kan iedereen zo je vak binnen.
View
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Hulp bij het schrijven van HTML</B></P>
-<P>Je kunt in Moodle alle HTML tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.
+<P>Je kunt in Moodle alle HTML-tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.
<P>Je code zal op de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
<UL>
<LI>het is niet nodig om &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags te gebruiken
View
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p><b>Index van Help bestanden</b></p>
+<p><b>Index van Helpbestanden</b></p>
<p>Algemeen</p>
<ul>
@@ -16,7 +16,7 @@
<ul>
<li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Aantal weken/onderwerpen</a>
<li><a href="help.php?file=mods.html">Activiteitenmodules</a>
- <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activiteitsrapporten</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activiteitenrapporten</a>
<li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Begindatum van het vak</a>
<li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Beschikbaarheid van vak</a>
<li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Cijfers</a>
@@ -31,9 +31,9 @@
<li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a>
<li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vakcategorie</a>
<li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Vak ID-number</a>
- <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vak formaten</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vakformaten</a>
<li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a>
- <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Vak uploadgrootte</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Uploadlimiet</a>
<li><a href="help.php?file=groepmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>
<li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Volledige naam</a>
<li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Weer te geven nieuwsitems</a>
@@ -48,7 +48,7 @@
<li><a href="help.php?file=writing.html">Schrijven</a>
<li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a>
<li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a>
- <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Smilies gebruiken(emoticons)</a>
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Smiliy's gebruiken(emoticons)</a>
<li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekst opmaken</a>
<li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a>
@@ -6,5 +6,5 @@
<P>Deze tekens stellen variabelen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
de Moodle-omgeving.
-<P>Wanneer er maar één variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variablen worden gebruikt, dan krijgen
+<P>Wanneer er maar één variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variabelen worden gebruikt, dan krijgen
ze elk een naam.
View
@@ -2,23 +2,23 @@
<P>Je kunt je foto van jouw computer naar deze server uploaden. Deze foto zal op verschillende plaatsen worden gebruikt om je herkenbaar te maken.
<P>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt ook gelijk welke andere afbeelding nemen.
-<P>De foto moet in het JPG of PNG formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)
-<P>Een digitale foto kun je bekomen op volgende manieren:
+<P>De foto moet in het JPG- of PNG-formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)
+<P>Een digitale foto krijg je op volgende manieren:
<OL>
<LI>door een digitale camera te gebruiken, de foto's op je computer zijn dan meestal al in het juiste formaat.
-<LI>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG of PNG bestandsindeling.
+<LI>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG- of PNG-bestandsindeling.
<LI>als je artistiek bent aangelegd, dan kun je een afbeelding tekenen met een tekenprogramma.
<LI>tenslotte kun je ook een afbeelding "stelen" van het internet
<A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> is een schitterende plek om afbeeldingen te zoeken.
Als je er één gevonden hebt, kun je er met je rechter muisknop op klikken en kiezen voor "afbeelding opslaan als ..."
van het menu. (Deze werkwijze kan lichtjes verschillen van computer tot computer)
</OL>
-<P>Om het bestand te uploaden, kies je voor de "Bladeren" knop in dit formulier en selecteer je het bestand op je
+<P>Om het bestand te uploaden, kies je voor de knop "Bladeren" in dit formulier en selecteer je het bestand op je
harde schijf.
-<P>LET OP: verzeker jezelf er van dat het bestand niet groter is dan de maximum grootte of het bestand zal niet
+<P>LET OP: vergewis je ervan dat het bestand niet groter is dan de maximumgrootte of het bestand zal niet
geüpload worden.
<P>Klik dan op de "Wijzig het profiel" knop onderaan de pagina - het afbeeldingsbestand zal bijgesneden worden tot een
vierkant en verkleind worden tot 100 X 100 pixels.
<P>Wanneer je terug naar je profielpagina gebracht wordt, dan zou het kunnen dat het lijkt alsof de afbeelding niet
-gewijzigd is. In dat geval moet je even de "Vernieuwen" knop van je browser gebruiken.
+gewijzigd is. In dat geval moet je even de knop "Vernieuwen" van je browser gebruiken.
@@ -15,7 +15,7 @@
<h3>Vragen naar verduidelijking</h3>
<ul>
- <li>Wat bedoelde je toen je zij dat ______?</li>
+ <li>Wat bedoelde je toen je zei dat ______?</li>
<li>Wat is je belangrijkste punt?</li>
<li>Wat is het verband tussen_____ en _____?</li>
<li>Kun je dat anders formuleren?</li>
@@ -51,7 +51,7 @@
<ul>
<li>Wat suggereer je daarmee?</li>
<li>Waneer je _____ zegt, suggereer je dan _____?</li>
- <li>Indien dat gebeurt zou zijn, wat zou er als gevolg daarvan nog kunnen gebeuren? Waarom?</li>
+ <li>Indien dat gebeurd zou zijn, wat zou er als gevolg daarvan nog kunnen gebeuren? Waarom?</li>
<li>Wat zou dat als gevolg hebben?</li>
<li>Zou dat zeker en vast gebeuren of alleen maar mogelijk/waarschijnlijk gebeuren?</li>
<li>Geef eens een alternatief?</li>
@@ -12,7 +12,7 @@
-<P>Het is soms een hulp te bedenken wat de auteur NIET gezegd heeft of waar hij twijfel over gelaten heeft - dit kan je
+<P>Het helpt soms te bedenken wat de auteur NIET gezegd heeft of waar hij twijfel over gelaten heeft - dit kan je
helpen om in gedachten vragen te formuleren.</p>
View
@@ -14,25 +14,25 @@
</B></P>
<P>De Richtext HTML-editor voorziet je van een tekstverwerker interface in je webpagina. Zo kun je tekst
-bewerken op een intuïtieve manier. Hij produceert gewone HTML code.
+bewerken op een intuïtieve manier. Hij produceert gewone HTML-code.
<P>Bij de gewone tekstopmaak voorziet deze teksteditor heel wat extra mogelijkheden die je misschien wel nuttig vindt.
<P><B>Tekst plakken vanuit andere toepassingen</B></P>
<UL>
<P>Je kunt opgemaakte tekst knippen en plakken vanuit andere Windowsapplicaties zoals Microsoft Word zonder verlies van je
-tekstopmaak. Gebruik de gewone knip en plak menus in je browser (of control-c control-v)
+tekstopmaak. Gebruik de gewone knip- en plakmenu's in je browser (of control-c control-v)
</UL>
<P><B>Bestanden invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Als je bestanden wil invoegen die al op een website staan en die te bereiken zijn via een URL, dan kun je die
-afbeeldingen in je tekst gebruiken door de "Insert Image" knop.
+afbeeldingen in je tekst gebruiken door de knop "Insert Image".
</UL>
<P><B>Tabellen invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
<UL>
-<P>Om je teksten wat layout te geven, kun je de "Insert Tables" knop uit de werkbalk gebruiken.
+<P>Om je teksten wat lay-out te geven, kun je de knop "Insert Tables" uit de werkbalk gebruiken.
</UL>
<P><B>Links invoegen<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
@@ -42,10 +42,10 @@
</UL>
-<P><B>Het invoegen van smilies (emoticons) <img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
+<P><B>Het invoegen van smiley's (emoticons) <img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
<UL>
-<P>Klik op de smiley in de werkbalk om die kleine icoontjes in je tekst te zetten. Er verschijnt een dialoogbox waarmee
-je één van de volgende icoontjes kunt invoegen door er op te klikken.(Je kunt evengoed de code recht in je tekst brengen.
+<P>Klik op de smiley in de werkbalk om die kleine icoontjes in je tekst te zetten. Er verschijnt een dialoogvenster waarmee
+je één van de volgende icoontjes kunt invoegen door erop te klikken.(Je kunt evengoed de code rechtstreeks in je tekst brengen.
Die code zal later geconverteerd worden als je tekst getoond wordt.)
<table border="1">
<tr valign="top">
View
@@ -15,5 +15,5 @@
<p>Een schaal moet ook voorzien worden van een goede beschrijving over wat ze bedoelt en hoe ze zou moeten gebruikt worden.
Deze beschrijving zal verschijnen in helppagina's voor leerlingen en leraren.</p>
-<p>Tenslotte kan er één of meerdere "Standaard" schalen gedefiniëerd worden door je systeembeheerder. Deze schalen
-zullen kunnen gebruikt worden in alle vakken.</p>
+<p>Tenslotte kunnen er één of meer "Standaard" schalen gedefiniëerd worden door je systeembeheerder. Deze schalen
+kunnen gebruikt worden in alle vakken.</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Beschikbare onderzoeken</B></P>
<P>Op dit ogenblik biedt Moodle twee specifieke types van onderzoeken (toekomstige versies
-zullen mogelijk maken dat je je eigen onderzoeken maakt).</P>
+zullen het mogelijk maken dat je je eigen onderzoeken maakt).</P>
<P>De beschikbare onderzoeken zijn gekozen omdat ze uiterst geschikt zijn voor het evalueren
van elektronische leeromgevingen die de construcitvisme pedagogie gebruiken.
@@ -5,7 +5,7 @@
enzovoort. Deze zullen verschijnen op de vakkenlijst van de site en ook op de lijst van deelnemers van je vak.
Als je een aanspreektitel leeg laat, dan wordt het standaardwoord voor leraar gebruikt (dat wat je instelt op de instellingenpagina
van het vak).</p>
-<P>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers uit het rolmenuutje in de "volgorde" kolom. Nadat je de wijzigingen bewaart hebt, zie je de nieuwe volgorde.</p>
+<P>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers uit het rolmenuutje in de kolom "volgorde". Nadat je de wijzigingen bewaard hebt, zie je de nieuwe volgorde.</p>
<P>Een speciale situatie krijg je als je "verberg" kiest voor een leraar. In dat geval zal
de leraar niet getoond worden in de lijst van deelnemers. Hij zal verborgen blijven voor de studenten, tenzij hij een boodschap post op een forum enz.)</p>
<p>Je kunt ook kiezen of een leraar rechten krijgt om een vak te bewerken of niet. Leraars zonder bewerkrechten kunnen bekeken worden als leraars in het vak. Zij kunnen
View
@@ -1,8 +1,8 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Hulp bij het schrijven van teksten</B></P>
-Tekst schrijven in Moodle werkt een beetje zoals je het zou verwachten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om "smilies", webadressen en sommige HTML tags op te nemen in je tekst.
+Tekst schrijven in Moodle werkt een beetje zoals je het zou verwachten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om "smiley's", webadressen en sommige HTML-tags op te nemen in je tekst.
-<P><B>Smilies (emoticons)</B></P>
+<P><B>Smiley's (emoticons)</B></P>
<UL>
<P>Om deze kleine icoontjes in je tekst op te nemen, hoef je alleen maar de overeenkomende code te typen. Deze codes zijn zelf als kleine tekeningen als je je hoofd schuin naar links houdt terwijl je ze bekijkt.</p>
@@ -126,9 +126,9 @@
<P>Bijvoorbeeld: <A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> of <A HREF="http://curtin.edu">http://curtin.edu</A>
</UL>
-<P><B>HTML tags</B></P>
+<P><B>HTML-tags</B></P>
<UL>
-<P>Je kunt een beperkte set HTML tags gebruiken om je tekst van opmaak te voorzien.
+<P>Je kunt een beperkte set HTML-tags gebruiken om je tekst van opmaak te voorzien.
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>
<TR><TH>HTML tags<TH>Weergave</TR>
<TR><TD>&lt;B> bold &lt;/B> <TD> <B>vette tekst</B> </TR>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 092cd5a

Please sign in to comment.