Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
commit 13d620fdc57d53ac6357c36c6320ab6a217ff77b 1 parent b533404
authored June 23, 2004
7  lang/nl/quiz.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
  2
+      // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -77,6 +77,10 @@
77 77
 $string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
78 78
 $string['editquestions'] = 'Bewerk vragen';
79 79
 $string['errorsdetected'] = '$a fout(en) ontdekt';
  80
+$string['exportfilename'] = 'test';
  81
+$string['exportname'] = 'Bestandsnaam';
  82
+$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
  83
+$string['exportquestions'] = 'Exporteer de vragen naar een bestand';
80 84
 $string['false'] = 'Onwaar';
81 85
 $string['feedback'] = 'Feedback';
82 86
 $string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
@@ -130,6 +134,7 @@
130 134
 $string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
131 135
 $string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
132 136
 $string['publish'] = 'Publiceer  ';
  137
+$string['publishedit'] = 'Je moet rechten hebben in het vak dat deze vragen publiceert om in deze categorie vragen te kunnen toevoegen of bewerken.';
133 138
 $string['qti'] = 'IMS QTI opmaak';
134 139
 $string['question'] = 'Vraag';
135 140
 $string['questioninuse'] = 'De vraag \'$a\' is op dit moment al in gebruik:';
14  lang/nl/scorm.php
@@ -8,6 +8,13 @@
8 8
 $string['browsemode'] = 'Blader modus';
9 9
 $string['chooseapacket'] = 'Kies of update een SCORM pakket';
10 10
 $string['completed'] = 'Volledig';
  11
+$string['configframesize'] = 'Deze waarde is de grootte (in pixels) van het bovenste frame (waarin de navigatie zit) wanneer je een scormpakket toont.';
  12
+$string['configpopup'] = 'Wanneer je een nieuw scormpakket toevoegt dat in een popupscherm getoond kan worden, wil je dan standaard deze optie inschakelen?';
  13
+$string['configpopupheight'] = 'Welke hoogte wil je als standaardwaarde voor nieuwe popupschermen?';
  14
+$string['configpopupresizable'] = 'Wil je als standaardinstelling dat de grootte van popupschermen kan gewijzigd worden?';
  15
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Wil je als standaardinstelling dat in popupschermen gescrolled kan worden?';
  16
+$string['configpopupstatus'] = 'Wil je als standaardinstelling dat popupschermen de statusbalk tonen?';
  17
+$string['configpopupwidth'] = 'Welke breedte wil je als standaardwaarde voor nieuwe popupschermen?';
11 18
 $string['coursepacket'] = 'Cursuspakket';
12 19
 $string['coursestruct'] = 'cursusstructuur';
13 20
 $string['datadir'] = 'Fout van het bestandssysteem: de gegevensfolder van de cursus kan niet gemaakt worden';
@@ -17,6 +24,13 @@
17 24
 $string['mode'] = 'Modus';
18 25
 $string['modulename'] = 'Scorm';
19 26
 $string['modulenameplural'] = 'Scorms';
  27
+$string['newheight'] = 'Standaard vensterhoogte (in pixels)';
  28
+$string['newresizable'] = 'Groote van het venster mag gewijzigd worden';
  29
+$string['newscrollbars'] = 'Scrollen in het venster mag';
  30
+$string['newstatus'] = 'Toon de statusbalk';
  31
+$string['newwidth'] = 'Standaard vensterbreedte (in pixels)';
  32
+$string['newwindow'] = 'Nieuw venster';
  33
+$string['newwindowopen'] = 'Toon dit scormpakket in een nieuw popupscherm';
20 34
 $string['next'] = 'Ga verder';
21 35
 $string['nomanifest'] = 'Manifest niet gevonden';
22 36
 $string['noreports'] = 'Er is geen rapport om te tonen';
2  lang/nl/wiki.php
@@ -13,6 +13,7 @@
13 13
 $string['binnoimg'] = 'Dit si een onaanvaard bestandsformaat!';
14 14
 $string['browse'] = 'Bladeren';
15 15
 $string['canceledit'] = 'Negeer';
  16
+$string['cannotchangepage'] = 'Deze pagina kan niet gewijzigd worden';
16 17
 $string['changes'] = '$a wijzigingen';
17 18
 $string['changesfield'] = 'Hoelang sinds de vorige wijzigingen';
18 19
 $string['changesfielderror'] = 'Geef een juist uur in.';
@@ -142,6 +143,7 @@
142 143
 $string['status'] = 'Status';
143 144
 $string['strippagecheck'] = 'Ben je er zeker van dat je de oude versies van deze pagina\'s wil opruimen?';
144 145
 $string['strippages'] = 'Pagina\'s opruimen';
  146
+$string['studentadminoptions'] = 'Beheeropties van de leerling';
145 147
 $string['submit'] = 'Stuur in';
146 148
 $string['thanksforcontribution'] = 'Dank je  voor je bijdrage.';
147 149
 $string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Er is geen link naar deze pagina.';

0 notes on commit 13d620f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.