Permalink
Browse files

changed last "docent" to "leraar" for concistency (see http://moodle.…

  • Loading branch information...
1 parent 24fa2d9 commit 181586fc6de879b8dbea6c8f517eca2baeb3fe00 koenr committed Oct 2, 2004
View
2 lang/nl/auth.php
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Bind instellingen';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lijst met contexten waar de gebruikers gelocaliseerd zijn. Scheid verschillende contexten met \';\'. Bijvoorbeeld: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Als je het aanmaken van gebruikers met e-mailbevestiging aanzet, moet je de context aangeven waarin gebruikers worden aangemaakt. Deze context moet verschillen van andere contexten om beveiligingsproblemen te vermijden. Deze context hoef je niet toe te voegen aan ldap_context_variable. Moodle zoekt automatisch de gebruikers uit deze context.';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid verschillende groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=docenten,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid verschillende groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=leraren,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Kies nee op de controle op verlopen wachtwoorden uit te schakelen of om LDAP de geldigheidsduur van de wachtwoorden rechtstreeks uit LDAP te laten lezen';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Aantal dagen op voorhand dat er een waarschuwing voor het verlopen van het wachtwoord gegeven wordt.';
$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Optioneel: gaat voor op het LDAP-attribuut dat de wachtwoordverlooptijd bewaard.';
View
10 lang/nl/docs/releaseold.html
@@ -229,7 +229,7 @@
<li> Een link in de vakpagina voor leerlingen om hun lidmaatschap zelf op te zeggen. </li>
<li>Een link in de vakpagina voor leerlingen om hun wachtwoord te wijzigen. </li>
<li>Leerlingen kan het bekijken van hun eigen activiteitenrapporten toegestaan worden (vakinstelling). </li>
-<li>Docenten kunnen door vakbestanden bladeren op zoek naar afbeeldingen wanneer ze gebruik maken van de nieuwe editor. </li>
+<li>Leraren kunnen door vakbestanden bladeren op zoek naar afbeeldingen wanneer ze gebruik maken van de nieuwe editor. </li>
<li>Nieuwe afbeelding van een lege cel als bestemming bij het verplaatsen van activiteiten. </li>
<li>Binnenkomsten worden nu geregistreerd per vak, zodat de deelnemers lijsten meer betekenis hebben. </li>
<li>De activiteitennavigatiebalk heeft nu knoppen voor vorige en volgende activiteit. </li>
@@ -239,14 +239,14 @@
<dt>Site beheer</dt>
<dd>
<ul>
-<li>Een belangrijke veiligheidsaanpassing welke voorkomt dat docenten inloggen als beheerders die leerling zijn in hun vak. </li>
+<li>Een belangrijke veiligheidsaanpassing welke voorkomt dat leraren inloggen als beheerders die leerling zijn in hun vak. </li>
<li>Nieuwe instelling "verplichtlogin" kan mensen dwingen in te loggen voor ze maar iets van de site kunnen zien. </li>
<li>Nieuwe instelling "toegangvoorgoogle" laat Google en mensen die doorverwezen zijn door Google toe binnen te gaan als gast.</li>
<li>Nieuwe instelling "tijdzone" laat het instellen van een standaard tijdzone voor de hele site toe. </li>
<li>Nieuwe instelling "verwijderonbevestigd" specificeert de tijd dat we wachten op de bevestiging van emailaccounts. </li>
<li>Nieuwe instelling "stauitschrijventoe" stelt leerlingen in staat of juist niet om het lidmaatschap voor vakken op te zeggen. </li>
<li>Nieuwe instelling "volledigenaamweergave" laat het overschrijven van de opmaak van de volledige naam van gebruikers toe zodat leerlingen alleen "voornaam achternaam", "achternaam voornaam" of "voornaam" kunnen zien.</li>
-<li>De docent of beheerder kan het emailadres van individuele gebruikers uitschakelen (bruikbaar bij het behandelen van mail accounts die afstuiten). </li>
+<li>De leraar of beheerder kan het emailadres van individuele gebruikers uitschakelen (bruikbaar bij het behandelen van mail accounts die afstuiten). </li>
<li>Upload grootte kan nu worden beheerd door heel Moodle door gebruik van "maxbytes". Er is een site limiet (begrensd door de huidige PHP limieten), welke op zichzelf de bovenste grens is voor vakken limieten, welke de bovenste grens is voor activiteiten limieten. </li>
<li>Moodle cookies kunnen aangepast worden (helpt als meerdere Moodles op een site worden gebruikt). </li>
<li>Ingevoegd script voor de analyse van de database functionering (admin/dbperformance.php).</li>
@@ -356,7 +356,7 @@
</dd>
<dt>Bronnen </dt><dd>
<ul>
-<li>Docenten kunnen veel directer door bestanden bladeren als ze een geüpload bestand creëren. </li>
+<li>Leraren kunnen veel directer door bestanden bladeren als ze een geüpload bestand creëren. </li>
<li>Nieuwe instellingen die een standaard URL toelaten, een standaard zoekpagina en standaard popup instellingen. </li>
<li>Geüploade bestanden kunnen ook in popups verschijnen. </li>
<li>Veel betere weergave van popups wanneer de navigatiebar gebruikt wordt om daar te komen.</li>
@@ -385,7 +385,7 @@
<li>Meerdere methodes voor doorverwijzen, om om sommige browser bugs heen te werken. </li>
<li>Kleine verbeteringen aan de weergave van cijfers in de cijferlijsten.</li>
<li>Meer studenten profiel velden kunnen bewerkt worden zoals afdeling en instituut en deze kunnen ook bijgeschreven worden in cijfer lijsten in tekst of Excel. </li>
-<li>Als een leerling wordt toegevoegd als docent, worden ze automatisch als leerling uitgeschreven. </li>
+<li>Als een leerling wordt toegevoegd als leraar, worden ze automatisch als leerling uitgeschreven. </li>
<li>Upgraded ADOdb (database layer) </li>
</ul>
<hr>
View
2 lang/nl/forum.php
@@ -72,7 +72,7 @@
$string['movethisdiscussionto'] = 'Verplaats deze discussie naar ...';
$string['namenews'] = 'Nieuwsforum';
$string['namesocial'] = 'Sociaal forum';
-$string['nameteacher'] = 'Forum voor docenten';
+$string['nameteacher'] = 'Forum voor leraren';
$string['newforumposts'] = 'Nieuwe forumberichten';
$string['nodiscussions'] = 'Er zijn nog geen discussies in dit forum';
$string['noguestpost'] = 'Sorry, gasten mogen geen berichten posten';
View
2 lang/nl/help/assignment/mods.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Opdrachten</B></P>
<UL>
-<P>Opdrachten geven de docent de mogelijkheid om een taak te aan te geven
+<P>Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te aan te geven
waarin leerlingen digitale bestanden (van elk formaat) moeten maken en inleveren
door het up te loaden naar de server. Voorbeelden van opdrachten zijn essays, projecten,
verslagen en dergelijke. Deze module heeft de mogelijkheid tot beoordelingen (d.m.v. schalen).</P>
View
2 lang/nl/help/courseavailability.html
@@ -2,7 +2,7 @@
<P>Deze optie geeft je de mogelijkheid om je vak in zijn geheel te 'verbergen'</p>
-<p>Het vak zal niet verschijnen op de vakoverzichten, behalve voor de docenten van het vak en voor beheerders.</p>
+<p>Het vak zal niet verschijnen op de vakoverzichten, behalve voor de leraren van het vak en voor beheerders.</p>
<p>Zelfs als leerlingen de URL van het vak op een directe manier proberen te bereiken, zullen ze niet worden toegelaten.</p>
View
4 lang/nl/help/coursegrades.html
@@ -6,8 +6,8 @@
vak bekeken kunnen worden op de cijferpagina. Die is beschikbaar vanuit de hoofdpagina
van het vak.</p>
-<p>Als een docent niet geïnteresseerd is in het gebruiken van cijfers binnen
- een vak, of als de docent de cijfers wil verbergen voor de leerlingen, dan
+<p>Als een leraar niet geïnteresseerd is in het gebruiken van cijfers binnen
+ een vak, of als de leraar de cijfers wil verbergen voor de leerlingen, dan
kan het tonen van cijfers uitgezet worden bij de vakinstellingen. Het is
dan nog wel mogelijk om cijfers te geven voor individuele activiteiten, de
cijfers zullen alleen niet worden getoond.</p>
View
2 lang/nl/help/surveys.html
@@ -34,7 +34,7 @@
</td>
</tr>
<tr>
- <td valign=top>Ondersteuning van de docent</td>
+ <td valign=top>Ondersteuning van de leraar</td>
<td>Hoe goed slagen leraren er in hun studenten te laten deelnemen in on-line leren?
</td>
View
2 lang/nl/help/workshop/teacherweight.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Weging van beoordelingen door de leraar</b></p>
-<p>Deze optie, meestal gewoon 1, kan worden gebruikt (a) om beoordelingen door de docent uit te schakelen, (b) om ze hetzelfde gewicht te geven als beoordelingen door leerlingen, of (c) om ze juist meer gewicht te geven dan de beoordelingen door leerlingen.</p>
+<p>Deze optie, meestal gewoon 1, kan worden gebruikt (a) om beoordelingen door de leraar uit te schakelen, (b) om ze hetzelfde gewicht te geven als beoordelingen door leerlingen, of (c) om ze juist meer gewicht te geven dan de beoordelingen door leerlingen.</p>
<p>De standaardwaarde voor deze optie is 1. Dit geeft de beoordelingen van de leraar hetzelfde gewicht als die van de leerlingen.</p>
View
22 lang/nl/moodle.php
@@ -29,7 +29,7 @@
$string['addresource'] = 'Bron toevoegen';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Voeg een leerling toe';
-$string['addteacher'] = 'Voeg een docent toe';
+$string['addteacher'] = 'Voeg een leraar toe';
$string['admin'] = 'Beheer';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Handmatig een nieuwe account aanmaken';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Beheerders kennen geen beperkingen en hebben overal toegang binnen de site';
@@ -88,7 +88,7 @@
$string['assignstudents'] = 'Schrijf leerlingen in';
$string['assignstudentsnote'] = 'Let op: misschien is het niet per se nodig om deze pagina te gebruiken omdat leerlingen zichzelf kunnen aanmelden voor dit vak.';
$string['assignstudentspass'] = 'Het enige wat je hoeft te doen is de vaksleutel voor dit vak doorgeven aan de leerlingen. Op dit moment is deze: \'$a\'';
-$string['assignteachers'] = 'Wijs docenten aan';
+$string['assignteachers'] = 'Wijs leraren aan';
$string['authentication'] = 'Authenticatie';
$string['autosubscribe'] = 'Automatisch inschrijven op het forum';
$string['autosubscribeno'] = 'Neen: schrijf me niet automatisch in op forums';
@@ -443,7 +443,7 @@
$string['existingcoursedeleting'] = 'Bestaand vak, het eerst verwijderen';
$string['existingcreators'] = 'Bestaande vak-aanmakers';
$string['existingstudents'] = 'Aangemelde leerlingen';
-$string['existingteachers'] = 'Bestaande docenten';
+$string['existingteachers'] = 'Bestaande leraren';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts mislukte aanmeldingen sinds je laatste aanmelding';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts mislukte aanmelding bij $a->accounts accounts';
$string['feedback'] = 'Feedback';
@@ -729,7 +729,7 @@
$string['noexistingadmins'] = 'Er bestaan geen beheerders. Dit is een ernstige fout die je in normale omstandigheden nooit te zien krijgt.';
$string['noexistingcreators'] = 'Nog geen vak-aanmakers';
$string['noexistingstudents'] = 'Nog geen leerlingen';
-$string['noexistingteachers'] = 'Nog geen docenten';
+$string['noexistingteachers'] = 'Nog geen leraren';
$string['nofilesselected'] = 'Er zijn geen bestanden geselecteerd om terug te zetten';
$string['nofilesyet'] = 'Er zijn nog geen bestanden naar deze cursus geüpload';
$string['nograde'] = 'Nog geen cijfer';
@@ -739,14 +739,14 @@
$string['nopotentialadmins'] = 'Geen mogelijke beheerders';
$string['nopotentialcreators'] = 'Geen mogelijke vak-aanmakers';
$string['nopotentialstudents'] = 'Geen mogelijke leerlingen';
-$string['nopotentialteachers'] = 'Geen mogelijke docenten';
+$string['nopotentialteachers'] = 'Geen mogelijke leraren';
$string['normal'] = 'Normaal';
$string['normalfilter'] = 'Gewoon zoeken';
$string['nostudentsfound'] = 'Geen $a gevonden';
$string['nostudentsyet'] = 'Er zijn nog geen leerlingen lid van dit vak';
$string['nosuchemail'] = 'Dit is geen e-mailadres';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
-$string['noteachersyet'] = 'Er zijn nog geen docenten voor dit vak';
+$string['noteachersyet'] = 'Er zijn nog geen leraren voor dit vak';
$string['notenrolled'] = '$a is geen lid van dit vak.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikersdata aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste log in';
@@ -801,7 +801,7 @@
$string['potentialadmins'] = 'Mogelijke beheerders';
$string['potentialcreators'] = 'Mogelijke vak-aanmakers';
$string['potentialstudents'] = 'Mogelijke leerlingen';
-$string['potentialteachers'] = 'Mogelijke docenten';
+$string['potentialteachers'] = 'Mogelijke leraren';
$string['preferredlanguage'] = 'Voorkeurstaal';
$string['preview'] = 'Bekijk';
$string['previeworchoose'] = 'Bekijk of kies een thema';
@@ -831,7 +831,7 @@
$string['removeadmin'] = 'Verwijder beheerder';
$string['removecreator'] = 'Verwijder vak-aanmaker';
$string['removestudent'] = 'Verwijder leerling';
-$string['removeteacher'] = 'Verwijder docent';
+$string['removeteacher'] = 'Verwijder leraar';
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['renamefileto'] = 'Hernoem <b>$a</b> naar';
$string['required'] = 'Verplicht';
@@ -944,7 +944,7 @@
$string['supplyinfo'] = 'Geef alsjeblieft wat informatie over jezelf';
$string['teacheronly'] = 'alleen maar voor de $a';
$string['teacherroles'] = '$a rollen';
-$string['teachers'] = 'Docenten';
+$string['teachers'] = 'leraren';
$string['textediting'] = 'Als je tekst bewerkt';
$string['texteditor'] = 'Gebruik standaardwebformulieren';
$string['textformat'] = 'Platte tekst opmaak';
@@ -1067,9 +1067,9 @@
$string['wordforstudenteg'] = 'bijv. student, deelnemer, cursist, etc.';
$string['wordforstudents'] = 'Jouw woord voor leerlingen';
$string['wordforstudentseg'] = 'bijv. studenten, deelnemers, cursisten, etc.';
-$string['wordforteacher'] = 'Jouw woord voor docent';
+$string['wordforteacher'] = 'Jouw woord voor leraar';
$string['wordforteachereg'] = 'bijv. leraar, mentor, coach, begeleider, etc.';
-$string['wordforteachers'] = 'Jouw woord voor docenten';
+$string['wordforteachers'] = 'Jouw woord voor leraren';
$string['wordforteacherseg'] = 'bijv. leraren, mentoren, coaches, begeleiders, etc.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen schrijven';
$string['writingcoursedata'] = 'Vak data schrijven';
View
4 lang/nl/survey.php
@@ -101,7 +101,7 @@
$string['colles21short'] = 'ik begrijp de andere leerlingen';
$string['colles22'] = 'de andere leerlingen begrijpen mijn berichten/bijdragen.';
$string['colles22short'] = 'leerlingen begrijpen me';
-$string['colles23'] = 'ik begrijp de berichten/bijdragen van de docent';
+$string['colles23'] = 'ik begrijp de berichten/bijdragen van de leraar';
$string['colles23short'] = 'ik begrijp de leraar';
$string['colles24'] = 'de leraar begrijpt mijn berichten/bijdragen';
$string['colles24short'] = 'de leraar begrijpt mij';
@@ -147,7 +147,7 @@
$string['collesm2short'] = 'Reflectief denken';
$string['collesm3'] = 'Interactiviteit';
$string['collesm3short'] = 'Interactiviteit';
-$string['collesm4'] = 'Ondersteuning van de docent';
+$string['collesm4'] = 'Ondersteuning van de leraar';
$string['collesm4short'] = 'Lerarenondersteuning';
$string['collesm5'] = 'Ondersteuning van leeftijdgenoten';
$string['collesm5short'] = 'Klasgenootondersteuning';

0 comments on commit 181586f

Please sign in to comment.