Skip to content
Browse files

moving towards XHTML compliance

  • Loading branch information...
1 parent d59a2da commit 0f02a622a9aeeec35e469652a9e5c5bda28c4601 koenr committed Jan 5, 2005
View
9 lang/af/help/quiz/attempts.html
@@ -1,6 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Toets Pogings</B></P>
-
-<P>Studente kan meer as een poging toegelaat word om 'n toets te doen.
-
-<P>Dit kan 'n toets meer van 'n opvoedkundige aktiwiteit maak in plaas van net
-'n evaluasie.
+<p align="center"><b>Toets Pogings</b></p>
+<p>Studente kan meer as een poging toegelaat word om 'n toets te doen.</p>
+<p>Dit kan 'n toets meer van 'n opvoedkundige aktiwiteit maak in plaas van net 'n evaluasie.</p>
View
18 lang/af/help/quiz/categories.html
@@ -1,13 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vrae Kategorieë</B></P>
-
-<P>Eerder as om al jou vrae in een lang lys te hou, maak kategorieë om hulle in
-te plaas.
-
-<P>Elke kategorie het 'n naam en 'n kort beskrywing.
-
-<P>Elke kategorie kan ook gepubliseer word, dit beteken die kategorie (en al die
-vrae in dit) sal bekikbaar gestel word aan al die kursusse, sodat hulle jou vrae
-in hulle toetse kan gebruik.
-
-<P>Kategorieë kan geskep en uitgwis word soos jy wil . As jy 'n kategorie
-uitwis met vrae sal jy gevra word om die vrae na 'n ander kategorie te skuif.
+<p align="center"><b>Vrae Kategorieë</b></p>
+<p>Eerder as om al jou vrae in een lang lys te hou, maak kategorieë om hulle in te plaas.</p>
+<p>Elke kategorie het 'n naam en 'n kort beskrywing.</p>
+<p>Elke kategorie kan ook gepubliseer word, dit beteken die kategorie (en al die vrae in dit) sal bekikbaar gestel word aan al die kursusse, sodat hulle jou vrae in hulle toetse kan gebruik.</p>
+<p>Kategorieë kan geskep en uitgwis word soos jy wil . As jy 'n kategorie uitwis met vrae sal jy gevra word om die vrae na 'n ander kategorie te skuif.</p>
View
6 lang/af/help/quiz/correctanswers.html
@@ -1,5 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Wys korrekte antwoorde</B></P>
-
-<P>As jy die stelling aansit, sal die regte antwoord vertoon word vir elke vraag
-(vertoon in 'n helder kleur).
-</P>
+<p align="center"><b>Wys korrekte antwoorde</b></p>
View
9 lang/af/help/quiz/createmultiple.html
@@ -1,8 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Skep meer as een vraag</B></P>
-
-<P>Die bladsy&nbsp; laat jou toe om meer as een vraag op 'n slag te skep.</P>
-
-<P>Op die oomblik laat dit jou net toe om 'n paar ' Random' vrae te skep en
-(opsioneel) by die toets te voeg.</P>
-
-<P>Die bladsy sal later meer funksionaliteit hê.</P>
+<p align="center"><b>Skep meer as een vraag</b></p>
View
6 lang/af/help/quiz/feedback.html
@@ -1,5 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Terugvoer</B></P>
-
-<P>As jy die stelling aansit, sal die studente terugvoer ontvang op elke vraag
-(reg of verkeerd).</P>
-
+<p align="center"><b>Terugvoer</b></p>
View
26 lang/af/help/quiz/grademethod.html
@@ -1,25 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Evaluasie Metode</B></P>
-
-<P>Wanneer meer as een poging toegelaat word vir die toets, is daar 'n paar
-verskillende metodes om die student se finale punt uit te werk.
-
-<P><B>Hoogste Punt</B><P>
-<UL>
-<P>Die finale punt is die hoogste punt van al die pogings.
-</UL>
-
-<P><B>Gemiddelde punt</B><P>
-<UL>
-<P>Die finale punt is die gemiddeld van al die pogings.
-</UL>
-
-<P><B>Eerste Punt</B><P>
-<UL>
-<P>Die finale punt is die punt van die eerste poging(ander pogings word
-ge-ignoreer).
-</UL>
-
-<P><B>Laaste Punt</B><P>
-<UL>
-<P>Die finale punt is die laaste punt wat verkry is.
-</UL>
+<p align="center"><b>Evaluasie Metode</b></p>
View
50 lang/af/help/quiz/import.html
@@ -1,49 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Voer nuwe vrae in</B></P>
-
-<P>Die funksie laat jou toe om nuwe vrae in te voer vanaf eksterne teks lêers.
-
-<P>Die volgende lêer formate word ondersteun:
-
-<P><B>Verlore Woord</B></P>
-<UL>
-<P>Die formaat ondersteun net meervoudige keuse vrae. Elke antwoord word geskei
-deur 'n&nbsp; tilde (~), en die korrekte antwoord het 'n '=' teken vooraan. Hier
-is 'n voorbeeld:
-
-<BLOCKQUOTE>Bokke is&nbsp; {=herbivore ~karnivore ~omnivore}
-</BLOCKQUOTE>
-
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-
-<P><B>AON</B></P>
-<UL>
-<P>Selfde as verlore woord formaat, behalwe dat na alle vrae in gevoer is word
-alle Kort Antwoord vrae, vier op 'n slag verander in Bypassend Vrae.</P>
-<p>Is vernoem na die organisasie wat baie toets funksionaliteit by gedra het.</p>
-</UL>
-
-
-<P><B>Blackboard</B></P>
-<UL>
-<P>Die module voer vrae in wat in Blackboard se uitvoer vraag formaat gestoor
-is. Dit gebruik XML en PHP funksies.</P>
-
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("formatblackboard", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Jou eie formaat</B></P>
-<UL>
-<P>As jy jou eie formaat het kan jy dit self implementeer deur mod/quiz/format/custom.php
-te redigeer
-
-<P>Die hoeveelheid nuwe kode is baie klein - 'parse' 'n enkle sin uit 'n gegewe
-teks.
-
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-
-<P>In die toekoms sal nog formate ingesluit word soos WebCT, IMS QTI en enige
-iets wat deur Moodle gebuikers bygedra word! </p>
+<p align="center"><b>Voer nuwe vrae in</b></p>
View
12 lang/af/help/quiz/match.html
@@ -1,8 +1,4 @@
-<p align=center><b>Bypassende Antwoord Vrae</b></p>
-
-<p>Na 'n opsionele inleiding, word die gebruiker voorsien van verskeie sub-vrae
-en verskeie geskommelde antwoorde. Daar is een regte antwoord vir elke vraag.
-
-<p>Die gebruiker moet die regte antwoord kies om by die sub-vraag te pas.
-
-<p>Elke sub-vraag dra ewe veel by tot die finale punt van die vraag.
+<p align="center"><b>Bypassende Antwoord Vrae</b></p>
+<p>Na 'n opsionele inleiding, word die gebruiker voorsien van verskeie sub-vrae en verskeie geskommelde antwoorde. Daar is een regte antwoord vir elke vraag.</p>
+<p>Die gebruiker moet die regte antwoord kies om by die sub-vraag te pas.</p>
+<p>Elke sub-vraag dra ewe veel by tot die finale punt van die vraag.</p>
View
12 lang/af/help/quiz/maxgrade.html
@@ -1,8 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Maksimum Punt</B></P>
-
-<P>Alle punte word aangepas tot die maksimum punt van 'n toets.
-
-<P>Byvoorbeeld, stel die maks punt na 20, omdat dit 20% van die toets werd is.
-
-<P>Al het jy 10 vrae in 'n toets wat uit 'n totaal van 50 punte tel, sal alle
-punte afgeskaal word na 20.
+<p align="center"><b>Maksimum Punt</b></p>
+<p>Alle punte word aangepas tot die maksimum punt van 'n toets.</p>
+<p>Byvoorbeeld, stel die maks punt na 20, omdat dit 20% van die toets werd is.</p>
+<p>Al het jy 10 vrae in 'n toets wat uit 'n totaal van 50 punte tel, sal alle punte afgeskaal word na 20.</p>
View
19 lang/af/help/quiz/multichoice.html
@@ -1,18 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Meervoudige Keuse vrae</B></P>
-
-<P>In antwoord op 'n vraag (kan prente insluit)&nbsp; moet die student uit 'n paar moontlike
-antwoorde kies. Daar is twee tipes meervoudige keuse vrae -
-enkele antwoord of meervoudige antwoord.
-
-<P>Enkel - net een antwoord word toegelaat. Oor die algemeen is alle punte vir
-die vraag positief.
-
-<P>Meervoudig - laat een of meer antwoorde toe - elke antwoord kan 'n positiewe
-of negatiewe punt hê, so deur al die antwoorde te kies sal nie noodwendig 'n
-goeie punt gee nie. As die totale punt negatief is sal die punt vir die vraag
-nul wees. Wees versigtig, dit is moontlik om vrae te maak wat meer as 100% tel.
-
-<P>Elke antwoord, reg of verkeerd,&nbsp; sal terugvoer lewer,&nbsp; - die
-terugvoer sal langs die vraag getoon word&nbsp; (as die toets gestel is om
-terugvoer te lewer).
-</P>
+<p align="center"><b>Meervoudige Keuse vrae</b></p>
View
38 lang/af/help/quiz/questiontypes.html
@@ -1,37 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hoe om 'n nuwe vraag te skep</B></P>
-
-<P>Daar is verskeie vraag tipes wat jy by 'n kategorie kan byvoeg:</P>
-
-<P><B>Meervoudige Keuse vraag</B></P>
-<UL>
-<P>Die student moet in antwoord op 'n vraag(kan selfs 'n prent insluit) uit 'n
-paar moontlikhede kies. Daar is twee tipes meervoudige keuse vrae - enkel
-antwoord en meervoudige antwoord.
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Kort Antwoord</B></P>
-<UL>
-<P>In antwoord op 'n vraag (kan selfs 'n prent insluit), moet die student 'n
-woord of 'n sin in tik. Daar kan 'n paar moontlike regte antwoorde bestaan met
-verskillende punte. Antwoorde mag sensitief wees vir hoofletters.
-</P>
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Waar/Vals</B></P>
-<UL>
-<P>In antwoord op 'n vraag (kan selfs 'n prent insluit), moet die student kies
-tussen twee opsies Waar of Vals.
-</P>
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
-<P><B>Willekeurige Vrae</B></P>
-<UL>
-<P>(Nog nie geimplementeer nie) Jy kies 'n aantal vrae, elke keer as die student
-die toets doen sal hy willekeurig 'n ander vraag ontvang.
-</P>
-<P>Meer inligting: <?php helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
-
+<p align="center"><b>Hoe om 'n nuwe vraag te skep</b></p>
View
17 lang/af/help/quiz/random.html
@@ -1,16 +1 @@
-<p align="center"><b>Willekeurige Vrae</b></p>
-
-<p>Willekeurige Vrae is 'n spesiale vraag tipe.</p>
-
-<p>Wanneer jy 'n Willekeurige Vraag in die toets sit, sal 'n vraag uit die hele
-kategorie gekies word met elke poging tot die toets.</p>
-
-<p>Die maksimum punt van die vraag sal altyd dieselfde bly.</p>
-
-<p>As jy 'n toets opstel met byvoorbeeld 10 willekeurige vrae, dan kan studente
-moontlik 10 verskillende vrae kry elke keer as hulle die toets doen.</p>
-
-<p>Let Wel: jy kan willekeurige vrae en nie-willekeurige vrae meng om seker te maak
-dat 'n sekere vraag altyd gevra word.</p>
-
-
+<p align="center"><b>Willekeurige Vrae</b></p>
View
17 lang/af/help/quiz/randomsamatch.html
@@ -1,12 +1,5 @@
-<p align=center><b>Willekeurige Kort Antwoord vrae</b></p>
-
-<p>Na 'n opsionele inleiding, word 'n paar sub-vrae vertoon en 'n paar
-geskommelde antwoorde. Daar is een regte antwoord vir elke vraag.
-
-<p>Die student moet een antwoord kies wat by die sub-vraag pas.
-
-<p>Elke sub-vraag tel dieselfde vir die finale punt van die vraag.
-
-<p>Die vrae en antwoorde word willekeurig uit al die Kort Antwoord vrae gekies
-uit die huidige kategorie. Elke keer as die student die toets doen sal daar
-verskillende vrae en antwoorde wees.
+<p align="center"><b>Willekeurige Kort Antwoord vrae</b></p>
+<p>Na 'n opsionele inleiding, word 'n paar sub-vrae vertoon en 'n paar geskommelde antwoorde. Daar is een regte antwoord vir elke vraag.</p>
+<p>Die student moet een antwoord kies wat by die sub-vraag pas.</p>
+<p>Elke sub-vraag tel dieselfde vir die finale punt van die vraag.</p>
+<p>Die vrae en antwoorde word willekeurig uit al die Kort Antwoord vrae gekies uit die huidige kategorie. Elke keer as die student die toets doen sal daar verskillende vrae en antwoorde wees.</p>
View
7 lang/af/help/quiz/review.html
@@ -1,6 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Laat hersiening toe</B></P>
-
-<P>As jy die opsie toelaat sal studente hulle vorige pogings vir die toets kan
-sien.</P>
-
-<P>Dit is slegs moontlik na die toets gesluit is(na die keer datum).</P>
+<p align="center"><b>Laat hersiening toe</b></p>
View
14 lang/af/help/quiz/shortanswer.html
@@ -1,10 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Kort Antwoord vrae</B></P>
-
-<P>In antwoord tot 'n vraag (wat 'n prent kan insluit) moet die student 'n sin
-of 'n woord in tik.
-
-<P>Daar kan 'n paar korrekte antwoorde wees, elke met 'n verskillende punt. As
-die kas sensitiewe opsie aan is sal daar onderskeid getref word tussen
-&quot;Woord&quot; en &quot;woord&quot;.
-
-<P>Antwoorde word presies vergelyk, dus wees versigtig met jou spelling!
+<p align="center"><b>Kort Antwoord vrae</b></p>
+<p>In antwoord tot 'n vraag (wat 'n prent kan insluit) moet die student 'n sin of 'n woord in tik.</p>
+<p>Daar kan 'n paar korrekte antwoorde wees, elke met 'n verskillende punt. As die kas sensitiewe opsie aan is sal daar onderskeid getref word tussen "Woord" en "woord".</p>
+<p>Antwoorde word presies vergelyk, dus wees versigtig met jou spelling!</p>
View
11 lang/af/help/quiz/shuffleanswers.html
@@ -1,10 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Skommel Antwoorde</B></P>
-
-<p>As jy die opsie in werking stel sal die antwoorde van die vraag geskommel
-wees elke keer as die student die toets doen.</p>
-
-<p>Dit werk net vir Meervoudige Keuse vrae.</p>
-
-<p>Dit maak dit 'n bietjie moeiliker vir studente om bymekaar af te skryf.</p>
-
-<p>Die opsie is nie dieselfde as Willekeurige Vrae nie.</p>
+<p align="center"><b>Skommel Antwoorde</b></p>
View
10 lang/af/help/quiz/shufflequestions.html
@@ -1,9 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Skommel Vrae</B></P>
-
-<p>As jy die opsie in werking stel sal die vrae in die toets elke keer in 'n
-ander volgorde verskyn.</p>
-
-<p>Dit is nie dieselfde as Willekeurige Vrae nie, die opsie gaan slegs oor die
-vrae se volgorde.</p>
-
-<p>Dit maak dit vir studente 'n bietjie moeliker om by mekaar af te skryf.</p>
+<p align="center"><b>Skommel Vrae</b></p>
View
9 lang/af/help/quiz/timeopen.html
@@ -1,6 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Toets tye</B></P>
-
-<P>Jy kan spesifiseer wanneer die toets oop of toe moet wees.
-
-<P>As die toets nie oop is nie sal die toets nie beskikbaar wees aan studente
-wees nie.
+<p align="center"><b>Toets tye</b></p>
+<p>Jy kan spesifiseer wanneer die toets oop of toe moet wees.</p>
+<p>As die toets nie oop is nie sal die toets nie beskikbaar wees aan studente wees nie.</p>
View
10 lang/af/help/quiz/truefalse.html
@@ -1,9 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Waar/Vals vrae</B></P>
-
-
-<P>In antwoord op 'n vraag (wat 'n prent kan insluit) moet die student Waar of
-Vals antwoord.
-
-<P>As die terugvoer opsie aan is, sal terugvoer gewys word sodra die student die
-vraag beantwoord het.
-</P>
+<p align="center"><b>Waar/Vals vrae</b></p>
View
34 lang/af/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,33 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hulpbron Tipes</B></P>
-
-<P>Hulpbronne kan enige inhoud bevat. Hier is die verskillende tipes, dit
-spesifiseer hoe toegang verkry word tot die inhoud:
-
-<P><B>Gewone teks</B> - dit is die eenvoudigste tipe. Jy kan die inhoud in
-tik(redigeer) op 'n vorm op die volgende bladsy. Van die inhoud sal outomaties
-geformateer word. Meer inligting oor gewone teks: <?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?>
-
-<P><B>HTML teks</B> - Vir meer gevorderde gebruikers. Geen outomatiese
-formatering vind plaas nie, jy moet self die&nbsp; HTML kodes bysit.
-
-<P><B>Verwysing</B> - verwysing na 'n boek of joernaal.
-
-<P><B>Opgelaaide lêer</B> - wys enige lêer wat opgelaai is in die kursus. Gaan
-kyk na die &quot;Lêers&quot; gedeelte om te sien watter lêers daar is.
-
-<P><B>Web skakel</B> - 'n URL na 'n plek iewers op die web. As enige iemand op
-die aktiwiteit klik sal hulle na die web blad buite Moodle gaan (die bladsy sal
-in die browser venster verskyn).
-
-<P><B>Web Bladsy</B> - 'n URL na iewers op die web. Soos die vorige tipe sal dit
-'n web bladsy vertoon, maar met die tipe sal die bladsy binne 'n raam in Moodle
-vertoon word asof die bladsy deel is van Moodle.
-
-<P><B>Program</B> - 'n program wat inligting nodig het oor die huidige Moodle
-gebruiker. Dit laat ander web programme toe om met Moodle saam te werk.
-
-<p><b>Wiki teks</b> - laat meer formatering toe as gewone teks, en jy hoef nie
-HTML te leer ken nie. Jy tik gewone teks maar daar is formatering karakters wat
-jy kan insluit (bv. *die sal bold gedruk word* /dit sal skuins gedruk word/) om
-maklik formatering mee te doen.</p>
-
+<p align="center"><b>Hulpbron Tipes</b></p>
View
11 lang/af/help/resource/summary.html
@@ -1,7 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opsomming</B></P>
-
-<P>Die opsomming is 'n kort beskrywing van die hulpbron.
-
-<P>Moenie te veel skryf of die hulpbron hier insluit nie!
-
-<P>Die hulpbron inhoud word op die volgende bladsy gespesifiseer.
+<p align="center"><b>Opsomming</b></p>
+<p>Die opsomming is 'n kort beskrywing van die hulpbron.</p>
+<p>Moenie te veel skryf of die hulpbron hier insluit nie!</p>
+<p>Die hulpbron inhoud word op die volgende bladsy gespesifiseer.</p>

0 comments on commit 0f02a62

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.