Skip to content
Permalink
Browse files

few new strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jan 21, 2006
1 parent bad5bd2 commit 0e101fea8e1dc661285dc5f88a5c27664efa225f
Showing with 28 additions and 1 deletion.
  1. +24 −1 lang/nl/admin.php
  2. +3 −0 lang/nl/enrol_authorize.php
  3. +1 −0 lang/nl/moodle.php
@@ -4,6 +4,8 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Beheerders zien alle gebeurtenissen';
$string['adminseesownevents'] = 'Beheerders zien niet alle gebeurtenissen';
$string['allowrenames'] = 'Hernoemen toestaan';
$string['availablelangs'] = 'Beschikbare taalpakketten';
$string['backgroundcolour'] = 'Transparant';
$string['badwordsconfig'] = 'Geef je lijst te cencureren woorden in, gescheiden door komma\'s';
$string['badwordsdefault'] = 'Je aangepaste lijst is leeg. Er zal een standaardlijst uit het talenpakket gebruikt worden';
@@ -13,11 +15,13 @@
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['calendarsettings'] = 'Kalender';
$string['change'] = 'wijzig';
$string['changesitelang'] = 'Wijzig de taalinstelling van de site';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Als je dit inschakelt, dan kan elke cursus zijn eigen thema instellen. De thema\'s van de cursussen zullen alle andere thema\'s overschrijven (site, gebruiker of sessiethema\'s)';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Als je nieuwe e-mailadressen wil beperken tot bepaalde domeinen, zet ze dan hier in een lijst met een spatie als scheidingsteken. Alle andere domeinen zullen niet geaccepteerd worden. bv <strong>onzeschool.edu.be .onscollege.nl</strong>';
$string['configallowobjectembed'] = 'Als standaard beveiligingsmaatregel kunnen gewone gebruikers geen multimedia (zoals Flash) in teksten insluiten door gebruik te maken van EMBED en OBJECT tags in hun HTML (hoewel het veilig ingesloten kan worden met de mediaplugins filter). Als je deze tags toch wil laten gebruiken, dan kun je deze optie inschakelen';
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uit cursussen uitschrijven wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraren en beheerders gecontroleerd.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Wil je gebruikers toelaten om blokken te verbergen of te tonen? Deze functie gebruikt Javascript en cookies om de status van elk samenklapbaar blok te bewaren en heeft enkel gevolg voor het beeld van de individuele gebruiker.';
$string['configallowusermailcharset'] = 'Door dit in te schakelen, kan elke gebruiker van de site zijn eigen tekenset kiezen voor het e-mailen.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Als je dit inschakelt, dan kunnen gebruikers hun eigen thema kiezen. Gebruikersthema\'s gaan boven site-thema\'s (maar niet boven cursusthema\'s)';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één cursus lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze cursussen met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
@@ -100,6 +104,7 @@
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Sommige modules ondersteunen blokken op hun pagina\'s. Als je dit inschakelt, dan kunnen leraren blokken aan de zijkant van deze pagina\'s zetten, anders toont de interface deze functie niet.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraren zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
$string['configsitemailcharset'] = 'Alle e-mails die door je site gegenereerd worden, zullen in de tekenset die je hier specifieerd verstuurd worden. Elke gebruiker kan deze instelling wijzigen als voor de volgende instelling ja gekozen wordt.';
$string['configsitepolicy'] = 'Als je een overeenkomst hebt voor het gebruik van de site die alle gebruikers moeten zien voor ze deze site gebruiken, geef dan hier een de URL naar die pagina op, anders laat je dit veld leeg. De URL kan naar gelijk waar verwijzen - een voor de hand liggende plaats zou een bestand tussen de sitebestanden zijn, bijvoorbeeld http://jouwsite/file.php/1/overeenkomst.html';
$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in webbrowsers, proxyservers en dergelijke kunnen worden gecachet. Helaas staan sommige PHP-servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geüploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meer lokale SMTP-servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit veld leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP-methode voor het versturen van mail.';
@@ -116,9 +121,12 @@
$string['configwarning'] = 'Wees voorzichtig met het veranderen van deze instellingen. Vreemde waarden kunnen problemen opleveren.';
$string['configzip'] = 'Geef de locatie van je ZIP-programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP-archieven op de server te maken.';
$string['confirmation'] = 'Bevestiging';
$string['confirminstall'] = 'Je gaat het taalpakket ($a) installeren. Verder gaan?';
$string['cronwarning'] = 'Het onderhoudsscript <a href=\"cron.php\">cron.php</a> heeft de laatste 24 uur niet gelopen. <br />Als je dit nog niet geconfigureerd hebt, lees dan het onderdeel <a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">Cron configureren</a> bij de installatie-instructies.';
$string['density'] = 'Dichtheid';
$string['download'] = 'Download';
$string['edithelpdocs'] = 'Bewerk helpbestanden';
$string['editlang'] = '<b>Bewerk</b>';
$string['editstrings'] = 'Bewerk strings';
$string['filterall'] = 'Filter alle strings';
$string['filtermatchoneperpage'] = 'Filter maakt één koppeling per pagina';
@@ -137,26 +145,38 @@
$string['importtimezonescount'] = '$a->count items geïmporteerd van $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Geen bronnen gevonden! (= slecht nieuws)';
$string['incompatibleblocks'] = 'Niet-compatibele blokken';
$string['install'] = 'Installeer het geselecteerde taalpakket';
$string['installedlangs'] = 'Geïnstalleerde taalpakketten';
$string['lang16notify'] = 'Vanaf Moodle 1.6 kun je rechtstreeks van download.moodle.org taalpakketten installeren en updaten door op onderstaande link te klikken';
$string['langimport'] = 'Taalpakketten importeren';
$string['langimportsuccess'] = 'Taalpakket geüpgraded';
$string['langpackremoved'] = 'Taalpakket verwijderd';
$string['langpackupdated'] = 'Taalpakket $a geupdate';
$string['langupdatecomplete'] = 'Taalpakket update afgewerkt';
$string['latexpreamble'] = 'LaTeX inleiding';
$string['latexsettings'] = 'LaTeX renderer instellingen';
$string['managelang'] = '<b>Beheer</b>';
$string['mediapluginavi'] = 'Gebruik .avi-filter';
$string['mediapluginflv'] = 'Gebruik .flv-filter';
$string['mediapluginmov'] = 'Gebruik .mov-filter';
$string['mediapluginmp3'] = 'Gebruik .mp3-filter';
$string['mediapluginmpg'] = 'Gebruik .mpg-filter';
$string['mediapluginswf'] = 'Gebruik .swf-filter';
$string['mediapluginwmv'] = 'Gebruik .wmv-filter';
$string['nolangupdateneeded'] = 'Al je geïnstalleerde taalpakketten zijn up-to-date. Er is geen update nodig.';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Optionele onderhoudsboodschap';
$string['pathconvert'] = 'Pad van <i>convert</i> binary';
$string['pathdvips'] = 'Pad van <i>dvips</i> binary';
$string['pathlatex'] = 'Pad van <i>latex</i> binary';
$string['pleaseregister'] = 'Registreer aub je site. Op die manier kun je deze knop verwijderen.';
$string['remotelangnotavailable'] = 'Het is niet mogelijk om automatisch taalpakketten te installeren, omdat Moodle geen verbinding kan maken met Moodle.org. Download daarom de nodige zipbestanden uit onderstaande lijst, copieer ze naar je $a map en unzip ze daar.';
$string['sitelangchanged'] = 'De taalinstelling van de site is gewijzigd';
$string['sitemaintenance'] = 'De site is in onderhoud en is op dit ogenblik niet beschikbaar';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Onderhoudsmodus';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'De onderhoudsmodus is uitgeschakeld en de site loopt nu terug normaal';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site)';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site). Om terug te keren naar normale werking: <a href=\"maintenance.php\">onderhoudsmodus uitschakelen</a>';
$string['stickyblocks'] = 'Klevende blokken';
$string['stickyblocks'] = 'Permanent blok';
$string['stickyblockscourseview'] = 'Cursuspagina';
$string['stickyblocksduplicatenotice'] = 'Als je hier een blok toevoegd dat al op een bepaalde pagina staat, krijg je er twee.<br />Alleen het vastgezette blok zul je niet kunnen bewerken, het tweede zul je wel kunnen bewerken.';
$string['stickyblocksmymoodle'] = 'Mijn Moodle';
@@ -166,6 +186,9 @@
$string['timezoneforced'] = 'Dit is opgelegd door de sitebeheerder';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Iedereen gebruikt ';
$string['timezonenotforced'] = 'Gebruikers kunnen hun eigen tijdzone kiezen';
$string['uninstall'] = 'Verwijder het geselecteerde taalpakket';
$string['uninstallconfirm'] = 'Je gaat zodadelijk het taalpakket $a verwijderen. Verder gaan?';
$string['updatelangs'] = 'Update taalpakketten';
$string['upgradeforumread'] = 'Vanaf Moodle 1.5 kun je bijhouden of forumberichten al gelezen zijn of niet.<br /> Om deze functie te kunnen gebruiken moet je <a href=\"$a\">je tabellen upgraden</a>.';
$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Vanaf Moodle 1.5 kun je bijhouden of forumberichten al gelezen zijn of niet.<br /> Om deze functie te kunnen gebruiken moet je je tabellen upgraden met alle niet gelezen/gelezen informatie voor de bestaande berichten. Afhankelijk van de grootte van je site kan dit lang duren (uren) en kan je databank behoorlijk belasten. Het is dus aangeraden dit te doen tijdens een rustige periode. Je site zal blijven werken tijdens deze upgrade en je gebruikers zullen er weinig hinder van ondervinden. Als je dit proces start moet je het laten aflopen (laat je browser-venster open). Geen paniek als je het proces toch zou stoppen door je venster te sluiten: je kunt terug opnieuw beginnen .<br /><br />Wil je het upgrade-proces nu starten?';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te verkrijgen, moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
@@ -6,7 +6,10 @@
$string['adminauthorizeemail'] = 'Instellingen e-mail';
$string['adminauthorizesettings'] = 'Instellingen Authorize.net';
$string['adminauthorizewide'] = 'Instellingen voor heel de site';
$string['adminavs'] = 'Controleer of je Adress Verification System (AVS) hebt geactiveerd in je authorize.net account. Wanneer de gebruiker het betaalformulier invult, worden hierdoor adresvelden zoals straat, staat, land en postcode gevraagd.';
$string['admincronsetup'] = 'Het onderhoudsscript cron.php heeft al minstens 24 uur niet gelopen.<br />Om de autocapture mogelijkheid te gebruiken moet cron ingeschakeld zijn. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">Cron installeren</a> of schakel an_review opnieuw uit. <br />Als je autocapture uitschakeld, zullen de transacties geannuleerd worden, tenzij je ze binnen de 30 dagen bevestigd.<br />Controleer an_review en zet \'0\' in het an_capture_day veld <br /> als je betalingen manueel wil aanvaarden/niet aanvaarden binnen 30 dagen?';
$string['adminreview'] = 'Controleer de bestelling voor het aanvaarden van de kredietkaart';
$string['amount'] = 'Bedrag';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Login naam';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Wachtwoord (niet vereistà';
$string['anreferer'] = 'Type hier de URL-verwijzing als je dit instelt met je authorize.net account. Dit zal een header \"Referer:URL\" in de webaanvraag zetten.';
@@ -366,6 +366,7 @@
$string['email'] = 'E-mailadres';
$string['emailactive'] = 'E-mail actief';
$string['emailagain'] = 'E-mail (nogmaals)';
$string['emailcharset'] = 'Tekenset voor e-mail';
$string['emailconfirm'] = 'Bevestig je account';
$string['emailconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,

0 comments on commit 0e101fe

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.