Skip to content
Browse files

spelling & typos

  • Loading branch information...
1 parent 3eb9bab commit 0e44f95af3314ea2bf1ada7895699f96102d7579 tomaz committed Oct 16, 2005
View
4 lang/sl_utf8/auth.php
@@ -79,7 +79,7 @@
v podatkovni zbirki. Ta modul lahko prebere uporabnikove lastnosti iz LDAP-a in vnaprej izpolni
- želena polja v Moodlu. Za nadaljne prijave se preverita samo uporabniško ime in
+ želena polja v Moodlu. Za nadaljnje prijave se preverita samo uporabniško ime in
geslo.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Ta polja niso obvezna. Odločite se lahko in nekatera uporabniška polja vnaprej izpolnite s podatki iz <b>LDAP polij</b>, ki jih tu določite. <p>Če pustite ta polja prazna, ne bo nič prenešeno iz LDAP-a in bodo namesto tega uporabljene Moodle privzete vrednosti.</p><p>V obeh primerih bo uporabnik lahko uredil vsa ta polja po prijavi.</p>';
@@ -152,4 +152,4 @@
$string['locked'] = 'Zaklenjeno';
-?>
+?>
View
4 lang/sl_utf8/calendar.php
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['calendarheading'] = 'Koledar $a';
$string['clickhide'] = 'klikni za skrivanje';
$string['clickshow'] = 'klikni za prikaz';
-$string['confirmeventdelete'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati ta dogdek?';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati ta dogodek?';
$string['courseevents'] = 'Dogodki predmeta';
$string['dayview'] = 'Dnevni pogled';
$string['daywithnoevents'] = 'Tega dne ni dogodkov.';
@@ -101,4 +101,4 @@
$string['saturday'] = 'sobota';
-?>
+?>
View
4 lang/sl_utf8/exercise.php
@@ -116,7 +116,7 @@
$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosimo, ovrednodite delo $a.<br />Vedite, da je obrazec za vrednotenje na začetku prikazan z udeleženčevim lastnim vrednotenjem.<br /> Spremenite vse, kar je potrebno in nato kliknite na enega<br />izmed gumbov na dnu strani.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Prosimo, oddajte svoje delo prek tega obrazca';
$string['pleaseusethisform'] = 'Prosimo, izpolnite za obrazec, ko <br />zaključite z navodili v spodnji vaji.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Prosimo, oglejte si spodnjo vajo s klikom na njeno ime.<br /.Sledite navodilom v tej vaji. <br />Ko boste mnenja, da ste zaključili vajo<br /> uspešno, kliknite na povezavo Ovrednoti (ali Ponovno ovrednoti) v<br />spodnjem okvirju. Ko boste opravili to vrednotenje, boste<br /> dobili nadaljna navodila o oddaji vašega dela.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Prosimo, oglejte si spodnjo vajo s klikom na njeno ime.<br /.Sledite navodilom v tej vaji. <br />Ko boste mnenja, da ste zaključili vajo<br /> uspešno, kliknite na povezavo Ovrednoti (ali Ponovno ovrednoti) v<br />spodnjem okvirju. Ko boste opravili to vrednotenje, boste<br /> dobili nadaljnja navodila o oddaji vašega dela.';
$string['poor'] = 'Slabo';
$string['present'] = 'Prisoten';
$string['reasonforadjustment'] = 'Splošni komentar / Razlog za prilagoditev';
@@ -187,4 +187,4 @@
$string['yoursubmission'] = 'Vaša oddaja';
-?>
+?>
View
4 lang/sl_utf8/forum.php
@@ -145,8 +145,8 @@
$string['re'] = 'Odg:';
$string['readtherest'] = 'Preberi preostanek te teme';
$string['replies'] = 'Odgovori';
-$string['repliesmany'] = '$a odogovorov do zdaj';
-$string['repliesone'] = '$a odogovor do zdaj';
+$string['repliesmany'] = '$a odgovorov do zdaj';
+$string['repliesone'] = '$a odgovor do zdaj';
$string['reply'] = 'Odgovori';
$string['replyforum'] = 'Odgovori na forum';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Prikaži RSS vir za razprave \'$a\'';
View
2 lang/sl_utf8/help/lesson/handlingofretakes.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Obravnava ponovitev</b></p>
-<p>Ko udeleženci smejo ponoviti lekcijo, ta možnost omogoča izvajalcu prikah ocen za lekcijo na primer na strani ocen bodisi kot <b>povprečje</b>, kar pomeni povprečno oceno prvega in vseh nadaljnih poskusov ali oceno udeleženčevega <b>najboljšega</b> poskusa.</p>
+<p>Ko udeleženci smejo ponoviti lekcijo, ta možnost omogoča izvajalcu prikaz ocen za lekcijo na primer na strani ocen bodisi kot <b>povprečje</b>, kar pomeni povprečno oceno prvega in vseh nadaljnjih poskusov ali oceno udeleženčevega <b>najboljšega</b> poskusa.</p>
<p>To možnost lahko kadarkoli spremenite.</p>
View
2 lang/sl_utf8/help/quiz/analysisdownload.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Prenos analize</b></p>
-<p>Morda boste želeli prenesti podatke prikazane na zaslonu v preglednico za nadaljno analizo. Izberete lahko med tremi zapisi datotek za prenešene podatke.<br /> V vsakem primeru bodo podatki prikazani kot preglednica z ustreznimi nazivi, kot na zaslonu. Tudi če ima preglednica več strani, bodo vsi podatki za vse strani prenešeni v eni sami datoteki. </p>
+<p>Morda boste želeli prenesti podatke prikazane na zaslonu v preglednico za nadaljnjo analizo. Izberete lahko med tremi zapisi datotek za prenešene podatke.<br /> V vsakem primeru bodo podatki prikazani kot preglednica z ustreznimi nazivi, kot na zaslonu. Tudi če ima preglednica več strani, bodo vsi podatki za vse strani prenešeni v eni sami datoteki. </p>
<p><b>Zapis preglednice Ecxel:</b></p> <p>Dobili boste dokument preglednice s končnico .xls.</p>
View
2 lang/sl_utf8/help/workshop/managing.html
@@ -27,7 +27,7 @@
<p>Izvajalec lahko, če tako želi, nadaljuje z ocenjevanjem medsebojnih vrednotenj in ti rezultati se lahko upoštevajo v končni oceni udeleženca (vendar to v mnogih primerih ni potrebno, poglejte naslednjo fazo).</p></li>
-<li><p><b>Izračun končnih ocen</b> Ko je skrajni rok potekel, izvajalec premakne nalogo v naslednjo fazo, kjer nadaljna vrednotenja udeležencev niso dovoljena. Izvajalec lahko, če želi, zaključi ocenjevanje vrednotenj opravljenih na primerih in ocenjevanje oddaj udeležencev. Lahko tudi oceni medsebojna vrednotenja udeležencev. To <b>ni</b> zares potrebno, če je bilo opravljeno razumno število vrednotenj za vsako oddajo, saj je možno ugotoviti &quot;sposobnost ocenjevanja&quot; za vsakega udeleženca na podlagi relativnih rezultatov. </p>
+<li><p><b>Izračun končnih ocen</b> Ko je skrajni rok potekel, izvajalec premakne nalogo v naslednjo fazo, kjer nadaljnja vrednotenja udeležencev niso dovoljena. Izvajalec lahko, če želi, zaključi ocenjevanje vrednotenj opravljenih na primerih in ocenjevanje oddaj udeležencev. Lahko tudi oceni medsebojna vrednotenja udeležencev. To <b>ni</b> zares potrebno, če je bilo opravljeno razumno število vrednotenj za vsako oddajo, saj je možno ugotoviti &quot;sposobnost ocenjevanja&quot; za vsakega udeleženca na podlagi relativnih rezultatov. </p>
<p>Ko je ocenjevanje zaključeno, izvajalec preračuna končne ocene udeležencev. Te končne ocene so običajno sestavljene iz treh komponent, izvajalčeve ocene dela udeleženca, povprečna medsebojna ocena udeleženčevega dela in udeleženčeve sposobnost ocenjevanja. Zadnja lahko vključuje povprečno &quot;oceno ocenjevanja&quot;, ki jo vnese izvajalec za komentarje udeleženca. Tem trem komponentam izvajalec dodeli uteži preden se izvede izračun končnih ocen.</p></li>
View
6 lang/sl_utf8/moodle.php
@@ -128,7 +128,7 @@
$string['blockdeletefiles'] = 'Vsi podatki povezani z blokom \'$a->module\' so bili izbrisani iz podatkovne zbirke. Za dokončanje brisanja (in preprečitev ponovne namestitve samega bloka), morate zdaj izbrisati sledeč imenik na vašem strežniku: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloki';
$string['blocksaddedit'] = 'Dodaj ali uredi bloke';
-$string['blockseditoff'] = 'Urejanje blokov izklučeno';
+$string['blockseditoff'] = 'Urejanje blokov izključeno';
$string['blocksediton'] = 'Urejanje blokov vključeno';
$string['blocksetup'] = 'Nastavitev tabel bloka';
$string['blocksuccess'] = '$a tabele so bile nastavljene pravilno';
@@ -855,7 +855,7 @@
$string['personalprofile'] = 'Osebni profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP Informacije';
-$string['policyagree'] = 'Za nadaljno uporabo tega spletnega mesta se morate strinjati s temi pravili. Ali se strinjate?';
+$string['policyagree'] = 'Za nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se morate strinjati s temi pravili. Ali se strinjate?';
$string['policyagreement'] = 'Dogovor o pravilih spletnega mesta';
$string['policyagreementclick'] = 'Kliknite tu, da bi prebrali dogovor o pravilih spletnega mesta';
$string['popupwindow'] = 'Odpri datoteko v novem oknu';
@@ -888,7 +888,7 @@
$string['registrationemail'] = 'E-poštna obvestila';
$string['registrationinfo'] = '<p>Ta stran vam omogoča registracijo vaše Moodle strani pri moodle.org. Registracija je brezplačna.
Glavna ugodnost registracije je, da boste dodani v poštni seznam z nizkim obsegom
-za pomembna obvetila kot so varnostna opozorila in nove izdaje Moodle.</p>
+za pomembna obvestila kot so varnostna opozorila in nove izdaje Moodle.</p>
<p>Kot privzeto bodo vaše informacije ohranjene zasebno in ne bodo nikoli prodane ali posredovane komurkoli drugemu. Edini
namen zbiranja teh informacij je podpora in pomoč pri ustvarjanju statistične
podobe skupnosti Moodle kot celote.</p>
View
4 lang/sl_utf8/workshop.php
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['assessmentsareok'] = 'Vrednotenja so v redu';
$string['assessmentsby'] = 'Vrednotenja $a';
$string['assessmentsdone'] = 'Vrednotenja zaključena';
-$string['assessmentsexcluded'] = 'Število izklučenih vrednotenj za $a';
+$string['assessmentsexcluded'] = 'Število izključenih vrednotenj za $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Glede vrednotenj mora biti doseženo strinjanje';
$string['assessmentstart'] = 'Začetek vrednotenj';
$string['assessmentstartevent'] = 'Začetek vrednotenj za $a';
@@ -323,4 +323,4 @@
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Tu vpišite vaš odziv';
-?>
+?>

0 comments on commit 0e44f95

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.