Permalink
Browse files

more updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Jan 4, 2003
1 parent 70d4cf8 commit 0b9e04f07e914ba21d57001e5f905d089e22477c
Showing with 120 additions and 55 deletions.
  1. +4 −1 lang/fi/auth.php
  2. +5 −1 lang/fi/choice.php
  3. +2 −2 lang/fi/moodle.php
  4. +4 −1 lang/fi/quiz.php
  5. +105 −50 lang/fi/survey.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta onko käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['auth_dbhost'] = "Tietokanta palvelin";
$string['auth_dbname'] = "Tietokannan nimi";
$string['auth_dbpass'] = "Salasana käyttäjätunnukselle";
+$string['auth_dbpasstype'] = "Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.";
$string['auth_dbtable'] = "Taulun nimi";
$string['auth_dbtitle'] = "Käytä ulkoista tietokantaa";
$string['auth_dbtype'] = "Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)";
@@ -53,6 +54,8 @@
$string['chooseauthmethod'] = "Valitse käyttäjäntunnistus tapa: ";
$string['guestloginbutton'] = "Kirjaudu vieraana painike";
$string['instructions'] = "Ohjeeet";
+$string['md5'] = "MD5-salaus";
+$string['plaintext'] = "Paljas teksti";
$string['showguestlogin'] = "Voit näyttää tai piiloittaa vieraskäyttäjä painikkeen kirjaantumissivulla.";
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
$string['answered'] = "Vastattu";
@@ -9,6 +9,10 @@
$string['modulename'] = "Monivalinta";
$string['modulenameplural'] = "Monivalinnat";
$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
+$string['publish'] = "Julkaise tulokset";
+$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömasti, piilottaen vastaajien nimet";
+$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näitä nimet ja vastaukset.";
+$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
$string['responses'] = "Vastaukset";
$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
$string['savemychoice'] = "Talleta valintani";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
$string['action'] = "Toiminta";
@@ -280,7 +280,7 @@
$string['makeeditable'] = "Jos annat web-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
$string['managedatabase'] = "Huolla tietokantaa";
$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
-$string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkejä";
+$string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkiä";
$string['maximumgrade'] = "Maksimi luokka";
$string['maximumshort'] = "Maksimi";
$string['maxsize'] = "Maksimi koko: \$a";
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu tenttiin";
+$string['allowreview'] = "Salli tarkastelu";
$string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
$string['alwaysavailable'] = "Aina esillä";
$string['answer'] = "Vastaus";
@@ -65,6 +66,8 @@
$string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.";
$string['nomoreattempts'] = "Enempää erityksiä ei sallita";
$string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
+$string['noreview'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä";
+$string['noreviewuntil'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen \$a";
$string['publish'] = "Julkaise";
$string['question'] = "Kysymys";
$string['questioninuse'] = "Kysymys '\$a' on jo käytössä:";
View
@@ -1,16 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
-$string['actual'] = "Varsinainen";
-$string['actualclass'] = "Luokan varsinainen";
-$string['actualstudent'] = "\$a varsinainen";
+$string['actual'] = "Toteutunut";
+$string['actualclass'] = "Luokan toteutunut";
+$string['actualstudent'] = "\$a toteutunut";
$string['allquestions'] = "Kaikki kysymykset järjestyksessä, kaikki opiskelijat";
$string['allscales'] = "Kaikki asteikot, kaikki opiskelijat";
$string['alreadysubmitted'] = "Olet jo palauttanut tämän kyselyn";
$string['analysisof'] = "Analyysi \$a";
$string['attls1'] = "Kun arvion mitä joku sanoo, keskityn argumenttien laatuun, en henkilöön joka esittää asian.";
-$string['attls10'] = "Minulle on tärkeää pysyä mahdollisimman objektiivisena kun rvion jotain.";
+$string['attls10'] = "Minulle on tärkeää pysyä mahdollisimman objektiivisena kun arvion jotain.";
$string['attls10short'] = "pysy objektiivisena";
$string['attls11'] = "Yritän ajatella yhdessä ihmisten kanssa, enkä heitä vastaan.";
$string['attls11short'] = "ajattele yhdessä ihmisten kanssa";
@@ -21,90 +21,145 @@
$string['attls14'] = "Yritän osoittaa hiekot kohdat muiden ajattelussa auttaakseni heitä selventämään perustelunsa";
$string['attls14short'] = "osoita heikkoudet";
$string['attls15'] = "Yritän ajatella itseni toisen asemaan ristiriita tilanteissa, nähdäkseni miksi he ajattelevat niin kuin ajattelevat.";
-$string['attls15short'] = "ajattele itsesi toisen asemaan";
-$string['attls16'] = "Pyrin vertaamaan huolellisesti kaikki asiaan littyvät näkökohdat ja faktat.";
+$string['attls15short'] = "asetu toisen asemaan";
+$string['attls16'] = "Pyrin vertaamaan huolellisesti kaikki asiaan liittyvät näkökohdat ja faktat.";
$string['attls16short'] = "vertaa faktoja";
-$string['attls17'] = "Arvostan loogisuutta yli assosioivan tietojen yhdistämisen tavassani ratkoa ongelmia.";
+$string['attls17'] = "Arvostan loogisuutta yli assosioivan tietojen yhdistämisen ratkoessani ongelmia.";
$string['attls17short'] = "arvostan loogisuutta";
-$string['attls18'] = "Kykenen oivaltamaan mielipiteitä joka eroavat omistani empatian avulla.";
+$string['attls18'] = "Kykenen empatian avulla oivaltamaan mielipiteitä joka eroavat omistani.";
$string['attls18short'] = "oivalla empaattisesti";
$string['attls19'] = "Kun hekilön mielipiteet ovat outoja minulle, pyrin laajentamaan ajatteluani ja ymmpärtämään miten hän voi ajatella niin.";
-$string['attls19short'] = "jaajenna ajattelua";
-$string['attls1short'] = "keskity perutelujen laatuun";
+$string['attls19short'] = "laajenna ajattelua";
+$string['attls1short'] = "keskity perustelujen laatuun";
$string['attls2'] = "Haluan olla \"paholaisen asianajaja\", puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.";
-$string['attls20'] = "Käytän aikaa löytääkseni virheet. Eisin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia joita ei ole ilmaitu hyvin.";
+$string['attls20'] = "Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia joita ei ole ilmaitu hyvin.";
$string['attls20short'] = "mikä on vialla?";
$string['attls2short'] = "Leiki \"paholaisen asianajajaa\"";
-$string['attls3'] = "Yritän ymmärtää ihmisten taustat, jas sen mikä saa heidät tuntemaan niin kun he tuntevat.";
+$string['attls3'] = "Yritän ymmärtää ihmisten taustat, ja sen mikä saa heidät tuntemaan niin kun he tuntevat.";
$string['attls3short'] = "Ihmisten taustat";
$string['attls4'] = "Tärkein osa koulutustani on ollut oppia ymmärtämään toisenlaisia ihmisiä.";
$string['attls4short'] = "ymmärrä toisenlaisia ihmisiä";
$string['attls5'] = "Uskon löytäväni oman identiteetini paremmin keskustelemalla erilaisten ihmisten kanssa.";
$string['attls5short'] = "keskustele useiden ihmisten kanssa";
$string['attls6'] = "Nautin taustoiltaan erilaisten ihmisten mielipiteiden kuulumisesta, se auttaa minua ymmärtämämään miten sama asian voi nähdä eritavoin.";
$string['attls6short'] = "nauti mielipideiden kuulemisesta";
-$string['attls7'] = "Olen huomannut että voin vahvita asemaani väittelemällä jos joku on erimieltä kuin minä.";
+$string['attls7'] = "Olen huomannut että voin vahvistaa asemaani väittelemällä jos joku on erimieltä kuin minä.";
$string['attls7short'] = "vahvistu väittelemällä";
-$string['attls8'] = "Olen aina kiinnostnut miksi ihmiset sanovat ja uskovat niin kuin tekevät.";
+$string['attls8'] = "Olen aina kiinnostunut miksi ihmiset sanovat ja uskovat niin kuin tekevät.";
$string['attls8short'] = "tiedä miksi ihmiset tekevät";
$string['attls9'] = "lukiessani kirjaa löydän itseni usein väittelemästä kirjoittajan kanssa, löytääkseni kohdat jossa he ovat väärässä.";
$string['attls9short'] = "kyseenalasta kirjoittajat";
-$string['attlsm1'] = "Asenne ajatteluunja oppimiseen";
+$string['attlsintro'] = "Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoitaa suhtautumistasi ajatteluun ja oppimiseen.
+
+Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastuksia, vain sinun mielipiteesi on kiinnostava.Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+";
+$string['attlsm1'] = "Asenne ajatteluun ja oppimiseen";
$string['attlsm2'] = "Sosiaalinen oppiminen";
$string['attlsm3'] = "Eristyvä oppiminen";
-$string['attlsmintro'] = "Keskustelussa";
+$string['attlsmintro'] = "Keskustelussa ...";
$string['attlsname'] = "ATTLS (20 kysymystä)";
-$string['clicktocontinue'] = "Klikaa tästä jatkaaksesi";
-$string['clicktocontinuecheck'] = "Klikaa tästä jatkaaksesi";
-$string['colles1'] = "oppisesi keskitty asihin jotka kiinnostavat minua";
-$string['colles10'] = "kyselen muiden opiskelijoiden ajatusia ja ideoita";
-$string['colles10short'] = "kysyn muilta lisätietoja";
+$string['clicktocontinue'] = "Klikkaa tästä jatkaaksesi";
+$string['clicktocontinuecheck'] = "Klikkaa tästä jatkaaksesi";
+$string['colles1'] = "oppiseni keskittyy asihoin jotka kiinnostavat minua";
+$string['colles10'] = "kyselen muiden opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita";
+$string['colles10short'] = "kysyn lisätietoja";
$string['colles11'] = "muut opiskelijat kysyvät ajauksiani ja ideoitani";
-$string['colles11short'] = "muut kysyvät minulta lisätietoja";
+$string['colles11short'] = "muut kysyvät minulta";
$string['colles12'] = "muut opiskejat vastaavat ideoihini";
$string['colles12short'] = "opiskelijat vastaavat minulle";
-$string['colles13'] = "Ohjaaja lisää omaan ajatteluani";
-$string['colles13short'] = "Ohjaaja lisää ajattelua";
-$string['colles14'] = "Ohjaaja rohkaisee minua ottamaan osaa";
-$string['colles14short'] = "Ohjaaja rohkaisee minua";
-$string['colles15'] = "Ohjaaja pitää hyviä esitelmiä";
-$string['colles15short'] = "Ohjaaja pitää esitelmiä";
-$string['colles16'] = "Ohjaaja tukee kriittistä itsearviointia";
-$string['colles16short'] = "Ohjaaja tukee itsearviointia";
+$string['colles13'] = "ohjaaja lisää omaan ajatteluani";
+$string['colles13short'] = "ohjaaja lisää ajattelua";
+$string['colles14'] = "ohjaaja rohkaisee minua ottamaan osaa";
+$string['colles14short'] = "ohjaaja rohkaisee minua";
+$string['colles15'] = "ohjaaja pitää hyviä esitelmiä";
+$string['colles15short'] = "ohjaaja pitää esitelmiä";
+$string['colles16'] = "ohjaaja tukee kriittistä itsearviointia";
+$string['colles16short'] = "ohjaaja tukee itsearviointia";
$string['colles17'] = "toisen opiskelijat rohkaisevat minua osallistumaan";
$string['colles17short'] = "opiskelija rohkaisevat minua";
-$string['colles18'] = "toiset opiskejat kehuvat osallistumiistani";
+$string['colles18'] = "toiset opiskelijat kehuvat osallistumiistani";
$string['colles18short'] = "opiskejat kehuvat minua";
-$string['colles19'] = "toiset opiskejat arvostavat osallistumiistani";
-$string['colles19short'] = "toiset opiskejat arvostavat osallistumiistani";
+$string['colles19'] = "toiset opiskelijat arvostavat osallistumiistani";
+$string['colles19short'] = "opiskelijat arvostavat minua";
$string['colles1short'] = "keskity kiinnostaviin asioihin";
-$string['colles2'] = "opin asiaoita joista on ammatillista hyötyä";
+$string['colles2'] = "opin asioita joista on ammatillista hyötyä";
$string['colles20'] = "toiset opiskelijat tukevat yritystäni oppia";
-$string['colles20short'] = "opiskejat tukevat";
-$string['colles21'] = "saan hyvin selvää muiden opiskejoiden vieteistä";
+$string['colles20short'] = "opiskelijat tukevat";
+$string['colles21'] = "saan hyvin selvää muiden opiskejoiden viesteistä";
$string['colles21short'] = "ymmärrän muita opiskelijoita";
$string['colles22'] = "muut opiskelijat ymmärtävät viestini";
$string['colles22short'] = "opiskelijat ymmärtävät minua";
-$string['colles23'] = "Ymmärrän hyvin ohjaajan viestit";
-$string['colles23short'] = "Ymmärän ohjaajaa";
-$string['colles24'] = "Ohjaaja ymmärtää hyvin viestini";
-$string['colles24short'] = "Ohjaaja ymmärtää minua";
+$string['colles23'] = "ymmärrän hyvin ohjaajan viestit";
+$string['colles23short'] = "ymmärän ohjaajaa";
+$string['colles24'] = "ohjaaja ymmärtää hyvin viestini";
+$string['colles24short'] = "ohjaaja ymmärtää minua";
$string['colles2short'] = "tärkeitä minulle käytännössä";
$string['colles3'] = "opin kuinka lisätä ammatillista osaamistani";
$string['colles3short'] = "lisätä osaamistani";
-$string['colles4'] = "opiimani littyy hyvin ammatilliseen käytäntöön";
+$string['colles4'] = "oppimani liittyy hyvin ammatilliseen käytäntöön";
$string['colles4short'] = "liittyy käytäntöön";
-$string['colles5'] = "ajattelen oppimistni kriittisesti";
+$string['colles5'] = "olen kriittinen siitä kuinka opin";
$string['colles5short'] = "olen kriittinen oppimisestani";
-$string['colles6'] = "ajattelen kriittisesti ideoitanini";
-$string['colles6short'] = "olen kriittinen omien ideoiden suhteen";
+$string['colles6'] = "ajattelen kriittisesti ideoitani";
+$string['colles6short'] = "olen kriittinen omien ideoitteni suhteen";
+$string['colles7'] = "Olen krittinen muiden opiskelijoiden ideoiden suhteen.";
+$string['colles7short'] = "Olen kriittinen muiden opiskelijoiden suhteen";
+$string['colles8'] = "Lukiessani olen krittinen kirjoittajan ideoiden suhteen.";
+$string['colles8short'] = "Olen kriittinen lukemani suhteen";
+$string['colles9'] = "Selitän ideani muille opiskelijoille";
+$string['colles9short'] = "Selitän ideani";
+$string['collesaintro'] = "Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
+
+Jokainen seuravista 24 kysymyksestä koskee sinun kokemuksiasi tällä kursilla.
+
+Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
+
+Kiitokset avustasi.";
+$string['collesaname'] = "COLLES (Toteutunut)";
+$string['collesapintro'] = "Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
+
+Jokainen seuravista 24 kysymyksestä pyytää sina vertaamaan <i>ideaalia</i> ja <i>toteutunutta</i> tilannetta kurssilla
+
+Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
+
+";
+$string['collesapname'] = "COLLES (Haluttu ja Toteutunut)";
+$string['collesm1'] = "Relevanssi";
+$string['collesm1short'] = "Relevanssi";
+$string['collesm2'] = "Heijastuminen";
+$string['collesm2short'] = "Heijastuminen";
+$string['collesm3'] = "Vuorovaikutteisuus";
+$string['collesm3short'] = "Vuorovaikutteisuus";
+$string['collesm4'] = "Ohjaajan tuki";
+$string['collesm4short'] = "Ohjaajan tuki";
+$string['collesm5'] = "Vertaistuki";
+$string['collesm5short'] = "Vertaistuki";
+$string['collesm6'] = "Tulkinta";
+$string['collesm6short'] = "Tulkinta";
+$string['collesmintro'] = "Tällä kurssilla ...";
+$string['collespintro'] = "Tämän kyselyn tarkoituksena on selvitää mitä asiaoita arvostat online-oppimisympäristössä.
+
+Jokainen seuraavasta 24 kysymyksestä kysyy sinun odotuksistasi tältä kurssilta.
+
+
+Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
+
+";
+$string['collespname'] = "COLLES (Haluttu)";
$string['done'] = "Tehty";
$string['download'] = "Lataa";
$string['downloadexcel'] = "Lataa tiedot Excel-taulukkona";
$string['downloadinfo'] = "Voit ladata kaikki kyselyn tiedot analysointia varten. Voit käyttää tietoja Excel, SPPS tai muussa ohjelmissa.";
$string['downloadtext'] = "Lataa tiedot tekstitiedostona.";
$string['editingasurvey'] = "Kyselyn muokkaus";
$string['helpsurveys'] = "Opastus eri kyselytyyppeihin";
+$string['howlong'] = "Kauanko sinulta meni aikaa kyselyyn vastaamiseen?";
$string['howlongoptions'] = "alle 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,yli 10 min";
$string['ifoundthat'] = "Huomasin että";
$string['introtext'] = "Johdanto teksti";
@@ -114,17 +169,17 @@
$string['name'] = "Nimi";
$string['newsurveyresponses'] = "Uudet vastaukset";
$string['nobodyyet'] = "Kukaan ei ole vielä suorittanut tätä kyselyä";
-$string['notdone'] = "Ei vielä suorittu";
+$string['notdone'] = "Suorittamatta";
$string['notes'] = "Oma analyysisi ja muistiinpanosi.(Henk.Kohtainen)";
$string['othercomments'] = "Onko sinulla muita kommentteja?";
$string['peoplecompleted'] = "\$a henkilöä on suorittanut tämän kyselyn";
-$string['preferred'] = "Suositettu";
-$string['preferredclass'] = "Luokan luositettu";
-$string['preferredstudent'] = "\$a suostettu";
+$string['preferred'] = "Haluttu";
+$string['preferredclass'] = "Luokan haluttu";
+$string['preferredstudent'] = "\$a haluttu";
$string['question'] = "Kysymys";
$string['questions'] = "Kysymykset";
$string['questionsnotanswered'] = "Joihinkin monivalintoihin ei ole vastattu.";
-$string['report'] = "Palaute raportti";
+$string['report'] = "Kysely raportti";
$string['savednotes'] = "Muistiinpanosi tallennettiin";
$string['scaleagree5'] = "Vahvasti erimieltä, Jotakuinkin erimieltä, Ei samaa tai eri mieltä, Jotakuinkin samaa mieltä, Vahvasti samaa mieltä";
$string['scales'] = "Skaalat";

0 comments on commit 0b9e04f

Please sign in to comment.