Permalink
Browse files

New strings for Clam AV virus scanner

  • Loading branch information...
1 parent 902c63b commit 134742c2e2ec402141d0eac72a656bd268d23158 ethem committed Apr 27, 2005
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +16 −0 lang/tr/admin.php
View
@@ -3,8 +3,16 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
+$string['adminseesownevents'] = 'Yöneticiler diğer kullanıcılar gibidir';
+$string['blockinstances'] = 'Kullanım';
+$string['blockmultiple'] = 'Çoklu';
+$string['cachetext'] = 'Yazı önbelleği ömrü';
$string['calendarsettings'] = 'Takvim';
+$string['change'] = 'değiştir';
$string['configallowunenroll'] = 'Bu seçenek \'Evet\' ise öğrenciler istedikleri zaman kendi kendilerine kurstan kayıtlarını sildirebilirler. Diğer durumda buna izin verilmez ve sadece yöneticiler ve eğitimciler bu işi yapmalıdır.';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Dosya VİRÜS olarak muamele görsün';
+$string['configclamdonothing'] = 'Dosya SAĞLAM olarak muamele görsün';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Clam\'ı yüklenen dosyaları taraması için yapılandırdıysanız, fakat yol yanlış belirtilir veya programın çalışması sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı hata oluşursa nasıl davranılacak? \'Dosya VİRÜS olarak muamele görsün\'ü seçerseniz dosya karantina klasörüne taşınır ya da silinir. \'Dosya SAĞLAM olarak muamele görsün\'ü seçerseniz dosya normal şekilde yüklenir. Aynı zamanda yöneticilere clam programında hata oluştuğu bildirilir. \'Dosya VİRÜS olarak muamele görsün\'ü seçer ve bazı sebeplerden dolayı clamın çalışması hata ile sonuçlanırsa (genellikle pathtoclam yolu yanlış girilirse olur), TÜM dosyalar belirtilen karantina klasörüne taşınır ya da silinir. Bu ayarı değiştirirken DİKKATLİ olun.';
$string['configcountry'] = 'Buradan bir ülke seçerseniz, yeni kullanıcılar için bu ülke varsayılan olarak seçili olacaktır. Ülke seçmeyi zorunlu tutmak istiyorsanız, bu seçeneği ayarlamayın.';
$string['configdebug'] = 'Bu seçeneği açık tutarsanız PHP\'deki error_reporting metodu daha fazla uyarı mesajı gösterecektir. Bu, geliştiriciler için kullanışlıdır.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Bu, email yetkilendirmesi kullanıyorsanız, kullanıcının ne kadar sürede bu emali onaylaması gerektiğini belirtir. Bu süreden sonra, onyalanmaış eski hesaplar silinecektir.';
@@ -16,7 +24,11 @@
$string['configlangmenu'] = 'Ana sayfa, giriş sayfası vb. yerlerde dil menüsünün görünüp görünmeyeceğini belirtin. Bu, kullanıcının kendi profilinde düzenleyebileceği dil tercihini etkilemeyecektir.';
$string['configlocale'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan yerelleştirme kodunu girin. Bu, gün biçimini ve dilini etkileyecektir. İşletim sisteminde bu yerelleştirmenin var olması gerekmektedir. Eğer neyi seçeneğinizi bilmiyorsanız boş bırakınız.
<br /> Örnekler: Linux için: de_DE, en_US, tr_TR; Windows için: turkish, german, spanish';
+$string['configmessaging'] = 'Sitede kullanıcılar arası mesajlaşma etkinleştirilsin mi?';
$string['configopentogoogle'] = 'Bu ayar etkinleştirilirse, Google, siteye konuk kullanıcı olarak giriş yapabilecektir. Ek olarak, sitenize Google aracılığıyla gelen kullanıcılar da konuk kullanıcı olarak giriş yapabileceklerdir. Not: Bu, zaten ziyaretçi girişine açık olan kurslara erişimi Google açısından şeffaflaştırır.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Clam AV\'in yolu. Büyük ihtimal /usr/bin/clamscan veya /usr/bin/clamdscan olması gerekiyor. Clam AV\'in çalışması için bunu belirtmeniz gerekir.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Clam AV\'in virüs bulaşmış dosyaları karantina klasörüne taşımasını istiyorsanız buraya yolu yazınız. Bu klasör Web sunucu tarafından yazılabilir olmalı. Burayı boş bırakırsanız veya olmayan bir klasörü girerseniz ya da klasör yazılabilir değilse, virüslü dosyalar silinir. Klasörün sonuna slash (/) ekleMEyin.';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Dosya yüklemelerinde Clam AV çalıştırılsın mı? Bunun için doğru bir pathtoclam yolu belirtmeniz gerekiyor. (Clam AV, http://www.clamav.net/ sitesinden indirebileceğiniz ücretsiz bir virüs tarama programıdır.)';
$string['configsectioninterface'] = 'Arayüz';
$string['configsectionmail'] = 'Mail';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Bakım';
@@ -34,8 +46,12 @@
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
$string['confirmation'] = 'Onay';
+$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php bakım programı</a> son 24 saattir çalışmıyor. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Kurulum belgesi</a> bunu nasıl otomatikleştireceğinizi açıklıyor.';
$string['edithelpdocs'] = 'Yardım belgelerini düzenle';
$string['editstrings'] = 'İfadeleri düzenle';
+$string['filterall'] = 'Tüm ifadeleri filtrele';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Tüm gönderilen dosyaları filtrele';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Güncellemeler ve diğer çalışmalar için';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Bakım modu';
?>

0 comments on commit 134742c

Please sign in to comment.