Skip to content
Browse files

Translation of Moodle v1.4 .1

 • Loading branch information...
1 parent 1066e0d commit 14f805659061a898362212b50d148382ad865315 adamtpaw committed Oct 6, 2004
Showing with 5,874 additions and 3,281 deletions.
 1. +3 −0 lang/pl/README
 2. +2 −2 lang/pl/activitynames.php
 3. +6 −6 lang/pl/admin.php
 4. +45 −0 lang/pl/appointment.php
 5. +34 −34 lang/pl/assignment.php
 6. +11 −11 lang/pl/attendance.php
 7. +13 −4 lang/pl/auth.php
 8. +2 −2 lang/pl/block_course_list.php
 9. +2 −1 lang/pl/block_course_summary.php
 10. +9 −0 lang/pl/block_online_users.php
 11. +4 −4 lang/pl/calendar.php
 12. +19 −7 lang/pl/chat.php
 13. +17 −7 lang/pl/choice.php
 14. +2 −1 lang/pl/countries.php
 15. +5 −7 lang/pl/dialogue.php
 16. +45 −45 lang/pl/docs/README.txt
 17. +40 −40 lang/pl/docs/background.html
 18. +156 −156 lang/pl/docs/coding.html
 19. +245 −245 lang/pl/docs/credits.html
 20. +137 −137 lang/pl/docs/cvs.html
 21. +222 −222 lang/pl/docs/developer.html
 22. +164 −164 lang/pl/docs/faq.html
 23. +138 −138 lang/pl/docs/features.html
 24. +19 −19 lang/pl/docs/files.php
 25. +46 −0 lang/pl/docs/future.html
 26. +158 −158 lang/pl/docs/glossary.html
 27. +41 −41 lang/pl/docs/index.html
 28. +305 −305 lang/pl/docs/install.html
 29. +110 −110 lang/pl/docs/installamp.html
 30. +32 −32 lang/pl/docs/intro.html
 31. +11 −11 lang/pl/docs/module_files.txt
 32. +60 −60 lang/pl/docs/other.html
 33. +4 −4 lang/pl/docs/philosophy.html
 34. +322 −0 lang/pl/docs/release.html
 35. +365 −0 lang/pl/docs/releaseold.html
 36. +226 −226 lang/pl/docs/teacher.html
 37. +99 −99 lang/pl/docs/upgrade.html
 38. +6 −2 lang/pl/editor.php
 39. +18 −0 lang/pl/enrol_database.php
 40. +22 −0 lang/pl/enrol_flatfile.php
 41. +13 −0 lang/pl/enrol_internal.php
 42. +10 −0 lang/pl/enrol_paypal.php
 43. +3 −1 lang/pl/error.php
 44. +27 −8 lang/pl/exercise.php
 45. +6 −2 lang/pl/forum.php
 46. +12 −10 lang/pl/glossary.php
 47. +9 −9 lang/pl/help/assignment/assignmenttype.html
 48. +5 −5 lang/pl/help/assignment/index.html
 49. +5 −5 lang/pl/help/assignment/mods.html
 50. +8 −8 lang/pl/help/assignment/resubmit.html
 51. +9 −0 lang/pl/help/attendance/autoattend.html
 52. +5 −0 lang/pl/help/attendance/choosedays.html
 53. +6 −0 lang/pl/help/attendance/dynsection.html
 54. +9 −0 lang/pl/help/attendance/grade.html
 55. +7 −0 lang/pl/help/attendance/hours.html
 56. +1 −0 lang/pl/help/attendance/index.html
 57. +5 −0 lang/pl/help/attendance/maxgrade.html
 58. +2 −2 lang/pl/help/chat/chatting.html
 59. +4 −4 lang/pl/help/choice/index.html
 60. +4 −4 lang/pl/help/choice/mods.html
 61. +5 −5 lang/pl/help/choice/options.html
 62. +5 −0 lang/pl/help/choice/timerestrict.html
 63. +7 −7 lang/pl/help/cookies.html
 64. +8 −8 lang/pl/help/courseavailability.html
 65. +8 −8 lang/pl/help/coursecategory.html
 66. +19 −19 lang/pl/help/courseformats.html
 67. +3 −3 lang/pl/help/coursefullname.html
 68. +7 −7 lang/pl/help/coursegrades.html
 69. +9 −0 lang/pl/help/coursehiddensections.html
 70. +4 −0 lang/pl/help/courseidnumber.html
 71. +8 −8 lang/pl/help/coursenewsitems.html
 72. +9 −9 lang/pl/help/coursenumsections.html
 73. +10 −10 lang/pl/help/courserecent.html
 74. +3 −3 lang/pl/help/courseshortname.html
 75. +11 −11 lang/pl/help/coursestartdate.html
 76. +10 −0 lang/pl/help/dialogue/index.html
 77. +1 −1 lang/pl/help/dialogue/info.html
 78. +12 −12 lang/pl/help/dialogue/writing.html
 79. +120 −120 lang/pl/help/emoticons.html
 80. +13 −13 lang/pl/help/enrolmentkey.html
 81. +10 −0 lang/pl/help/enrolperiod.html
 82. +1 −1 lang/pl/help/exercise/administration.html
 83. +1 −1 lang/pl/help/exercise/elements.html
 84. +1 −1 lang/pl/help/exercise/finalgrades.html
 85. +1 −1 lang/pl/help/exercise/gradingstrategy.html
 86. +21 −0 lang/pl/help/exercise/index.html
 87. +4 −0 lang/pl/help/exercise/leaguetable.html
 88. +5 −0 lang/pl/help/exercise/leaguetablenames.html
 89. +11 −11 lang/pl/help/forum/allowdiscussions.html
 90. +12 −12 lang/pl/help/forum/attachment.html
 91. +12 −12 lang/pl/help/forum/forumtype.html
 92. +8 −8 lang/pl/help/forum/index.html
 93. +8 −8 lang/pl/help/forum/mods.html
 94. +47 −47 lang/pl/help/forum/ratings.html
 95. +6 −0 lang/pl/help/forum/rssarticles.html
 96. +12 −0 lang/pl/help/forum/rsstype.html
 97. +11 −11 lang/pl/help/forum/subscription.html
 98. +25 −0 lang/pl/help/forum/subscription2.html
 99. +7 −7 lang/pl/help/glossary/destination.html
 100. +28 −28 lang/pl/help/glossary/displayformat.html
 101. +12 −0 lang/pl/help/glossary/editalways.html
 102. +9 −9 lang/pl/help/glossary/entbypage.html
 103. +3 −3 lang/pl/help/glossary/filetoimport.html
 104. +6 −6 lang/pl/help/glossary/fullmatch.html
 105. +9 −9 lang/pl/help/glossary/globalglossary.html
 106. +5 −5 lang/pl/help/glossary/importcategories.html
 107. +5 −0 lang/pl/help/glossary/rssarticles.html
 108. +12 −0 lang/pl/help/glossary/rsstype.html
 109. +9 −0 lang/pl/help/glossary/usedynalinkentry.html
 110. +11 −11 lang/pl/help/guestaccess.html
 111. +17 −17 lang/pl/help/html.html
 112. +46 −46 lang/pl/help/index.html
 113. +1 −1 lang/pl/help/journal/index.html
 114. +6 −6 lang/pl/help/journal/mods.html
 115. +10 −10 lang/pl/help/langedit.html
 116. +6 −0 lang/pl/help/lesson/handlingofretakes.html
 117. +100 −0 lang/pl/help/lesson/import.html
 118. +3 −3 lang/pl/help/lesson/jumpto.html
 119. +16 −0 lang/pl/help/lesson/minquestions.html
 120. +1 −1 lang/pl/help/lesson/nextpageaction.html
 121. +7 −7 lang/pl/help/lesson/overview.html
 122. +2 −2 lang/pl/help/lesson/questionoption.html
 123. +20 −20 lang/pl/help/lesson/questiontype.html
 124. +20 −20 lang/pl/help/lesson/questiontypes.html
 125. +19 −0 lang/pl/help/lesson/useeditor.html
 126. +926 −0 lang/pl/help/markdown.html
 127. +4 −4 lang/pl/help/mods.html
 128. +19 −19 lang/pl/help/picture.html
 129. +5 −0 lang/pl/help/questionnaire/qmanage.html
 130. +5 −0 lang/pl/help/questionnaire/qtype.html
 131. +5 −0 lang/pl/help/questionnaire/questionnaireid.html
 132. +5 −0 lang/pl/help/questionnaire/respondenttype.html
 133. +79 −79 lang/pl/help/questions.html
 134. +5 −5 lang/pl/help/quiz/attempts.html
 135. +11 −11 lang/pl/help/quiz/categories.html
 136. +5 −5 lang/pl/help/quiz/correctanswers.html
 137. +6 −6 lang/pl/help/quiz/createmultiple.html
 138. +7 −7 lang/pl/help/quiz/description.html
 139. +35 −0 lang/pl/help/quiz/export.html
 140. +3 −3 lang/pl/help/quiz/feedback.html
 141. +7 −7 lang/pl/help/quiz/formataiken.html
 142. +77 −77 lang/pl/help/quiz/formatctm.html
 143. +277 −0 lang/pl/help/quiz/formatgift.html
 144. +1 −1 lang/pl/help/quiz/formatwebct.html
 145. +24 −24 lang/pl/help/quiz/grademethod.html
 146. +100 −33 lang/pl/help/quiz/import.html
 147. +1 −1 lang/pl/help/quiz/index.html
 148. +3 −3 lang/pl/help/quiz/match.html
 149. +6 −6 lang/pl/help/quiz/maxgrade.html
 150. +7 −7 lang/pl/help/quiz/multianswer.html
 151. +11 −11 lang/pl/help/quiz/multichoice.html
 152. +1 −1 lang/pl/help/quiz/numerical.html
 153. +15 −0 lang/pl/help/quiz/questiondatasets.html
 154. +32 −32 lang/pl/help/quiz/questiontypes.html
 155. +8 −8 lang/pl/help/quiz/random.html
 156. +5 −5 lang/pl/help/quiz/randomsamatch.html
 157. +6 −0 lang/pl/help/quiz/requirepassword.html
Sorry, we could not display the entire diff because it was too big.
View
3 lang/pl/README
@@ -10,6 +10,9 @@ Contributors:
Distance Education Centre at Gdansk University of Technology (DECTUG)
Michal Wozniak ,
Lukasz Wrona
+
+Majewski Business Consulting
+ Piotr Majewski
If you'd like to contribute any corrections or aditions, please
send them to adam.pawelczak@wsb.poznan.pl
View
4 lang/pl/activitynames.php
@@ -1,7 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
-$string['filtername'] = 'Automatyczne linkowanie nazw aktywno¶ci';
+$string['filtername'] = 'Automatyczne linkowanie nazw sk³adowych';
?>
View
12 lang/pl/admin.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
+ // admin.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
-$string['cachetext'] = 'Permanentny cache tekstu';
-$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj pliki';
-$string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pełnej funkcjonalności, stare dzienniki powinny zostać uaktualnione. <a href=\"$a\">Więcej informacji</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przeglądać stare dzienniki musisz dokonać aktualizacji tych dzienników. W zależności od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten może potrwać parę godzin i mocno wpłynąć na wydajność bazy danych. Jednakże gdy rozpoczniesz już proces aktualizacji poczekaj aż on się skończy (nie zamykaj okna przeglądarki). Strona będzie działała poprawnie dla innych użytkowników.<br /><br />Czy chcesz teraz dokonać aktualizacji dzienników?';
-$string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie dzienników';
+$string['cachetext'] = 'Długość życia cache tekstu';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj uploadowane pliki';
+$string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pełnej funkcjonalności, stare logi powinny zostać uaktualnione. <a href=\"$a\">Więcej informacji</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przeglądać stare logi musisz dokonać ich aktualizacji. W zależności od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten może potrwać parę godzin i mocno wpłynąć na wydajność bazy danych. Gdy rozpoczniesz już proces aktualizacji, poczekaj aż on się skończy (nie zamykaj okna przeglądarki). Strona będzie działała poprawnie dla innych użytkowników.<p>Czy chcesz teraz dokonać aktualizacji logów?';
+$string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie logów';
?>
View
45 lang/pl/appointment.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne wysyłanie rozwiązania';
+$string['appointmentdetails'] = 'Szczegóły spotkania';
+$string['appointmentlocation'] = 'Miejsce spotkania';
+$string['appointmentname'] = 'Nazwa spotkania';
+$string['date'] = 'Data spotkania';
+$string['description'] = 'Opis';
+$string['early'] = '$a wcześniej';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Nie udało się zaktualizować informacji zwrotnej do użytkownika $a';
+$string['feedback'] = 'Komentarz';
+$string['feedbackupdated'] = 'Zaktualizowano informacje zwrotne dla $a osób.';
+$string['late'] = '$ później';
+$string['maximumgrade'] = 'Maksymalna ocena';
+$string['maximumsize'] = 'Maksymalny rozmiar';
+$string['modulename'] = 'Spotkanie';
+$string['modulenameplural'] = 'Spotkania';
+$string['newsubmissions'] = 'Dodano spotkanie';
+$string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Jeszcze nie dodano';
+$string['overwritewarning'] = 'Uwaga: ponowne przesłanie rozwiązania NADPISZE obecne';
+$string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje informacje zwrotne';
+$string['submissionfeedback'] = 'Informacji zwrotna';
+$string['submissions'] = 'Rozwiązania';
+$string['submitappointment'] = 'Dodaj Twoje spotkanie za pomocą tego formularza';
+$string['submitted'] = 'Dodano';
+$string['timeend'] = 'Koniec spotkania';
+$string['timestart'] = 'Początek spotkania';
+$string['typeoffline'] = 'Aktywność offline';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Prześlij jeden plik';
+$string['uploadbadname'] = 'Pliku zawierał w nazwie nieprawidłowe znaki i nie został przesłany.';
+$string['uploadedfiles'] = 'przesłane pliki';
+$string['uploaderror'] = 'Pojawił się błąd podczas zapisu pliku na serwerze';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Plik został przesłany ale nie udało się zaktualizować Twojej rozwiązania!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Niestety plik jest za duży (limit wynosi $a bajtów)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Nie znaleziono pliku - czy na pewno jakiś wybrałeś?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' został przesłany ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Przesłano \'$a\'';
+$string['viewfeedback'] = 'Zobacz oceny i informacje zwrotne tego spotkania';
+$string['viewsubmissions'] = 'Zobacz $a dodanych spotkań';
+$string['yoursubmission'] = 'Twoje rozwiązanie';
+
+?>
View
68 lang/pl/assignment.php
@@ -1,48 +1,48 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania';
-$string['assignmentdetails'] = ' Szczegóły zadania';
-$string['assignmentmail'] = ' $a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'$a->assignment\' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem $a->url';
-$string['assignmentmailhtml'] = ' $a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
+$string['assignmentdetails'] = 'Szczegóły zadania';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'$a->assignment\' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
$string['assignmentname'] = 'Nazwa zadania';
$string['assignmenttype'] = 'Rodzaj zadania';
$string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich prac na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
$string['description'] = 'Opis';
-$string['duedate'] = ' Termin oddawania zadania';
+$string['duedate'] = 'Termin oddawania zadania';
$string['duedateno'] = 'Brak terminu oddania pracy';
-$string['early'] = ' $a przed terminem';
+$string['early'] = '$a przed terminem';
$string['existingfiledeleted'] = 'Plik $a został usunięty';
-$string['failedupdatefeedback'] = ' Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
-$string['feedback'] = ' Informacja zwrotna';
-$string['feedbackupdated'] = ' Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
-$string['late'] = ' $a zbyt późno';
-$string['maximumgrade'] = ' Maksymalna ocena';
-$string['maximumsize'] = ' Maksymalny rozmiar';
-$string['modulename'] = ' Zadanie';
-$string['modulenameplural'] = ' Zadania';
-$string['newsubmissions'] = ' Przesłane rozwiązania';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
+$string['feedback'] = 'Informacja zwrotna';
+$string['feedbackupdated'] = 'Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
+$string['late'] = '$a zbyt późno';
+$string['maximumgrade'] = 'Maksymalna ocena';
+$string['maximumsize'] = 'Maksymalny rozmiar';
+$string['modulename'] = 'Zadanie';
+$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
+$string['newsubmissions'] = 'Przesłane rozwiązania';
$string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
-$string['notsubmittedyet'] = ' Nic jeszcze nie przesłano';
-$string['overwritewarning'] = ' UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
-$string['saveallfeedback'] = ' Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
-$string['submissionfeedback'] = ' Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
-$string['submissions'] = ' Rozwiązania';
-$string['submitassignment'] = ' Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
-$string['submitted'] = ' Przesłano';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Nic jeszcze nie przesłano';
+$string['overwritewarning'] = 'UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
+$string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
+$string['submissionfeedback'] = 'Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
+$string['submissions'] = 'Rozwiązania';
+$string['submitassignment'] = 'Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
+$string['submitted'] = 'Przesłano';
$string['typeoffline'] = 'Działania wykonywane w trybie off-line';
-$string['typeuploadsingle'] = ' Wymagane przesłanie jednego pliku';
-$string['uploadbadname'] = ' Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
-$string['uploadedfiles'] = ' Przesłane pliki';
-$string['uploaderror'] = ' Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer';
-$string['uploadfailnoupdate'] = ' Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania';
-$string['uploadfiletoobig'] = ' Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : $a bajtów)';
-$string['uploadnofilefound'] = ' Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania';
-$string['uploadnotregistered'] = ' \'$a\' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane';
-$string['uploadsuccess'] = ' Prawidłowo przesłano \'$a\'';
-$string['viewfeedback'] = ' Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie';
-$string['viewsubmissions'] = ' Przejrzyj $a przesłanych rozwiązań';
-$string['yoursubmission'] = ' Twoje rozwiązanie';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Wymagane przesłanie jednego pliku';
+$string['uploadbadname'] = 'Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
+$string['uploadedfiles'] = 'Przesłane pliki';
+$string['uploaderror'] = 'Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : $a bajtów)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane';
+$string['uploadsuccess'] = 'Prawidłowo przesłano \'$a\'';
+$string['viewfeedback'] = 'Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie';
+$string['viewsubmissions'] = 'Przejrzyj $a przesłanych rozwiązań';
+$string['yoursubmission'] = 'Twoje rozwiązanie';
?>
View
22 lang/pl/attendance.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['absentlong'] = 'Nieobecny/a';
@@ -10,10 +10,10 @@
$string['auto'] = 'automatycznie';
$string['autoattend'] = 'Automatycznie sprawdź obecność opierając się na dziennikach aktywności użytkownika';
$string['autoattendmulti'] = 'Automatycznie sprawdź wszystkie listy obecności opierając się na dziennikach aktywności użytkownika';
-$string['autoattendshort'] = 'Automatycznie z dzienników';
+$string['autoattendshort'] = 'Automatycznie z logów';
$string['choosedays'] = 'Dni tygodnia w których należy sprawdzić obecność';
$string['dayofroll'] = 'Data sprawdzenia obecności';
-$string['defaultautoattend'] = 'Czy zawsze sprawdzać obecność opierając się na dziennikach aktywności użytkownika?';
+$string['defaultautoattend'] = 'Czy zawsze sprawdzać obecność opierając się na logach aktywności użytkownika?';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Czy zawsze przesuwać listy obecności na właściwe tygodnie?';
$string['defaultgrade'] = 'Czy zawsze umożliwiać ocenianie list obecności?';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Ile godzin powinno być zapisanych w typowej liście obecności?';
@@ -29,7 +29,7 @@
$string['endbeforestart'] = 'Data końcowa jest przed datą początkową.';
$string['endmulti'] = 'Data ostatniego sprawdzenia obecności';
$string['for'] = 'dla';
-$string['friday'] = 'Piątek';
+$string['friday'] = 'Pt';
$string['gradeshort'] = 'Ocenione';
$string['gradevalue'] = 'Umożliw ocenę tej listy obecności';
$string['gradevaluemulti'] = 'Umożliw ocenę tych list obecności';
@@ -40,33 +40,33 @@
$string['maxgradevalue'] = 'Maksymalna ocena za brak nieobecności.';
$string['modulename'] = 'Obecność';
$string['modulenameplural'] = 'Listy obecności';
-$string['monday'] = 'Poniedziałek';
+$string['monday'] = 'Pon';
$string['norolls'] = 'Nie ma list obecności przypisanych do tego kursu';
$string['notes'] = 'Specjalna informacja';
$string['notesfor'] = 'Specjalna informacja dla';
$string['noviews'] = 'Przepraszamy, ale nie mamy żadnych danych dla Twojego konta';
-$string['of'] = ' ';
+$string['of'] = 'z';
$string['pages'] = 'stron';
$string['presentlong'] = 'Obecny/a';
$string['presentshort'] = 'O';
-$string['saturday'] = 'Sobota';
+$string['saturday'] = 'Sob';
$string['startafterend'] = 'Data początkowa została wyznaczona po zakończeniu kursu.';
$string['startmulti'] = 'Data pierwszego sprawdzenia obecności';
-$string['sunday'] = 'Niedziela';
+$string['sunday'] = 'Nie';
$string['takeroll'] = 'Czy sprawdzić obecność tego dnia?';
$string['tardiesperabsence'] = 'Ile spóźnień powinno się liczyć jako jedna niebecność?';
$string['tardylong'] = 'Spóźnienie';
$string['tardyshort'] = 'S';
$string['teacheredit'] = 'Sprawdź obecność';
-$string['thursday'] = 'Czwartek';
-$string['tuesday'] = 'Wtorek';
+$string['thursday'] = 'Czw';
+$string['tuesday'] = 'Wt';
$string['viewall'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności';
$string['viewmulti'] = 'Wyświetl raport na paru stronach';
$string['viewone'] = 'Wyświetl wszystkie strony raportu';
$string['viewsection'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności w tej sekcji';
$string['viewtable'] = 'Wyświetl raport jako jedną tabelę';
$string['viewweek'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności z danego tygodnia';
-$string['wednesday'] = 'Środa';
+$string['wednesday'] = 'Śr';
$string['weekmodulename'] = 'Wszystkie listy obecności w ostatnim tygodniu ';
?>
View
17 lang/pl/auth.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Nazwa pola zawierającego nazwy użytkowników';
$string['auth_dbhost'] = 'Komputer będący hostem serwera bazy danych.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Nazwa użytkownika mającego prawo dostępu do odczytu z bazy';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potwierdzenie e-mailem jest domyślną metodą uwierzytelniania. Użytkownik rejestruje się wybierając własną, nową nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wysyłane jest potwierdzenie na adres jego konta pocztowego. E-mail ten zawiera bezpieczny odnośnik do strony, na której użytkownik może potwierdzić zarejestrowanie swojego konta. Przy kolejnych logowaniach dokonywane jest tylko porównanie nazwy użytkownika i hasła z wartościami zapisanymi w bazie danych Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej';
+$string['auth_fccreators'] = 'Lista grup, których członkowie są upoważnieni do tworzenia nowych kursów. Oddziel kolejne grupy za pomocą średnika \';\'. Nazwy muszą być identyczne jak na serwerze FirstClass. Wielkość liter ma znaczenie.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Ta metoda używa serwera FirstClass aby sprawdzić czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Port serwera (zwykle jest to 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adres serwera FirstClass. Wpisz adres IP lub nazwę DNS.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Hasło do powyższgo konta.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Używaj serwera FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'ID użytkownika dla konta FirstClass z prawami Subadministratora.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.';
@@ -28,11 +35,12 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem \';\'. Przykładowa lista: \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr wykorzystany do nazywania/szukania użytkowników. Zwykle będzie to objectClass=posixAccount. Ustawienie objectClass=* zwróci wszystkie obiekty LDAP.';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br /> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Użyj serwera LDAP';
$string['auth_manualdescription'] = 'Metoda ta uniemożliwia użytkownikom tworzenie własnych kont. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez administratora (Admin User).';
@@ -46,6 +54,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Brak uwierzytelniania';
$string['auth_pop3description'] = 'Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nazwa skrzynki pocztowej, z którą mam próbować się łączyć (zwykle INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Port serwera (najczęściej 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Użyj serwera POP3';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serwera. Jeżeli Twój serwer wykorzystuje certyfikaty bezpieczeństwa, wybierz pop3cert.';
View
4 lang/pl/block_course_list.php
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['allcourses'] = 'Administrator widzi wszystkie kursy';
$string['blockname'] = 'Lista kursów';
-$string['configadminview'] = ' ';
+$string['configadminview'] = 'Konfiguracja tego, co widzi administrator';
$string['owncourses'] = 'Administrator widzi swoje kursy';
?>
View
3 lang/pl/block_course_summary.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['blockname'] = 'Podsumowanie kursu';
+$string['siteinfo'] = 'Informacje o serwisie';
?>
View
9 lang/pl/block_online_users.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['blockname'] = 'Zalogowani U¿ytkownicy';
+$string['configtimetosee'] = 'Liczba minut, która definuje u¿ytkownika jako zalogowanego.';
+$string['periodnminutes'] = 'ostatnie $a minut';
+
+?>
View
8 lang/pl/calendar.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['calendar'] = 'Kalendarz';
$string['calendarheading'] = 'Kalendarz $a';
-$string['clickhide'] = 'Ukryj';
-$string['clickshow'] = 'Poka¿';
+$string['clickhide'] = 'ukryj';
+$string['clickshow'] = 'poka¿';
$string['confirmeventdelete'] = 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz usun±æ ten termin?';
$string['courseevents'] = 'Terminy kursu';
$string['dayview'] = 'Widok dnia';
@@ -47,7 +47,7 @@
$string['groupevents'] = 'Terminy grupowe';
$string['hidden'] = 'ukryty';
$string['manyevents'] = 'Terminy $a';
-$string['mon'] = 'Pn';
+$string['mon'] = 'Pn.';
$string['monday'] = 'Poniedzia³ek';
$string['monthlyview'] = 'Widok miesi±ca';
$string['newevent'] = 'Nowy termin';
View
26 lang/pl/chat.php
@@ -1,33 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
-$string['beep'] = 'bzzz';
+$string['beep'] = 'rozmawia';
$string['chatintro'] = 'Tekst wprowadzaj±cy';
-$string['chatname'] = 'Nazwa tego czat-pokoju';
-$string['chatreport'] = 'Sesje czat';
+$string['chatname'] = 'Nazwa tego czatu';
+$string['chatreport'] = 'Sesje czatu';
$string['chattime'] = 'Czas nastêpnego czatu';
+$string['configmethod'] = 'Normalna metoda tworzenia czasu wymaga aby u¿ytkownicy regularnie ³±czyli siê z serwerem aby zaktualizowaæ dyskusjê. Nie wymaga to dodatkowej konfiguracji i dzia³a wszêdzie. Niestety du¿a liczba czatuj±cych osób generuje du¿e obci±zenie serwera. U¿ywanie tzw. demona wymaga dostêpu do pow³oki Unixa, ale daje szybkie i skalowalne ¶rodowisko czatu.';
$string['configoldping'] = 'Po jakim czasie braku reakcji powinno uwa¿aæ siê, ¿e u¿ytkownik opu¶ci³ czat?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Jak czêsto czat-pokój powinien byæ od¶wie¿any? (w sekundach). Ustawienie niskiej warto¶ci spowoduje szybsze dzia³anie, mo¿e jednak obci±¿aæ serwer, kiedy wiele osób rozmawia';
+$string['configrefreshroom'] = 'Jak czêsto czat powinien byæ od¶wie¿any? (w sekundach). Ustawienie niskiej warto¶ci spowoduje szybsze dzia³anie, mo¿e jednak obci±¿aæ serwer, kiedy wiele osób rozmawia';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Jak czêsto lista u¿ytkowników powinna byæ od¶wie¿ana? (w sekundach)';
+$string['configserverhost'] = 'Host komputera, na którym jest zainstalowany demon';
+$string['configserverip'] = 'Adres IP, który wskazuje powy¿szy host';
+$string['configservermax'] = 'Maksymalna liczba uczestników';
+$string['configserverport'] = 'Port u¿ywany przez demona';
$string['currentchats'] = 'Aktywne sesje chat';
$string['currentusers'] = 'Bie¿±cy u¿ytkownicy';
$string['deletesession'] = 'Usuñ sesjê';
$string['deletesessionsure'] = 'Jeste¶ pewien/a ¿e chcesz usun±æ t± sesjê';
$string['donotusechattime'] = 'Nie pokazuj czasów czatu';
$string['enterchat'] = 'Naci¶nij tu, aby wej¶æ na czat';
$string['errornousers'] = 'Nie znaleziono ¿adnych u¿ytkowników!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Te ustawienia <strong>zawsze</strong> maj± znaczenie';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Te ustawienia s± wa¿ne <strong>tylko</strong> je¶li wybra³e¶ demona do obs³ugi czatu.';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Te ustawienia s± wa¿ne <strong>tylko</strong> je¶li wybra³e¶ normaln± metod± obs³ugi czatu.';
+$string['generalconfig'] = 'Podstawowa konfiguracja';
$string['helpchatting'] = 'Pomoc z czatem';
$string['idle'] = 'Bezczynny';
-$string['messagebeepseveryone'] = '$a bzyczy do wszstkich!';
-$string['messagebeepsyou'] = '$a w³a¶nie do Ciebie zabzycza³!';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a rozmawia ze wszstkimi!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a w³a¶nie do Ciebie napisa³!';
$string['messageenter'] = '$a w³a¶nie wszed³ na czat';
$string['messageexit'] = '$a opu¶ci³ czat';
$string['messages'] = 'Wiadomo¶ci';
+$string['methoddaemon'] = 'Demon czatu';
+$string['methodnormal'] = 'Normalna metoda';
$string['modulename'] = 'Czat';
$string['modulenameplural'] = 'Czaty';
$string['neverdeletemessages'] = 'Nigdy nie usuwaj wiadomo¶ci';
$string['nextsession'] = 'Nastêpna zaplanowana sesja';
+$string['noguests'] = 'Czat jest zamkniêty dla go¶ci';
$string['nomessages'] = 'Póki co brak wiadomo¶ci';
$string['repeatdaily'] = 'Codziennie w tym samym czasie';
$string['repeatnone'] = 'Nie powtarzaj - jedynie okre¶lony czas';
View
24 lang/pl/choice.php
@@ -1,23 +1,33 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['allowupdate'] = 'Zezwól na aktualizację głosowania';
$string['answered'] = ' z udzieloną odpowiedzią';
$string['choice'] = 'Wybór $a';
+$string['choiceclose'] = 'Do';
$string['choicename'] = ' Nazwa wyboru';
+$string['choiceopen'] = 'Otwórz';
$string['choicetext'] = ' Treść pytania';
+$string['havetologin'] = 'Musisz się zalogować zanim odpowiesz';
$string['modulename'] = ' Głosowanie';
$string['modulenameplural'] = ' Głosowania';
$string['mustchooseone'] = 'Musisz wybrać odpowiedź przed zapisaniem. W tej chwili nic nie zostało zapisane';
$string['notanswered'] = ' Jeszcze nie udzielono odpowiedzi';
+$string['notopenyet'] = 'Niestety ten moduł jest nieczynny do $a';
+$string['privacy'] = 'Prywatność wyników';
$string['publish'] = ' Opublikuj wyniki';
-$string['publishanonymous'] = ' Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów';
-$string['publishnames'] = ' Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory';
-$string['publishnot'] = ' Nie publikuj wyników studentom';
-$string['responses'] = ' Odpowiedzi';
-$string['responsesto'] = ' Odpowiedzi na $a';
-$string['savemychoice'] = ' Zapisz mój wybór';
+$string['publishafteranswer'] = 'Pokaż wyniki studentom po ich odpowiedzi';
+$string['publishafterclose'] = 'Pokaż wyniki studentom tylko po zamkniętu głosowania';
+$string['publishalways'] = 'Zawsze pokazuj wyniki studentom';
+$string['publishanonymous'] = 'Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów';
+$string['publishnames'] = 'Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory';
+$string['publishnot'] = 'Nie publikuj wyników studentom';
+$string['responses'] = 'Odpowiedzi';
+$string['responsesto'] = 'Odpowiedzi na $a';
+$string['savemychoice'] = 'Zapisz mój wybór';
$string['showunanswered'] = 'Pokaż kolumnę \"nieodpowiedziane\"';
+$string['timerestrict'] = 'Ogranicz odpowiadanie do tego czasu';
$string['viewallresponses'] = ' Przejrzyj $a odpowiedzi';
?>
View
3 lang/pl/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // countries.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['AD'] = 'Andora';
@@ -177,6 +177,7 @@
$string['PM'] = 'St. Pierre and Miquelon';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PS'] = 'Palestyna';
$string['PT'] = 'Portugalia';
$string['PW'] = 'Palau';
$string['PY'] = 'Paragwaj';
View
12 lang/pl/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addmynewentries'] = 'Dodaj moje nowe dialogi';
@@ -9,15 +9,13 @@
$string['allowstudentdialogues'] = 'Pozwól na dialogi student-do-studenta';
$string['close'] = 'Zamknij';
$string['closed'] = 'Zamkniête';
-$string['confirmclosure'] = 'Zamierzasz zakoñczyæ dialog z $a. Pamiêtaj, ¿e zakoñczone dialogi nie mog± byæ na nowo otwarte. Je¶li zamkniesz ten dialog, bêdziesz móg³ go obejrzeæ ale nie bêdziesz móg³ dodaæ do niego nowych wpisów, wiêc bêdziesz musia³ rozpocz±æ nowy dialog aby kontynuowaæ &quot;rozmowê&quot; z dan± osob±.<br /><br /> Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz zakoñczyæ ten dialog?';
+$string['confirmclosure'] = 'Zamierzasz zakoñczyæ dialog z $a. Pamiêtaj, ¿e zakoñczone dialogi nie mog± byæ na nowo otwarte. Je¶li zamkniesz ten dialog, bêdziesz móg³ go obejrzeæ ale nie bêdziesz móg³ dodaæ do niego nowych wpisów, wiêc bêdziesz musia³ rozpocz±æ nowy dialog aby kontynuowaæ \"rozmowê\" z dan± osob±.<br /><br /> Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz zakoñczyæ ten dialog?';
$string['deleteafter'] = 'Usuñ zakoñczone dialogi po (dniach)';
$string['dialogueclosed'] = 'Dialog zostal zakoñczony';
$string['dialogueintro'] = 'Wprowadzenie do dialogu';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom doda³ nowy wpis do Twojego dialogu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br /> ¯eby to zobaczyæ kliknij na ten link: <a href=\"$a->url\"></a>.
-';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom doda³ nowy wpis do Twojego dialogu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br /> ¯eby to zobaczyæ kliknij na ten link: <a href=\"$a->url\"></a>.';
$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom doda³ nowy wpis do Twojego dialogu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-¯eby to zobaczyæ kliknij na ten <a href=\"$a->url\">dialog</a>.
-';
+¯eby to zobaczyæ kliknij na ten <a href=\"$a->url\">dialog</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Nazwa dialogu';
$string['dialogueopened'] = 'Dialog rozpoczêty z $a';
$string['dialoguewith'] = 'Dialog z $a';
@@ -38,7 +36,7 @@
$string['notyetseen'] = 'Jeszcze nie widzany';
$string['numberofentries'] = 'Ilo¶æ wpisów';
$string['numberofentriesadded'] = 'Ilo¶æ dokonanych wpisów: $a';
-$string['of'] = ' ';
+$string['of'] = 'z';
$string['onwrote'] = '$a napisa³';
$string['onyouwrote'] = '$a Tobie napisa³';
$string['open'] = 'Otwórz';
View
90 lang/pl/docs/README.txt
@@ -1,45 +1,45 @@
-Dokumentacja Moodle
---------------------
-
-Je�li chcia�by� przet�umaczy� t� dokumentacj� na inny j�zyk proponuj� Ci aby�:
-
- 1) Nie zamieszcza� dokumentacji w j�zyku angielskim w swoim katalogu, poniewa� pliki angielski s� automatycznie u�ywane, je�li brakuje ich w pakiecie j�zykowym.
-
- 2) T�umacz pliki w nast�puj�cej kolejno�ci (od najwa�niejszego)
-
- Najwa�niejszy
- |-------------------
- |
- | - files.php
- | - install.html
- | - installamp.html
- | - upgrade.html
- | - faq.html
- |
- | -----------------
- |
- | - teacher.html
- | - module_files.txt
- |
- | -----------------
- |
- | - intro.html
- | - features.html
- | - release.html
- |
- | -----------------
- |
- | - developer.html
- | - cvs.html
- | - future.html
- |
- | -----------------
- |
- | - license.html
- |
- |-------------------
- Najmniej istotny
-
- 3) Prosz� nie t�umacz pliku credits.html : i tak zmienia si� on zbyt szybko
-
-
+Dokumentacja Moodle
+--------------------
+
+Je�li chcia�by� przet�umaczy� t� dokumentacj� na inny j�zyk proponuj� Ci aby�:
+
+ 1) Nie zamieszcza� dokumentacji w j�zyku angielskim w swoim katalogu, poniewa� pliki angielski s� automatycznie u�ywane, je�li brakuje ich w pakiecie j�zykowym.
+
+ 2) T�umacz pliki w nast�puj�cej kolejno�ci (od najwa�niejszego)
+
+ Najwa�niejszy
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php
+ | - install.html
+ | - installamp.html
+ | - upgrade.html
+ | - faq.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html
+ | - module_files.txt
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html
+ | - features.html
+ | - release.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ |
+ |-------------------
+ Najmniej istotny
+
+ 3) Prosz� nie t�umacz pliku credits.html : i tak zmienia si� on zbyt szybko
+
+
View
80 lang/pl/docs/background.html
@@ -1,40 +1,40 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
-<head>
- <title>Dokumentacja Moodle: Informacje Dodatkowe</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
-
-<h2>Informacje dodatkowe</h2>
-
-<p>Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej. Prace nad Moodle zostały rozpoczęte przez <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin'a Dougiamas'a</a>, który nadal przewodzi całemu projektowi :
-
-<blockquote>
-<p><em>Pracuję nad Moodle, na różne sposoby, od kilku lat. Zaczęło się to w latach 90-tych gdy pełniłem funkcję webmastera w <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> oraz administratora ich systemu WebCT. Natrafiłem na wiele frustrujących problemów związanych z tym systemem i nie mogłem usiedzieć spokojnie - musiało istnieć lepsze rozwiązanie (i nie mam wcale na myśli systemu Blackboard :-)</em></p>
-
-<p><em>Znam również wiele osób pracujących w szkołach i niewielkich instytucjach (oraz w paru wielkich!), które chcą efektywniej wykorzystywać internet, ale nie wiedzą jak do tego podejść w labiryncie dostępnych technologii i metod pedagogicznych. Zawsze miałem nadzieję, że pojawi się darmowa alternatywa, która umożliwi tym osobom przenieść swoje umiejętności pedagogicznych na środowisko on-line.</em></p>
-
-<p><em>Moja silna wiara w niezrealizowane możliwości, które niesie nauczanie poprzez internet skłoniła mnie do ukończenia studiów magisterskich oraz obronienia doktoratu w dziedzinie edukacji. Połączyłem w ten sposób moją wcześniejszą karierę informatyka z nowo pozyskaną wiedzą o procesach uczenia się i współpracy. </em></p>
-<p><em>Bardzo istotne jest dla mnie, by oprogramowanie było łatwe w obsłudze. W zasadzie to powinno być tak intuicyjne jak to tylko możliwe.</em></p>
- <p><em>Jestem przywiązany do mojej pracy nad Moodle, oraz to tego, że Moodle jest otwarte i darmowe. Silnie wierzę w wagę nieograniczonej edukacji i wspomaganego nauczania, a Moodle jest głównym sposobem, w jaki mogę się przyczynić do realizacji tych ideałów.</em></p>
-</blockquote>
-
-<p>Od tamtego czasu powstało kilka bardzo różnych prototypów platformy Moodle aż wreszcie dnia 20 sierpnia 2002 roku przedstawiona została niespodziewającemu się niczego światu wersja 1.0. Ta wersja była przeznaczona dla mniejszych, bardziej kameralnych zajęć na poziomie uniwersyteckim i była przedmiotem badań które analizowały naturę współpracy i refleksji które pojawiały się w tych niewielkich grupkach dorosłych użytkowników.</p>
-
-<p>Od tamtego czasu kolejno ukazywały się nowe, udoskonalone wydania, lepiej zintegrowane, oraz zawierające nowe możliwości</p>
-
-<p> Jako że platforma Moodle się rozprzestrzeniła a liczba jej użytkowników wzrosła, istnieje coraz większy wkład ze strony rozmaitych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych. Przykładowo platforma Moodle jest używana już nie tylko na uniwersytetach, ale także w szkołach średnich, podstawowych, w organizacjach nie nastawionych na zysk, w prywatnych firmach, przez niezależnych nauczycieli, a nawet przez rodziców samodzielnie kształcących swoje dzieci. Wiele ludzi z całego świata ma swój wkład w rozwój platformy Moodle. Więcej dowiesz się w sekcji <a href="?file=credits.html">podziękowania</a>.
-
-<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście deweloperzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
-
-<p>Pod koniec 2003 swą działalność rozpocznie, <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> firma, która będzie udzielała dodatkowej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować, oraz wiele ciekawych usług.</p>
-
-<p>Więcej na temat przyszłych planów Moodle dowiesz się na stronie poświęconej <a href="?file=future.html">Przyszłości Moodle</a> </p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle </a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
-</body>
-</html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Dokumentacja Moodle: Informacje Dodatkowe</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h2>Informacje dodatkowe</h2>
+
+<p>Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej. Prace nad Moodle zostały rozpoczęte przez <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin'a Dougiamas'a</a>, który nadal przewodzi całemu projektowi :
+
+<blockquote>
+<p><em>Pracuję nad Moodle, na różne sposoby, od kilku lat. Zaczęło się to w latach 90-tych gdy pełniłem funkcję webmastera w <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> oraz administratora ich systemu WebCT. Natrafiłem na wiele frustrujących problemów związanych z tym systemem i nie mogłem usiedzieć spokojnie - musiało istnieć lepsze rozwiązanie (i nie mam wcale na myśli systemu Blackboard :-)</em></p>
+
+<p><em>Znam również wiele osób pracujących w szkołach i niewielkich instytucjach (oraz w paru wielkich!), które chcą efektywniej wykorzystywać internet, ale nie wiedzą jak do tego podejść w labiryncie dostępnych technologii i metod pedagogicznych. Zawsze miałem nadzieję, że pojawi się darmowa alternatywa, która umożliwi tym osobom przenieść swoje umiejętności pedagogicznych na środowisko on-line.</em></p>
+
+<p><em>Moja silna wiara w niezrealizowane możliwości, które niesie nauczanie poprzez internet skłoniła mnie do ukończenia studiów magisterskich oraz obronienia doktoratu w dziedzinie edukacji. Połączyłem w ten sposób moją wcześniejszą karierę informatyka z nowo pozyskaną wiedzą o procesach uczenia się i współpracy. </em></p>
+<p><em>Bardzo istotne jest dla mnie, by oprogramowanie było łatwe w obsłudze. W zasadzie to powinno być tak intuicyjne jak to tylko możliwe.</em></p>
+ <p><em>Jestem przywiązany do mojej pracy nad Moodle, oraz to tego, że Moodle jest otwarte i darmowe. Silnie wierzę w wagę nieograniczonej edukacji i wspomaganego nauczania, a Moodle jest głównym sposobem, w jaki mogę się przyczynić do realizacji tych ideałów.</em></p>
+</blockquote>
+
+<p>Od tamtego czasu powstało kilka bardzo różnych prototypów platformy Moodle aż wreszcie dnia 20 sierpnia 2002 roku przedstawiona została niespodziewającemu się niczego światu wersja 1.0. Ta wersja była przeznaczona dla mniejszych, bardziej kameralnych zajęć na poziomie uniwersyteckim i była przedmiotem badań które analizowały naturę współpracy i refleksji które pojawiały się w tych niewielkich grupkach dorosłych użytkowników.</p>
+
+<p>Od tamtego czasu kolejno ukazywały się nowe, udoskonalone wydania, lepiej zintegrowane, oraz zawierające nowe możliwości</p>
+
+<p> Jako że platforma Moodle się rozprzestrzeniła a liczba jej użytkowników wzrosła, istnieje coraz większy wkład ze strony rozmaitych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych. Przykładowo platforma Moodle jest używana już nie tylko na uniwersytetach, ale także w szkołach średnich, podstawowych, w organizacjach nie nastawionych na zysk, w prywatnych firmach, przez niezależnych nauczycieli, a nawet przez rodziców samodzielnie kształcących swoje dzieci. Wiele ludzi z całego świata ma swój wkład w rozwój platformy Moodle. Więcej dowiesz się w sekcji <a href="?file=credits.html">podziękowania</a>.
+
+<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście deweloperzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
+
+<p>Pod koniec 2003 swą działalność rozpocznie, <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> firma, która będzie udzielała dodatkowej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować, oraz wiele ciekawych usług.</p>
+
+<p>Więcej na temat przyszłych planów Moodle dowiesz się na stronie poświęconej <a href="?file=future.html">Przyszłości Moodle</a> </p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle </a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
View
312 lang/pl/docs/coding.html
@@ -1,156 +1,156 @@
-<html>
-
-<head>
-<title>Dokumentacja Moodle: Przewodnik kodowania</title>
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<style type="text/css">
-
-<!--
-li {
- padding-top: 10px;
-}
-
-.question {
-
- font-size: medium;
-
- font-weight: bold;
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- border: 1px dotted;
-
- padding: 10px;
-
- background-color: #EEEEEE;
-
-}
-
-.answer {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 40px;
-
-}
-
--->
-
-</style>
-<style type="text/css">
-
-<!--
-
-.normaltext {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 10px;
-
-}
-
-.answercode {
-
- font-family: "Courier New", Courier, mono;
-
- font-size: small;
-
- border: none;
-
- padding-left: 60px;
-
-}
-
-.questionlink {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 40px;
-
-}
-
--->
-
-</style>
-<style type="text/css">
-<!--
-.examplecode {
- font-family: "Courier New", Courier, mono;
- font-size: small;
- border: thin dashed #999999;
- background-color: #FBFBFB;
- margin: auto;
- padding: 30px;
- height: auto;
- width: auto;
-}
--->
-</style>
-</head>
-
-
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-
-<h2>Przewodnik kodowania Moodle</h2>
-
-<h2 class="normaltext">Zasady ogólne</h2>
-
-<ol class="normaltext">
- <li>Wszystkie pliki powinny posiadaæ rozszerzenie .php.</li>
- <li>Wszystkie informacje na temat praw autorskich powinny zostaæ zachowane. Mo¿esz dodaæ w³asne, je¶li zajdzie taka potrzeba.</li>
- <li>Ka¿dy plik powinien zawieraæ g³ówny plik config.php.</li>
- <li>Ka¿dy plik powinien sprawdzaæ, czy u¿ytkownik jest zalogowany prawid³owo, korzystaj±c z funkcji require_login() i isadmin(), isteacher(), iscreator() lub isstudent().</li>
- <li>Wszystkie dostêpy do bazy danych powinny opieraæ siê na funkcjach zawartych w lib/datalib.php, je¶li to tylko mo¿liwe. Umo¿liwia to szerok± kompatybilno¶æ platformy z wieloma typami baz danych. Wszystkie inne odwo³ania SQL powinny byæ : przeno¶ne miêdzy platformami; ograniczone do okre¶lonych funkcji w twoim kodzie (zazwyczaj plik lib.php); oraz wyra¼nie zaznaczone. </li>
- <li>Powinna istnieæ mo¿liwo¶æ przet³umaczenia wszystkich ³añcuchów znaków - utwórz nowy tekst w pliku znajduj±cym siê w katalogu &quot;lang/en&quot; i odwo³uj siê do niego za pomoc± funkcji get_string() lub print_string().</li>
- <li>Powinna istnieæ mo¿liwo¶æ przet³umaczenia wszystkich plików pomocy - utwórz nowe teksty w plikach w katalogu &quot;en/help&quot; i odwo³uj siê do nich za pomoc± funkcji helpbutton().</li>
-</ol>
-<p>&nbsp;</p>
-<h2 class="normaltext">Styl kodowania</h2>
-
-<ol class="normaltext">
- <li>Nie korzystaj z tabulatorów. Wykorzystuj wciêcia sk³adaj±ce siê z czterech znaków odstêpu.</li>
- <li>Nawiasy musz± otaczaæ ka¿dy blok kodu, nawet je¶li sk³ada siê on tylko z jednej linii. Moodle wykorzystuje nastêpuj±cy styl :
- <p class="examplecode"> </font><font color="#006600">if (</font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
- {<br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (</font><font color="#0000CC">$numattempts </font><font color="#006600">&gt;
- </font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
- {<br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000CC">error</font><font color="#006600">(</font><font color="#CC0000">$strtoomanyattempts</font><font color="#006600">,
- </font><font color="#CC0000">"view.php?id=$cm</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#CC0000">id"</font><font color="#006600">);<br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />
- }</font></p>
- </li>
- <li>Wiêcej tre¶ci pojawi siê tu w przysz³o¶ci ... ten dokument nie jest nawet bliski ukoñczenia!</li>
- </ol>
-
-
-
-<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
-
-<hr>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
-
- moodler Exp $</font></p>
-
-
-
-</body>
-
-</html>
-
+<html>
+
+<head>
+<title>Dokumentacja Moodle: Przewodnik kodowania</title>
+<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<style type="text/css">
+
+<!--
+li {
+ padding-top: 10px;
+}
+
+.question {
+
+ font-size: medium;
+
+ font-weight: bold;
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+ border: 1px dotted;
+
+ padding: 10px;
+
+ background-color: #EEEEEE;
+
+}
+
+.answer {
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+ font-size: medium;
+
+ border: none;
+
+ padding-left: 40px;
+
+}
+
+-->
+
+</style>
+<style type="text/css">
+
+<!--
+
+.normaltext {
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+ font-size: medium;
+
+ border: none;
+
+ padding-left: 10px;
+
+}
+
+.answercode {
+
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+
+ font-size: small;
+
+ border: none;
+
+ padding-left: 60px;
+
+}
+
+.questionlink {
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+ font-size: medium;
+
+ border: none;
+
+ padding-left: 40px;
+
+}
+
+-->
+
+</style>
+<style type="text/css">
+<!--
+.examplecode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: thin dashed #999999;
+ background-color: #FBFBFB;
+ margin: auto;
+ padding: 30px;
+ height: auto;
+ width: auto;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+<h2>Przewodnik kodowania Moodle</h2>
+
+<h2 class="normaltext">Zasady ogólne</h2>
+
+<ol class="normaltext">
+ <li>Wszystkie pliki powinny posiadaæ rozszerzenie .php.</li>
+ <li>Wszystkie informacje na temat praw autorskich powinny zostaæ zachowane. Mo¿esz dodaæ w³asne, je¶li zajdzie taka potrzeba.</li>
+ <li>Ka¿dy plik powinien zawieraæ g³ówny plik config.php.</li>
+ <li>Ka¿dy plik powinien sprawdzaæ, czy u¿ytkownik jest zalogowany prawid³owo, korzystaj±c z funkcji require_login() i isadmin(), isteacher(), iscreator() lub isstudent().</li>
+ <li>Wszystkie dostêpy do bazy danych powinny opieraæ siê na funkcjach zawartych w lib/datalib.php, je¶li to tylko mo¿liwe. Umo¿liwia to szerok± kompatybilno¶æ platformy z wieloma typami baz danych. Wszystkie inne odwo³ania SQL powinny byæ : przeno¶ne miêdzy platformami; ograniczone do okre¶lonych funkcji w twoim kodzie (zazwyczaj plik lib.php); oraz wyra¼nie zaznaczone. </li>
+ <li>Powinna istnieæ mo¿liwo¶æ przet³umaczenia wszystkich ³añcuchów znaków - utwórz nowy tekst w pliku znajduj±cym siê w katalogu &quot;lang/en&quot; i odwo³uj siê do niego za pomoc± funkcji get_string() lub print_string().</li>
+ <li>Powinna istnieæ mo¿liwo¶æ przet³umaczenia wszystkich plików pomocy - utwórz nowe teksty w plikach w katalogu &quot;en/help&quot; i odwo³uj siê do nich za pomoc± funkcji helpbutton().</li>
+</ol>
+<p>&nbsp;</p>
+<h2 class="normaltext">Styl kodowania</h2>
+
+<ol class="normaltext">
+ <li>Nie korzystaj z tabulatorów. Wykorzystuj wciêcia sk³adaj±ce siê z czterech znaków odstêpu.</li>
+ <li>Nawiasy musz± otaczaæ ka¿dy blok kodu, nawet je¶li sk³ada siê on tylko z jednej linii. Moodle wykorzystuje nastêpuj±cy styl :
+ <p class="examplecode"> </font><font color="#006600">if (</font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
+ {<br />
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (</font><font color="#0000CC">$numattempts </font><font color="#006600">&gt;
+ </font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
+ {<br />
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000CC">error</font><font color="#006600">(</font><font color="#CC0000">$strtoomanyattempts</font><font color="#006600">,
+ </font><font color="#CC0000">"view.php?id=$cm</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#CC0000">id"</font><font color="#006600">);<br />
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />
+ }</font></p>
+ </li>
+ <li>Wiêcej tre¶ci pojawi siê tu w przysz³o¶ci ... ten dokument nie jest nawet bliski ukoñczenia!</li>
+ </ol>
+
+
+
+<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
+
+<hr>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
+
+ moodler Exp $</font></p>
+
+
+
+</body>
+
+</html>
+
View
490 lang/pl/docs/credits.html
@@ -1,245 +1,245 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <TITLE>Dokumentacja Moodle : Podziêkowania</TITLE>
- <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
- <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#ffffff">
-
-<H2>Podziêkowania</H2>
-
-<P>Nazwa <B>Moodle </B>jest chroniona prawami autorskimi &copy; 2001-2003, <A TARGET=_top HREF="http://dougiamas.com/">
- Martin Dougiamas</A>. &nbsp;Dystrybuowana jest w oparciu o <A HREF="?file=licence.html">
- Licencjê GNU </A>.</P>
-
-
-
-<H3><br />Szczególne podziêkowania</H3>
-<UL>
- <B><A TARGET=_top HREF="http://pctaylor.com">Dr Peter C. Taylor</A></B>,
- z Curtin University of Technology w Perth, Australia, za pracê nad najwcze¶niejszymi prototypami i za wiele bezcennych sugestii. </LI>
-</UL>
-
-
-
-<H3><br />T³umacze</H3>
-<BLOCKQUOTE>
-<P>Dziêkujê wszystkim tym ludziom - ka¿de t³umaczenie wymaga wielu godzin ciê¿kiej pracy, jako ¿e przet³umaczyæ trzeba ponad 1000 zwrotów (a do tego jeszcze wszystkie pliki pomocy!)
-T³umacze umieszczeni s± w kolejno¶ci w jakiej jêzyki by³y dodawane do projektu :
-
-<UL>
- <LI><B>fr - French</B>, by Sébastien Namèche, seb@gaia.anet.fr, <A HREF="http://gaia.anet.fr/">http://gaia.anet.fr/</A>
- <LI><B>fi - Finnish</B>, by Petri Asikainen (paca@sci.fi), Jaana Tolvanen (jaanat@cedunet.com)
- <LI><B>it - Italian</B>, by Davide Suraci (icarused@tiscalinet.it) and Roberto Pinna (bobo@mfn.unipmn.it)
- <LI><B>pt_br - Portuguese (Brazil)</B>, by Paula A. Santos (paulasantos@lycos.co.uk), Adriana Beal (adriana@vydia.com.br), Fabricio Valadares (webdesigner@unincor.br)
- <LI><B>de - German</B>, by Holger Schadeck (Holger.Schadeck@webdesign-forum.de)
- <LI><B>es_mx - Spanish (Mexico)</B>, by Claudio Tavares, <A HREF="http://enlaceacademico.com">enlaceacademico.com</A>
- <LI><B>es_es - Spanish </B>, by Antonio J. Navarro Vergara (anavarro@sextaisla.com) <A HREF="http://www.sextaisla.com">www.sextaisla.com</A> and Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo (emmanuelle@sidar.org)
- <LI><B>ca - Catalan</B>, by Carles Bellver with the help of Mercè Renau,
- Clara Andrés and Jordi Adell (cent@uji.es) <A HREF="http://cent.uji.es">Centre d'Educació i Noves Tecnologies</A>
- <LI><B>no - Norwegian</B>, by Jøran Sørbø (joran.sorbo@teleweb.no) and Stig Bjarne Haugen (Stig.B.Haugen@hinesna.no)
- <LI><B>id - Indonesian</B>, by Arfan Hidayat (ivanh@telkom.net) <A HREF="http://www.kursusmaya.com">http://www.kursusmaya.com</A>
- <LI><B>ja - Japanese</B>, by Mitsuhiro Yoshida (mits@mitstek.com) <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
- <LI><B>tr - Turkish</B>, by M. Cüneyt Birkök (cuneyt@birkok.net) <A HREF="http://birkok.net">http://birkok.net</A>
- <LI><B>zh_cn - Chinese (Simplified)</B>, by Zhang Dexuan (cncoolbit@hotmail.com)
- <LI><B>ar - Arabic</B>, by Ahmed Nabil (ana@harf.com)
- <LI><B>sv - Swedish</B>, by Set Lonnert (set@setlonnert.com) <A HREF="http://setlonnert.com">http://setlonnert.com</A>
- <LI><B>th - Thai</B>, by Wim Singhanart (minkowski@ntlworld.com) <A HREF="http://www.suthira.net">www.suthira.net</A>
- <LI><B>nl - Dutch</B>, by Hans Zwart (hans@hansdezwart.info), Jacob Romeyn (jromeyn@thekingsschool.net) and Koen Roggemans (koen.roggemans@pandora.be)
- <LI><B>es_ar - Spanish (Argentina)</B>, by Rodrigo Vigil (rmvigil@frre.utn.edu.ar)
- <LI><B>cz - Czech</B>, by David Mudrak (mudrd8mz@nwit.pedf.cuni.cz)
- <LI><B>pt - Portuguese</B>, by Jaime E. Villate (villate@gnu.org)
- <LI><B>sk - Slovakian</B>, by PRO-Orava, managed by Pavol Jackulik (pavol.jackulik@pro-orava.sk)
- <LI><B>ro - Romanian</B>, by Eugen Tanul (roinstitute@fx.ro)
- <LI><B>ru - Russian</B>, by Ilia Chipitsine (ilia@chel.skbkontur.ru)
- <LI><B>da - Danish</B>, by Søren Vinther Hansen (info@thenavigator.dk)
- <LI><B>pl - Polski</B>, by Adam Pawelczak (adamp@wsb.poznan.pl),Micha³ Wo¼niak, £ukasz Wrona (crow1@interia.pl)
- <LI><B>zh_tw - Chinese (Traditional) </B>, by Fu-Kwun Hwang (hwang@phy.ntnu.edu.tw)
- <LI><B>fr_ca - French (Canada)</B>, by Jean-François Nadeau (JFNadeau@coll-outao.qc.ca), based on French
-
-</UL>
-</BLOCKQUOTE>
-
-<H3><br />Tematy</H3>
-<BLOCKQUOTE>
-<P> Tematy nadaj± serwisom Moodle wiêcej koloru i ¿ycia. Poni¿ej wymieniono tematy, które s± rozpowszechniane razem z t± dystrybucj± Moodle, oraz ich autorzy :
-<UL>
- <LI><B>standard* and cordoroyblue</B>, by Martin Dougiamas
- <LI><B>oceanblue</B>, by Mitsuhiro Yoshida, <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
- <LI><B>brightretro</B>, by Thomas Murdock, <A HREF="http://sand-paper.org/">http://sand-paper.org</A>
- <LI><B>garden</B>, by Spiggy, <A HREF="http://phpgirl.com">http://phpgirl.com</A>
-</UL>
-</BLOCKQUOTE>
-
-
-<H3><br />Inny rodzaj wk³adu</H3>
-<BLOCKQUOTE>
-<P>Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy
-<UL>
- <LI>Zasponsorowali Moodle przez <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/donations">Strone dotacji</A>,
- <LI>mieli swój wk³ad w <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/bugs">wyszukiwaniu b³êdów</A>, oraz
- <LI>bior± czynny udzia³ w ¿yciu <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/community">Spo³eczeñstwa Moodle</A></A>
-</UL>
-</P>
-
-<P>Specjalne podziêkowania dla osób, które po¶wiêci³y znacz±c± ilo¶æ czasu, by pomóc mi w doskonaleniu kodu Moodle :
- <UL>
- Petri Asikainen,
- Greg Barnett,
- Ray Kingdon, and
- Eloy Lafuente.
- </UL>
-</P>
-
-<P>Podziêkowania równie¿ dla tych z was, którzy wziêli udzia³ w konstruktywnych dyskusjach, wspierali nas i dostarczali fragmenty kodu. Poni¿sza lista jest d³uga i ci±gle siê zmienia, ale wymieniê przynajmniej kilka nazwisk (w kolejno¶ci w jakiej je dodawa³em):
-
- <UL>
- Art Lader,
- Matt Hope,
- Tom Murdock,
- Sébastien Namèche,
- James Miller,
- Dustin Rue,
- Holger Schadeck,
- Giovanni Tummarello,
- John Windmueller,
- Sean Keogh,
- Mitsuhiro Yoshida,
- Mark Kimes,
- Mary Hunter,
- Przemyslaw Stencel,
- Roberto Pinna (Bobo),
- John Eyre,
- Paula Edmiston,
- Scott Elliott,
- Howard Miller,
- Claudio Tavares
- </UL>
-</P>
-
-<P>Przepraszam, je¶li zapomnia³em umie¶ciæ tu twojego nazwiska - bardzo trudno nad tym wszystkim zapanowaæ! Wy¶lij do mnie maila (Martin) i upomnij mnie, bym naprawi³ to niedoci±gniêcie. :-)
-</P>
-
-</BLOCKQUOTE>
-
-
-<H3><br />Biblioteki Moodle</H3>
-
-<BLOCKQUOTE>
- <P>Niektóre biblioteki Moodle zosta³y napisane przez innych ludzi, i s± rozprowadzane zgodnie z LGPL. Wiele podziêkowañ nale¿y siê tak¿e autorom tych wspania³ych produktów. Bez nich Moodle straci³o by wiele ze swojej funkcjonalno¶ci. Prawa autorskie na temat ka¿dego z tych pakietów s± umieszczone poni¿ej : </P>
-
- <P><B>ADOdb &nbsp; </B>- &nbsp;lib/adodb<br />
- </P>
-
- <BLOCKQUOTE>
- <P>Database abstraction library for MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle,
-Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase, DB2 and ODBC.</P>
-
- <P>Version: 2.50<br />
- Copyright &copy; 2000, 2001 John Lim (jlim@natsoft.com.my)<br />
- License: Dual LGPL and BSD-style<br />
- URL: &nbsp;<A HREF="http://php.weblogs.com/adodb" TARGET="newpage">http://php.weblogs.com/adodb</A><br />
- </P>
- </BLOCKQUOTE>
-
- <P><B>Graph Class</B> &nbsp; - &nbsp;lib/graphlib.php </P>
-
- <BLOCKQUOTE>
- <P>Class to draw line, point, bar, and area graphs, including numeric
- x-axis and double y-axis.</P>
-
- <P> Version: 1.6.3 (with modifications)<br />
- Copyright &copy;&nbsp;2000&nbsp; Herman Veluwenkamp,&nbsp;hermanV@mindless.com<br />
- License: LGPL<br />
- </P>
- </BLOCKQUOTE>
-
-
- <P><B>IP-Atlas</B>&nbsp; - &nbsp; lib/ipatlas</P>
-
- <BLOCKQUOTE>PHP scripts to show the location of an IP address on a map.<br />
- <br />
- Version: 1.0 (with modifications)<br />
- Copyright &copy; 2002 &nbsp; Ivan Kozik<br />
- License: GNU GPL<br />
- URL: <A HREF="http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php" TARGET="newpage">http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php</A><br />
- </BLOCKQUOTE>
-
-
-
- <P><B>PclZip</B>&nbsp; - &nbsp; lib/pclzip</P>
-
- <BLOCKQUOTE>Class to create, manage and unpack zip files.<br />
- <br />
- Version: 1.3<br />
- Copyright &copy; 2003 &nbsp;Vincent Blavet &lt;vincent@phpconcept.net&gt;<br />
- License: GNU GPL<br />
- URL: <A HREF="http://www.phpconcept.net" TARGET="newpage">http://www.phpconcept.net</A><br />
- </BLOCKQUOTE>
-
-
-
- <P><B>PHP mailer</B> &nbsp; - &nbsp;lib/class.phpmailer.php<br />
- </P>
-
- <BLOCKQUOTE>Class for sending email using either sendmail, PHP mail(),
-or SMTP.&nbsp; Methods are based upon the standard AspEmail(tm) classes.<br />
- <br />
- Version 1.60, Created 03/30/2002<br />
- Copyright &copy; 2001 Brent R. Matzelle &lt;bmatzelle@yahoo.com&gt;<br />
- License: LGPL<br />
- URL: &nbsp; <A HREF="http://phpmailer.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://phpmailer.sourceforge.net</A><br />
- <br />
- </BLOCKQUOTE>
-
-
-
- <P><B>PHP Simple Excel File Generator</B>&nbsp; - &nbsp; lib/psxlsgen.php</P>
-
- <BLOCKQUOTE>Class to generate very simple MS Excel files (xls)
-via PHP.<br />
- <br />
- Version: 0.3b<br />
- Copyright &copy; 2001 &nbsp;Erol Ozcan &lt;eozcan@superonline.com&gt;<br />
- License: GNU LGPL<br />
- URL: <A HREF="http://psxlsgen.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://psxlsgen.sourceforge.net</A><br />
- </BLOCKQUOTE>
-
-
-
-
-
- <P><B>Richtext Editor</B>&nbsp; - &nbsp; lib/rte</P>
-
- <BLOCKQUOTE>HTML text editor for embedding in web pages.<br />
- <br />
- Version: 0.30 beta 1 (plus modifications)<br />
- Copyright &copy; 2001 Ramesys (Contracting Services) Limited &lt;Austin.France@Ramesys.com&gt;
- License: GNU LGPL<br />
- URL: <A HREF="http://richtext.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://richtext.sourceforge.net</A><br />
- </BLOCKQUOTE>
-
-
- <P><B>SMTP class &nbsp; </B>- &nbsp;lib/class.smtp.php<br />
- </P>
-
- <BLOCKQUOTE>Class that can be used to connect and communicate with
- any SMTP server. <br />
- It implements all the SMTP functions defined in RFC821 except TURN.<br />
- <br />
- Version: 03/26/2001 <br />
- Copyright &copy; 2001 &nbsp;Chris Ryan &lt;chris@greatbridge.com&gt;<br />
- <br />
- </BLOCKQUOTE>
-
-
- <BLOCKQUOTE><br />
- </BLOCKQUOTE>
-
- <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentacja Moodle</A></FONT></P>
- <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Wersja: $Id$</FONT></P>
-
-
- </BODY>
- </HTML>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <TITLE>Dokumentacja Moodle : Podziêkowania</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
+</HEAD>
+<BODY BGCOLOR="#ffffff">
+
+<H2>Podziêkowania</H2>
+
+<P>Nazwa <B>Moodle </B>jest chroniona prawami autorskimi &copy; 2001-2003, <A TARGET=_top HREF="http://dougiamas.com/">
+ Martin Dougiamas</A>. &nbsp;Dystrybuowana jest w oparciu o <A HREF="?file=licence.html">
+ Licencjê GNU </A>.</P>
+
+
+
+<H3><BR>Szczególne podziêkowania</H3>
+<UL>
+ <B><A TARGET=_top HREF="http://pctaylor.com">Dr Peter C. Taylor</A></B>,
+ z Curtin University of Technology w Perth, Australia, za pracê nad najwcze¶niejszymi prototypami i za wiele bezcennych sugestii. </LI>
+</UL>
+
+
+
+<H3><BR>T³umacze</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P>Dziêkujê wszystkim tym ludziom - ka¿de t³umaczenie wymaga wielu godzin ciê¿kiej pracy, jako ¿e przet³umaczyæ trzeba ponad 1000 zwrotów (a do tego jeszcze wszystkie pliki pomocy!)
+T³umacze umieszczeni s± w kolejno¶ci w jakiej jêzyki by³y dodawane do projektu :
+
+<UL>
+ <LI><B>fr - French</B>, by Sébastien Namèche, seb@gaia.anet.fr, <A HREF="http://gaia.anet.fr/">http://gaia.anet.fr/</A>
+ <LI><B>fi - Finnish</B>, by Petri Asikainen (paca@sci.fi), Jaana Tolvanen (jaanat@cedunet.com)
+ <LI><B>it - Italian</B>, by Davide Suraci (icarused@tiscalinet.it) and Roberto Pinna (bobo@mfn.unipmn.it)
+ <LI><B>pt_br - Portuguese (Brazil)</B>, by Paula A. Santos (paulasantos@lycos.co.uk), Adriana Beal (adriana@vydia.com.br), Fabricio Valadares (webdesigner@unincor.br)
+ <LI><B>de - German</B>, by Holger Schadeck (Holger.Schadeck@webdesign-forum.de)
+ <LI><B>es_mx - Spanish (Mexico)</B>, by Claudio Tavares, <A HREF="http://enlaceacademico.com">enlaceacademico.com</A>
+ <LI><B>es_es - Spanish </B>, by Antonio J. Navarro Vergara (anavarro@sextaisla.com) <A HREF="http://www.sextaisla.com">www.sextaisla.com</A> and Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo (emmanuelle@sidar.org)
+ <LI><B>ca - Catalan</B>, by Carles Bellver with the help of Mercè Renau,
+ Clara Andrés and Jordi Adell (cent@uji.es) <A HREF="http://cent.uji.es">Centre d'Educació i Noves Tecnologies</A>
+ <LI><B>no - Norwegian</B>, by Jøran Sørbø (joran.sorbo@teleweb.no) and Stig Bjarne Haugen (Stig.B.Haugen@hinesna.no)
+ <LI><B>id - Indonesian</B>, by Arfan Hidayat (ivanh@telkom.net) <A HREF="http://www.kursusmaya.com">http://www.kursusmaya.com</A>
+ <LI><B>ja - Japanese</B>, by Mitsuhiro Yoshida (mits@mitstek.com) <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
+ <LI><B>tr - Turkish</B>, by M. Cüneyt Birkök (cuneyt@birkok.net) <A HREF="http://birkok.net">http://birkok.net</A>
+ <LI><B>zh_cn - Chinese (Simplified)</B>, by Zhang Dexuan (cncoolbit@hotmail.com)
+ <LI><B>ar - Arabic</B>, by Ahmed Nabil (ana@harf.com)
+ <LI><B>sv - Swedish</B>, by Set Lonnert (set@setlonnert.com) <A HREF="http://setlonnert.com">http://setlonnert.com</A>
+ <LI><B>th - Thai</B>, by Wim Singhanart (minkowski@ntlworld.com) <A HREF="http://www.suthira.net">www.suthira.net</A>
+ <LI><B>nl - Dutch</B>, by Hans Zwart (hans@hansdezwart.info), Jacob Romeyn (jromeyn@thekingsschool.net) and Koen Roggemans (koen.roggemans@pandora.be)
+ <LI><B>es_ar - Spanish (Argentina)</B>, by Rodrigo Vigil (rmvigil@frre.utn.edu.ar)
+ <LI><B>cz - Czech</B>, by David Mudrak (mudrd8mz@nwit.pedf.cuni.cz)
+ <LI><B>pt - Portuguese</B>, by Jaime E. Villate (villate@gnu.org)
+ <LI><B>sk - Slovakian</B>, by PRO-Orava, managed by Pavol Jackulik (pavol.jackulik@pro-orava.sk)
+ <LI><B>ro - Romanian</B>, by Eugen Tanul (roinstitute@fx.ro)
+ <LI><B>ru - Russian</B>, by Ilia Chipitsine (ilia@chel.skbkontur.ru)
+ <LI><B>da - Danish</B>, by Søren Vinther Hansen (info@thenavigator.dk)
+ <LI><B>pl - Polski</B>, by Adam Pawelczak (adamp@wsb.poznan.pl),Micha³ Wo¼niak, £ukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+ <LI><B>zh_tw - Chinese (Traditional) </B>, by Fu-Kwun Hwang (hwang@phy.ntnu.edu.tw)
+ <LI><B>fr_ca - French (Canada)</B>, by Jean-François Nadeau (JFNadeau@coll-outao.qc.ca), based on French
+
+</UL>
+</BLOCKQUOTE>
+
+<H3><BR>Tematy</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P> Tematy nadaj± serwisom Moodle wiêcej koloru i ¿ycia. Poni¿ej wymieniono tematy, które s± rozpowszechniane razem z t± dystrybucj± Moodle, oraz ich autorzy :
+<UL>
+ <LI><B>standard* and cordoroyblue</B>, by Martin Dougiamas
+ <LI><B>oceanblue</B>, by Mitsuhiro Yoshida, <A HREF="http://mitstek.com">http://mitstek.com</A>
+ <LI><B>brightretro</B>, by Thomas Murdock, <A HREF="http://sand-paper.org/">http://sand-paper.org</A>
+ <LI><B>garden</B>, by Spiggy, <A HREF="http://phpgirl.com">http://phpgirl.com</A>
+</UL>
+</BLOCKQUOTE>
+
+
+<H3><BR>Inny rodzaj wk³adu</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+<P>Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy
+<UL>
+ <LI>Zasponsorowali Moodle przez <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/donations">Strone dotacji</A>,
+ <LI>mieli swój wk³ad w <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/bugs">wyszukiwaniu b³êdów</A>, oraz
+ <LI>bior± czynny udzia³ w ¿yciu <A TARGET=_top HREF="http://moodle.org/community">Spo³eczeñstwa Moodle</A></A>
+</UL>
+</P>
+
+<P>Specjalne podziêkowania dla osób, które po¶wiêci³y znacz±c± ilo¶æ czasu, by pomóc mi w doskonaleniu kodu Moodle :
+ <UL>
+ Petri Asikainen,
+ Greg Barnett,
+ Ray Kingdon, and
+ Eloy Lafuente.
+ </UL>
+</P>
+
+<P>Podziêkowania równie¿ dla tych z was, którzy wziêli udzia³ w konstruktywnych dyskusjach, wspierali nas i dostarczali fragmenty kodu. Poni¿sza lista jest d³uga i ci±gle siê zmienia, ale wymieniê przynajmniej kilka nazwisk (w kolejno¶ci w jakiej je dodawa³em):
+
+ <UL>
+ Art Lader,
+ Matt Hope,
+ Tom Murdock,
+ Sébastien Namèche,
+ James Miller,
+ Dustin Rue,
+ Holger Schadeck,
+ Giovanni Tummarello,
+ John Windmueller,
+ Sean Keogh,
+ Mitsuhiro Yoshida,
+ Mark Kimes,
+ Mary Hunter,
+ Przemyslaw Stencel,
+ Roberto Pinna (Bobo),
+ John Eyre,
+ Paula Edmiston,
+ Scott Elliott,
+ Howard Miller,
+ Claudio Tavares
+ </UL>
+</P>
+
+<P>Przepraszam, je¶li zapomnia³em umie¶ciæ tu twojego nazwiska - bardzo trudno nad tym wszystkim zapanowaæ! Wy¶lij do mnie maila (Martin) i upomnij mnie, bym naprawi³ to niedoci±gniêcie. :-)
+</P>
+
+</BLOCKQUOTE>
+
+
+<H3><BR>Biblioteki Moodle</H3>
+
+<BLOCKQUOTE>
+ <P>Niektóre biblioteki Moodle zosta³y napisane przez innych ludzi, i s± rozprowadzane zgodnie z LGPL. Wiele podziêkowañ nale¿y siê tak¿e autorom tych wspania³ych produktów. Bez nich Moodle straci³o by wiele ze swojej funkcjonalno¶ci. Prawa autorskie na temat ka¿dego z tych pakietów s± umieszczone poni¿ej : </P>
+
+ <P><B>ADOdb &nbsp; </B>- &nbsp;lib/adodb<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>
+ <P>Database abstraction library for MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle,
+Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase, DB2 and ODBC.</P>
+
+ <P>Version: 2.50<BR>
+ Copyright &copy; 2000, 2001 John Lim (jlim@natsoft.com.my)<BR>
+ License: Dual LGPL and BSD-style<BR>
+ URL: &nbsp;<A HREF="http://php.weblogs.com/adodb" TARGET="newpage">http://php.weblogs.com/adodb</A><BR>
+ </P>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+ <P><B>Graph Class</B> &nbsp; - &nbsp;lib/graphlib.php </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>
+ <P>Class to draw line, point, bar, and area graphs, including numeric
+ x-axis and double y-axis.</P>
+
+ <P> Version: 1.6.3 (with modifications)<BR>
+ Copyright &copy;&nbsp;2000&nbsp; Herman Veluwenkamp,&nbsp;hermanV@mindless.com<BR>
+ License: LGPL<BR>
+ </P>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <P><B>IP-Atlas</B>&nbsp; - &nbsp; lib/ipatlas</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>PHP scripts to show the location of an IP address on a map.<BR>
+ <BR>
+ Version: 1.0 (with modifications)<BR>
+ Copyright &copy; 2002 &nbsp; Ivan Kozik<BR>
+ License: GNU GPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php" TARGET="newpage">http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PclZip</B>&nbsp; - &nbsp; lib/pclzip</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class to create, manage and unpack zip files.<BR>
+ <BR>
+ Version: 1.3<BR>
+ Copyright &copy; 2003 &nbsp;Vincent Blavet &lt;vincent@phpconcept.net&gt;<BR>
+ License: GNU GPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://www.phpconcept.net" TARGET="newpage">http://www.phpconcept.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PHP mailer</B> &nbsp; - &nbsp;lib/class.phpmailer.php<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class for sending email using either sendmail, PHP mail(),
+or SMTP.&nbsp; Methods are based upon the standard AspEmail(tm) classes.<BR>
+ <BR>
+ Version 1.60, Created 03/30/2002<BR>
+ Copyright &copy; 2001 Brent R. Matzelle &lt;bmatzelle@yahoo.com&gt;<BR>
+ License: LGPL<BR>
+ URL: &nbsp; <A HREF="http://phpmailer.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://phpmailer.sourceforge.net</A><BR>
+ <BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+ <P><B>PHP Simple Excel File Generator</B>&nbsp; - &nbsp; lib/psxlsgen.php</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class to generate very simple MS Excel files (xls)
+via PHP.<BR>
+ <BR>
+ Version: 0.3b<BR>
+ Copyright &copy; 2001 &nbsp;Erol Ozcan &lt;eozcan@superonline.com&gt;<BR>
+ License: GNU LGPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://psxlsgen.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://psxlsgen.sourceforge.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+
+
+
+ <P><B>Richtext Editor</B>&nbsp; - &nbsp; lib/rte</P>
+
+ <BLOCKQUOTE>HTML text editor for embedding in web pages.<BR>
+ <BR>
+ Version: 0.30 beta 1 (plus modifications)<BR>
+ Copyright &copy; 2001 Ramesys (Contracting Services) Limited &lt;Austin.France@Ramesys.com&gt;
+ License: GNU LGPL<BR>
+ URL: <A HREF="http://richtext.sourceforge.net" TARGET="newpage">http://richtext.sourceforge.net</A><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <P><B>SMTP class &nbsp; </B>- &nbsp;lib/class.smtp.php<BR>
+ </P>
+
+ <BLOCKQUOTE>Class that can be used to connect and communicate with
+ any SMTP server. <BR>
+ It implements all the SMTP functions defined in RFC821 except TURN.<BR>
+ <BR>
+ Version: 03/26/2001 <BR>
+ Copyright &copy; 2001 &nbsp;Chris Ryan &lt;chris@greatbridge.com&gt;<BR>
+ <BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+
+ <BLOCKQUOTE><BR>
+ </BLOCKQUOTE>
+
+ <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentacja Moodle</A></FONT></P>
+ <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Wersja: $Id$</FONT></P>
+
+
+ </BODY>
+ </HTML>
View
274 lang/pl/docs/cvs.html
@@ -1,137 +1,137 @@
-<html>
-<head>
-<title>Dokumentacja Moodle : Jak korzystać z CVS</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
- <style type="text/css">
- <!--
- .sectionheading {
- font-size: medium;
- font-weight: bold;
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- border: 1px dotted;
- padding: 10px;
- background-color: #EEEEEE;
- }
- -->
- </style>
-</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
-<h2>Wykorzystanie CVS w celu pozyskania i uaktualniania kodu źródłowego Moodle</h2>
-<blockquote>
- <p>CVS jest skrótem od Current Versioning System (System uaktualniania). Jest to powszechnie stosowana metoda przechowywania kodu źródłowego, jako że zachowuje wszystkie wersje plików w taki sposób, że nic nigdy nie znika, a aktywność różnych ludzi jest monitorowana. Umożliwia również scalenie kodu, jeśli dwie lub więcej osób pracuje jednocześnie nad jednym plikiem. Cały kod źródłowy, oraz wszystkie wersje są przechowywane na centralnym serwerze (w tym wypadku na <a href="http://www.sf.net/">Sourceforge</a>).
- </p>
-<p>Jeśli chcesz po prostu otrzymać dostęp do aktualnej wersji Moodle zamieszczonej na serwerze CVS, z prawami tylko-do-odczytu nie potrzebujesz tej strony. Po prostu podążaj zgodnie z instrukcjami CVS zawartymi na <a target="_top" href="http://moodle.org/download">stronie Moodle - pobierz</a>.</p>
-
- <p>By móc wykorzystać <a href="http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/moodle/moodle/"> archiwum CVS Moodle </a> (jako <a href="http://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=30935">programista
- z prawem do zapisu</a>), w pierwszej kolejności musisz mieć <a href="http://sourceforge.net/account/register.php">konto na serwerze Sourceforge</a>. Na tej stronie zakładamy przykładowo, iż posiadasz nazwę użytkownika
- <strong><font color="#990000">myusername</font></strong> wraz z hasłem
- <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>. Zwróć uwagę na instrukcje sourceforge dotyczące <a target="_top" href="http://sourceforge.net/docman/display_doc.php?docid=768&group_id=1#develhomedir">utworzenia katalogu domowego CVS</a>. Jest tam opisane coś, co musisz zrobić z każdym nowym kontem, aby umożliwić jego współpracę z CVS. W skrócie : musisz skorzystać z ssh, aby interaktywnie połączyć się z cvs.sourceforge.net.</p>
-
-Gdy już będziesz miał konto na serwerze Sourceforge'a skontaktuj się z (<a
- href="http://dougiamas.com/">Martin'em Dougiamas'em</a>), żeby mógł przekazać Ci prawa zapisu do poszczególnych katalogów.</p>
-
-
-
- <p>Aby nie być pytanym o <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>
- za każdym razem gdy uruchamiasz polecenia CVS, przeczytaj <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">Wskazówki Sourceforge
- jak wykorzystywać klucze autoryzacji</a>. Ten krok jest nieobowiązkowym, ale może znacznie ułatwić Ci pracę z CVS.</p>
-
- <p>W tym momencie masz już wszystkie uprawnienia, które są CI potrzebne, więc po prostu ściągnij aktualny kod źródłowy i zaczynaj pracę. Poniżej zamieszczono instrukcje zarówno dla systemu Unix jak i Windows</p>
-
-
- <h3 class="sectionheading">1. Wykorzystanie CVS w środowisku Unix</h3>
- <blockquote>
- <p>CVS na Sourceforge wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa warstwę transportową ssh, więc będziesz musiał ustawić odpowiednią zmienną środowiskową CVS_RSH w powłoce twojego Uniksa:</p>
- <blockquote>
- <pre><strong>setenv CVS_RSH ssh</strong> (dla csh, tcsh etc)</pre>
- <pre><strong>export CVS_RSH=ssh</strong> (dla sh, bash etc)</pre>
- </blockquote>
- <p> Najlepiej umieścić to w .bashrc lub .cshrc, byś nie musiał cały czas tego wpisywać. Następnie sprawdź Moodle wpisując następujące polecenie (całość w jednej linii)</p>
- <blockquote>
- <pre><strong>cvs -z3 -d:ext:myusername@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/moodle co moodle</strong></pre>
- </blockquote>
- <p>Nie próbuj wywołać tej pierwszej komendy CVS w istniejącym katalogu Moodel. Zamiast tego zacznij w nowym katalogu. Pamiętaj, że przy każdym kroku będziesz pytany o hasło (<strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>), chyba, że ustawisz <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">klucze autoryzacji</a></p>
-
- <p>Teraz powinieneś nowy katalog : 'moodle'. Możesz zmienić mu nazwę, lub przenieść go w inne miejsce, jeśli masz ochotę. Wejdź do niego : </p>
- <blockquote>
- <pre><strong>cd moodle </strong></pre>
- </blockquote>
- <p>Powinny się tu znajdować wszystkie najnowsze pliki Moodle. Możesz teraz zmieniać pliki w swojej kopii. Aby porównać swoje pliki z główną kopią na serwerze CVS skorzystaj z komendy cvs diff, np.:</p>
- <blockquote>
- <pre><strong>cvs diff -c config-dist.php
-cvs diff -c lang</strong></pre>
- </blockquote>
-
- <p>By ściągnąć najnowsze uaktualnienia z serwera użyj: </p>
- <blockquote>
- <pre><strong>cvs update -dP</strong> </pre>
- </blockquote>
- <p>By przesłać twoje nowe pliki z powrotem na serwer będziesz musiał wpisać coś podobnego do :
- </p>
- <blockquote>
- <pre><strong>cd lang/ca
-cvs commit</strong> </pre>
- </blockquote>
- <p>Zostaniesz poproszony o umieszczenie komentarza (w zależności od twojego domyślnego edytora tekstu)
- ... dodaj znaczący komentarz i zamknij edytor ... pliki zostaną przesłane do Sourceforge i zapisane. To wszystko. </p>
-
- <p> Aby zaoszczędzić czasu możesz umieścić domyślne parametry w pliku .cvsrc, w twoim katalogu domowym. Mój przykładowo zawiera :
-
- </p>
- <blockquote>
- <pre><strong>diff -c
-update -dP</strong> </pre>
- </blockquote>
- <p>Wpisz 'cvs help' by dowiedzieć się więcej ... </p>
- <p>&nbsp;</p>
- </blockquote>
- <h3 class="sectionheading">2. Wykorzystanie CVS w środowisku Windows</h3>
- <blockquote>
- <p>Po pierwsze musisz ściągnąć świeżą kopię platformy Moodle, wykorzystując swoje konto programisty</p>
- <blockquote>
- <p> 1. Ściągnij TortoiseCVS z <a href="http://www.tortoisecvs.org/">tortoisecvs.org</a>.
- Zainstaluj go, a następnie uruchom ponownie twój komputer.<br />
- <br />
- 2. Zlokalizuj lub utwórz nowy folder do którego będziesz chciał ściągnąć Moodle.<br />
- <br />
- 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na tym folderze i wybierz &quot;<strong>CVS Checkout</strong>&quot; z menu. Powinno ukazać się okno dialogowe.<br />
- <br />
- 4. Skopiuj ten tekst do pola CVSROOT :</p>
- <blockquote>
- <pre> :ext:<font color="#990000">myusername</font>@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/moodle</pre>
- </blockquote>
- <p><br />
- 5. Kliknij na: &quot;<strong>Fetch list...</strong>&quot;.<br />
- <br />
- 6. Po prawej stronie przycisku powinieneś zobaczyć listę modułów: wybierz &quot;<strong>moodle</strong>&quot; z tej listy.<br />
- <br />
- 7. Kliknij na &quot;<strong>OK</strong>&quot; .Powinien rozpocząć się proces ściągania Moodle<br />
- </p>
- </blockquote>
- <p> W oknie dialogowym powinny pokazać się nazwy ściągniętych plików, a po chwili powinieneś mieć już kompletną wersję Moodle. Później możesz ściągać najnowsze pliki z serwera CVS :</p>
- <blockquote>
- <p> 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze Moodle (lub na wybranym pliku) i wybierz &quot;<strong>CVS Update</strong>&quot;. <br />
- </p>
- </blockquote>
- <p>Gdy zakończysz modyfikację plików (zauważysz, że ich kolor zmienia się z zielonego na czerwony!)
-możesz je dostarczyć z powrotem na serwer w następujący sposób : </p>
- <blockquote>
- <p> 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze Moodle (lub na wybranym pliku) i wybierz
- &quot;<strong>CVS Commit...</strong>&quot;.<br />
- <br />
- 2. W oknie dialogowym opisz wprowadzone przez Ciebie zmiany.<br />
- <br />
- 3. Kliknij &quot;OK&quot;. Twoje zmiany zostaną wprowadzone na serwer.<br />
- </p>
- </blockquote>
- </blockquote>
- <p>&nbsp;</p>
- <p align="center">Powodzenia!</p>
- <p>&nbsp;</p>
-</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: features.html,v 1.2 2001/12/09
- 10:34:19 martin Exp $</font></p>
-</body>
-</html>
+<html>
+<head>
+<title>Dokumentacja Moodle : Jak korzystać z CVS</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+<h2>Wykorzystanie CVS w celu pozyskania i uaktualniania kodu źródłowego Moodle</h2>
+<blockquote>
+ <p>CVS jest skrótem od Current Versioning System (System uaktualniania). Jest to powszechnie stosowana metoda przechowywania kodu źródłowego, jako że zachowuje wszystkie wersje plików w taki sposób, że nic nigdy nie znika, a aktywność różnych ludzi jest monitorowana. Umożliwia również scalenie kodu, jeśli dwie lub więcej osób pracuje jednocześnie nad jednym plikiem. Cały kod źródłowy, oraz wszystkie wersje są przechowywane na centralnym serwerze (w tym wypadku na <a href="http://www.sf.net/">Sourceforge</a>).