Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061226)

  • Loading branch information...
1 parent d985ae5 commit 19fc43f5eb6c329ead776185df7be68921f06f0b moodler committed Dec 26, 2006
Showing with 13 additions and 1 deletion.
  1. +7 −1 install/lang/da_utf8/installer.php
  2. +6 −0 install/lang/no_utf8/installer.php
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['environmentrecommendversion'] = 'version $a->needed er anbefalet og du kører $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'det er nødvendigt at installere/aktivere';
$string['environmentrequireversion'] = 'version $a->needed er nødvendigt og du kører $a->current';
-$string['environmentxmlerror'] = 'Fejlved læsning af serveropsætningens data ($a->error_code)';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Fejl ved læsning af serveropsætningens data ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Fejl';
$string['fail'] = 'Mislykkedes';
$string['fileuploads'] = 'Fil uploads';
@@ -49,11 +49,13 @@
<p>Under windows er det normalt nok at udkommentere den linje i php.ini der referere til php_gd2.dll </p>';
$string['help'] = 'Hjælp';
+$string['iconvrecommended'] = 'Det anbefales at installere/aktivere ICONV udvidelsen for at forbedre sitets hastighed, især hvis dit site understøtter sprog med ikke-latinske tegn.';
$string['info'] = 'Information';
$string['installation'] = 'Installation';
$string['language'] = 'Sprog';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Denne skulle være deaktiveret';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Det anbefales at installere/aktivere MBSTRING udvidelsen for at forbedre sitets ydeevne, især hvis sitet understøtter ikke-latinske sprog og tegn.';
$string['memorylimit'] = 'Hukommelses begrænsning';
$string['memorylimiterror'] = 'Den tilgængelige hukommelse til PHP er ret lav... Det kan være at der opstår problemer senere.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Mængden af hukommelse som PHP kan bruge er sat til $a.</p>
@@ -71,6 +73,8 @@
<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li>
</ol>';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle Doks for denne side';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Hvis sitet kun benytter iso-8859-1 (latin-1) sprog/tegnsæt, kan du fortsætte med at benytte den nuværende version 4.1.12 af MySQL (eller nyere)';
+$string['mysql416required'] = 'Moodle 1.6 skal som minimum bruge MySql version 4.1.16 for at garantere at data kan konverteres til UTF-8 fremover.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet ordentligt konfigureret med MySQL udvidelsen så den kan kommunikere med MySQL. Det kan skyldes at MySQL extension/dll ikke er loadet. Kontroller venlist phpinfo() og php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['name'] = 'Navn';
$string['next'] = 'Næste';
@@ -93,6 +97,8 @@
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Dansk';
+$string['unicoderecommended'] = 'Alle data skal helst gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgradere fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
+$string['unicoderequired'] = 'Alle data skal gemmes i Unicode (UTF-8). Nye installationer skal helst installeres i databaser der har UTF-8 som standard karaktersæt. Hvis du opgradere fra en tidligere installation bør du migrere eksisterende data til UTF-8 (se Admin siderne)';
$string['user'] = 'Bruger';
$string['wwwroot'] = 'Web adresse';
$string['wwwrooterror'] = 'Webadressen lader ikke til at være korrekt - Moodleinstallationen kunne ikke findes der.';
@@ -39,7 +39,12 @@
$string['dirrooterror'] = 'The \'Moodle Directory\' setting seems to be incorrect - we can\'t find a Moodle installation there. The value below has been reset.';
$string['download'] = 'Download';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil feilet.';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Du må løse alle de nevnte problem (feil) identifiserti omgivelsene før du fortsetter å installere denne Moodle versjonen!';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'er anbefalt at du installerer/tillater';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'versjon $a->needed er anbefalt og du kjører $a->current';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'er påkrevd at du installerer/tillater';
$string['environmentrequireversion'] = 'Du må ha versjon $a->needed. Du kjører $a->current';
+$string['environmentxmlerror'] = 'En feil oppsto under lesing av omgivelsesdata ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Feil';
$string['fail'] = 'Fail';
$string['fileuploads'] = 'File Uploads';
@@ -63,6 +68,7 @@
$string['language'] = 'Språk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'This should be off';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Installering av det valgfrie bibliotek MBSTRING er anbefalt for at du skal forbedre ytelsen til nettstedet, spesielt hvis nettstedet støtter ikke-latinske språk.';
$string['memorylimit'] = 'Memory Limit';
$string['memorylimiterror'] = 'The PHP memory limit is set quite low ... you may run into problems later.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>The PHP memory limit for your server is currently set to $a.</p>

0 comments on commit 19fc43f

Please sign in to comment.