Permalink
Browse files

moving towards XHTML compliance

  • Loading branch information...
1 parent 3404111 commit 0c7539fd3a7ff5020872a490d00cf45e49ca347c koenr committed Jan 25, 2005
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Úkoly</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Úkoly</b></p>
<ul>
<p>Úkoly se používají pro zadávání takových úloh, jejichž splnění vyžaduje, aby
student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a elektronicky jej
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<b>Chat</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<b>Chat</b></p>
<ul>
<p>Modul Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat spolu na internetu v reálném
čase. Je to užitečný způsob, jak získat jiný pohled na sebe navzájem i na téma,
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Anketa</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Anketa</b></p>
<ul>
<p>Modul Anketa je velmi jednoduchý &ndash; učitel položí otázku a zadá
několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé
@@ -1,9 +1,10 @@
<p align="center"><b>Kategorie kurzů</b></p>
-<p>Váš správce Moodle může nastavit několik kategorií čili skupin kurzů.
+<p>Váš správce Moodle může nastavit několik kategorií čili skupin kurzů.</p>
-<p>Například "Věda a technika" nebo "Povinné kurzy" apod.
+<p>Například "Věda a technika" nebo "Povinné kurzy" apod.</p>
<p>Vyberte nejvhodnější kategorii pro váš kurz. Tato volba ovlivňuje
umístění vašeho kurzu v seznamu kurzů a může usnadnit studentům
jeho nalezení.
+</p>
@@ -3,10 +3,10 @@
<p>Zvláštní fórum nazývané "Novinky" se objevuje v kurzech s týdenním a
tématickým uspořádáním. Je to dobré místo k umisťování aktuálních zpráv pro
všechny studenty (Implicitně je studentům nastaveno odebírání příspěvků z tohoto
-fóra emailem).
+fóra emailem).</p>
<p>Toto nastavení určuje, kolik nejnovějších položek se objeví na
-titulní stránce kurzu ve sloupci novinky vpravo dole.
+titulní stránce kurzu ve sloupci novinky vpravo dole.</p>
<p>Pokud toto nastavíte na "0 novinky", sloupec novinek se nebude
-zobrazovat.
+zobrazovat.</p>
@@ -1,12 +1,12 @@
<p align="center"><b>Počet týdnů/témat</b></p>
<p>Toto nastavení je použitelné pouze pro kurzy s týdenním nebo
-tématickým uspořádáním.
+tématickým uspořádáním.</p>
<p>V týdenním uspořádání určuje, kolik týdnů bude kurz trvat. První
-týden začíná ve stejný den jako kurz.
+týden začíná ve stejný den jako kurz.</p>
-<p>V tématickém uspořádání určuje počet témat v kurzu.
+<p>V tématickém uspořádání určuje počet témat v kurzu.</p>
<p>V obou případech tato hodnota určuje, do kolika sekcí bude kurz
-rozdělen uprostřed hlavní stránky kurzu.
+rozdělen uprostřed hlavní stránky kurzu.</p>
@@ -1,15 +1,15 @@
<p align="center"><b>Nedávná činnost</b></p>
-<p>Moodle může zobrazovat nedávnou činnost na hlavní stránce kurzu.
+<p>Moodle může zobrazovat nedávnou činnost na hlavní stránce kurzu.</p>
<p>Ta ukazuje vše, co se v kurzu odehrálo od chvíle, kdy se uživatel
naposledy přihlásil a vstoupil do kurzu (nové diskusní příspěvky, nové
-uživatele, odeslané písemné práce apod.)
+uživatele, odeslané písemné práce apod.)</p>
<p>Vřele doporučujeme tuto vlastnost ponechat zapnutou, protože pomáhá
udržovat přehled o dění v kurzu a může podporovat spolupráci studentů v
-kurzu.
+kurzu.</p>
<p>Možná budete chtít tuto vlastnost zakázat v kurzech s extrémně
velkým počtem studentů nebo v často používaných kurzech, kde může
-snižovat rychlost zobrazování stránky kurzu.
+snižovat rychlost zobrazování stránky kurzu.</p>
@@ -1,16 +1,16 @@
<p align="center"><b>Datum začátku kurzu</b></p>
<p>Zde určujete čas začátku vašeho kurzu (vzhledem k vašemu časovému
-pásmu).
+pásmu).</p>
<p>Pokud používáte týdenní uspořádání kurzu, ovlivňuje toto datum
-zobrazování týdnů. První týden začíná dnem, který nastavíte zde.
+zobrazování týdnů. První týden začíná dnem, který nastavíte zde.</p>
<p>Toto nastavení neovlivní kurzy s tématickým nebo společenským
-uspořádáním.
+uspořádáním. </p>
<p>Nicméně toto nastavení ovlivní zobrazování protokolů o kurzu. Datum
-začátku kurzu je prvním dnem, od kterého je možno zobrazovat protokoly.
+začátku kurzu je prvním dnem, od kterého je možno zobrazovat protokoly.</p>
<p>Má-li tedy váš kurz skutečný datum svého začátku, pak má smysl jej zde
-nastavit, nezávisle na typu uspořádání tohoto kurzu.
+nastavit, nezávisle na typu uspořádání tohoto kurzu.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
+<img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
<p>Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí uživatelů, a to
mezi učitelem a studentem (přičemž rozhovor může otevřít kterýkoliv z nich),
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Rozhovory</b></p>
<ul>
<p>Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí uživatelů, a to
mezi učitelem a studentem (přičemž rozhovor může otevřít kterýkoliv z nich),
@@ -3,26 +3,26 @@
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
</td>
- <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+ <table alt border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>usmívat se</td>
- </td><font face="courier">:-)</td>
+ </td><font face="courier">:-)</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>zubit se</td>
- </td><font face="courier">:-D</td>
+ </td><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>mrknout</td>
- </td><font face="courier">;-)</td>
+ </td><font face="courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>smí¹ený pocit</td>
- </td><font face="courier">:-/</td>
+ </td><font face="courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
@@ -32,27 +32,27 @@
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>vyplazený jazyk </td>
- </td><font face="courier">:-P</td>
+ </td><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>v pohodì</td>
- </td><font face="courier">B-)</td>
+ </td><font face="courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>souhlasit</td>
- </td><font face="courier">^-)</td>
+ </td><font face="courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>kulit oèi</td>
- </td><font face="courier">8-)</td>
+ </td><font face="courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>pøekvapení</td>
- </td><font face="courier">8-o</td>
+ </td><font face="courier">8-o</font></td>
</tr>
</table>
</td>
@@ -61,52 +61,52 @@
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>mrzutost</td>
- </td><font face="courier">:-(</td>
+ </td><font face="courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>plachost</td>
- </td><font face="courier">8-.</td>
+ </td><font face="courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>èervenání</td>
- </td><font face="courier">:-I</td>
+ </td><font face="courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>pusa</td>
- </td><font face="courier">:-X</td>
+ </td><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>klaun</td>
- </td><font face="courier">:o)</td>
+ </td><font face="courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>monokl</td>
- </td><font face="courier">P-|</td>
+ </td><font face="courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>hnìv</td>
- </td><font face="courier">8-[</td>
+ </td><font face="courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>bez ¾ivota</td>
- </td><font face="courier">xx-P</td>
+ </td><font face="courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>ospalost</td>
- </td><font face="courier">|-.</td>
+ </td><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
</td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
</td>¹kodolibost</td>
- </td><font face="courier">}-]</td>
+ </td><font face="courier">}-]</font></td>
</tr>
</table>
</table>
@@ -4,18 +4,18 @@
<p>Necháte-li toto pole prázdné, pak kdokoliv, kdo si vytvoří na těchto
Moodle stránkách uživatelské jméno a heslo, bude schopen zapsat se do
-kurzu prostě tím, že do něj vstoupí.
+kurzu prostě tím, že do něj vstoupí.</p>
<p>Pokud zde zadáte nějakou hodnotu (slovo či větu), budou zájemci,
kteří se POPRVÉ pokoušejí do kurzu vstoupit, vyzváni k jejímu vložení
-(bude-li klíč odpovídat, k dalším vstupům do kurzu již není potřeba).
+(bude-li klíč odpovídat, k dalším vstupům do kurzu již není potřeba).</p>
<p>Celý vtip tohoto jednoduchého mechanismu je v tom, že pouze
oprávněným účastníkům kurzu sdělíte tento klíč
-(emailem, poštovním holubem, telefonem nebo ústně ve třídě).
+(emailem, poštovním holubem, telefonem nebo ústně ve třídě).</p>
<p>Pokud se klíč "provalí" na veřejnost a do kurzu vám vstoupí nechtěné
osoby, můžete je z kurzu vyškrtnout (podívejte se na jejich stránky s
profilem uživatele) a klíč k zápisu změnit. Legitimní studenti, kteří
se již do kurzu zapsali, změnu nepoznají, ale nechtění účastníci se již
-zpět do kurzu nedostanou.
+zpět do kurzu nedostanou.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<b>Cvičení</b>
+<img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<b>Cvičení</b>
<ul>
<p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<b>Fóra</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<b>Fóra</b></p>
<ul>
<p>Tato činnost může být tou nejdůležitější - právě zde totiž nejčastěji probíhá
diskuse mezi účastníky kurzu. Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<b>Slovník</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<b>Slovník</b></p>
<ul>
<p>Tato činnost umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic,
podobně jako ve slovníku.</p>
@@ -1,20 +1,26 @@
-<p align="center"><b>Vstup hostů</b></p>
-
-<p>Máte možnost nechat "hosty" vstoupit do vašeho kurzu.
-
+<p align="center"><b>Vstup hostů</b></p>
+
+
+
+<p>Máte možnost nechat "hosty" vstoupit do vašeho kurzu.</p>
+
+
<p>Lidé se do Moodle mohou přihlásit jako hosté stisknutím tlačítka
-"Přihlásit se jako host" na přihlašovací stránce.
-
+"Přihlásit se jako host" na přihlašovací stránce.</p>
+
+
<p>Hosté mají VŽDY přístup pouze pro čtení. To znamená, že nemohou kurz
zaneřádit žádnými svými příspěvky.
-
+</p>
+
<p>To se může hodit, když chcete například kolegům ukázat svou práci
nebo studentům nabídnete možnost prohlídky kurzu předtím, než se
-do něj rozhodnou zapsat.
-
+do něj rozhodnou zapsat.</p>
+
+
<p>Povšimněte si, že máte možnost zvolit si dva typy vstupu hostů: s
klíčem a bez. Povolíte-li vstup hostům s klíčem, budou tito muset zadávat
aktuální klíč k zápisu do kurzu POKAŽDÉ, kdy do kurzu budou vstupovat
(narozdíl od studentů, kteří jej zadávají pouze jednou). Povolíte-li
vstup hostům bez klíče, pak se kdokoliv může přihlásit jako host a
-podívat se přímo do vašeho kurzu.
+podívat se přímo do vašeho kurzu.</p>
View
@@ -1,13 +1,13 @@
<p align="center"><b>Nápověda k psaní HTML</b></p>
<p>Píšete-li HTML v Moodle, můžete používat jakékoliv HTML značky
-(tagy) a vytvořit tak požadovaný výsledek.
+(tagy) a vytvořit tak požadovaný výsledek.</p>
<p>Váš HTML kód bude normálně zobrazen na stránce uvnitř buňky tabulky.
-Z těchto důvodů:
+Z těchto důvodů:</p>
<ul>
- <li>nepoužívejte značky jako &lt;HEAD> nebo &lt;BODY>
+ <li>nepoužívejte značky jako &lt;HEAD> nebo &lt;BODY></li>
<li>pozor na neodpovídající si značky &lt;TABLE>, které
-mohou rozbít HTML strukturu stránky.
+mohou rozbít HTML strukturu stránky.</li>
</ul>
View
@@ -1,47 +1 @@
-<p><b>Rejstřík nápovědy</b></p>
-
-<p>Obecné</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=cookies.html">Cookies</a>
-</ul>
-
-<p>Správa</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Úprava jazyka</a>
-</ul>
-
-<p>Nastavování kurzů</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=mods.html">Moduly činností</a>
- <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Zprávy o činnosti</a>
- <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Dostupnost kurzu</a>
- <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Kategorie kurzů</a>
- <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Upořádání Moodle kurzů</a>
- <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Celý název kurzu</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Novinky</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Počet týdnů/témat</a>
- <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Krátký název kurzu</a>
- <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Datum začátku kurzu</a>
- <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Velikost nahrávaných souborů</a>
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Klíč k zápisu do kurzu</a>
- <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Body</a>
- <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Vstup hostů</a>
- <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Nedávná činnost</a>
- <li><a href="help.php?file=scales.html">Škály</a>
- <li><a href="help.php?file=summaries.html">Souhrny sekcí</a>
- <li><a href="help.php?file=teachers.html">Učitelé</a>
- <li><a href="help.php?file=picture.html">Připojení obrázku</a>
-</ul>
-
-<p>Čtení a psaní</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=questions.html">Otázky</a>
- <li><a href="help.php?file=reading.html">Čtení</a>
- <li><a href="help.php?file=writing.html">Psaní</a>
- <li><a href="help.php?file=textformat.html">Formátování textu</a>
- <li><a href="help.php?file=html.html">Nápověda k psaní HTML</a>
- <li><a href="help.php?file=text.html">Úprava textového formátu</a>
- <li><a href="help.php?file=wiki.html">Nápověda k psaní Wiki stránek</a>
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">O HTML editoru</a>
- <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Používání smajlíků (emotikon)</a>
-</ul>
+<p><b>Rejstřík nápovědy</b></p><p>Obecné</p><ul> <li><a href="help.php?file=cookies.html">Cookies</li></a> </ul><p>Správa</p><ul> <li><a href="help.php?file=langedit.html">Úprava jazyka</li></a> </ul><p>Nastavování kurzů</p><ul> <li><a href="help.php?file=mods.html">Moduly činností</li></a> <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Zprávy o činnosti</li></a> <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Dostupnost kurzu</li></a> <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Kategorie kurzů</li></a> <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Upořádání Moodle kurzů</li></a> <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Celý název kurzu</li></a> <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Novinky</li></a> <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Počet týdnů/témat</li></a> <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Krátký název kurzu</li></a> <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Datum začátku kurzu</li></a> <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Velikost nahrávaných souborů</li></a> <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Klíč k zápisu do kurzu</li></a> <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Body</li></a> <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Vstup hostů</li></a> <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Nedávná činnost</li></a> <li><a href="help.php?file=scales.html">Škály</li></a> <li><a href="help.php?file=summaries.html">Souhrny sekcí</li></a> <li><a href="help.php?file=teachers.html">Učitelé</li></a> <li><a href="help.php?file=picture.html">Připojení obrázku</li></a> </ul><p>Čtení a psaní</p><ul> <li><a href="help.php?file=questions.html">Otázky</li></a> <li><a href="help.php?file=reading.html">Čtení</li></a> <li><a href="help.php?file=writing.html">Psaní</li></a> <li><a href="help.php?file=textformat.html">Formátování textu</li></a> <li><a href="help.php?file=html.html">Nápověda k psaní HTML</li></a> <li><a href="help.php?file=text.html">Úprava textového formátu</li></a> <li><a href="help.php?file=wiki.html">Nápověda k psaní Wiki stránek</li></a> <li><a href="help.php?file=richtext.html">O HTML editoru</li></a> <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Používání smajlíků (emotikon)</li></a> </ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<b>Poznámky</b></p>
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<b>Poznámky</b></p>
<ul>
<p>Tento modul představuje důležitou reflexivní aktivitu. Učitel požádá
studenty, aby se zamysleli nad určitým tématem. Studenti pak vytvářejí záznamy,
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0c7539f

Please sign in to comment.