Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent 84dfdbe commit 132ed2448b4e7159a3421cf6f96b98e63b13380b ethem committed Apr 29, 2005
Showing with 54 additions and 2 deletions.
  1. +54 −2 lang/tr/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['action'] = 'Eylem';
@@ -111,9 +111,13 @@
$string['backuplogdetailed'] = 'Ayrıntılı çalıştırma kaydı';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kaydı';
$string['backuplogshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs logları otomatik yedek içinde dahil edilecek';
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Etkinleştirirse, metakurs bilgisi (miras kayıtlar) otomatik yedeklemelere dahil edilecek';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br />(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
+$string['backuptakealook'] = 'Yedek kayıtlarınıza lütfen bir göz atın:
+$a';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Kullanıcı dosyalarının (ör: profil resimleri) otomatik yedeklemelere dahil edilip edilmeyeceğini seçin';
$string['backupversion'] = 'Yedek Sürümü';
$string['blockconfiga'] = '$a bloğu yapılandırılıyor';
$string['blockconfigbad'] = 'Bu blok doğru olarak kurulmadı ve bu yüzden bir yapılandırma arayüzü sağlayamaz.';
@@ -152,10 +156,16 @@
$string['choosetheme'] = 'Tema seçiniz';
$string['chooseuser'] = 'Kullanıcı seçiniz';
$string['city'] = 'Şehir';
+$string['clambroken'] = 'Yöneticiniz virüs kontrolünü etkinleştirmiş fakat bazı şeyler yanlış ayarlanmış.<br />Dosyanız başarılı bir şekilde GÖNDERİLMEDİ. Bu durum hakkında yöneticinize bu sorunu düzeltmesi için bir email iletildi.<br />Bu dosyayı daha sonra göndermeyi deneyebilirsiniz.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Dosya silindi';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Dosya silinemedi';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV uyarisi';
+$string['clamfailed'] = 'Clam AV çalıştırılırken hata oluştu. Geri dönen hata mesajı $a. Clam çıktısı:';
+$string['clamlost'] = 'Site, dosya yüklemelerinde clam programını çalıştırılmak için yapılandırıldı, ancak Clam AV için belirtilen yol ($a) hatalıdır.';
+$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Ek olarak, Clam\'ın çalışması esnasında hata oluşursa site, gönderilen dosyalar virüs olarak muamele görsün şeklinde yapılandırıldı. Bunun anlamı, bu sorunu düzeltmezseniz öğrencilerin hiçbiri dosya gönderemeyecek.';
+$string['clammovedfile'] = 'Dosya, belirtiğiniz karantina klasörüne taşındı. Dosyanın yeni yeri: $a';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Dosya karantina dizinine taşındı.';
+$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Dosya, belirtilen karantina klasörüne taşınamadı: $a. Bunu, dosyada virüs bulunduğunda dosyalar silinsin olarak düzeltmek durumundasınız.';
$string['clamunknownerror'] = 'Antivirus yazılımında bilinmeyen bir hata var.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Geçici veri temizleniyor';
$string['clicktochange'] = 'Büyütmek için tıkla';
@@ -211,13 +221,16 @@
$string['creatinggroups'] = 'Gruplar oluşturuluyor';
$string['creatinglogentries'] = 'Log kayıtları oluşturuluyor';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'Mesaj bilgileri oluşturuluyor';
+$string['creatingmetacoursedata'] = 'Metakurs bilgisi oluşturuluyor';
$string['creatingnewcourse'] = 'Yeni kurs oluşturuluyor';
$string['creatingscales'] = 'Ölçek oluşturuluyor';
$string['creatingsections'] = 'Bölümler oluşturuluyor';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Geçici yapılar oluşturuluyor';
$string['creatingusers'] = 'Kullanıcılar oluşturuluyor';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML dosyası oluşturuluyor';
$string['currency'] = 'Para birimi';
+$string['currentcourseadding'] = 'Var olan kurs, bilgiyi ekle';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['currentlanguage'] = 'Geçerli dil';
$string['currentlocaltime'] = 'bölgesel saatiniz';
$string['currentpicture'] = 'Resim';
@@ -246,6 +259,7 @@
$string['defaultcourseteachers'] = 'Eğitmen(ler)';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
+$string['deletecategorycheck'] = '<b>\'$a\'</b> kategosini tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?<br />Bu kategoride herhangi bir kurs varsa bu kurslar \'Ana kategori\'ye veya \'Çeşitli kategorisi\'ne taşınacak.';
$string['deletecheck'] = '$a silinsin mi?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Bu dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deletecheckfull'] = '$a tamamen silinecek. Emin misiniz?';
@@ -279,6 +293,12 @@
$string['duplicate'] = 'Kopyasını çıkar';
$string['duplicatinga'] = 'Kopyası çıkartılıyor: $a';
$string['duplicatingain'] = '$a->in içindeki $a->what \'nın kopyası çıkartılıyor';
+$string['edhelpaspellpath'] = 'Sözcük-denetimini kullanabilmeniz için sunucuda <strong>aspell 0.50</strong> veya daha yeni bir sürümünün olması ve aspell programının doğru yolunun belirtilmesi gerekiyor. Bu genellikle Unix/Linux sistemlerinde <strong>/usr/bin/aspell</strong> yolundadır fakat bazen başka bir yerde olabilir.';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Düzenleme alanının arkaplan rengini tanımlayın. <br />Geçerli değerlere örnekler: #FFFFFF veya white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Bu, Word\'e ait biçimlendirme filtresini etkinleştirir.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştirin veya pasifleştirin. Etkinleştirildiğinde <strong>aspell</strong> sunucuda kurulu olmalıdır. İkinci değer <strong>varsayılan sözlük</strong>tür. Aspell kullanıcının kendinin belirtiği dile sahip değilse, buradaki değer kullanılacaktır.';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Editörde kullanılacak fontları tanımlayın.';
+$string['edhelpfontsize'] = 'Font için varsayılan yazı boyutu. <br />Geçerli değerlere örnekler: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = '$a Düzenle';
$string['editcoursesettings'] = 'Kurs ayarlarını düzenle';
$string['editfiles'] = 'Dosyaları düzenle';
@@ -545,6 +565,7 @@
$string['latestnews'] = 'Son haberler';
$string['leavetokeep'] = 'Geçerli şifrenizi sürdürmek için boş bırakınız';
$string['license'] = 'GPL Lisansı';
+$string['liketologin'] = 'Şimdi, tam kullanıcı hesabı ile girmek ister misiniz?';
$string['list'] = 'Listele';
$string['listfiles'] = '$a\'nın içindeki dosyalar';
$string['listofallpeople'] = 'Tam kullanıcı listesi';
@@ -593,6 +614,8 @@
$string['manageblocks'] = 'Bloklar';
$string['managedatabase'] = 'Veritabanını yönet';
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
+$string['managemeta'] = 'Bu bir meta kurs mu?';
+$string['managemetadisabled'] = 'Bu kurs zaten bir meta kurs içinde olduğundan dolayı pasifleştirildi';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markedthistopic'] = 'Bu konu güncel konu olarak belirlendi';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';
@@ -601,6 +624,13 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
+$string['metaaddcourse'] = 'Bu kursu ekle';
+$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Bu kurs zaten normal kayıtlara sahip.';
+$string['metaalreadyinmeta'] = 'Bu kurs zaten meta kursun bir parçası';
+$string['metacourse'] = 'Metakurs';
+$string['metanopotentialcourses'] = 'Açık kurs yok';
+$string['metapotentialcourses'] = 'Açılan kurslar';
+$string['metaremovecourse'] = 'Bu kursu sil';
$string['min'] = 'dk';
$string['mins'] = 'dk';
$string['minutes'] = 'dakika';
@@ -630,7 +660,7 @@
$string['moduledeleteconfirm'] = '\'$a\' modülünü tamamen silmek üzeresiniz. Bu etkinlik modülüyle ilgili bütün kayıtlar veritabanından silinecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['moduledeletefiles'] = '\'$a->module\' modülüyle ilgili bütün veriler veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu modülün kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Modül tabloları ayarlanıyor';
-$string['modulesuccess'] = '$a adet tablo doğru olarak kuruldu';
+$string['modulesuccess'] = '$a tabloları doğru olarak kuruldu';
$string['moodleversion'] = 'Sürüm: ';
$string['more'] = 'daha';
$string['mostrecently'] = 'en yakın';
@@ -746,6 +776,8 @@
$string['outlinereport'] = 'Anahat raporu';
$string['page'] = 'Sayfa';
$string['pageheaderconfigablock'] = '%%fullname%% içindeki bir blok yapılandırılıyor';
+$string['parentcoursenotfound'] = 'Ana kurs bulunamadı!';
+$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Ana kurs, bir metakurs değildir!';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['password'] = 'Şifre';
@@ -945,6 +977,8 @@
$string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de göster';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['trackforums'] = 'okunmuş/okunmamış mesajları izle';
+$string['trackforumsno'] = 'Hayır: Gördüğüm mesajları izlemeyi bırak';
+$string['trackforumsyes'] = 'Evet: Yeni mesajları benim için parlak göster';
$string['trysearching'] = 'Aramayı deneyin.';
$string['turneditingoff'] = 'Düzenlemeyi kapat';
$string['turneditingon'] = 'Düzenlemeyi aç';
@@ -976,6 +1010,7 @@
$string['uploadedfile'] = 'Dosya başarıyla yüklendi';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file, $a->directory dizinine yüklendi';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Üzgünüz bu dosya çok büyük (limit: $a byte)';
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Dosyalarından bir tanesinde, $a->name, sorun olduğu için dosya yüklemesi başarısız oldu. <br />Sorunla ilgili hata kayıtlrı:<br />$a->problem<br />Dosya kurtarılamadı.';
$string['uploadfilelog'] = '$a dosyası için yükleme kaydı';
$string['uploadformlimit'] = 'Gönderilen dosya formdaki dosya boyutu sınırını aşıyor';
$string['uploadlabel'] = 'Başlık:';
@@ -1008,6 +1043,23 @@
$string['usingexistingcourse'] = 'Var olan kurs kullanılıyor';
$string['version'] = 'Sürüm';
$string['view'] = 'Bak';
+$string['virusfound'] = 'Yöneticinin dikkatine! Clam AV, $a->course kursu için $a->user kullanıcısı tarafından gönderilen dosyada bir virüs buldu. Clamscan çıktısı:';
+$string['virusfoundlater'] = '$a->course kursu için, $a->date tarihinde $a->filename olarak gönderdiğiniz dosyada bir virüs bulundu. Dosyanıza ne olduğu ile ilgili özet bilgi:
+
+$a->action
+
+Bu çalışma gönderildiyse, eğitimcinin bunu görüp değerlendirmesi için tekrar gönderebilirsiniz.';
+$string['virusfoundlateradmin'] = 'Yöneticinin dikkatine! $a->course kursu için, $a->date tarihinde $a->user kullanıcı tarafından $a->filename olarak gönderilen dosyada bir virüs bulundu. Dosyaya ne olduğu ile ilgili özet bilgi:
+
+$a->action
+
+Bu konu hakkında kullanıcı da bilgilendirildi.';
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Yöneticinin dikkatine! $a->filename olarak gönderilen dosyada bir virüs bulundu.
+
+Kullanıcı tarafından orijinal olarak yüklenen dosyadaki sorun çözülemedi.
+
+Dosyaya ne olduğu ile ilgili özet bilgi:
+$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virüs bulundu!';
$string['virusfounduser'] = 'Yüklediğiniz dosya ($a->filename) virüs kontrolünden geçirildi ve virüslü olduğu algılandı. Dosya yükleme BAŞARISIZ.';
$string['virusplaceholder'] = 'Yüklenen dosyada virüs olduğu algılandı. Dosya silindi veya taşındı ayrıca kullanıcı bilgilendirildi.';

0 comments on commit 132ed24

Please sign in to comment.