Permalink
Browse files

few strings added

  • Loading branch information...
1 parent 98a4ef1 commit 162ed0d30a8304ed4a5177acec7d8f9f72ccac34 koenr committed Oct 21, 2005
Showing with 39 additions and 4 deletions.
  1. +14 −0 lang/nl/block_loancalc.php
  2. +3 −1 lang/nl/enrol_authorize.php
  3. +22 −3 lang/nl/moodle.php
@@ -0,0 +1,14 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_loancalc.php - created with Moodle 1.6 development (2005100400)
+
+
+$string['amountofloan'] = 'Bedrag van de lening';
+$string['interestrate'] = 'Intrest';
+$string['loancalc'] = 'Lening berekenen';
+$string['loanterm'] = 'Duur van de lening (in jaren)';
+$string['monthly'] = 'Maandelijks';
+$string['repaymentamount'] = 'Bedrag voor terugbetaling';
+$string['repaymentfreq'] = 'Frequentie van terugbetaling';
+$string['weekly'] = 'Wekelijks';
+
+?>
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005100400)
+$string['adminreview'] = 'Controleer de bestelling voor het aanvaarden van de kredietkaart';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Login naam';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Wachtwoord (niet vereistà';
$string['anreferer'] = 'Type hier de URL-verwijzing als je dit instelt met je authorize.net account. Dit zal een header \"Referer:URL\" in de webaanvraag zetten.';
@@ -14,6 +15,7 @@
$string['cctype'] = 'Kredietkaarttype';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Kijk op de achterkant van de kaart (laatste 3 cijfers)';
+$string['choosemethod'] = 'Als je de cursussleutel voor deze cursus kent, geef die dan in, indien je hem niet kent moet je betalen voor deze cursus';
$string['chooseone'] = 'Vul één of beide velden in';
$string['description'] = 'Met de Authorize.net module kun je betaalde cursussen inrichten via CC-providers. Als de prijs voor een cursus 0 is, dan krijgen leerlingen de vraag om te betalen niet. Er is een standaardprijs die je hier voor de hele site kunt instellen en er is een instelling om de prijs per cursus vast te leggen. De prijs per cursus gaat over de standaardprijs van de site.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredietkaart toegang';
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005090100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['action'] = 'Actie';
$string['actions'] = 'Acties';
$string['active'] = 'Actief';
+$string['activeusers'] = 'Actieve gebruikers';
$string['activities'] = 'Activiteiten ';
$string['activity'] = 'Activiteit';
$string['activityclipboard'] = 'Verplaats deze activiteit: <b>$a</b>';
@@ -14,6 +15,7 @@
$string['activityreports'] = 'Activiteitenrapporten';
$string['activityselect'] = 'Selecteer deze activiteit om ze te verplaatsen';
$string['activitysince'] = 'Activiteit sinds $a';
+$string['activityweighted'] = 'Activiteit per gebruiker';
$string['add'] = 'Voeg toe';
$string['addactivity'] = 'Activiteit toevoegen';
$string['addadmin'] = 'Voeg beheerder toe';
@@ -56,8 +58,10 @@
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Kies tekstfilters en daarmee samenhangende instellingen';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Beheer de geïnstalleerde modules en hun instellingen';
$string['adminhelpmymoodle'] = 'Configureer het blok Mijn Moodle voor de gebruikers';
+$string['adminhelpreports'] = 'Rangschikken van cursussen volgens verschillende criteria';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Voor het publiceren van algemene bestanden of het uploaden van externe backups';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definieer hoe de voorpagina van de site eruit ziet';
+$string['adminhelpstickyblocks'] = 'Configureer permanent zichtbare blokken in heel Moodle';
$string['adminhelpthemes'] = 'Kies hoe de site eruit ziet (kleuren, lettertypen, etc.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importeer nieuwe gebruikersaccounts vanuit een tekstbestand';
$string['adminhelpusers'] = 'Definieer je gebruikers en stel de authenticatie in';
@@ -151,14 +155,12 @@
$string['changedpassword'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
$string['changepassword'] = 'Verander wachtwoord ';
$string['changessaved'] = 'De veranderingen zijn bewaard';
-$string['checkall'] = 'Controleer alles';
$string['checkingbackup'] = 'Backup controleren';
$string['checkingcourse'] = 'Cursus controleren';
$string['checkingforbbexport'] = 'Controleren voor export naar BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'Instanties controleren';
$string['checkingsections'] = 'Secties controleren';
$string['checklanguage'] = 'Controleer taal';
-$string['checknone'] = 'Controleer niemand';
$string['childcoursenotfound'] = 'Onderliggende cursus niet gevonden!';
$string['choose'] = 'Kies';
$string['choosecourse'] = 'Kies een cursus';
@@ -413,6 +415,10 @@
Het nieuwe wachtwoord werd automatisch gegenereerd. Misschien wil je het <a href=\"$a->link\">wachtwoord veranderen</a> in iets wat je gemakkelijker kunt onthouden.';
$string['enable'] = 'Schakel in';
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
+$string['enroldate'] = 'Aanmeldperiode';
+$string['enrolenddate'] = 'Einddatum';
+$string['enrolenddaterror'] = 'De einddatum van de aanmelding in je cursus kan niet voor de startdatum zijn';
+$string['enrollable'] = 'Aanmelden in de cursus mogelijk';
$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in cursus \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in cursus \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de cursussen voor je de siteactiviteiten kunt gebruiken.';
@@ -431,6 +437,7 @@
$string['enrolments'] = 'Aanmeldingen';
$string['enrolmentstart'] = 'Aanmelding gestart';
$string['enrolperiod'] = 'Aanmeldingsperiode';
+$string['enrolstartdate'] = 'Startdatum';
$string['entercourse'] = 'Klik om deze cursus binnen te gaan';
$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mailadres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord te ontvangen.';
$string['entries'] = 'Invoer';
@@ -447,6 +454,18 @@
$string['existingcreators'] = 'Bestaande cursus-aanmakers';
$string['existingstudents'] = 'Aangemelde leerlingen';
$string['existingteachers'] = 'Bestaande leraren';
+$string['expirynotify'] = 'Verwittig voor het beïndigen van de aanmelding';
+$string['expirynotifyemail'] = 'De aanmelding in deze cursus zal voor volgende leerlingen beëindigen binnen $a->threshold dagen:
+
+$a->current
+
+De aanmelding van volgende leerlingen zal beëindigen binnen minder dan $a->threshold dagen:
+
+$a->past
+
+Op volgende pagina kun je hun aanmeldingsperiode verlengen:
+$a->extendurl';
+$string['expirynotifystudents'] = 'Verwittig leerlingen';
$string['explanation'] = 'Verklaring';
$string['extendenrol'] = 'Verleng aanmelding';
$string['extendperiod'] = 'Verlengde periode';

0 comments on commit 162ed0d

Please sign in to comment.