Permalink
Browse files

polishing

  • Loading branch information...
1 parent 7fba251 commit 1339bed66b9114e09751e0de1927c4ec8a93045d koenr committed Aug 29, 2004
View
@@ -19,7 +19,7 @@ <H2>Handleiding voor leraren</H2>
<LI><A HREF="#course">Een vak beheren</A></LI>
<LI><A HREF="#further">Overige informatie</A></LI>
</OL>
-<H3><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
+<h3 class="sectionheading class="sectionheading"><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
<blockquote>
<p>In dit document gaan we er van uit dat je site-beheerder Moodle geïnstalleerd heeft en je een nieuw, leeg vak gegeven heeft om mee te beginnen. Je moet aangemeld zijn met je lerarenaccount. Surf naar je nieuwe vak.</p>
<p>Drie tips die je zullen helpen te beginnen.</p>
@@ -45,7 +45,7 @@ <H3><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
</ol>
<hr>
</blockquote>
-<h3><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
+<h3 class="sectionheading><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
<blockquote>
<p>Je begint best met te kijken onder &quot;Beheer&quot; op de startpagina van je vak en klik op &quot;<strong>Instellingen...</strong>&quot;
(Merk op dat deze link, en de hele Administratie-sectie, alleen voor jouw en de site-beheerder beschikbaar is. Studenten zullen deze links zelfs niet zien).</p>
@@ -71,7 +71,7 @@ <h3><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
<p>Klik op de help-knoppen op de Instellingen pagina van het vak voor meer details.</p>
<HR>
</blockquote>
-<H3><A NAME="upload"></A>Bestanden uploaden</H3>
+<h3 class="sectionheading><A NAME="upload"></A>Bestanden uploaden</H3>
<blockquote>
<p>Misschien heb je al inhoud die je wil toevoegen aan je vak, zoals webpagina's, geluidsbestanden, videofragmenten, Word-documenten of Flash-animaties.
Elk bestandstype kan in je vak geüpload worden en bewaard worden op de server. Je kunt je bestanden op de server verplaatsen, hernoemen, bewerken of verwijderen.</p>
@@ -99,7 +99,7 @@ <H3><A NAME="upload"></A>Bestanden uploaden</H3>
en verderop in dit document).</p>
<HR>
</blockquote>
-<H3><A NAME="activities"></A>Activiteiten opstellen</H3>
+<h3 class="sectionheading><A NAME="activities"></A>Activiteiten opstellen</H3>
<blockquote>
<p>Een curus opbouwen doe je door activiteitenmodules toe te voegen aan de hoofdpagina van je vak in de volgorde dat studenten
ze zullen gebruiken. Je kunt de volgorde altijd nog veranderen.
@@ -168,7 +168,7 @@ <H3><A NAME="activities"></A>Activiteiten opstellen</H3>
en ze opnieuw bewerken door op het bewerkicoon <img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11"> te klikken.</p>
<HR>
</blockquote>
-<H3><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
+<h3 class="sectionheading><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
<blockquote>
<p>Ik zou een thesis over dit onderwerp kunnen schrijven. Eigenlijk <strong>ben</strong> ik hierover een thesis aan het
schrijven. <img src="../pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></p>
@@ -191,7 +191,7 @@ <H3><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
</ol>
<HR>
</blockquote>
-<H3><A NAME="further"></A>Overige informatie</H3>
+<h3 class="sectionheading><A NAME="further"></A>Overige informatie</H3>
<blockquote>
<p>Als je problemen hebt met je site, kun je best je lokale site-beheerder raadplegen.</p>
<p>Als je geweldige ideeën hebt voor verbeteringen aan Moodle, of wanneer je er mooie verhalen over hebt
@@ -1,6 +1,4 @@
<p align="center"><b>Commentaar op items toelaten.</b></p>
-
-<p>Het is mogelijk om anderen commentaar te laten toevoegen op woordenlijstitems.</p>
-
+<p>Het is mogelijk om leerlingen commentaar te laten toevoegen bij items in de woordenlijst.</p>
<p>Je kunt kiezen deze optie in te schakelen of niet.</p>
-
+<p>Leraren kunnen altijd commentaar toevoegen</p>
@@ -1,5 +1,6 @@
<p align="center"><b>Bronparameters</b></p>
+<p>De parameterinstellingen zijn optioneel en zijn alleen nuttig als je informatie vanuit Moodle naar het bronbestand of de website wil sturen.</p>
<p>Als je hier parameters specifieerd, dan zullen die doorgegeven worden aan de bron als deel van de URL (door gebruik te maken van de GET methode)</p>
<p>Met de linkerkolom kun je informatie kiezen om te verzenden, met de rechterkolom kun je die informatie een naam geven.</p>
View
@@ -7,6 +7,7 @@
$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (web paginas, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de site-filters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
$string['configframesize'] = 'Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).';
+$string['configparametersettings'] = 'Dit stelt de standaardwaarden voor het \"Parameters\" instellingspaneel van het formulier voor het invoeren van nieuwe bronnen. De voorkeur van de individuele gebruiker wordt na een eerste toegang verder gebruikt. ';
$string['configpopup'] = 'Als een nieuwe bron toegevoegd wordt die in een popup-venster getoond kan worden, moet dat dan de standaard optie zijn?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Wil je dat in popup-vensters standaard de links naar mappen getoond worden?';
$string['configpopupheight'] = 'Welke hoogte is de standaardhoogte voor popup-vensters?';
@@ -17,10 +18,12 @@
$string['configpopupstatus'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een statusbalk hebben?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een knoppenbalk hebben?';
$string['configpopupwidth'] = 'Hoe breed zou een popup-venster standaard moeten zijn?';
+$string['configsecretphrase'] = 'Deze geheime zin wordt gebruikt om de geëncrypteerde code te genereren die naar sommige bronnen als een parameter kan meegestuurd worden. De geëncrypteerde code wordt gemaakt met een md5-waarde van het IP-adress van de huidige gebruiker samen met je geheime zin. ie code = md5(IP.secretphrase). Dit laat de bron op de bestemming to de connectie te controleren voor extra veiligheid.';
$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegt, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
+$string['configwindowsettings'] = 'Dit stelt de standaardwaarden voor het \"Venster\" instellingspaneel van het formulier voor het invoeren van nieuwe bronnen. De voorkeur van de individuele gebruiker wordt na een eerste toegang verder gebruikt.';
$string['directlink'] = 'Rechtstreekse link naar dit bestand';
$string['directoryinfo'] = 'Alle bestanden in de gekozen map zullen getoond worden.';
-$string['display'] = 'Weergave op scherm';
+$string['display'] = 'Venster';
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
$string['example'] = 'Voorbeeld';

0 comments on commit 1339bed

Please sign in to comment.