Skip to content
Browse files

This lang pack should be XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent e43b391 commit 15b740926947b81b26914da3c9435f6332de379a koenr committed
View
4 lang/et/admin.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['cachetext'] = 'Teksti vahemälu eluiga';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtreeri üleslaaditavaid faile';
$string['upgradelogs'] = 'Täisfunktsionnalsuse saavutamiseks pead Sa vanad logid uuendama. <a href=\"$a\">Rohkem informatsiooni</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'Logide säilitamise seadetesse on tehtud muudatusi. Et vaadata kõiki vanu logisid tegevuste põhjal, peab vanu logisid uuendama. Olenevalt leheküljest võib see kaua aega võtta (isegi tunde) ja võib olla suhteliselt koormav suurte andmebaasidega lehtedele. Kui see protsess on käivitatud, peaks laskma sellel lõpetada (hoides veebilehitseja akna lahti). Ära muretse - leht töötab korralikult teistele inimestele kui logisid uuendatakse.<br/><br/>Kas soovid logisid uuendada?';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Logide säilitamise seadetesse on tehtud muudatusi. Et vaadata kõiki vanu logisid tegevuste põhjal, peab vanu logisid uuendama. Olenevalt leheküljest võib see kaua aega võtta (isegi tunde) ja võib olla suhteliselt koormav suurte andmebaasidega lehtedele. Kui see protsess on käivitatud, peaks laskma sellel lõpetada (hoides veebilehitseja akna lahti). Ära muretse - leht töötab korralikult teistele inimestele kui logisid uuendatakse.<br /><br />Kas soovid logisid uuendada?';
$string['upgradinglogs'] = 'Logide uuendamine';
?>
View
4 lang/et/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['allowresubmit'] = 'Luba uuesti esitamist';
@@ -9,7 +9,7 @@
Seda on võimalik näha Sinu esitatud töö lisana:
$a->url';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on saatnud vastuse Sinu esitatud töö \'<i>$a->assignment</i>\' kohta<br/><br/>
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on saatnud vastuse Sinu esitatud töö \'<i>$a->assignment</i>\' kohta<br /><b r/>
Seda on võimalik näha Sinu <a href=\"$a->url\">esitatud töö</a> lisana.';
$string['assignmentname'] = 'Ülesande nimi';
$string['assignmenttype'] = 'Ülesande liik';
View
8 lang/et/auth.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['auth_dbdescription'] = 'See meetod kasutab välise andmebaasi tabelit, et kontrollida, kas antud kasutajanimi ja salasõna kehtivad. Kui tegemist on uue kontoga, siis võib Moodle\'isse kopeerida infot ka mujalt.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Need väljad on valikulised. Otsustage, kas soovite eeltäita mõned Moodle\'i väljad infoga <B>välisandmebaasidest väljadelt</B> mida täpsustate siin. <P>Kui jätate need tühjaks, kasutatatkse vaikeseadeid.<P>Mõlemal juhul on kasutajal võimalus redigeerida kõiki välju, kui ta on sisse loginud.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Need väljad on valikulised. Otsustage, kas soovite eeltäita mõned Moodle\'i väljad infoga <b>välisandmebaasidest väljadelt</b> mida täpsustate siin. <p>Kui jätate need tühjaks, kasutatatkse vaikeseadeid.</p><p>Mõlemal juhul on kasutajal võimalus redigeerida kõiki välju, kui ta on sisse loginud.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasõna sisaldava välja nimi';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Kasutajanime sisaldava välja nimi';
$string['auth_dbhost'] = 'Andmebaasi serveri arvuti.';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Täpsusta formaati, mida salasõna väli kasutab. MD5 krüpteerimine on kasulik, et ühendada teiste tavaliste veebirakendustega nagu PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Tabeli nimi andmebaasis';
$string['auth_dbtitle'] = 'Välise andmebaasi kasutamine';
-$string['auth_dbtype'] = 'Andmebaasi tüüp(Vaata <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentatsiooni</A>, et detaile täpsustada)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Andmebaasi tüüp(Vaata <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentatsiooni</a>, et detaile täpsustada)';
$string['auth_dbuser'] = 'Kasutajanimi andmebaasist lugemiseks';
$string['auth_emaildescription'] = 'Emaili kinnitus on vaikimisi autentsuse kontrolli meetod. Kui kasutaja registreerub, valides omale uue kasutajanime ja salasõna, saadetakse tema emaili aadressile kinnituskiri. See email sisaldab turvalist linki lehele, kus kasutaja saab oma konto kinnitada. Edasipidised logimised üksnes kontrollivad kasutajanime ja salasõna, võrreldes neid Moodle\'i andmebaasis säilitatavatega.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Emailil põhinev autentsuse kontroll';
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['auth_ldap_version'] = 'Sinu serveri LDAP protokolli versioon.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'See meetod tagab autentsuse kontrolli võrreldes välise LDAP serveriga.
Kui antud kasutajanimi ja salasõna kehtivad, tekitab Moodle uue kasutajakande oma andmebaasi.See moodul oskab lugeda kasutaja atribuute LDAP-ist ja eeltäita soovitud väljad Moodle\'is. Logied jälgimiseks kontrollitakse üksnes kasutajanime ja salasõna.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Need väljad pole kohustuslikud. Võid otsustada eeltäita mõned Moodle\'I kasutajaväljad infoga <B>LDAP väljadelt</B> mille täpsustad siin. <P> Kui jätad need väljad tühjaks, ei kanta LDAP\'ist midagi üle ja selle asemel kasutatakse Moodle\'I vaikeseadeid. <P> Mõlemil puhul tohib kasutaja redigeerida kõiki neid välju, kui ta on sisse loginud.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Need väljad pole kohustuslikud. Võid otsustada eeltäita mõned Moodle\'I kasutajaväljad infoga <b>LDAP väljadelt</b> mille täpsustad siin. <p> Kui jätad need väljad tühjaks, ei kanta LDAP\'ist midagi üle ja selle asemel kasutatakse Moodle\'I vaikeseadeid. </p><p> Mõlemil puhul tohib kasutaja redigeerida kõiki neid välju, kui ta on sisse loginud.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Kasuta LDAP serverit';
$string['auth_manualdescription'] = 'See meetod võtab kasutajatelt igasuguse võimaluse ise endale kontosid tekitada. Kõik kontod tuleb tekitada käsitsi admin. kasutaja poolt.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Kontod ainult käsitsi';
View
6 lang/et/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['addmynewentries'] = 'Lisa minu uued kirjed';
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['allowstudentdialogues'] = 'Luba Õpilane-Õpilane dialoogi';
$string['close'] = 'Sulge';
$string['closed'] = 'Suletud';
-$string['confirmclosure'] = 'Oled sulgemas dialoogi kasutajaga $a. Suletud dialooge ei saa uuesti avada. Kui Sa suled selle dialoogi siis Sa saad seda vaadata, aga mitte sinna lisada ja pead avama uue dialoogi, et jätkata selle inimesega rääkimist.<br/><br/>Oled kindel, et tahad dialoogi sulgeda?';
+$string['confirmclosure'] = 'Oled sulgemas dialoogi kasutajaga $a. Suletud dialooge ei saa uuesti avada. Kui Sa suled selle dialoogi siis Sa saad seda vaadata, aga mitte sinna lisada ja pead avama uue dialoogi, et jätkata selle inimesega rääkimist.<br /><br />Oled kindel, et tahad dialoogi sulgeda?';
$string['deleteafter'] = 'Kustuta suletud dialoogid peale (Päevade arv)';
$string['dialogueclosed'] = 'Dialoog suletud';
$string['dialogueintro'] = 'Dialoogi tutvustus';
@@ -18,7 +18,7 @@
Võid näha seda lisatuna oma dialoogi kirjesse:
$a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom on lisanud uue kirje Sinu dialoogikirjesse \'<i>$a->dialogue</i>\' jaoks<br/><br/>
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom on lisanud uue kirje Sinu dialoogikirjesse \'<i>$a->dialogue</i>\' jaoks<br /><br />
Võid näha seda lisatuna oma <a href=\"$a->url\">dialoogi</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Dialoogi nimi';
$string['dialogueopened'] = 'Avati dialoog kasutajaga $a';
View
6 lang/et/exercise.php
@@ -1,12 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['absent'] = 'Puuduv';
$string['accumulative'] = 'Kogunev';
$string['action'] = 'Tegevus';
$string['ago'] = '$ tagasi';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kõik hinded on maksimaalselt: $a';
$string['amend'] = 'Paranda';
$string['amendassessmentelements'] = 'Paranda hindamise elemente';
$string['amendtitle'] = 'Paranda pealkiri';
@@ -20,7 +19,6 @@
$string['assessments'] = 'Hindamised';
$string['atthisstageyou'] = 'Oled praeguseks lõpetanud hindamise.<br />Võid oma töö selle hinnangu põhjal üle vaadata.<br />Seda tehes paranda hiljem ka oma hinnangut.<br />Võid teha seda vajutades allpool toodud Uuesti hindamise linki.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Ootab hindamist $a poolt';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Ootab tagasisidet $a poolt';
$string['clearlateflag'] = 'Kustuta hilinemise märge';
$string['comment'] = 'Kommentaar';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Kinnita $a kustutamine';
@@ -77,7 +75,6 @@
$string['noteonstudentassessments'] = '{Hinne õpilaselt / Hinnangu hinne õpetajalt}';
$string['notgraded'] = 'Ei ole hinnatud';
$string['notitlegiven'] = 'Pealkirja pole';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nüüd palun tee oma enda hinnang tööle $a poolt.<br />Pane tähele, et hindamise vormi pannakse algul samad hinded, mis õpilase vormi. Peaksid tegema kõik muudatused mida vajalikuks pead ja siis vajutama lehe jaluses olevat nuppu';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommentaaride, Hindamise elementide, Hinnete märgistuste, Kriteeriumite või Kategooriate arv rubriigis';
$string['numberofentries'] = 'Kirjete arv';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivsete vastuste arv';
@@ -144,7 +141,6 @@
$string['usemean'] = 'Kasuta keskmist';
$string['verypoor'] = 'Väga halb';
$string['view'] = 'Vaata';
-$string['viewassessment'] = 'Vaata hinnangut';
$string['warningonamendingelements'] = 'HOIATUS: On esitatud hinnangud. <br /> ÄRA muuda elementide arvu, skaalade tüüpi või elementide kaalukust.';
$string['weightederrorcount'] = 'Kaalutud vigade arv: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Hindamise hinnete kaalukus';
View
95 lang/et/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['action'] = 'Toiming';
@@ -136,47 +136,7 @@
$string['closewindow'] = 'Sulge aken';
$string['comparelanguage'] = 'Võrdle ja redigeeri kasutatavat keelt';
$string['complete'] = 'Lõpeta';
-$string['configallowunenroll'] = 'Kui see on seatud \'Jah\' peale on õpilastel lubatud end õppeainest igal ajal välja registreeruda. Vastasel juhul on see protsess vaid õpetajate ja administraatorite kontrollida.';
-$string['configautologinguests'] = 'Kas peaks tundmatud kasutajad sisse logima külaliskasutajana?';
-$string['configcachetext'] = 'Suurematel lehtedel, mis kasutavad tekstifiltreid võib see seade asju kiirendada. Teksti koopiaid hoitakse töödeldavas vormis siin määratud aja jooksul. Seades aja liiga väikseks võib see asju isegi veidi aeglustada, kuid liiga suureks määrates võtab teksti uuendus liiga kaua aega (nt uute linkide puhul)';
-$string['configcountry'] = 'Kui siia sisestada riik, siis saab seda riiki vaikimisi valida uutele kasutajakontodele. Et kasutajat sundida riiki valima, jäta see sisestamata.';
-$string['configdebug'] = 'Kui see sisse lülida, siis PHP veateadete hulk suureneb, nii et trükitakse rohkem hoiatusi. See on vajalik üksnes tarkvaraarendajale.';
-$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Kui kasutusel on emaili kaudu autentimine siis siin määratud ajavahemiku jooksul aksepteeritakse kasutajate vastuseid. Peale seda aega vanad kinnitamata kontod kustutatakse';
-$string['configerrorlevel'] = 'Vali PHP hoiatuste hulk, mida soovid kuvada. Parim valik on enamasti Normal.';
-$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Selle seade lubamisel laseb Moodle enne näitamist kõik üleslaetud HTML ja tekstifailid läbi filtrite';
-$string['configforcelogin'] = 'Tavaliselt on avaleht ja kursuste nimekirjad (mitte kurused ise) nähatavad ka sisselogimata. Kui tahad, et kasutajad enne ÜKSKÕIK mis tegevust sisse logiksid, luba see seade';
-$string['configframename'] = 'Kui sisestad Moodle\'i veebilehe freimis, siis pane selle freimi nimi siia. Vastasel juhul peaks selle väärtuseks jääma \'_top\'';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'See määrab ära kuidas kuvatakse täielikud nimed. Enamustele üks-keelsetele lehtedele on parim valik vaikeväärtus \"Eesnimi + Perenimi\", kuid võid peita perenimed või jätta selle keelepaketi otsustada (mõnedel keeltel on erinevad viisid)';
-$string['configgdversion'] = 'Osuta installeeritud GD versioonile. Vaikimisi näha olev versioon on see, mis on automaatselt tuvastatud. Ära seda muuda, kui pole kindlalt veendunud selles, mida teed.';
-$string['confightmleditor'] = 'Vali, kas lubada või mitte manustatud HTML tekstiredaktorit. Isegi kui seda lubad, ilmub see redaktor üksnes siis, kui kasutaja kasutab ühilduvat brauserit (IE 5.5 või uuemat). Kasutajatel on võimalus seda ka mitte kasutada.';
-$string['configidnumber'] = 'See seade määrab kas (a) Kasutajatelt ei küsita ID numbrit üldse,(b) Kasutajatelt küsitakse ID numbrit, kuid nad saavad selle tühjaks jätta või (c) Kasutajatelt küsitakse ID numbrit ja välja ei saa tühjaks jätta. Kasutajate ID numbrit näidatakse tema profiilis, kui nii on seadistatud.';
-$string['configintro'] = 'Sellel lehel võid täpsustada konfiguratsioonide muutujate hulka, mis panevad Moodle\'i sinu serveris korralikult tööle. Ära liialt pabista - vaikeseaded töötavad enamasti hästi sa võid alati sellele lehele tagasi tulla ja seadeid muuta.';
-$string['configintroadmin'] = 'Sellel lehel sa peaksid konfigureerima peamise administraatori konto, mis kontrollib kogu saiti. Veendu, et kasutajanimi ja salasõna on turvalised ning meiliaadress kehtib. Hiljem võid administraatori kontosid veel luua.';
-$string['configintrosite'] = 'See leht võimaldab konfigureerida selle uue saidi esilehte ja nime. Võid hiljem siia igal ajal tagasi tulla, et seadeid muuta, klikkides kodulehel lingile \"Saidi seaded\".';
-$string['configlang'] = 'Vali vaikeseade keel kogu saidi jaoks. Kasutajad võivad seda seadet hiljem oma äranägemise järgi muuta.';
-$string['configlangdir'] = 'Enamikes keeltes kirjutatakse vasakult paremale, kuid mõnedes, nagu araabia ja heebrea keeles kirjutatakse paremalt vasakule.';
-$string['configlanglist'] = 'Jäta see lünk tühjaks, et võimaldada kasutajal valida keelte hulgast, mis on sinu Moodle\'i installatsioonis. Keelte menüüd võid siiski lühendada, sisestades komaga eraldatud nimekirja keelte koodidest, mida soovid kasutada. Näiteks: en,es_es,fr,it';
-$string['configlangmenu'] = 'Vali, kas üldist keelte menüüd kodulehel, logimislehel jne kuvada või mitte. See valik ei mõjuta kasutajate võimalust valida eelistatud keelt nende oma profiilis.';
-$string['configlocale'] = 'Vali kogu saidi geograafiline asukoht - see mõjutab kuupäevade formaati ja keelt. Sul peab olema see lokaalandmestik installeeritud operatsioonisüsteemi. (nt en_US või es_ES). Kui sa ei tea, mida valida, jäta see tühjaks.';
-$string['configloglifetime'] = 'See määrab ajavahemiku pikkuse, mille jooksul soovid säilitada logifaili kasutaja tegevuse kohta. Logimisandmed, mis on sellest varasemad, kustutatakse automaatselt. Parim lahendus on hoida logifaile nii kaua kui võimalik, juhuks, kui neid vaja läheb, kuid väga koormatud serveri ja toimimisprobleemide puhul võiks logifailide eluiga lühendada.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Kui õpilased pole pikka aega sisse loginud, siis nad kustutatakse automaatselt kursuste nimekirjast. See parameeter seab ajapiirangu.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Määrab üleslaaditavate failide maksimaalse suuruse üle terve lehe. See seade on piiratud PHP seade upload_max_filesize ja Apache seade LimitRequestBody poolt. \'maxbytes\' omakorda piirab kursuse ja mooduli juures valitavat suuruste vahemikku.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrab aja, mille jooksul peavad inimesed redigeerima foorumi postitusi, päeviku tagasisidet jne. Enamasti on 30 minutit piisav väärtus.';
-$string['configopentogoogle'] = 'Google\'l lubatakse leheküljele siseneda kui külaline. Lisaks logitakse kõik Google otsingu kaudu leheni jõudnud inimesed sisse külalistena. See pakub vaid ligipääsu juba külaliste juurdepääsuga kursustele';
-$string['configproxyhost'] = 'Kui sellel <B>serveril</B> on tarvis kasutada puhverarvutit (näiteks tulemüüri) internetti pääsemiseks, siis varusta see puhver-kasutajanime ja pordiga. Vastasel juhul jäta tühjaks.';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle saab kasutada lisaturvatasandit, võttes vastu andmeid erinevatelt veebiblankettidelt. Kui see on lubatud, siis brauseri HTTP_REFERER muutujat kontrollitakse praeguse blanketi aadressiga võrreldes. Mõnel üksikul juhul võib see põhjustada probleeme, kui kasutaja kasutab tulemüüri (näiteks Zonealarm) , mis on konfigureeritud HTTP_REFERER oma võrguliiklusest vöötima/maha võtma. Sümptomiteks on vormi \"kinni kiilumine\". Kui sinu kasutajatel on selliseid probleeme (näiteks) logimislehega, siis võid sa tahta seda seadet ilmselt blokeeerida, ehkki see võib jätta sinu saidi kaitsetuks jõulistele salasõna-rünnakutele. Kui kahtled, jäta siia seadeks \"Jah\".';
-$string['configsessioncookie'] = 'See seade kohandab Moodle\'i sessiooni küpsiste nime. Valikuline ja kasulik vaid siis kui samal lehel jookseb mitu Moodle\'i koopiat ja küpsised võivad segamini minna.';
-$string['configsessiontimeout'] = 'Kui saidile sisse loginud inimesed on kauemat aega tegevuseta (lehti ei laadi), siis nad logitakse automaatselt välja (nende seanss lõpetatakse). See muutuja määrab, kui pika aja jooksul see peaks juhtuma ';
-$string['configslasharguments'] = 'Failide (kujutistr, üleslaaditud materjali jne)hankimine toimub läbi skripti, mis kasutab slash arguments \"kärbitud väiteid\" (siin teine valik). See meetod võimaldab faile lihtsamalt veebibrauserite, puhverserverite jne vahemällu salvestada. Kahjuks mõned PHP serverid seda meetodit ei võimalda, nii et kui esineb probleeme üleslaetud failide või kujutiste (näiteks kasutaja piltide) vaatamisel, säti see muutuja esimeseks variandiks.';
-$string['configsmtphosts'] = 'Anna ühe või mitme kohaliku SMTP serveri täielik nimi, mida Moodle peaks kasutama, et saata meile (näit. \'mail.a.com\' või \'mail.a.com;mail.b.com\'). Kui jätad selle tühjaks, kasutab Moodle PHP vaikeseadet meilide saatmiseks.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Kui oled täpsustanud ülalnimetatud SMPT serveri ja server nõuab autentsuse tõendamist, siis sisesta siia kasutajanimi ja salasõna.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'Kas tavalistel õpetajatel on õigus määrata õpetajaid oma kursusele? Kui \'Ei\', siis saavad õpetajaid määrata vaid kursuse looja ja administraatorid';
-$string['configtimezone'] = 'Määra vaikimisi seatud ajavöönd siin. See on vaid vaikeväärtus kuupäevade näitamiseks. Iga kasutaja saab määrata oma profiilis sobiva ajavööndi. \"Server time\" siin määrab Moodle\'i kella vastavalt operatsioonisüsteemi seadele, kuid \"Server time\" kasutaja profiilis seab kasutajale selle sama ajavööndi mis serveris';
-$string['configunzip'] = 'Osuta oma lahtipakkimisprogrammi asukoht (ainult Unix). Seda läheb vaja serveris kokku pakitud arhiivide lahtipakkimisel..';
$string['configuration'] = 'Konfiguratsioon';
-$string['configvariables'] = 'Konfigureeri muutujad';
-$string['configwarning'] = 'Ole ettevaatlik nende seadistuste muutmisel - valed väärtused võivad tekitada tõsiseid probleeme.';
-$string['configzip'] = 'Määratle oma pakkimisprogrammi asukoht (ainult Unix). Seda läheb vaja serverisse pakitud arhiivi tekitamiseks.';
$string['confirm'] = 'Kinnitan';
$string['confirmed'] = 'Teie registreerumine on kinnitatud';
$string['confirmednot'] = 'Teie registreerumist pole veel kinnitatud!';
@@ -303,9 +263,9 @@
Kui vajad abi, võta kontakti saidi administraatoriga,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: konto kinnitus';
-$string['emailconfirmsent'] = '<P>Teie meiliaadressile <B>$a</B>
-saadeti kiri mis sisaldab lihtsaid juhendeid, kuidas registreeruda.
-<P>Kui olete jätkuvalt raskustes, võtke kontakti saidi administraatoriga.';
+$string['emailconfirmsent'] = '<p>Teie meiliaadressile <b>$a</b>
+saadeti kiri mis sisaldab lihtsaid juhendeid, kuidas registreeruda.</p>
+<p>Kui olete jätkuvalt raskustes, võtke kontakti saidi administraatoriga.</p>';
$string['emaildisable'] = 'See emaili aadress on keelatud';
$string['emaildisplay'] = 'Emaili kuva';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Luba ainult teistel kursusel osalejatel mu emaili aadressi näha';
@@ -331,9 +291,9 @@
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Teie meiliaadressile <b>$a</b> saadeti kiri mis sisaldab lihtsaid juhiseid, kuidas kinnitada ja lõpetada selle salasõna muutmist.
Kui teil on jätkuvalt probleeme, võtke kontakti saidi administraatoriga.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Täname, et kinnitasite salasõna muutmise..
- <p>Teie aadressile <b>$a->email</b>.on saadetud email, mis sisaldab teie uut salasõna
- <p>Uus salasõna tekitati automaatselt - ehk meeldib teile
- <a href=$a->link>muuda salasõna</a> millekski lihtsamini meeldejäävaks.';
+ <br />Teie aadressile <b>$a->email</b>.on saadetud email, mis sisaldab teie uut salasõna
+ <br />Uus salasõna tekitati automaatselt - ehk meeldib teile
+ <a href=\"$a->link\">muuda salasõna</a> millekski lihtsamini meeldejäävaks.';
$string['enable'] = 'Lubatud';
$string['enrolledincourse'] = 'Registreeritud õppeainele $a';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Registreeritud õppeainele $a';
@@ -511,16 +471,19 @@
$string['loginguest'] = 'Logi kui külaline';
$string['loginsite'] = 'Logi saidile';
$string['loginsteps'] = 'Tere! Et kursustele pääseda, võta minut aega,et tekitada omale konto sellele veebilehele. Igal eraldi kursusel võib samuti olla ühekordne \", osalejaks registreerimise võti key\", mida läheb vaja alles hiljem. Tee järgmised sammud:
- <OL size=2>
- <LI>Täida lüngad <A HREF=$a>Uue Konto</A> blanketil oma isikuandmetega.
- <LI>Sinu aadressile saadetakse kohe email.
- <LI>Loe email läbi ja kliki selles sisalduvale lingile.
- <LI>Sinu konto kinnitatakse ja sind logitakse sisse.
- <LI>Nüüd vali kursus, millel soovid osaleda.
- <LI>Kui sinult küsitakse \"osalejaks registreerimise võtit\" - kasuta seda, mille õpetaja sulle andis. See \"registreerib su \" kursusel osalejaks.
- <LI>Nüüd on sul juurdepääs tervele kursusele.Edaspidi pead sisetama üksnes oam kasutajanime ja salasõna (sellel leheküljel asuval blanketil), et logida sisse ja pääseda mistahes kursusele, kus kavatsed osaleda.
- </OL>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Tere!<P>Et pääseda kõigile kursustele, pead tekitama omale konto.<P>Sul tuleb vaid mõelda välja kasutajanime ja salasõna, mida sellel leheküljel blanketil kasutada.!<P>Kui keegi on sellise kasutajanime juba valinud, siis proovi uut kasutajanime varianti.';
+ <ol>
+ <li>Täida lüngad <a href=\"$a\">Uue Konto</a> blanketil oma isikuandmetega.</li>
+ <li>Sinu aadressile saadetakse kohe email.
+ <li>Loe email läbi ja kliki selles sisalduvale lingile.</li>
+ <li>Sinu konto kinnitatakse ja sind logitakse sisse.</li>
+ <li>Nüüd vali kursus, millel soovid osaleda.</li>
+ <li>Kui sinult küsitakse \"osalejaks registreerimise võtit\" - kasuta seda, mille õpetaja sulle andis. See \"registreerib su \" kursusel osalejaks.</li>
+ <li>Nüüd on sul juurdepääs tervele kursusele.Edaspidi pead sisetama üksnes oam kasutajanime ja salasõna (sellel leheküljel asuval blanketil), et logida sisse ja pääseda mistahes kursusele, kus kavatsed osaleda.</li>
+ </ol>';
+$string['loginstepsnone'] = '<p>Tere!</p>
+<p>Et pääseda kõigile kursustele, pead tekitama omale konto.</p>
+<p>Sul tuleb vaid mõelda välja kasutajanime ja salasõna, mida sellel leheküljel blanketil kasutada.!</p>
+<p>Kui keegi on sellise kasutajanime juba valinud, siis proovi uut kasutajanime varianti.</p>';
$string['loginto'] = 'Logi sisse $a';
$string['loginusing'] = 'Logi sisse oma kasutajanime ja salasõna abil ';
$string['logout'] = 'Logi välja';
@@ -672,10 +635,10 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Jah, aita mul sisse logida';
$string['passwordsdiffer'] = 'Need salasõnad ei sobi omavahel';
$string['passwordsent'] = 'Salasõna on saadetud';
-$string['passwordsenttext'] = '<P>Teie aadressile $a->email.on saadetud email
-<P><B>Palun kontrolli uut salasõna oma meili aadressilt</B>
-<P>uus salasõna tekitati automaatselt , te võite muuta selle mõneks kergemini meelde jäävaks <A HREF=$a->link>
- </A>.';
+$string['passwordsenttext'] = '<p>Teie aadressile $a->email.on saadetud email</p>
+<p><b>Palun kontrolli uut salasõna oma meili aadressilt</b></p>
+<p>uus salasõna tekitati automaatselt , te võite muuta selle mõneks kergemini meelde jäävaks <a href=\"$a->link\">
+ </a>.</p>';
$string['paymentrequired'] = 'See kursus on tasuline.';
$string['people'] = 'Inimesed';
$string['personalprofile'] = 'Personaalne profiil';
@@ -704,10 +667,10 @@
$string['registration'] = 'Moodle registreerumine';
$string['registrationemail'] = 'Emaili teated';
$string['registrationinfo'] = '<p> See leht võimaldab registreeruda oma Moodle\'i saidi moodle.org. Registreerumine on tasuta.
- Registreerumise põhihüveks on see, et liitute väikesemahulise meililistiga oluliste teadete edastamiseks, nagu turvahoiatused ja teated Moodle\'i uute versioonide kohta.
- <p>Vaikimisi hoitakse teie informatsiooni privaatselt ega jagata ega müüda kunagi kellelegi teisele. Ainus põhjus seda infot koguda on toetus eeesmärgil ning et aidata konstrueerida terviklikku pilti Moodle\'I kooslusest.
- <p>Soovi korral võite lubada oam saidi nime, riiki ja URL lisada Moodle\'I saitide avalikku loendisse.
- <p>Kõiki uued registreerumisi kontrollitakse ükshaaval enne, kui nad loendisse lisatakse, kuid juba loendis olles võite täpsustada oma registreerumisandmeid (ning oma sissekannet avalikus loendis)suvalisel ajal, kui esitate uuesti selle blanketi.';
+ Registreerumise põhihüveks on see, et liitute väikesemahulise meililistiga oluliste teadete edastamiseks, nagu turvahoiatused ja teated Moodle\'i uute versioonide kohta.</p>
+ <p>Vaikimisi hoitakse teie informatsiooni privaatselt ega jagata ega müüda kunagi kellelegi teisele. Ainus põhjus seda infot koguda on toetus eeesmärgil ning et aidata konstrueerida terviklikku pilti Moodle\'I kooslusest.</p>
+ <p>Soovi korral võite lubada oam saidi nime, riiki ja URL lisada Moodle\'I saitide avalikku loendisse.</p>
+ <p>Kõiki uued registreerumisi kontrollitakse ükshaaval enne, kui nad loendisse lisatakse, kuid juba loendis olles võite täpsustada oma registreerumisandmeid (ning oma sissekannet avalikus loendis)suvalisel ajal, kui esitate uuesti selle blanketi.</p>';
$string['registrationno'] = 'Ei, ma ei soovi posti saada';
$string['registrationsend'] = 'Saada registreerumisinfo aadressil moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Jah, palun teatage mulle tähtsatest asjaoludest';
@@ -744,7 +707,7 @@
$string['search'] = 'Otsi';
$string['searchagain'] = 'Otsi uuesti';
$string['searchcourses'] = 'Otsi õppeaineid';
-$string['searchhelp'] = 'Sa saad otsida mitmeid sõnu korraga. <p>sõna: otsi igat vastet sellele sõnale teksti seast.<br />+sõna: leitakse ainult täpne vaste otsitavale sõnale.<br />-sõna: ei lisata vastet mis sisaldab seda sõna.';
+$string['searchhelp'] = 'Sa saad otsida mitmeid sõnu korraga. <br /><br />sõna: otsi igat vastet sellele sõnale teksti seast.<br />+sõna: leitakse ainult täpne vaste otsitavale sõnale.<br />-sõna: ei lisata vastet mis sisaldab seda sõna.';
$string['searchresults'] = 'Otsingutulemused';
$string['sec'] = 'sekund';
$string['secs'] = 'sekundit';
View
2 lang/et/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['acceptederror'] = 'Lubatud viga';
View
7 lang/et/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['addresource'] = 'Lisa õppematerjal';
@@ -22,11 +22,10 @@
$string['directoryinfo'] = 'Valitud kataloogis näidatakse kõiki faile.';
$string['editingaresource'] = 'Õppematerjali redigeerimine';
$string['example'] = 'Näide';
-$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Veebilehe avamisel tekkis viga veebikliendis (arvatavasti vale URL)';
$string['fetcherror'] = 'Veebilehe avamisel tekkis viga';
-$string['fetchservererror'] = 'Veebilehe avamisel tekkis viga serveris (arvatavasti programmi viga).</p>';
+$string['fetchservererror'] = 'Veebilehe avamisel tekkis viga serveris (arvatavasti programmi viga).';
$string['filename'] = 'Faili nimi';
$string['fulltext'] = 'Kogu tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
@@ -48,7 +47,7 @@
$string['newwindowopen'] = 'Ava õppematerjal hüpikaknas';
$string['note'] = 'Märkus';
$string['notefile'] = 'Kui soovid kursusele rohkem faile üles laadida (nagu nad listis esinevad), kasuta
-<A HREF=$a >File Manager</A>.';
+<a href=\"$a\" >File Manager</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Pead valima tüübi. Vajuta \"tagasi\" klahvile ja proovi uuesti.';
$string['popupresource'] = 'See õppematerjal avaneb hüpikaknas';
$string['popupresourcelink'] = 'Kui ei saanud, kliki siia: $a';
View
6 lang/et/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.3.3 + (2004052503)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['actual'] = 'Tegelik';
@@ -128,7 +128,7 @@
$string['collesaname'] = 'COLLES (tegelik)';
$string['collesapintro'] = ' Selle küsitluse eesmärk on aidata meil mõista, kui hästi käesoleva peatüki online edastus aitas teil õppida.
-Kõik allpool esitatud 24 väidet paluvad võrrelda teie <B> eelistatud</B> (ideaalset) ja <B>tegelikku</B> kogemust käesolevas peatükis.
+Kõik allpool esitatud 24 väidet paluvad võrrelda teie <b> eelistatud</b> (ideaalset) ja <b>tegelikku</b> kogemust käesolevas peatükis.
Siin pole \"õigeid\" ja \"valesid\" vastuseid, meid huvitab üksnes teie arvamus
@@ -153,7 +153,7 @@
$string['collesmintro'] = 'Selles online peatükis...';
$string['collespintro'] = 'Selle küsitluse eesmärk on aidata meil mõista, kuidas te hindate online õppimiskogemust
-Kõik allpool esitatud 24 väidet paluvad võrrelda teie <B> eelistatud</B> (ideaalset) ja <B>tegelikku</B> kogemust käesolevas peatükis.
+Kõik allpool esitatud 24 väidet paluvad võrrelda teie <b> eelistatud</b> (ideaalset) ja <b>tegelikku</b> kogemust käesolevas peatükis.
Siin pole \"õigeid\" ja \"valesid\" vastuseid, meid huvitab üksnes teie arvamus
Kinnitame, et teie vastused jäävad konfidentsiaalinfoks ja teie hinnet need ei mõjuta
View
478 lang/et/workshop.php
@@ -1,241 +1,237 @@
-<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
-
-
-$string['absent'] = 'Puuduv';
-$string['accumulative'] = 'Akumulatiivne';
-$string['action'] = 'Tegevus';
-$string['addacomment'] = 'Lisa kommentaar';
-$string['afterdeadline'] = 'Pärast tähtaega: $a';
-$string['agreetothisassessment'] = 'Nõustu antud hinnanguga';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kõigil hinnetel on maksimumiks: $a';
-$string['allowresubmit'] = 'Luba uuesti esitada';
-$string['alreadyinphase'] = 'Juba faasis $a';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Paranda hindamiselemente';
-$string['amendtitle'] = 'Pealkiri';
-$string['analysisofassessments'] = 'Hindamiste analüüs';
-$string['assess'] = 'Hinda';
-$string['assessedon'] = 'Hinnatud $a';
-$string['assessment'] = 'Hinne';
-$string['assessmentby'] = 'Hindaja andja $a';
-$string['assessmentdropped'] = 'Hindamine peatatud';
-$string['assessmentgrade'] = 'Hinne: $a';
-$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Hinne pole otsustatud';
-$string['assessmentofresubmission'] = 'See on parandatud töö hinnang.<br />Vorm on täidetud eelmiste hinnete ja kommentaaridega.<br />Palun lisa neile andmeid peale parandatud töö vaatamist';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Käesoleva töö hinne';
-$string['assessments'] = 'Hinded';
-$string['assessmentsareok'] = 'Hinded on OK';
-$string['assessmentsby'] = 'Hindaja $a';
-$string['assessmentsdone'] = 'Hinded antud';
-$string['assessmentsexcluded'] = 'Selle $a jaoks välja jäetud hinnangute arv';
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Hinded tuleb kokku leppida';
-$string['assessmentwasagreedon'] = 'Hinne anti $a';
-$string['assessor'] = 'Hindaja';
-$string['assessthissubmission'] = 'Hinda esitatud töö';
-$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Hindamine pole õiges faasis';
-$string['authorofsubmission'] = 'Töö esitaja';
-$string['averageerror'] = 'Keskmine viga';
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Ootab hinnet õpetajalt $a';
-$string['beforedeadline'] = 'Enne tähtaega: $a';
-$string['calculationoffinalgrades'] = 'Lõpphinnete kalkulatsioon';
-$string['closeassignment'] = 'Lõpeta ülesanne';
-$string['comment'] = 'Kommentaar';
-$string['commentby'] = 'Kommentaari autor';
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Kinnita $a kustutamine';
-$string['correct'] = 'Õige';
-$string['criterion'] = 'Kriteerium';
-$string['deadline'] = 'Tähtaeg';
-$string['deadlineis'] = 'Tähtaeg on $a';
-$string['delete'] = 'Kustuta';
-$string['deleting'] = 'Kustutamine';
-$string['description'] = 'Kirjeldus';
-$string['detailsofassessment'] = 'Hindamise detailid';
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Ära nõustu selle hindega';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Lõpphinnete esitus';
-$string['dontshowgrades'] = 'Ära näita hindeid';
-$string['edit'] = 'Toimeta';
-$string['editacomment'] = 'Toimeta kommentaari';
-$string['editingassessmentelements'] = 'Hindamiselementide toimetamine';
-$string['element'] = 'Element';
-$string['elementweight'] = 'Elemendi kaal';
-$string['errorbanded'] = 'Viga märgistatud';
-$string['errortable'] = 'Vigade tabel';
-$string['excellent'] = 'Väga hea';
-$string['excludingdroppedassessments'] = 'jätan välja peatatud hinnangud';
-$string['expectederror'] = 'Eeldatav vea väärtus: $a';
-$string['feedbackgoeshere'] = 'Tagasiside siit';
-$string['generalcomment'] = 'Üldine kommentaar';
-$string['good'] = 'Hea';
-$string['grade'] = 'Hinne';
-$string['gradeassessment'] = 'Hinde hinnang';
-$string['graded'] = 'Hinnatud';
-$string['gradedbyteacher'] = 'Hindas õpetaja $a';
-$string['gradeforassessments'] = 'Hinnangute hinne';
-$string['gradeforbias'] = 'Kõrvalekalde hinne';
-$string['gradeforreliability'] = 'Usaldusväärsuse hinne';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Grade for Student\'s Assessment Õpilaste hinnangute hinne';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Esituse hinne';
-$string['gradeofsubmission'] = 'Esitamise hinne: $a';
-$string['gradetable'] = 'Hinnete tabel';
-$string['gradingstrategy'] = 'Hindamisstrateegia';
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Peida hinded enne kokkulepet';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'Kaalukus';
-$string['includeteachersgrade'] = 'Sisaldab õpetaja hinnet';
-$string['incorrect'] = 'Vale';
-$string['iteration'] = '$a kordus valmis';
-$string['leaguetable'] = 'Sisestatud tööde Liiga Tabel';
-$string['listassessments'] = 'Hinnangute loend';
-$string['listofallsubmissions'] = 'Kõigi esitatud tööde loend';
-$string['liststudentsassessments'] = 'Kuva õpilase hinnangud';
-$string['loadingforteacherassessments'] = 'Laen $a hinnanguid';
-$string['mail1'] = 'Sinu hinnangu \'$a\' vaatas üle';
-$string['mail10'] = 'Võid seda hinnata oma töötoa ülesandes';
-$string['mail2'] = 'Kommentaarid ja hinne on nähtavad töötoa ülesandes \'$a\'';
-$string['mail3'] = 'Võid seda näha oma töötoa ülesandes';
-$string['mail4'] = 'Ülesandesse \'$a\' lisas oma kommentaari';
-$string['mail5'] = 'Uus kommentaar on nähtav töötoa ülesandes \'$a\'';
-$string['mail6'] = 'Sinu hinnang ülesandele \'$a\' on üle vaadatud';
-$string['mail7'] = 'Kommentaarid $a poolt on nähtavad töötoa ülesandes';
-$string['mail8'] = 'Ülesanne $a on parandatud töö';
-$string['mail9'] = 'Palun hinda seda töötoa ülesandes $a';
-$string['managingassignment'] = 'Ülesande haldamine';
-$string['maximumsize'] = 'Maksimumsuurus';
-$string['modulename'] = 'Kaalukus';
-$string['modulenameplural'] = 'Kaalukus';
-$string['movingtophase'] = 'Liigun faasi $a';
-$string['namesnotshowntostudents'] = 'Kaalukus';
-$string['newassessments'] = 'Uued hinnangud';
-$string['newgradings'] = 'Uued hindamised';
-$string['newsubmissions'] = 'Uued esitused';
-$string['noassessments'] = 'Pole hinnanguid';
-$string['noassessmentsdone'] = 'Hinnanguid pole antud';
-$string['nosubmission'] = 'Pole esitust';
-$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Ühtegi tööd pole hindamiseks esitatud';
-$string['notavailable'] = 'Pole saadaval';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Pane tähele: hinnang on lahutatud hulgaks \"hindamiselementideks\".<br />
- See lihtsustab hindamist ja on loogilisem. Õpetaja peab need lisama<br />
- Elemendid on enne ülesande andmist õpilastele saadaval. Seda saab teha<br />
- Klikkides kursuse ülesandele, kui elemente pole näidatud, siis teil palutakse<br />
- need lisada. Võite muuta elementide arvu, kasutades menüüs Redigeeri Assigneeringuid,<br />
- elemente saab muuta &quot;Managing Assessment&quot; ekraanil. ';
-$string['notgraded'] = 'Hindamata';
-$string['notitlegiven'] = 'Pealkiri';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommentaaride, hinnanguelementide, hindeBands või kriteeriumiväidete arv';
-$string['numberofassessments'] = 'Hinnangute arv';
-$string['numberofassessmentschanged'] = 'Muudetud hinnangute arv: $a';
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Õpilaste esitatud tööde hinnangute arv';
-$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Õpetaja esitatud näidete hinnangute arv';
-$string['numberofentries'] = 'Kirjete arv';
-$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivsete vastuste arv';
-$string['numberofsubmissions'] = 'Esituste arv: $a';
-$string['on'] = '$a';
-$string['openassignment'] = 'Avatud ülesanne';
-$string['optionaladjustment'] = 'Valikuline muutmine';
-$string['optionforpeergrade'] = 'Võimalus hinnata õpilasgrupi poolt';
-$string['optionsusedinanalysis'] = 'Analüüsis kasutatud valikud';
-$string['overallgrade'] = 'Koondhinne';
-$string['overallocation'] = 'Üle-määramine';
-$string['overallpeergrade'] = 'Koondhinne õpilasgrupi poolt: $a';
-$string['overallteachergrade'] = 'Õpetaja koondhinne: $a';
-$string['ownwork'] = 'Oma töö';
-$string['percentageofassessments'] = 'Eemaldatavate hinnangute protsent';
-$string['phase'] = 'Faas';
-$string['phase1'] = 'Püstita ülesanne';
-$string['phase1short'] = 'Seadista';
-$string['phase2'] = '$a Esitatud tööd ja hinnangud';
-$string['phase2short'] = 'Esitused';
-$string['phase3'] = 'Lõpphinnete arvutamine';
-$string['phase3short'] = 'Mõlemad';
-$string['phase4'] = 'Näita lõpphindeid';
-$string['phase4short'] = 'Hinnangud';
-$string['phase5'] = 'Lõpphinnete arvutamine';
-$string['phase5short'] = 'Arvutamine';
-$string['phase6'] = 'Näita lõpphindeid';
-$string['phase6short'] = 'Näita hindeid';
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Palun hinda neid näiteid õpetajalt $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Palun hinda neid $a esitatud töid';
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Palun hinda oma esitust';
-$string['poor'] = 'Halb';
-$string['present'] = 'Olemas';
-$string['reasonforadjustment'] = 'Muutmise põhjus';
-$string['reassess'] = 'Hinda uuesti';
-$string['repeatanalysis'] = 'Korda analüüsi';
-$string['reply'] = 'Vasta';
-$string['returnto'] = 'Mine tagasi';
-$string['returntosubmissionpage'] = 'Mine tagasi esitamise lehele';
-$string['rubric'] = 'Rubriik';
-$string['savedok'] = 'Salvestatud OK';
-$string['saveleaguetableoptions'] = 'Salvesta liiga tabeli valikud';
-$string['savemyassessment'] = 'Salvesta minu hinnang';
-$string['savemycomment'] = 'Salvesta minu kommentaar';
-$string['savemygrading'] = 'Salvesta minu hinded';
-$string['saveoverallocation'] = 'Salvesta üle-määramise tase';
-$string['scale10'] = 'Punkte kümnest';
-$string['scale100'] = 'Punkte sajast';
-$string['scale20'] = 'Punkte kahekümnest';
-$string['scalecorrect'] = '2 punkti skaala Õige/Vale';
-$string['scaleexcellent4'] = '4 punkti skaala Väga hea/Väga vilets';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 punkti skaala Vähga hea/väga vilets';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 punkti skaala Väga hea/väga vilets';
-$string['scalegood3'] = '3 punkti skala Hea/vilets';
-$string['scalepresent'] = '2 punkti skaala kohal/puudub';
-$string['scaleyes'] = '2 punkti skaala Jah/Ei';
-$string['select'] = 'Vali';
-$string['selfassessment'] = 'Enesehinnang';
-$string['setoverallocation'] = 'Vali üle-määramise tase';
-$string['showgrades'] = 'Näita hindeid';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Näidisblanketi hinnang ';
-$string['standarddeviation'] = 'Keskmine elemendi $a kõrvalekalle:';
-$string['standarddeviationnote'] = 'Väga väikese või puuduva erinevusega elemendid võivad moondada analüüsi.<br />See element on analüüsist kõrvale jäetud';
-$string['studentassessments'] = '$a hinnangud';
-$string['studentgrades'] = '$a Hinded';
-$string['studentsubmissions'] = '$a Esitatud';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Õpilaste esitatud tööd hindamiseks';
-$string['submission'] = 'Esitus';
-$string['submissions'] = 'Esitused';
-$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Esitused ei ole enam lubatud';
-$string['submissionsused'] = '$a esitusi kasutatakse selles tabelis';
-$string['submitassignment'] = 'Esita ülesanne';
-$string['submitassignmentusingform'] = 'Esita oma ülesanne kasutades seda vormi';
-$string['submitexampleassignment'] = 'Esita näidisülesanne';
-$string['submitrevisedassignment'] = 'Esita oma muudetud ülesanne';
-$string['submitted'] = 'Esitatud';
-$string['submittedby'] = 'Esitas';
-$string['suggestedgrade'] = 'Eeldatav hinne';
-$string['teacherassessments'] = '$a hinnangud';
-$string['teacherscomment'] = 'Õpetaja kommentaar';
-$string['teachersgrade'] = 'Õpetaja hinne';
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a Õpetaja poolt esitatud tööd hindamiseks';
-$string['thegradeis'] = 'Hindeks on $a';
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'On tagasisidet kasutajalt $a';
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Need hinnangud on andnud õpetja';
-$string['timeassessed'] = 'Hinnatud aeg';
-$string['title'] = 'Pealkiri';
-$string['typeofscale'] = 'Skaala tüüp';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$ Õpilaste saadetud mittehindelised hinnangud';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Õpetajate saadetud mittehindelised hinnangud';
-$string['verypoor'] = 'Väga halb';
-$string['view'] = 'Vaata';
-$string['viewassessmentofteacher'] = 'Vaata õpetaja…hinnet $a';
-$string['viewotherassessments'] = 'Vaata teisi hindeid';
-$string['warningonamendingelements'] = 'HOIATUS: on saadetud hinnaguid. <br />Ära muuda elementide arvu, skaala tüüpe ega elementide kaalukust';
-$string['weight'] = 'Kaalukus';
-$string['weightederrorcount'] = 'Vealoenduse kaalukus: $a';
-$string['weightforbias'] = 'Kõrvalekande kaalukus';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Hinnangute kaal';
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Õpilasgrupi hinnangute kaalukus';
-$string['weightforreliability'] = 'Usaldusväärsuse kaalukus';
-$string['weightforteacherassessments'] = 'Õpetaja hinnagute kaalukus';
-$string['weights'] = 'Kaalukus';
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Lõpphinde panemisel arvesse võetud kaalukus';
-$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Esitamise kaal';
-$string['workshopagreedassessments'] = 'Töötoa kokkulepitud hinnangud';
-$string['workshopassessments'] = 'Töötoa hinnangud';
-$string['workshopcomments'] = 'Töötoa kommentaarid';
-$string['workshopfeedback'] = 'Töötoa tagasiside';
-$string['workshopsubmissions'] = 'Töötoa Esitused';
-$string['yourassessments'] = 'teie hinnang';
-$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Teie esitused $a näidiste kohta';
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Teie tagasiside on siin';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
+
+
+$string['absent'] = 'Puuduv';
+$string['accumulative'] = 'Akumulatiivne';
+$string['action'] = 'Tegevus';
+$string['addacomment'] = 'Lisa kommentaar';
+$string['afterdeadline'] = 'Pärast tähtaega: $a';
+$string['agreetothisassessment'] = 'Nõustu antud hinnanguga';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kõigil hinnetel on maksimumiks: $a';
+$string['allowresubmit'] = 'Luba uuesti esitada';
+$string['alreadyinphase'] = 'Juba faasis $a';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Paranda hindamiselemente';
+$string['amendtitle'] = 'Pealkiri';
+$string['analysisofassessments'] = 'Hindamiste analüüs';
+$string['assess'] = 'Hinda';
+$string['assessedon'] = 'Hinnatud $a';
+$string['assessment'] = 'Hinne';
+$string['assessmentby'] = 'Hindaja andja $a';
+$string['assessmentdropped'] = 'Hindamine peatatud';
+$string['assessmentgrade'] = 'Hinne: $a';
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Hinne pole otsustatud';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'See on parandatud töö hinnang.<br />Vorm on täidetud eelmiste hinnete ja kommentaaridega.<br />Palun lisa neile andmeid peale parandatud töö vaatamist';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Käesoleva töö hinne';
+$string['assessments'] = 'Hinded';
+$string['assessmentsareok'] = 'Hinded on OK';
+$string['assessmentsby'] = 'Hindaja $a';
+$string['assessmentsdone'] = 'Hinded antud';
+$string['assessmentsexcluded'] = 'Selle $a jaoks välja jäetud hinnangute arv';
+$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Hinded tuleb kokku leppida';
+$string['assessmentwasagreedon'] = 'Hinne anti $a';
+$string['assessor'] = 'Hindaja';
+$string['assessthissubmission'] = 'Hinda esitatud töö';
+$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Hindamine pole õiges faasis';
+$string['authorofsubmission'] = 'Töö esitaja';
+$string['averageerror'] = 'Keskmine viga';
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Ootab hinnet õpetajalt $a';
+$string['beforedeadline'] = 'Enne tähtaega: $a';
+$string['calculationoffinalgrades'] = 'Lõpphinnete kalkulatsioon';
+$string['closeassignment'] = 'Lõpeta ülesanne';
+$string['comment'] = 'Kommentaar';
+$string['commentby'] = 'Kommentaari autor';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Kinnita $a kustutamine';
+$string['correct'] = 'Õige';
+$string['criterion'] = 'Kriteerium';
+$string['deadline'] = 'Tähtaeg';
+$string['deadlineis'] = 'Tähtaeg on $a';
+$string['delete'] = 'Kustuta';
+$string['deleting'] = 'Kustutamine';
+$string['description'] = 'Kirjeldus';
+$string['detailsofassessment'] = 'Hindamise detailid';
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Ära nõustu selle hindega';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Lõpphinnete esitus';
+$string['dontshowgrades'] = 'Ära näita hindeid';
+$string['edit'] = 'Toimeta';
+$string['editacomment'] = 'Toimeta kommentaari';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Hindamiselementide toimetamine';
+$string['element'] = 'Element';
+$string['elementweight'] = 'Elemendi kaal';
+$string['errorbanded'] = 'Viga märgistatud';
+$string['errortable'] = 'Vigade tabel';
+$string['excellent'] = 'Väga hea';
+$string['excludingdroppedassessments'] = 'jätan välja peatatud hinnangud';
+$string['expectederror'] = 'Eeldatav vea väärtus: $a';
+$string['feedbackgoeshere'] = 'Tagasiside siit';
+$string['generalcomment'] = 'Üldine kommentaar';
+$string['good'] = 'Hea';
+$string['grade'] = 'Hinne';
+$string['gradeassessment'] = 'Hinde hinnang';
+$string['graded'] = 'Hinnatud';
+$string['gradedbyteacher'] = 'Hindas õpetaja $a';
+$string['gradeforassessments'] = 'Hinnangute hinne';
+$string['gradeforbias'] = 'Kõrvalekalde hinne';
+$string['gradeforreliability'] = 'Usaldusväärsuse hinne';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Grade for Student\'s Assessment Õpilaste hinnangute hinne';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Esituse hinne';
+$string['gradeofsubmission'] = 'Esitamise hinne: $a';
+$string['gradetable'] = 'Hinnete tabel';
+$string['gradingstrategy'] = 'Hindamisstrateegia';
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Peida hinded enne kokkulepet';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Kaalukus';
+$string['includeteachersgrade'] = 'Sisaldab õpetaja hinnet';
+$string['incorrect'] = 'Vale';
+$string['iteration'] = '$a kordus valmis';
+$string['leaguetable'] = 'Sisestatud tööde Liiga Tabel';
+$string['listassessments'] = 'Hinnangute loend';
+$string['listofallsubmissions'] = 'Kõigi esitatud tööde loend';
+$string['liststudentsassessments'] = 'Kuva õpilase hinnangud';
+$string['loadingforteacherassessments'] = 'Laen $a hinnanguid';
+$string['mail1'] = 'Sinu hinnangu \'$a\' vaatas üle';
+$string['mail10'] = 'Võid seda hinnata oma töötoa ülesandes';
+$string['mail2'] = 'Kommentaarid ja hinne on nähtavad töötoa ülesandes \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'Võid seda näha oma töötoa ülesandes';
+$string['mail4'] = 'Ülesandesse \'$a\' lisas oma kommentaari';
+$string['mail5'] = 'Uus kommentaar on nähtav töötoa ülesandes \'$a\'';
+$string['mail6'] = 'Sinu hinnang ülesandele \'$a\' on üle vaadatud';
+$string['mail7'] = 'Kommentaarid $a poolt on nähtavad töötoa ülesandes';
+$string['mail8'] = 'Ülesanne $a on parandatud töö';
+$string['mail9'] = 'Palun hinda seda töötoa ülesandes $a';
+$string['managingassignment'] = 'Ülesande haldamine';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimumsuurus';
+$string['modulename'] = 'Kaalukus';
+$string['modulenameplural'] = 'Kaalukus';
+$string['movingtophase'] = 'Liigun faasi $a';
+$string['namesnotshowntostudents'] = 'Kaalukus';
+$string['newassessments'] = 'Uued hinnangud';
+$string['newgradings'] = 'Uued hindamised';
+$string['newsubmissions'] = 'Uued esitused';
+$string['noassessments'] = 'Pole hinnanguid';
+$string['noassessmentsdone'] = 'Hinnanguid pole antud';
+$string['nosubmission'] = 'Pole esitust';
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Ühtegi tööd pole hindamiseks esitatud';
+$string['notavailable'] = 'Pole saadaval';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Pane tähele: hinnang on lahutatud hulgaks \"hindamiselementideks\".<br />
+ See lihtsustab hindamist ja on loogilisem. Õpetaja peab need lisama<br />
+ Elemendid on enne ülesande andmist õpilastele saadaval. Seda saab teha<br />
+ Klikkides kursuse ülesandele, kui elemente pole näidatud, siis teil palutakse<br />
+ need lisada. Võite muuta elementide arvu, kasutades menüüs Redigeeri Assigneeringuid,<br />
+ elemente saab muuta \"Managing Assessment\" ekraanil. ';
+$string['notgraded'] = 'Hindamata';
+$string['notitlegiven'] = 'Pealkiri';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommentaaride, hinnanguelementide, hindeBands või kriteeriumiväidete arv';
+$string['numberofassessments'] = 'Hinnangute arv';
+$string['numberofassessmentschanged'] = 'Muudetud hinnangute arv: $a';
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Õpilaste esitatud tööde hinnangute arv';
+$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Õpetaja esitatud näidete hinnangute arv';
+$string['numberofentries'] = 'Kirjete arv';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivsete vastuste arv';
+$string['numberofsubmissions'] = 'Esituste arv: $a';
+$string['on'] = '$a';
+$string['openassignment'] = 'Avatud ülesanne';
+$string['optionaladjustment'] = 'Valikuline muutmine';
+$string['optionforpeergrade'] = 'Võimalus hinnata õpilasgrupi poolt';
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'Analüüsis kasutatud valikud';
+$string['overallgrade'] = 'Koondhinne';
+$string['overallocation'] = 'Üle-määramine';
+$string['overallpeergrade'] = 'Koondhinne õpilasgrupi poolt: $a';
+$string['overallteachergrade'] = 'Õpetaja koondhinne: $a';
+$string['ownwork'] = 'Oma töö';
+$string['percentageofassessments'] = 'Eemaldatavate hinnangute protsent';
+$string['phase'] = 'Faas';
+$string['phase1'] = 'Püstita ülesanne';
+$string['phase1short'] = 'Seadista';
+$string['phase2'] = '$a Esitatud tööd ja hinnangud';
+$string['phase2short'] = 'Esitused';
+$string['phase3'] = 'Lõpphinnete arvutamine';
+$string['phase3short'] = 'Mõlemad';
+$string['phase4'] = 'Näita lõpphindeid';
+$string['phase4short'] = 'Hinnangud';
+$string['phase5'] = 'Lõpphinnete arvutamine';
+$string['phase5short'] = 'Arvutamine';
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Palun hinda neid näiteid õpetajalt $a';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Palun hinda neid $a esitatud töid';
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Palun hinda oma esitust';
+$string['poor'] = 'Halb';
+$string['present'] = 'Olemas';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Muutmise põhjus';
+$string['reassess'] = 'Hinda uuesti';
+$string['repeatanalysis'] = 'Korda analüüsi';
+$string['reply'] = 'Vasta';
+$string['returnto'] = 'Mine tagasi';
+$string['returntosubmissionpage'] = 'Mine tagasi esitamise lehele';
+$string['rubric'] = 'Rubriik';
+$string['savedok'] = 'Salvestatud OK';
+$string['saveleaguetableoptions'] = 'Salvesta liiga tabeli valikud';
+$string['savemyassessment'] = 'Salvesta minu hinnang';
+$string['savemycomment'] = 'Salvesta minu kommentaar';
+$string['savemygrading'] = 'Salvesta minu hinded';
+$string['saveoverallocation'] = 'Salvesta üle-määramise tase';
+$string['scale10'] = 'Punkte kümnest';
+$string['scale100'] = 'Punkte sajast';
+$string['scale20'] = 'Punkte kahekümnest';
+$string['scalecorrect'] = '2 punkti skaala Õige/Vale';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 punkti skaala Väga hea/Väga vilets';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 punkti skaala Vähga hea/väga vilets';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 punkti skaala Väga hea/väga vilets';
+$string['scalegood3'] = '3 punkti skala Hea/vilets';
+$string['scalepresent'] = '2 punkti skaala kohal/puudub';
+$string['scaleyes'] = '2 punkti skaala Jah/Ei';
+$string['select'] = 'Vali';
+$string['selfassessment'] = 'Enesehinnang';
+$string['showgrades'] = 'Näita hindeid';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Näidisblanketi hinnang ';
+$string['standarddeviation'] = 'Keskmine elemendi $a kõrvalekalle:';
+$string['standarddeviationnote'] = 'Väga väikese või puuduva erinevusega elemendid võivad moondada analüüsi.<br />See element on analüüsist kõrvale jäetud';
+$string['studentassessments'] = '$a hinnangud';
+$string['studentgrades'] = '$a Hinded';
+$string['studentsubmissions'] = '$a Esitatud';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Õpilaste esitatud tööd hindamiseks';
+$string['submission'] = 'Esitus';
+$string['submissions'] = 'Esitused';
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Esitused ei ole enam lubatud';
+$string['submissionsused'] = '$a esitusi kasutatakse selles tabelis';
+$string['submitassignment'] = 'Esita ülesanne';
+$string['submitassignmentusingform'] = 'Esita oma ülesanne kasutades seda vormi';
+$string['submitexampleassignment'] = 'Esita näidisülesanne';
+$string['submitrevisedassignment'] = 'Esita oma muudetud ülesanne';
+$string['submitted'] = 'Esitatud';
+$string['submittedby'] = 'Esitas';
+$string['suggestedgrade'] = 'Eeldatav hinne';
+$string['teacherassessments'] = '$a hinnangud';
+$string['teacherscomment'] = 'Õpetaja kommentaar';
+$string['teachersgrade'] = 'Õpetaja hinne';
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a Õpetaja poolt esitatud tööd hindamiseks';
+$string['thegradeis'] = 'Hindeks on $a';
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Need hinnangud on andnud õpetja';
+$string['timeassessed'] = 'Hinnatud aeg';
+$string['title'] = 'Pealkiri';
+$string['typeofscale'] = 'Skaala tüüp';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$ Õpilaste saadetud mittehindelised hinnangud';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Õpetajate saadetud mittehindelised hinnangud';
+$string['verypoor'] = 'Väga halb';
+$string['view'] = 'Vaata';
+$string['viewassessmentofteacher'] = 'Vaata õpetaja…hinnet $a';
+$string['viewotherassessments'] = 'Vaata teisi hindeid';
+$string['warningonamendingelements'] = 'HOIATUS: on saadetud hinnaguid. <br />Ära muuda elementide arvu, skaala tüüpe ega elementide kaalukust';
+$string['weight'] = 'Kaalukus';
+$string['weightederrorcount'] = 'Vealoenduse kaalukus: $a';
+$string['weightforbias'] = 'Kõrvalekande kaalukus';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Hinnangute kaal';
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Õpilasgrupi hinnangute kaalukus';
+$string['weightforreliability'] = 'Usaldusväärsuse kaalukus';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Õpetaja hinnagute kaalukus';
+$string['weights'] = 'Kaalukus';
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Lõpphinde panemisel arvesse võetud kaalukus';
+$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Esitamise kaal';
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Töötoa kokkulepitud hinnangud';
+$string['workshopassessments'] = 'Töötoa hinnangud';
+$string['workshopcomments'] = 'Töötoa kommentaarid';
+$string['workshopfeedback'] = 'Töötoa tagasiside';
+$string['workshopsubmissions'] = 'Töötoa Esitused';
+$string['yourassessments'] = 'teie hinnang';
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Teie esitused $a näidiste kohta';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Teie tagasiside on siin';
+
+?>
View
6 lang/fi/auth.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> <p>Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentän nimi';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen, jos haluat käyttää muita web-sovelluksia kuten PostNukea.';
$string['auth_dbtable'] = 'Tietokannan taulun nimi';
$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
-$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentoinnista</a> yksityiskohdat)';
$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
$string['auth_editlock'] = 'Lukitse arvo';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b> Estää tiedon muokaamisen Moodlen sisältä. </p>';
View
4 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -93,7 +93,7 @@
$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
-$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
+$string['postadded'] = '<p>Viestisi on lisätty.</p><p>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.</p>';
$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä asiayhteydessään';
$string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä sivustolla $a.
Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
View
22 lang/fi/install.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['admindirerror'] = 'Ylläpitohakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['admindirsetting'] = 'Jotkut webpalvelut käyttävät /admin hakemistoa ylläpitotarkoituksiin tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen, ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi:
-<br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Tämä korjaa ylläpito linkit Moodlessa.';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
$string['configurationcomplete'] = 'Asetukset suoritettu';
$string['database'] = 'Tietokanta';
-$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokanta missä suurin osa Moodlen tiedoista säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br/>
+$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokanta missä suurin osa Moodlen tiedoista säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br />
<br /> <br />
<b>Tyyppi:</b> mysql or postgres7<br />
<b>Isäntä:</b> localhost or db.isp.com<br />
@@ -49,7 +49,7 @@
$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Tiedostojen lähettäminen ei näyttäisi olevan käytössä palvelimellasi.</p>
-<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä kykyä, et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai uuden käyttäjän profiili kuvia.
+<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä kykyä, et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai uuden käyttäjän profiili kuvia.</p>
<p>Mahdollistaaksesi tiedostojen latauksen sinun (tai systeemisi ylläpitäjän) täytyy muokata varusohjelmien php.ini tiedosto systeemiisi ja muuttaa asetus <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD versio';
@@ -76,25 +76,25 @@
$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
-<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.
+<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
-On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:
+On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
-Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.
-<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.
+Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.
+<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
$string['pass'] = 'Tarkastettu';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
-<p>Käytät parhaillaan versiota $a<p>
-<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!<p>';
+<p>Käytät parhaillaan versiota $a</p>
+<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
$string['safemode'] = 'Safe mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodlella saattaa olla ongelmia PHP:n Safe Moden ollessa päällä';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodlella saattaa olla lukuisia ongelmia Safe Moden ollessa päällä, joista vähäisin ei ole se, ettei se todennäköisesti pysty luomaan uusia tiedostoja.</p>
View
6 lang/fi/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['accesscontrol'] = 'Saatavuus';
@@ -60,12 +60,12 @@
$string['displayleftmenu'] = 'Näytä vasen valikko';
$string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
$string['displayreview'] = 'Näytä arvostelu näppäin';
-$string['displayscorewithessays'] = 'Olet ansainnut $a->score $a->tempmaxgrade :sta automaattisesti arvostelluista kysymyksistä.<br> Sinun $a->essayquestions essee kysymykset arvioidaan ja lisätään<br>lopulliseen tulokseesi myöhempänä päivänä.<br><br>Tämän hetkinen tuloksesi ilman esseekysymyksiä on $a->score $a->grade :stä. ';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Olet ansainnut $a->score $a->tempmaxgrade :sta automaattisesti arvostelluista kysymyksistä.<br /> Sinun $a->essayquestions essee kysymykset arvioidaan ja lisätään<br />lopulliseen tulokseesi myöhempänä päivänä.<br /><br />Tämän hetkinen tuloksesi ilman esseekysymyksiä on $a->score $a->grade :stä. ';
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Tuloksesi on $a->score ($a->grade:sta).';
$string['editlessonsettings'] = 'Muokkaa tämän oppitunnin asetuksia';
$string['editpagecontent'] = 'Muokkaa tämän sivun osia';
$string['email'] = 'Sähköposti';
-$string['emailallgradedessays'] = 'Lähetä kaikki<br/>arvostellut esseet';
+$string['emailallgradedessays'] = 'Lähetä kaikki<br />arvostellut esseet';
$string['emailgradedessays'] = 'Lähetä arvostellut eseet';
$string['emailsuccess'] = 'Lähettäminen onnistui';
$string['endofbranch'] = 'Haaran pääte';
View
12 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -330,7 +330,7 @@
Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: tunnuksen vahvistaminen';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Vahvistusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B></p>
+$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Vahvistusviesti on lähetetty osoitteesi <b>$a</b></p>
<p>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.</p>
<p>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Postin keräilytyyppi';
@@ -363,7 +363,7 @@
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen: <b>$a</b>.
-Viesti sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
+<br />Viesti sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
Jos salasanan vaihdossa on ongelmia, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen: $a->email.';
@@ -381,7 +381,7 @@
$string['enrolmentnew'] = 'Uusi rekisteröityminen kurssille $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user on rekisteröitynyt kursille \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Rekisteröityminen ei ole tällä hetkellä sallittua';
-$string['enrolmentnotyet'] = 'Pahus, et voi päästä kursille ennen <br> $a';
+$string['enrolmentnotyet'] = 'Pahus, et voi päästä kursille ennen <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Rekisteröityminen';
$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
@@ -585,7 +585,7 @@
<li>Jos kurssi vaatii \"avaimen\", käytä sitä, jonka sait opettajaltasi.</li>
<li>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.</li>
</ol>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Hei!
+$string['loginstepsnone'] = '<p>Hei!</p>
<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tällä sivulla. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, sinun pitää valita toinen käyttätunnus.</p>';
$string['loginto'] = 'Kirjaudu $a';
@@ -841,7 +841,7 @@
$string['search'] = 'Hae';
$string['searchagain'] = 'Hae uudelleen';
$string['searchcourses'] = 'Etsi kursseja';
-$string['searchhelp'] = 'Voit hakea useampaa sanaa kerrallaan. <p>sana : etsi mikä tahansa täsmäävä sana.<br />+sana : kaikkien sanojen tulee löytyä.<br />-sana : jätä pois kyseisen sanan sisältävät.</p>';
+$string['searchhelp'] = 'Voit hakea useampaa sanaa kerrallaan. <br /><br />sana : etsi mikä tahansa täsmäävä sana.<br />+sana : kaikkien sanojen tulee löytyä.<br />-sana : jätä pois kyseisen sanan sisältävät.';
$string['searchresults'] = 'Hakutulokset';
$string['sec'] = 'sekunti';
$string['secs'] = 'sekuntia';
View
2 lang/fi/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
View
4 lang/fi/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
@@ -55,7 +55,7 @@
$string['newwindowopen'] = 'Näytä linkki uudessa ikkunassa';
$string['note'] = 'Huomaa';
$string['notefile'] = 'Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
-<a href=\"$a\">Tiedostot</A>-työkalua.';
+<a href=\"$a\">Tiedostot</a>-työkalua.';
$string['notypechosen'] = 'Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi. Käytä selaimen Takaisin-painiketta ja yritä uudelleen.';
$string['pagedisplay'] = 'Näytä aineisto nykyisessä ikkunassa';
$string['pagewindow'] = 'Samassa ikkunassa';
View
2 lang/fi/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['actual'] = 'Toteutunut';
View
2 lang/fi/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
$string['absent'] = 'Poissa';

0 comments on commit 15b7409

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.