Permalink
Browse files

Merge branch 'install_24_STABLE' of git://git.moodle.cz/moodle-instal…

…l into MOODLE_24_STABLE
  • Loading branch information...
danpoltawski committed Apr 18, 2013
2 parents 8803e9c + 6c5a661 commit 0d80c1cc7a10ff8b920925d6457492b7890cc0ef
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/hr/error.php
  2. +4 −4 install/lang/hr/install.php
@@ -41,8 +41,8 @@
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj inačici.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Došlo je do pogreške pri provjeri preuzete datoteke';
$string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
-$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Nije uspjelo preuzimanje komponente na poslužitelj, provjerite postavke proxyja. Preporuča se uporaba PHP cURL dodatka.<br /><br />Ručno preuzmite datoteku s <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> iskopirajte ju u "{$a->dest}" na poslužitelj i raspakirajte.';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obvezno polje';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Nije uspjelo preuzimanje komponente na poslužitelj, provjerite postavke proxyja. Preporuča se uporaba PHP cURL dodatka.<br /><br />Ručno preuzmite datoteku s <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> iskopirajte ju u "{$a->dest}" na poslužitelju i raspakirajte.';
$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešna baza izvornog URL-a';
$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešno ime ZIP datoteke';
@@ -45,14 +45,14 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tablice';
$string['dirroot'] = 'Moodle mapa';
$string['environmenthead'] = 'Provjera okruženja vašeg poslužitelja ...';
-$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP inačice i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
+$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP inačice i nekoliko obveznih PHP ekstenzija.
Puna provjera okruženja se obavlja prije svake instalacije ili nadogradnje postojeće inačice. Ako ne znate kako instalirati novu inačicu ili omogućiti PHP ekstenzije, kontaktirajte administratora vašeg poslužitelja.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Pogreške u okruženju poslužitelja!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije na poslužitelju je trenutno podešeno na {$a}.</p>
-<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj uključenih modula i/ili veći broj korisnika.</p>
+<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj omogućenih modula i/ili veći broj korisnika.</p>
<p>Preporučujemo da konfigurirate PHP s većim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to možete napraviti:</p>
<ol>
@@ -67,7 +67,7 @@
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguće zapisivati podatke u nadređenu mapu ({$a->parent}). Instalacijska skripta ne može stvoriti mapu za podatke ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubadmindir'] = 'Manji broj webhosting tvrtki koristi /admin kao posebni URL za Vaš pristup upravljanju vašim hosting paketom. Nažalost, to rezultira konfliktom sa standardnom lokacijom za Moodle administratorsku stranicu. Navedenu lokaciju unutar Moodle sustava možete preimenovati. Na primjer: <br /> <br /><em>moodleadmin</em><br /> <br />
Ovo će promijeniti administratorsku poveznicu na Moodle sustavu u novu vrijednost.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Mora postojati mapa u koju Moodle može pohraniti upload datoteke. Korisnik pod kojim je pokrenut web server (obično \'nobody\' ili \'apache\') bi morao imati mogućnost čitanja/pisanja podataka u toj mapi, ali oni ne bi trebali biti dostupni direktno preko weba. Instalacijska skripta će pokušati stvoriti navedenu mapu ako ista ne postoji.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Mora postojati mapa u koju Moodle može pohraniti prenešene datoteke. Korisnik pod kojim je pokrenut web server (obično \'nobody\' ili \'apache\') bi morao imati mogućnost čitanja/pisanja podataka u toj mapi, ali oni ne bi trebali biti dostupni direktno preko weba. Instalacijska skripta će pokušati stvoriti navedenu mapu ako ista ne postoji.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja (PATH) do Moodle instalacije.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Unesite punu web adresu putem koje će se pristupati vašem Moodle sustavu.
Moodle sustavu NIJE MOGUĆE pristupiti preko više URL-ova, odaberite onaj koji vam najviše odgovara.
@@ -78,7 +78,7 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin mapa ne postoji';
$string['phpextension'] = 'PHP ekstenzija {$a}';
$string['phpversion'] = 'PHP inačica';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP inačicu 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcionira uz brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno imate inačicu {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web poslužitelj s novijom verzijom PHP-a!</br> (U slučaju inačice 5.0.x bilo bi najbolje da je vratite na inačicu 4.4.x)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahtijeva najmanje PHP inačicu 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcionira uz brojne uočene probleme).</p> <p>Trenutno imate inačicu {$a}</p> <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web poslužitelj s novijom inačicom PHP-a!</br> (U slučaju inačice 5.0.x bilo bi najbolje da je vratite na inačicu 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Prikazana vam je ova stranica jer ste uspješno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom poslužitelju. Čestitamo!';
$string['welcomep30'] = 'Ova inačica <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za stvaranje okruženja u kojem će sustav <strong>Moodle</strong> uspješno funkcionirati, konkretno:';

0 comments on commit 0d80c1c

Please sign in to comment.