Skip to content
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent baefa8f commit 0dc1ce7fd7b418819ae17d156bcdddd42a0535e7 koenr committed
Showing with 52 additions and 28 deletions.
  1. +17 −18 lang/nl/auth.php
  2. +19 −6 lang/nl/exercise.php
  3. +3 −3 lang/nl/moodle.php
  4. +13 −1 lang/nl/quiz.php
View
35 lang/nl/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
@@ -16,15 +16,18 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Gebruikersnaam met read access tot de database';
$string['auth_emaildescription'] = 'E-mail bevestiging is standaard ingesteld als authenticatie methode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Op e-mail gebaseerde authenticatie';
-$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.
-';
-$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP-adres, geen DNS naam.
-';
-$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.
-';
+$string['auth_fccreators'] = 'Lijst met groepen van wie de leden nieuwe vakken mogen maken. Gebruik een ; als scheidingsteken voor meerdere groepen. Namen moeten hetzelfde gespeld worden als op de FirstClass server. Het systeem is hoofdlettergevoelig.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Deze methode gebruikt een FirstClass server om te controleren of een gegeven gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Server poort (3333 is de meest gebruikelijke)';
+$string['auth_fchost'] = 'Het adres van de server. Gebruik het IP-nummer of DNS-naam.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Wachtwoord voor bovenstaande account';
+$string['auth_fctitle'] = 'Gebruik een FirstClass server';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Gebruikers-ID voor FirstClass account met het privilege \'Subadministrator\'.';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.';
+$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP-adres, geen DNS naam. ';
+$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Gebruik een IMAP server ';
-$string['auth_imaptype'] = 'Het type van de IMAP server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.
-';
+$string['auth_imaptype'] = 'Het type van de IMAP server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Als je \'bind-user\' wilt gebruiken om gebruikers te zoeken, dan moet je dat hier aangeven. Bijvoorbeeld \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Wachtwoord voor de \'bind-user\'';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lijst met contexten waar de gebruikers gelocaliseerd zijn. Scheid verschillende contexten met \';\'. Bijvoorbeeld: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
@@ -32,7 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid meerdere groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=docenten,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Geef de LDAP host in de vorm van een URL zoals bijvoorbeeld: \'ldap://ldap.myorg.com/\' of \'ldaps://ldap.myorg.com/\' Com/\'or \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Geef gebruiker lid attribuut, voor als gebruikers tot een groep behoren. Meestal \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zet waarde &lt;&gt; 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zet waarde <> 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Werk de gebruikersinformatie bij (voornaam, achternaam, adres, ..) van LDAP naar Moodle. Bekijk /auth/ldap/attr_mappings.php om informatie te vinden over de \'mapping\'.';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of zoeken. Meestal \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP protocol die jouw server gebruikt.';
@@ -47,11 +50,9 @@
$string['auth_nntphost'] = 'Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
$string['auth_nntpport'] = 'De poort van de server (meestal is dat 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Gebruik een NNTP server';
-$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.
-';
+$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
-$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.
-';
+$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
$string['auth_pop3port'] = 'De poort van de server (meestal is dat 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik een POP3 server';
@@ -62,14 +63,12 @@
$string['authenticationoptions'] = 'Opties voor authenticatie';
$string['authinstructions'] = 'Hier kun je instructies geven aan de gebruikers, zodat ze weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord ze moeten gebruiken. De tekst die je hier invult komt te staan op de login pagina. Als je dit leeg laat zullen er geen instructies worden weergegeven.';
$string['changepassword'] = 'URL voor het veranderen van het wachtwoord';
-$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de login pagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.
-';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de login pagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Kies een methode van authenticatie:';
$string['guestloginbutton'] = 'Knop voor login als gast';
$string['instructions'] = 'Instructies';
$string['md5'] = 'MD5 encryptie';
$string['plaintext'] = 'Platte tekst';
-$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de knop voor login als gast verbergen of laten zien op de login pagina.
-';
+$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de knop voor login als gast verbergen of laten zien op de login pagina.';
?>
View
25 lang/nl/exercise.php
@@ -1,12 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['absent'] = 'Afwezig';
$string['accumulative'] = 'Accumulatief';
$string['action'] = 'Actie';
$string['ago'] = '$a geleden';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle cijfers hebben een maximum van: $a';
$string['amend'] = 'Wijzig';
$string['amendassessmentelements'] = 'Wijzig beoordelingselementen';
$string['amendtitle'] = 'Wijzig titel';
@@ -20,15 +19,17 @@
$string['assessments'] = 'Beoordelingen';
$string['atthisstageyou'] = 'Je hebt nu een beoordeling afgewerkt.<br/>Misschien wil je je werk herzien met deze beoordeling in gedachte.<br/>Als je dat doet, vergeet dan niet om ook je beoordeling te herzien.<br/>Je kunt dit doen door hier onder op de Beoordeel opnieuw-link te klikken.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Beoordeling van de $a verwacht';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Feedback van de $a verwacht';
$string['clearlateflag'] = 'Toch niet te laat';
$string['comment'] = 'Commentaar';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Vergelijking van beoordelingen';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig de verwijdering van $a';
$string['correct'] = 'Juist';
$string['criterion'] = 'Criterium';
$string['deadline'] = 'Deadline';
$string['deadlineis'] = 'De deadline is $a';
$string['delete'] = 'Verwijder';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Waarschuwing: er zijn $a beoordelingen geassocieerd met deze inzending.<br/>
+Je wordt sterk geadviseerd om deze inzending NIET te verwijderen.';
$string['deleting'] = 'Verwijdering';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['descriptionofexercise'] = 'De beschrijving van de opdracht die door de $a gedaan moet worden in deze Oefening, wordt in een Worddocument of HTML-bestand gezet. Dit bestand wordt in de Oefening geüpload voor de opdracht voor de $a geopend wordt. Het is ook mogelijk en set varianten te maken van dezelfde opdracht of taak als Word- of HTML-documenten en deze te uploaden in de Oefening voor ze voor de $a geopend wordt.';
@@ -46,6 +47,7 @@
$string['exerciseassessments'] = 'Beoordelingen van de oefening';
$string['exercisefeedback'] = 'Feedback van de oefening';
$string['exercisesubmissions'] = 'Inzending van de oefeningen';
+$string['fair'] = 'Eerlijk';
$string['generalcomment'] = 'Algemene opmerkingen';
$string['good'] = 'Goed';
$string['gradeassessment'] = 'Beoordelingscijfer';
@@ -53,10 +55,13 @@
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Cijfer voor $a beoordeling';
$string['gradeforsubmission'] = 'Cijfer voor inzending';
$string['gradetable'] = 'Cijfertabel';
+$string['gradinggrade'] = 'Beoordelingscijfer';
$string['gradingstrategy'] = 'Beoordelingsstrategie';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandeling van meerdere inzendingen';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg namen van leerlingen';
$string['incorrect'] = 'Fout';
+$string['late'] = 'Te laat';
+$string['lax'] = 'Nalatig';
$string['leaguetable'] = 'Scoretabel van de ingezonden taken';
$string['mail1'] = 'Je opdracht \'$a\' is beoordeeld door';
$string['mail2'] = 'De commentaren en het cijfer kun je bekijken bij opdracht \'$a\' van de oefening';
@@ -64,6 +69,8 @@
$string['mail6'] = 'Je beoordeling van de opdracht \'$a\' is herzien';
$string['mail7'] = 'De commentaren die je $a gegeven heeft kunnen gelezen worden bij je opdracht van de oefening';
$string['managingassignment'] = 'Beheer van de oefening';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maximum cijfer voor beoordelingen van leerlingen: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maximum cijfer voor inzendingen: $a';
$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
$string['modulename'] = 'Oefening';
$string['modulenameplural'] = 'Oefeningen';
@@ -83,13 +90,14 @@
ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het Bewerk Opdracht scherm,<br/>
-de elementen zelf kunnen aangepast worden op het &quot;Beheer opdracht&quot; scherm.';
+de elementen zelf kunnen aangepast worden op het \"Beheer opdracht\" scherm.';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Dit cijfer is een maat voor hoe goed jouw beoordeling overeenkomt met de beoordeling van <br/> jouw werk door de $a. Hoe hoger het cijfer, hoe meer overeenkomst.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Zelfevaluatie / Cijfer van leraar voor de zelfevaluatie}';
$string['notgraded'] = 'Geen cijfers';
$string['notitlegiven'] = 'Nog geen titel gegeven';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Beoordeel nu zelf het werk van $a.<br/>Merk op dat het evaluatieformulier begint met de cijfers van de<br/>zelfevaluatie. Breng de nodige verbeteringen aan en <br/>klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal commentaren, beoordelingselementen, cijfers, criteria of categorieën in een rubriek';
$string['numberofentries'] = 'Aantal te tonen taken';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Aantal te tonen taken in de scoretabel';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Aantal negatieve reacties';
$string['onesubmission'] = 'Eén inzending';
$string['optionaladjustment'] = 'Optionele wijziging';
@@ -102,6 +110,7 @@
$string['phase3'] = 'Toon cijfers en scoretabel';
$string['phase3short'] = 'Gesloten';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de zelfevaluatie van deze taak door $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Maak je eigen beoordeling van het werk van $a.<br/>Merk op dat het beoordelingsformulier al ingevuld is met de beoordeling van de leerling.<br/>Je moet alle wijzigingen maken die je nodig acht en dan op één<br/>van de knoppen onderaan de pagina klikken.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Stuur je werk in met dit formulier';
$string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
oefening. ';
@@ -129,6 +138,7 @@
$string['scalepresent'] = '2 punten aanwezig/afwezig schaal';
$string['scaleyes'] = '2 punten ja/nee schaal';
$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld evaluatieformulier';
+$string['strict'] = 'Nauwkeurig';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a TOEGELATEN om een herinzending te doen';
$string['studentassessments'] = '$a Beoordelingen';
$string['studentnotallowed'] = '$a NIET toegelaten om een herinzending te doen (of niet nodig)';
@@ -151,12 +161,15 @@
$string['thisisaresubmission'] = 'Dit is een herinzending door $a.<br/>Jouw evaluatie van hun vorige inzending wordt getoond.<br/>Verbeter die evaluatie nadat je de nieuwe inzending bekeken hebt<br/>en klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Schaal';
+$string['unassessed'] = '$a onbeoordeeld';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
$string['usemaximum'] = 'Gebruik het beste cijfer';
$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde cijfer';
+$string['verylax'] = 'Heel nalatig';
$string['verypoor'] = 'Erg zwak';
+$string['verystrict'] = 'Heel nauwkeurig';
$string['view'] = 'Bekijk';
-$string['viewassessment'] = 'Bekijk de evaluatie';
+$string['viewteacherassessment'] = 'Bekijk $a beoordeling';
$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn al evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';
$string['weightederrorcount'] = 'Gewogen fouten telling: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Weging van het cijfer voor de zelfevaluatie van de leerling';
View
6 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -395,6 +395,7 @@
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts mislukte aanmeldingen sinds je laatste aanmelding';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts mislukte aanmelding bij $a->accounts accounts';
$string['feedback'] = 'Feedback';
+$string['file'] = 'Bestand';
$string['filemissing'] = '$a ontbreekt';
$string['files'] = 'Bestanden';
$string['filesfolders'] = 'Bestanden/mappen';
@@ -690,10 +691,9 @@
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikers data aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste login';
$string['noticenewerbackup'] = 'Dit backupbestand is gemaakt met Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) en is nieuwer dan je geïnstalleerde Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dit kan wat inconsistenties veroorzaken omdat terugwaartse compatibiliteit van backupbestanden niet gegarandeerd kan worden.';
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP-adres: $a->ip, Gebruiker: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Je kunt deze logs bekijken op $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
-$string['notifyloginfailuresmessagefromip'] = 'van IP-adres';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Hier is een lijst van mislukte aanmeldingen op $a sinds je laatste notificatie';
-$string['notifyloginfailuresmessagewithuser'] = 'met gebruikersnaam';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a::Notificatie van mislukte aanmeldingen';
$string['notincluded'] = 'Niet ingevoegd';
$string['notingroup'] = 'Om deze activiteit te kunnen zien moet je lid zijn van een groep.';
View
14 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -59,6 +59,7 @@
$string['createmultiple'] = 'Maak meerdere vragen';
$string['createnewquestion'] = 'Maak een nieuwe vraag';
$string['custom'] = 'Aangepast formaat';
+$string['datasetdefinitions'] = 'Herbruikbare dataset definities voor categorie $a';
$string['datasetnumber'] = 'Aantal';
$string['daysavailable'] = 'Dagen beschikbaar';
$string['decimals'] = 'met $a';
@@ -93,6 +94,7 @@
$string['exportquestions'] = 'Exporteer de vragen naar een bestand';
$string['false'] = 'Onwaar';
$string['feedback'] = 'Feedback';
+$string['file'] = 'Bestand';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['filloutoneanswer'] = 'Je moet minstens één mogelijk antwoord invullen. Lege antwoorden zullen niet worden gebruikt.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Je moet minstens drie vragen invullen. Leeg gelaten vragen zullen niet worden gebruikt.';
@@ -104,6 +106,11 @@
$string['fractionsnomax'] = 'Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
+$string['functiontakesatleasttwo'] = 'De functie $a moet minstens twee argumenten hebben';
+$string['functiontakesnoargs'] = 'De functie $a neemt geen argumenten aan';
+$string['functiontakesonearg'] = 'De functie $a moet juist één argument hebben';
+$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'De functie $a moet één of twee argumenten hebben';
+$string['functiontakestwoargs'] = 'De functie $a moet juist twee argumenten hebben';
$string['generatevalue'] = 'Genereer een nieuwe waarde tussen';
$string['geometric'] = 'Geometrisch';
$string['gift'] = 'GIFT opmaak';
@@ -118,9 +125,12 @@
$string['indivresp'] = 'Reacties van ieder afzonderlijk op elk item';
$string['introduction'] = 'Inleiding';
$string['itemanal'] = 'Analyse van de reacties op de items';
+$string['itemdefinition'] = 'Definitie';
$string['keptcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" hebruikbare set van dezelfde categorie\".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestanden\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" zoals hiervoor';
$string['keptlocal'] = 'a \".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestand\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" van dezelfde private vragenset van\".(1==$a ? \'letterlijk\' :(2==$a ? \'bestanden\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" zoals hiervoor';
+$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
+$string['literal'] = 'Letterlijk';
$string['loguniform'] = 'cijfers, van een loguniform distrubutie';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
@@ -237,6 +247,7 @@
$string['uniform'] = 'decimalen, van een uniforme distributie';
$string['unit'] = 'Eenheid';
$string['unknowntype'] = 'Vraagtype op lijn $a niet ondersteund. De vraag zal genegeerd worden';
+$string['unsupportedformulafunction'] = 'De functie $a is niet ondersteund';
$string['viewallanswers'] = 'Bekijk $a voltooide testen';
$string['viewallreports'] = 'Bekijk overzicht van $a pogingen';
$string['warningsdetected'] = '$a waarschuwing(en) ontdekt';
@@ -244,6 +255,7 @@
$string['wildcard'] = 'Jokerteken';
$string['withsummary'] = 'met samenvattende statistieken';
$string['wronggrade'] = 'Verkeerd cijfer (na lijn $a):';
+$string['xml'] = 'Moodle XML-formaat';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Je eindcijfer voor deze test is $a';
?>

0 comments on commit 0dc1ce7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.